Juhendid ja teavikud

Siit leiab leiutiste valdkonna juhendid ja teavikud, samuti juhendid rahvusvaheliste kokkulepete juurde.

Patenditaotluste ja patentide menetlemise juhised

Raul Kartus

Patenditaotluse ja patentide menetlemise juhised on tööstusomandi esemele õiguskaitse andmise otsuste tegemist ja otsuste tegemise metoodikat puudutav Patendiameti avalik sisedokument. Juhiste kehtestamise peamine eesmärk on tagada patenditaotluste ühtlustatud menetlemine alates taotluse saabumisest Patendiametisse kuni patendi väljaandmiseni ja patendi kehtivuse lõppemiseni.

Leiutis ja patendinõudlus

Metoodilised juhised
Raul Kartus, Jaak Ostrat

Juhised on abivahend kaitsevõimeliste leiutiste väljaselgitamisel, eduka kaitsestrateegia väljatöötamisel ning patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse koostamisel ning samuti patendiekspertiisis. Väljaanne on suunatud patendiekspertidele, patendivolinikele ja teistele tööstusomandialast õigusabi osutavatele isikutele ning ettevõtjatele ja tehnilise loominguga tegelevatele isikutele, kes soovivad kaitsta oma uusi tooteid patentidega või ka kasulike mudelitena.

Leiutiste kaitsmine

Raul Kartus

See raamat on mõeldud abistamaks neid, kes on tulnud mõttele kaitsta oma leiutis ja esitada Patendiametile patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus. Raamatus toodu ei ole üksikasjalik juhend taotluse koostamiseks ja esitamiseks, vaid pigem selgitab neile, kes ei ole leiutiste kaitsega varem kokku puutunud või kellel pole selles valdkonnas piisavalt kogemusi, mõningaid põhimõtteid selleks, et asjaga tegelema hakates paremini mõista Eesti ja teiste riikide patendialast seadusandlust

Patenditaotlus. Patenditaotluse sisuline ekspertiis

Metoodilised juhised

Väljaanne on oluline abivahend patendiekspertiisis, aga samuti patenditaotluse koostamisel ning patendi saamisel. Seda abivahendit võib kasutada ka kasuliku mudeli registreerimise taotluse koostamisel.

Euroopa patent

Jeremy R Goddin

Brošüür annab ülevaate 30. aprillil 2002 Eesti Euroopa patendikonventsiooniga (EPC) ühinemise ja selle 1. juulil 2002 jõustumise järgselt Eesti elanikele ja ettevõtjatele Euroopa patendi taotlemisega seotud toimingutest.
 

  • Jaga

Viimati uuendatud 14.11.2022