Tööstusdisainilahenduste andmebaasid

Andmebaasidest saab otsida nii juba registreeritud kui ka registreerimiseks esitatud tööstusdisainilahendusi.

Patendiameti tööstusdisainilahenduste andmebaas 

Andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud tööstusdisainilahenduste, esitatud tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste ja Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni alusel Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste tööstusdisainilahenduste andmeid.

Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni alusel Eestis õiguskaitse saamiseks esitatud tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute andmed on andmebaasis kättesaadavad selle kuupäeva seisuga, millal Rahvusvaheline Büroo saatis Patendiametile rahvusvahelise registreeringu publikatsiooni koopia. Andmebaasis ei kajastu rahvusvahelises registreeringus hiljem tehtud muudatused.

Andmebaasi uuendamine toimub jooksvalt. Andmebaasis avaldatud teave on informatiivne ega ole õigusliku tähendusega. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehes avaldatud teadetel. Rahvusvaheliste registreeringute osas on õiguslik tähendus rahvusvahelisse registrisse kantud andmetel ja Rahvusvahelise Büroo bülletäänis avaldatud andmetel.

Otsi tööstusdisainilahenduste andmebaasist 

EUIPO otsinguvahend eSearch plus

Andmebaas sisaldab Euroopa Liidus registreeritud tööstusdisainilahenduste andmeid. Ühenduse disainilahendused kehtivad kogu Euroopa Liidus, k.a Eestis!

eSearch Plus

DesignView

DesignView on koostöös EUIPO, WIPO ja eri riikide ametitega loodud otsinguvahend, mis võimaldab teha otsingut sellega liitunud riikide ametite disainilahenduste andmebaasides, lisaks ka EUIPO ja WIPO andmebaasides.

DesignView

Hague Express

Hague Express on tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute andmebaas.

Hague Express 

  • Jaga

Viimati uuendatud 12.02.2024