Sündmused

Kõik sündmused (8)

27. september

11.00-12.00
Veebis

EUIPO veebiseminar „Tähenduse edasiandmine – võimalused ja piirangud uute kaubamärgiliikide kaitsmiseks“

Veebiseminaril osalejatele seletatakse lahti „filosoofia“, mis on aluseks uute märkide (lõhna- ja maitsemärgid, helimärgid, liikumismärgid, multimeediamärgid, värvimärgid, ruumilised märgid, pinnamustrimärgid ja asendimärgid) registreerimisnõuetele. Samuti saab aimu raskustest, millega ametiasutused ja kohtud nt tooteomadusi reguleerivate eeskirjade kohandamisel kokku puutuvad.

Naine kasutab sülearvutit

13. september

11.00-12.00
Teams

Patendiameti veebiseminar "Mida autoriõigus kaitseb – üldisest ja üksikjuhtumitest"

Selleks, et kellegi teise loodut õigusi rikkumata kasutada, on vaja aru saada, kas autoriõigus sellist loomingulise tegevuse tulemust kaitseb. Teistpidi ka oma loomingulise tegevuse tulemuse eest väärilise tasu saamiseks ja selle kasutamise üle otsustamiseks teiste isikute poolt on samuti vaja teada, kas seda kaitseb autoriõigus.

Pildil on seisev naine risti pandud kätega, kõrval erinevad autoriõiguse objektid. Tekst: Tule omanda teadmisi autoriõiguse kohta!

08. september

14.00-15.35
Teams

Patendiameti veebiseminar "Kaubamärgi A ja O ettevõtjale"

Kaubamärk on ettevõtte identiteedi lahutamatu osa. See võimaldab ettevõttel eristuda konkurentidest, saavutada positiivset mainet tarbijate seas ning kindlustada turupositsiooni. Hilisemate vaidluste vältimiseks on oluline teada, kuidas enda tootele-teenusele kaubamärki valida ja see sihtturgudel võimalikult kiiresti ära kaitsta.

Pildil on mees mõõga ja kilbiga ning kiri "Tule õpi, kuidas oma kaubamärki kaitsta!

06. september

11.00-12.00
Veebis

EUIPO veebiseminar DesignClassi kasutamisest

Paljude disainitaotluste registreerimine viibib kuni kaks kuud toodete tähistamise ehk nimetuste puuduste tõttu. Veebiseminaril osaledes mõistad ühtlustatud tootetähiste loetelu kasutamise eeliseid ning õpid tundma DesignClassi peamisi funktsioone ja disainilahendusi õigesti klassifitseerima.

26. aprill

14.00-15.50
Teams

Kuidas kindlustada oma äri intellektuaalomandi abil?

Üks suurimaid äritegevuse riske on ettevõtte intellektuaalomandi kaitseta jätmine. Sellega annad konkurentidele vabad käed oma tooteid ja kaubamärke kopeerida, nendelt kasu lõigata ja enda turupositsiooni nõrgestada. Ka hilisemates vaidlustes on oluliselt keerulisem oma õiguste eest seista, kui need on jäänud õigel ajal kaitsmata. Neid karisid saab aga edukalt vältida, kui tead, kuidas ja kus oma ettevõtte intellektuaalomandit kaitsta ning milliseid vigu seejuures vältida.   

Koolitusklass