Hea teada

Tööstusdisainilahendus saab õiguskaitse intellektuaalomandiametis registreerimise teel.

Kui soovitakse kaitset Eesti territooriumil, tuleb esitada avaldus Eesti Patendiametile (e-teenuste portaal). Kui kaitset on vaja Euroopa Liidu territooriumil, tuleb esitada avaldus Euroopa Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO), kui aga soovitakse oma disainile kaitset mh riigis, mis ei kuulu Euroopa Liitu, siis tuleks pöörduda Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni – WIPO – poole.

Tööstusdisainilahendusele õiguskaitse taotlemisel rakendatakse Eestis avaldus- ehk registreerimissüsteemi. See tähendab, et Patendiamet kontrollib tööstusdisainilahenduse registreerimisega seotud vorminõuete täitmist, kuid ei kontrolli tööstusdisainilahenduse uudsust, eristatavust, tööstuslikku või käsitöönduslikku valmistatavust ega taotleja õigust esitada registreerimistaotlust. Nende nõuete täitmise eest vastutab taotleja.

Taotleja jaoks on väga oluline jälgida menetluse käigus antavaid tähtaegu taotluse parandamiseks ja täiendamiseks ning riigilõivude maksmiseks. Nende eiramine viib taotluse menetluse lõpetamiseni. Et kõik teated kätte saada, tuleb Patendiametile teatada õiged kontaktandmed.

Samas on tööstusdisainilahendusele õiguskaitse taotlejal õigus menetluse lõpetamise korral nõuda menetluse taastamist. Silmas tuleb pidada, et menetluse taastamise nõuet saab esitada 6 kuu jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

Tööstusdisainilahenduste registreerimisega seotud asju võib Eestis ajada patendivoliniku kaudu või iseseisvalt. Isikud, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peavad volitama oma esindajaks patendivoliniku, v.a taotluse esitamiseks.

  • Jaga

Viimati uuendatud 12.01.2024