Korduma kippuvad küsimused | Tööstusdisainilahendused

Siit leiad korduma kippuvad küsimused disainilahenduste kohta.

See sõltub ettevõtja tegevusulatusest ja äristrateegiast. Kui Teie tooted on suunatud ainult Eesti tarbijale, siis võib õiguskaitse Eestis olla piisav. Kui müüte või kavatsete müüa oma tooteid ka välismaal, oleks soovitav valida selline registreerimisvõimalus, mille abil saate kaitse riikides, kus tegutsete. Riskide jaotamiseks võib algul registreerida disainilahenduse Eestis ja vajadusel hiljem laiendada seda välisriikidesse.
Täpsemalt: Hea teada

Arvutiprogrammi disainilahendusena kaitsta ei saa.
Täpsemalt: Mis on tööstusdisainilahendus?

Kaitse on territoriaalne – Eesti Patendiametis kaitstud tööstusdisainilahendus kehtib ainult Eestis, Euroopa ametis registreeritud disain aga kogu Euroopa Liidus. Mõlemad ametid kasutavad taotluste menetlusel nn registreerimissüsteemi, st ei kontrollita, kas registreerimiseks esitatud tööstusdisainilahendus on uudne ja eristatav (nende nõuete täitmise eest vastutab taotleja). Kui taotlus vastab vorminõuetele ega ole vastuolus avaliku korraga, siis see registreeritakse.
Täpsemalt: Hea teada

Jah, nii elektroonilise taotluse kui pabertaotluse vormid või lingid nende juurde leiab meie veebilehelt.
Täpsemalt: Kaitse taotlemine Eestis

Ühenduse disainilahendusi registreerib Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Taotluse võib tuua Eesti Patendiametisse, kes taotlust ei kontrolli, vaid üksnes edastab selle EUIPO-sse. Taotluse edasisaatmise eest peab taotleja maksma riigilõivu 32 eurot. Muid dokumente Eesti Patendiamet ei vahenda, need tuleb taotlejal otse EUIPO-sse saata.

Registreeritud ühenduse disainilahendus kehtib viis aastat alates taotluse esitamise kuupäevast. Kehtivust saab pikendada viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks. Pikendamise eest tuleb tasuda lõivud.

Jah, EUIPO-s registreeritud disainilahendus kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas Eestis.

  • Jaga

Viimati uuendatud 09.03.2024