Milline tähis ei sobi kaubamärgiks?

Kaubamärk peab suutma eristada sellega tähistatud kaupa või teenust teistest samataolistest kaupadest või teenustest. Seetõttu iga tähis kaubamärgiks ei sobi. Mõned tähised peavad jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele.

Kaubamärgiks ei sobi

  • Tähised, mis näitavad kaupade või teenuste omadusi ning mis seetõttu on  eristusvõimetud.

Omadus võib olla kauba või teenuse liik, kvaliteet, geograafiline päritolu, otstarve jms.

Näiteks
PEHME LEIB pagaritoodete tähistamiseks
TALLINNA KOOL haridusteenustele
PARIMAD MAALRID ehitusteenuste tähistamiseks
Piimatooted.ee müügiteenustele
Saunatarbed.com müügiteenustele
Rehvivahetus24 autohooldusteenustele

NB! Registreeritavad ei ole ka minimaalse kujundusega omadusi näitavad tähised:

Autopesula autohooldusteenustele

*BEEBI* lastekaupade tähistamiseks

Parim kvaliteet!!   kõikide kaupade ja teenuste kohta

Omadust, näiteks kauba liiki või otstarvet, võib näidata ka kujutis.

lammas

lambaliha tähistamiseks

sääsk

sääsetõrjevahendite tähistamiseks


 

  • Vastavas valdkonnas või äritegevuses tavapäraseks muutunud tähised.
  • Tarbija jaoks eksitavat teavet andvad tähised.

Näiteks on kaubamärgil sõna „kohv“, kuid kaitset taotletakse kaupadele „tee ja kakao“.

  • Tava- ja tõepärased kaupade või pakendite kujutised.

Näiteks

tass

lauanõude
tähistamiseks

õun

värskete puuviljade tähistamiseks

piimapakk

piimatoodete või mahlade tähistamiseks

  • Teenusvaldkonnas laialt kasutusel olevad kujutised või sümbolid.

Näiteks

kaalud

juriidiliste teenuste tähistamiseks

roheline rist

apteegiteenuste tähistamiseks

  • Tähised, mis on vastuolus avaliku korra ja heade tavadega.

Näiteks ei sobi kaubamärgiks vulgaarsed, ahistava, solvava või ähvardava sisuga sõnad, väljendid või sümbolid, samuti keelatud narkootiliste ainete nimetused.

Kaubamärgi koosseisus olev eristusvõimetu, kirjeldav või tavapärane tähis õiguskaitset ei saa. Kaubamärgi omanikul ei ole ainuõigust kaubamärgi selle osa kasutamiseks, st sellised tähised on vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele isegi siis, kui need sisalduvad registreeritud kaubamärgis.

Erandina saab eristusvõimetut, kirjeldavat või tavapärast tähist kaubamärgina registreerida, kui see on taotluse esitamise kuupäevaks omandanud eristusvõime pikaajalise kasutamise käigus. Omandatud eristusvõimet tunnistatakse, kui kaubamärki tunneb valdav osa pakutavate kaupade või teenuste sihtrühmast.

  • Jaga

Viimati uuendatud 19.03.2024