Õiguskaitse ulatus ja kehtivus

Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse ulatuse alus on reproduktsioon.

Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse ulatuse alus on registreerimiseks esitatav tööstusdisainilahenduse reproduktsioon. 

Tööstusdisainilahenduse variandid saavad igaüks iseseisva õiguskaitse. Tööstusdisainilahenduste komplekt loetakse tervikuks ja komplekt saab õiguskaitse tervikuna.

Tööstusdisainilahenduse registreeringuga saadavad õigused on territoriaalsed. Eesti Patendiametis registreeritud tööstusdisainilahendus on kaitstud üksnes Eesti Vabariigi territooriumil, Ühenduse disainilahenduse omanikul on kaitse Euroopa Liidu kõigis liikmesriikides (k.a Eestis), välisriigi ametis registreeritud disainilahendusel on õiguskaitse konkreetses välisriigis, rahvusvahelise Haagi süsteemi kaudu registreeritud tööstusdisainilahendus saab õiguskaitse riikides, mille kohta taotleja on avalduses märke teinud.  

Kuna tööstusdisaini registreerimisel on uudsuse nõue, st et tegemist peab olema sellise tööstusdisainilahendusega,  mida pole enne taotluse esitamise kuupäeva Eestis ega üheski välisriigis avalikustatud, siis tuleks oma tööstusdisaini kaitse strateegias kohe otsustada, millisel territooriumil kaitset soovitakse.

Registreeritud tööstusdisainilahenduse omaniku õigused kehtivad viis aastat.

Kehtivust võib pikendada lõivu tasumise korral viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks.

  • Jaga

Viimati uuendatud 08.06.2022