Kaubamärkide andmebaasid

Andmebaasidest saab otsida nii juba registreeritud kui ka registreerimiseks esitatud kaubamärke.

Patendiameti andmebaas 

Andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Madridi protokolli alusel Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste kaubamärkide andmeid.
Andmebaasi uuendamine toimub üks kord päevas.

Andmebaas on informatiivne ega ole õigusliku tähendusega. Otsingu tulemused ei taga kaubamärgi registreeritavust ja Patendiamet ei ole kohustatud kaubamärgiekspertiisi tegemisel nendest lähtuma. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Kaubamärgilehes avaldatud teadetel.

Andmete täpsustamiseks ja registrist ärakirjade või väljatrükkide saamiseks palume pöörduda Patendiameti registriosakonna poole.

Mõned andmed jõuavad andmebaasi hiljem kui teised, seetõttu võib viimase kuu jooksul saabunud taotluste andmetest puududa kujutis. Seoses Euroopa Liidu kaubamärkide riigisiseseks taotluseks muutumise taotlustega võib kaubamärkide andmebaasis nende taotluste puhul mõnda aega puududa kaupade ja teenuste loetelu, kuid kindlasti on olemas klasside numbrid. Loetelu sisestatakse pärast eestikeelse tõlke esitamist.

  Otsi kaubamärkide andmebaasist

Patendiameti kaubamärkide andmebaas

EUIPO otsinguvahend
eSearch plus

Kaubamärgid kehtivad kogu Euroopa Liidus, k.a Eestis!

Andmebaas sisaldab Euroopa Liidus registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste (vt Euroopa Liidu kaubamärgisüsteem) ja Madridi protokolli alusel Euroopa Liidus kehtivate või registreerimiseks esitatud rahvusvaheliste kaubamärkide (vt Rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteem) andmeid.

eSearch plus

TMview

Koostöös EUIPO, WIPO ja eri riikide ametitega loodud otsinguvahend, mis võimaldab teha otsingut sellega liitunud riikide ametite kaubamärkide andmebaasides, lisaks EUIPO ja WIPO andmebaasides. Siin on soovitav teha otsingut enne Euroopa Liidu kaubamärgitaotluse esitamist, kuna selle registreerimisel võivad takistuseks saada riigisisesed varasemad kaubamärgid Eurooa Liidu liikmesriikides.

TMview

WIPO andmebaasid

Global Brand sisaldab eri riikide andmebaase.

Madrid Monitor sisaldab WIPO rahvusvahelisi taotlusi ja registreeringuid.

  • Jaga

Viimati uuendatud 17.06.2022