Kontaktid

Patendiamet

    Tatari 39, 15041 Tallinn
    627 7900
    [email protected]
Registrikood: 70003164

Abi taotluste vormistamisel ning lõivude kohta saab vastuvõtust:
Avatud:   E–R    9.00–15.30
     627 7911 
     [email protected]
faks  627 7912

Konsultatsioonid
patendid                           627 7910
kaubamärgid                   627 7937 (9.00–13.00)
disainid                             627 7921 (9.00–13.00)
autoriõigus                      [email protected]

meediapäringud              [email protected]
apellatsioonikomisjon   [email protected]

Patendiameti poole pöördumiseks võib kasutada ka järgnevat vormi.

Taotluste postkast on avatud ööpäev läbi

Peadirektori vastuvõtt on teisipäeviti 15.00–16.30, vajalik eelnevalt registreerida telefonil 627 7900

Patendiamet

Patendiamet

Kontaktid

Kontakte ei leitud
Margus Viher

peadirektor

[email protected]

627 7903

Kadri Mikk

peadirektori asetäitja

[email protected]

627 7905

Ülle Tamm

infosüsteemide juht

[email protected]

627 7949

Märt Kraft

arendusjuht

[email protected]

627 7948

Eve Tang

kommunikatsioonijuht

[email protected]

627 7904

Aasa Süld

finantsjuht

[email protected]

627 7920

Tanel Kalmet

TOAK-i esimees, alaline liige

[email protected]

5521 286

Sulev Sulsenberg

TOAK-i aseesimees, alaline liige

[email protected]

627 7941

Kontakte ei leitud
Kaubamärgiosakond

Põhiülesanded

 • Kaubamärgi registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine ja ekspertiis;
 • tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine;
 • otsuste tegemine ameti nimel;
 • konsultatsioonide andmine osakonna pädevuse piirides.
  Loe täpsemalt

Põhimäärus
Karol Rummi

juhataja

[email protected]

627 7929

Liina Puu

nõunik

[email protected]

627 7930

Külli Trepp

peaekspert

[email protected]

627 7915 (kaubamärk), 627 7921 (disain)

Kai Klanberg

peaekspert

[email protected]

627 7931

Janika Kruus

peaekspert

[email protected]

627 7934

Mari-Epp Tirkkonen

peaekspert

[email protected]

627 7928

Hanna Teppan

vanemekspert

[email protected]

715 1736

Heli Laaneots

vanemekspert

[email protected]

627 7939

Ekke-Kristian Erilaid

vanemekspert

[email protected]

627 7927

Jana Redkin

vanemekspert

[email protected]

627 7913

Kärt Michelson

vanemekspert

[email protected]

627 7936

Signe Holm

vanemekspert

[email protected]

627 7947

Viivika Langu

vanemspetsialist

[email protected]

627 7926

Kontakte ei leitud
Patendiosakond

Põhiülesanded

 • Patenditaotluste, täiendava kaitse taotluste ja kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemine ning patenditaotluste ekspertiis;
 • otsuste tegemine ameti nimel;
 • patendi, täiendava kaitse ja kasuliku mudeli õiguskaitse konsultatsioonide andmine.
  Loe täpsemalt

Põhimäärus
Elle Mardo

juhataja

[email protected]

627 7910

Aare Abrams

peaekspert

[email protected]

646 4481

Ülo Anijalg

peaekspert

[email protected]

627 7924

Tiia Ehvert

peaspetsialist

[email protected]

627 7935

Reelika Jõema

vanemekspert

[email protected]

627 7922

Tiina Lillepool

juhtivekspert

[email protected]

6277 944

Mare Lõpp

vanemekspert

[email protected]

646 4480

Taimi Oviir

vanemekspert

[email protected]

646 4484

Anneli Simmul

peaekspert

[email protected]

646 4482

Marit Soomets

peaspetsialist

[email protected]

627 7942

Erald Talvik

vanemekspert

[email protected]

715 1730

Veera Tereštšenkova

nõunik

[email protected]

627 7925

Kontakte ei leitud
Registriosakond

Põhiülesanded

 • Tööstusomandi õiguskaitse taotluste vastuvõtmine ja menetlusse suunamine;
 • toimingud registreeritud tööstusomandiga, teabe väljastamine registritest;
 • riiklike kaitsedokumentide vormistamine ja väljastamine;
 • ameti ametlike väljaannete koostamine;
 • tööstusomandi õiguskaitse statistiliste aruannete koostamine.
  Loe täpsemalt

Põhimäärus
Tiina Feldmanis

juhataja

[email protected]

627 7908

Ave Burget

vanemspetsialist

[email protected]

627 7901

Reet Kask

vanemspetsialist

[email protected]

627 7943

Kai Lainväe

peaspetsialist

[email protected]

715 1733

Riina Prank

peaspetsialist

[email protected]

715 1734

Ülle Puusepp

vanemspetsialist

[email protected]

627 7938

Külliki Raudtamm

juhtivspetsialist

[email protected]

627 7940

Reet Saarinen

vanemspetsialist

[email protected]

627 7909

Mare Soomets

peaspetsialist

[email protected]

627 7919

Anne Süda

vanemspetsialist

[email protected]

627 7902

Eve Tammaru

vanemspetsialist

[email protected]

627 7907

Kontakte ei leitud
Intellektuaalomandiõiguse osakond

Põhiülesanded

 • Intellektuaalse omandi õiguskaitset käsitleva info kogumine, säilitamine, töötlemine, vahendamine ja levitamine;
 • intellektuaalse omandi õiguskaitse alase teadlikkuse suurendamiseks teavitusürituste korraldamine;
 • ametile õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas.
  Loe täpsemalt

Põhimäärus
Cady Kaisa Rivera

juhataja

[email protected]

627 7917

Kadri Kroodo

õigusnõunik

[email protected]

627 7933

Triin Urviste

teabeürituste koordinaator

[email protected]

627 7918