Tööstusdisainilahendusele kaitse taotlemine Euroopa Liidus

Tööstusdisainilahendust on võimalik registreerida Ühenduse disainilahendusena, millel on kaitse kõikides Euroopa Liidu riikides, sh Eestis.

Ühenduse disainilahendus

Ühenduse disainilahendusi registreeritakse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO). Ühenduse disainilahendusele antud õiguskaitse laieneb automaatselt uutesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Ühenduse disainilahenduse registreerimiseks on vaja esitada avaldus ning tasuda riigilõiv. Avalduse saab esitada eesti keeles paberkandjal või elektrooniliselt.

Registreerimisel kehtib registreerimis- ehk avaldussüsteem, mis tähendab, et amet kontrollib ainult taotlusega seotud vorminõudeid. Teiste nõuete, nagu uudsus ja eristatavus, täitmise eest vastutab taotleja ise.

Erinevalt Eestist annab ühenduse disainilahendusesüsteem taotlejale võimaluse esitada koondtaotlus, mis tähendab, et ühe taotluse ja ühe Locarno klassi raames võib taotleja esitada kogu tootesarja. Näiteks mööbli klassis võib ühte taotlusesse lisada kogu tootesarja alates vooditest kuni riiulite ja kirjutuslaudadeni.

Ühenduse registreerimata disain

Erisuseks on ka ühenduse registreerimata disain (st Euroopa Liidu territooriumil avalikustatud registreerimata tööstusdisainilahendus), millele kehtib avalikustamise hetkest õiguskaitse 3 aastat. Selle kehtivust pikendada ei ole võimalik. Avalikustamine tähendab disaini laiemale publikule kättesaadavaks tegemist Euroopa Liidu territooriumil. Ühenduse registreerimata disain annab selle omanikule õiguse takistada disainilahenduse kopeerimist. Kopeerimiseks ei loeta seda, kui sarnase disainilahenduse loonud autor ei olnud teadlik varem avalikustatud disainilahendusest. Ühenduse registreerimata disain peab vastama kõigile ühenduse registreeritud disainile esitatud nõuetele, kuid selle kohta ei pea esitama EUIPO-le registreerimistaotlust. Oluline on, et vaidluse korral peab autor olema suuteline tõestama oma autorsust. Ühenduse registreerimata disainilahendus on kasulik tihti muutuvate disainide kaitsmiseks, nagu näiteks moekaubad.

Ühenduse registreeritud ja registreerimata disaini erinevused seisnevad õiguskaitse ulatuses, kehtivuse ajas, esitatavates dokumentides ja õiguskaitse olemasolu tõestamise vajaduses. Ühenduse registreeritud disain annab selle omanikule ainuõiguse, kuid  registreerimata disain kaitseb vaid tahtliku kopeerimise eest. Disainilahenduse registreerimiseks tuleb esitada vastavad dokumendid, kuid tänu nendele dokumentidele on vaidluste tekkimise korral tihti ka lihtsam kaitse olemasolu ja autorsust tõendada. Registreerimata disaini õiguskaitse esmane kehtivusaeg on lühem ja seda pole võimalik pikendada.

  • Jaga

Viimati uuendatud 30.06.2022