Kontaktid

Patendiamet

    Tatari 39, 15041 Tallinn
    627 7900
    [email protected]
Registrikood: 70003164

Abi taotluste vormistamisel ning lõivude kohta saab vastuvõtust:
Avatud:   E–R    9.00–15.30
     627 7911 
     [email protected]
faks  627 7912

Meediapäringud              [email protected]
Apellatsioonikomisjon   [email protected]
Autoriõigus                      [email protected]

Patendiameti poole pöördumiseks võib kasutada ka järgnevat vormi.

Taotluste postkast on avatud ööpäev läbi

Peadirektori vastuvõtt on teisipäeviti 15.00–16.30, vajalik eelnevalt registreerida telefonil 627 7900

Patendiamet

Patendiamet

Kontaktid

Margus Viher

peadirektor

[email protected]

627 7903

Kadri Mikk

peadirektori asetäitja

[email protected]

627 7905

Ülle Tamm

infosüsteemide juht

[email protected]

627 7949

Märt Kraft

arendusjuht

[email protected]

627 7948

Eve Tang

kommunikatsioonijuht

[email protected]

627 7904

Aasa Süld

finantsjuht

[email protected]

627 7920

Tanel Kalmet

TOAK-i esimees, alaline liige

[email protected]

5521 286

Sulev Sulsenberg

TOAK-i aseesimees, alaline liige

[email protected]

627 7941

Kaubamärgiosakond

Põhiülesanded

 • Kaubamärgi registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine ja ekspertiis;
 • tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine;
 • otsuste tegemine ameti nimel;
 • konsultatsioonide andmine osakonna pädevuse piirides.
  Loe täpsemalt

Põhimäärus
Karol Rummi

juhataja

[email protected]

627 7929

Liina Puu

nõunik

[email protected]

627 7930

Külli Trepp

peaekspert

[email protected]

627 7915 (kaubamärk), 627 7921 (disain)

Kai Klanberg

peaekspert

[email protected]

627 7931

Näita kõiki
Patendiosakond

Põhiülesanded

 • Patenditaotluste, täiendava kaitse taotluste ja kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemine ning patenditaotluste ekspertiis;
 • otsuste tegemine ameti nimel;
 • patendi, täiendava kaitse ja kasuliku mudeli õiguskaitse konsultatsioonide andmine.
  Loe täpsemalt

Põhimäärus
Elle Mardo

juhataja

[email protected]

627 7910

Aare Abrams

peaekspert

[email protected]

646 4481

Ülo Anijalg

peaekspert

[email protected]

627 7924

Tiia Ehvert

peaspetsialist

[email protected]

627 7935

Näita kõiki
Registriosakond

Põhiülesanded

 • Tööstusomandi õiguskaitse taotluste vastuvõtmine ja menetlusse suunamine;
 • toimingud registreeritud tööstusomandiga, teabe väljastamine registritest;
 • riiklike kaitsedokumentide vormistamine ja väljastamine;
 • ameti ametlike väljaannete koostamine;
 • tööstusomandi õiguskaitse statistiliste aruannete koostamine.
  Loe täpsemalt

Põhimäärus
Tiina Feldmanis

juhataja

[email protected]

627 7908

Ave Burget

vanemspetsialist

[email protected]

627 7901

Reet Kask

vanemspetsialist

[email protected]

627 7943

Kai Lainväe

peaspetsialist

[email protected]

715 1733

Näita kõiki
Intellektuaalomandiõiguse osakond

Põhiülesanded

 • Intellektuaalse omandi õiguskaitset käsitleva info kogumine, säilitamine, töötlemine, vahendamine ja levitamine;
 • intellektuaalse omandi õiguskaitse alase teadlikkuse suurendamiseks teavitusürituste korraldamine;
 • ametile õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas.
  Loe täpsemalt

Põhimäärus
Cady Kaisa Rivera

juhataja

[email protected]

627 7917

Igor Skorohodov

jurist

[email protected]

627 7916

Triin Urviste

teabeürituste koordinaator

[email protected]

627 7918