Õiguskaitse maht ja ulatus

Kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on reproduktsioon ja kaupade-teenuste loetelu.

Kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on:

  • registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon või üldtuntud kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas, st et kaubamärgiomanikul on õigus keelata eelnimetatud tähistega identsete ja sarnaste tähiste kasutamist;
  • kaupade-teenuste loetelu, st et kaubamärgi õiguskaitse ei hõlma automaatselt kõiki valdkondi, vaid on seotud registreeringus loetletud kaupade-teenustega. Ainult üldtuntud kaubamärgi kaitse võib laieneda nendele kaupadele-teenustele, mis ei sisaldu kaubamärgi registreeringus või mille tähistamiseks märki ei kasutata. Kaubad-teenused liigitatakse märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise Nizza klassifikatsiooni kehtiva redaktsiooni järgi;
  • territoorium, kus kaubamärk kehtib, st et õiguskaitse saab selles riigis või riikide ühenduses, kus märk on registreeritud või üldtuntuse omandanud. Terviklikku ülemaailmset kaubamärgi õiguskaitset ei ole olemas, alati tuleb valida territoorium, kus kaubamärgile õiguskaitset vajatakse. Eesti Patendiametis registreeritud kaubamärk annab õiguskaitse Eesti Vabariigi territooriumil. Rahvusvaheliseks kaitseks tuleb valida Euroopa Liidu süsteemMadridi süsteem või registreerimine välisriigi ametis;
  • ajavahemik, mil kaubamärgi registreering kehtib. See on 10 aastat kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast arvates, kusjuures kehtivust saab lõivu tasumise korral kümne aasta kaupa pikendada. Seega ei ole kaubamärgi õiguskaitse iseenesest ajaliselt piiramatu, vaid kaubamärgiomanik peab jälgima kehtivuse lõppemise aega ja saab soovi korral kehtivust pikendada. Kehtivustähtaega pidevalt pikendades võib kaubamärgi õiguskaitse kehtida piiramatu aja jooksul.
  • Jaga

Viimati uuendatud 14.11.2023