Eesti Kasuliku Mudeli Leht

Eesti Kasuliku Mudeli Leht on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne.

Eesti Kasuliku Mudeli Leht ilmus 1994. aasta oktoobrist kuni 2014. a novembrini 4 korda aastas, alates 2014. a detsembrist ilmub 12 korda aastas ainult digitaalselt (PDF-vormingus).

Kasuliku Mudeli Lehes avaldatakse registreeritud kasulikud mudelid, muudatused kasuliku mudeli registris, samuti tööstusomandi kaitse alaseid õigusakte, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekste ja tõlkeid.

Patendiameti perioodilisi väljaandeid säilitab Eesti Rahvusraamatukogus loodud digitaalne arhiiv ja alates 2017. a DIGARi Eesti artiklite arhiiv.

Väljaande koostamisel on kasutatud WIPO standardeid ST.3: Riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide koodid ja ST.9: Patentide ja täiendava kaitsega seotud bibliograafilised andmed.

Eesti Kasuliku Mudeli Lehe varasemad aastakäigud. Digitaliseeris Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus.

  • Jaga

Viimati uuendatud 15.07.2024