Sündmused

Kõik sündmused (19)

31. jaanuar

11.00-11.15
Veebis

EUIPO veebiseminar uuenenud SME fondist

Veebiseminaril saab teada, kuidas võivad väikese või keskmise suurusega ettevõtted saada SME fondist oma intellektuaalomandi kaitsmisel rahalist tuge.

Naine kasutab sülearvutit

14. detsember

10.00-11.00
Teams

Veebiseminar „Kas ja kuidas kaitsta leiutist?“

Õigel ajal ja õigetel sihtturgudel kaitstud leiutis aitab ettevõttel kindlustada turupositsiooni, annab õiguse keelata konkurentidel samasuguste toodete valmistamist ja turustamist ning tõstab ettevõtte väärtust. Veelgi enam, kaitstud intellektuaalomand on oluline argument läbirääkimistel koostööpartnerite ja investoritega. Seetõttu tasub enne uue tootega turule tulemist mõelda, kas sinu uudse tehnilise lahendusega toode või selle valmistamise meetod vajaks sihtturgudel kaitsmist. Sellisel juhul on oluline teada, milliseid samme tuleb teha kaitse saamiseks.

leiutiste seminar

07. detsember

11.00-12.15
Teams

Disainiõigus – kiire ja efektiivne viis enda tooteid kaitsta

Silmapaistev disain aitab teie ettevõttel oma toodet paremini turundada ja konkurentidest eristuda. Hilisemate probleemide ja vaidluste vältimiseks tasub enne uue tootega turule tulemist veenduda, et kõik toote disaini puudutavad õigused on kaitstud. Loengus räägime disainiõigusest, mida saab sellega kaitsta ja kuidas seda enda äris kõige paremini ära kasutada.

disain

08. november

11.00-12.00
Veebis

EUIPO veebiseminar „Plokiahel EL-is ja IO-sektoris“

Kui tunned huvi, kuidas plokiahel võib EL-i kujundada ja sellele lisaväärtust pakkuda – eriti intellektuaalomandi valdkonnas –, on see veebiseminar sinule. Seminaril saab teada, kus on plokiahel toetanud reaalseid kasutusjuhtumeid, mis on EUIPO-s kasutusele võetud või mida on uuritud.

27. september

11.00-12.00
Veebis

EUIPO veebiseminar „Tähenduse edasiandmine – võimalused ja piirangud uute kaubamärgiliikide kaitsmiseks“

Veebiseminaril osalejatele seletatakse lahti „filosoofia“, mis on aluseks uute märkide (lõhna- ja maitsemärgid, helimärgid, liikumismärgid, multimeediamärgid, värvimärgid, ruumilised märgid, pinnamustrimärgid ja asendimärgid) registreerimisnõuetele. Samuti saab aimu raskustest, millega ametiasutused ja kohtud nt tooteomadusi reguleerivate eeskirjade kohandamisel kokku puutuvad.

Naine kasutab sülearvutit

13. september

11.00-12.00
Teams

Patendiameti veebiseminar "Mida autoriõigus kaitseb – üldisest ja üksikjuhtumitest"

Selleks, et kellegi teise loodut õigusi rikkumata kasutada, on vaja aru saada, kas autoriõigus sellist loomingulise tegevuse tulemust kaitseb. Teistpidi ka oma loomingulise tegevuse tulemuse eest väärilise tasu saamiseks ja selle kasutamise üle otsustamiseks teiste isikute poolt on samuti vaja teada, kas seda kaitseb autoriõigus.

Pildil on seisev naine risti pandud kätega, kõrval erinevad autoriõiguse objektid. Tekst: Tule omanda teadmisi autoriõiguse kohta!

08. september

14.00-15.35
Teams

Patendiameti veebiseminar "Kaubamärgi A ja O ettevõtjale"

Kaubamärk on ettevõtte identiteedi lahutamatu osa. See võimaldab ettevõttel eristuda konkurentidest, saavutada positiivset mainet tarbijate seas ning kindlustada turupositsiooni. Hilisemate vaidluste vältimiseks on oluline teada, kuidas enda tootele-teenusele kaubamärki valida ja see sihtturgudel võimalikult kiiresti ära kaitsta.

Pildil on mees mõõga ja kilbiga ning kiri "Tule õpi, kuidas oma kaubamärki kaitsta!

06. september

11.00-12.00
Veebis

EUIPO veebiseminar DesignClassi kasutamisest

Paljude disainitaotluste registreerimine viibib kuni kaks kuud toodete tähistamise ehk nimetuste puuduste tõttu. Veebiseminaril osaledes mõistad ühtlustatud tootetähiste loetelu kasutamise eeliseid ning õpid tundma DesignClassi peamisi funktsioone ja disainilahendusi õigesti klassifitseerima.

26. aprill

14.00-15.50
Teams

Kuidas kindlustada oma äri intellektuaalomandi abil?

Üks suurimaid äritegevuse riske on ettevõtte intellektuaalomandi kaitseta jätmine. Sellega annad konkurentidele vabad käed oma tooteid ja kaubamärke kopeerida, nendelt kasu lõigata ja enda turupositsiooni nõrgestada. Ka hilisemates vaidlustes on oluliselt keerulisem oma õiguste eest seista, kui need on jäänud õigel ajal kaitsmata. Neid karisid saab aga edukalt vältida, kui tead, kuidas ja kus oma ettevõtte intellektuaalomandit kaitsta ning milliseid vigu seejuures vältida.   

Koolitusklass