Tüüpilised vead

Millised on enim esinevad vead taotlusdokumentide koostamisel?

Patenditaotleja võib menetluse käigus teha taotluses parandusi ja täiendusi, mis ei muuda patenditaotluse esitamise kuupäeval patenditaotluses avatud leiutise olemust.  

Parandused ja täiendused muudavad leiutise olemust, kui need sisaldavad leiutise olulisi tunnuseid, mida ei olnud patendinõudluses, leiutiskirjelduses või illustreerivas materjalis patenditaotluse esitamise kuupäeval.

Nõudluspunkti teksti koostamisel tuleb hoolikalt järgida tegusõnade õiget grammatilist vormi. Vastasel juhul tekib sageli olukord, kus seadme või aine tunnused on väljendatud meetodi tunnusega. Näiteks kui seadet iseloomustatakse staatikas, tuleb vastavalt sellele kasutada tegusõnu lõpetatud tegevuse vormis. Õiged on väljendid nagu „korpus koosneb…“, „korpuse külge on kinnitatud…“, mitte aga „korpus koostatakse…“ või „korpuse külge kinnitatakse…“, mis väljendavad tegevust ja on seega selgelt meetodi tunnused.

Leiutise koostamisel tuleb lähtuda regulatsiooni nõuetest ning järgida leiutiskirjelduse koostamise põhimõtteid ja struktuuri.

Leiutiskirjelduse pealkiri on leiutise nimetus.

Leiutiskirjeldus koosneb järgmistest osadest:

  1) tehnikavaldkond;

  2) tehnika tase;

  3) leiutise olemus;

  4) jooniste või muu illustreeriva materjali loetelu;

  5) üks või mitu leiutise teostamise näidet ja vajaduse korral muud andmed, mis tõendavad leiutise teostamise, tööstusliku kasutamise ja püstitatud tehnilise tulemuse saavutamise võimalikkust.

Klassikalise leiutise avatuse üldnõue on, et esitatud dokumendid (leiutiskirjeldus, nõudlus, joonised) peavad vastava ala asjatundjat õpetama lahendama mingit tehnilist probleemi uutmoodi ja see lahendus ei või olla talle ilmselge.

Leiutiskirjeldus peab sisaldama ühte või mitut leiutise teostamise näidet ja vajaduse korral muid andmeid, mis tõendavad leiutise teostamise, tööstusliku kasutamise ja püstitatud tehnilise saavutamise võimalikkust.

Tehnika taseme otsingu tegemisel „konflikti“ vältimiseks on taotlejal võimalus esitada vastav nõue. Nõude, et teavet arvesse ei võetaks, peab esitama patenditaotluses või hiljemalt kaks kuud enne patenditaotluse avaldamist. Kasuliku mudeli korral tuleb nõue esitada registreerimistaotluses. Nõudele peab lisama seda põhjendavad tõendid.

  • Jaga

Viimati uuendatud 13.12.2021