Mis on leiutis?

Leiutis on mingi tehnilise probleemi uus lahendus.

Samal probleemil võib olla mitu lahendust, igaüks neist võib olla uus leiutis. Kõige üldisemalt jagatakse leiutise objektiks olevad tehnilised lahendused seadmeteks, meetoditeks ja aineteks. Meetodi all mõistetakse igasuguseid tegevusi, mis mahuvad mõiste „tehniline lahendus“ alla. Enamik meetodeid on arvatavasti seotud toote valmistamisega. Leiutisena saab käsitleda ka tuntud seadme või muu toote kasutamist uuel otstarbel või tuntud meetodi kasutamist uuel eesmärgil.

Kõiki objekte aga ei saa kaitsta kui leiutisi. Need on:

 • arvutialgoritm ja -programm (vaata lisaks: Äppide patentimisest);
 • avastus, teadusteooria ja matemaatiline meetod;
 • disainilahendus;
 • info lihtne esitamine;
 • taimesort ja loomatõug;
 • majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri ja meetod;
 • rajatise, hoone ja maa-ala projekt või skeem.

Patendiga või kasuliku mudeliga kaitstav leiutis peab

 • olema uus,
 • omama leiutustaset ja
 • olema tööstuslikult kasutatav.

Kui soovitakse leiutisele õiguskaitset, siis tuleb tähele panna, et leiutist tuleb hoida salajas kuni patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamiseni.

idee
 • Jaga

Viimati uuendatud 25.03.2024