Kiirendatud menetlus

Teatud tingimustele vastavat taotlust esitades saab taotleda selle kiirendatud menetlust.

Kõik Patendiametile registreerimiseks esitatud kaubamärgid läbivad taotluse andmete ning kaupade ja teenuste loetelu kontrolli, millele järgneb põhjalik kaubamärgiekspertiis. Mida keerukam ja mahukam on esitatud taotlus, seda kauem võtab aega nii kaupade ja teenuste kontroll kui ka kaubamärgiekspertiis.

Patendiamet on välja arendanud kiirendatud menetluse teenuse, mida on võimalik kohaldada taotlustele, mis vastavad alltoodud tingimustele. Teenust rakendatakse alates 12.10.2020.

Kiirendatud menetluse eelised

 • Kiirem menetlus. Kui esitatud taotluses ei ole puuduseid ning taotlus vastab kiirendatud menetluse nõuetele, siis väljastatakse registreerimise otsus üldjuhul 3–4 nädala jooksul.
 • Lihtsam taotluse täitmine. Kiirendatud menetlust taotledes esitatakse ametile vähendatud andmetega taotlus – nii on tagatud minimaalne eksimuste arv taotluses.

Kuidas täita kiirendatud menetluse tingimusi?

Kiirendatud menetlust rakendatakse järgmistele kaubamärgiliikidele:

 • sõnamärk,
 • kujutismärk (sh sõnalise osaga),
 • ruumiline märk.

Teistele kaubamärgiliikidele kohaldub tavamenetlus.

Väga oluline on taotluse täitmisel veenduda, et esitatakse korrektne kaupade ja teenuste loetelu. Kiirendatud menetluse taotlemisel tuleb kaubad ja teenused valida välja ühtlustatud andmebaasist TMclass. Kaupade ja teenuste nõuete kohta leiab infot artiklist Kaupade ja teenuste klassifitseerimine.

Lubatud kaupade ja teenuste arv on piiratud, maksimaalselt on taotluses võimalik loetleda 60 kauba-teenuse nimetust. Mida väiksem on esitatud kaupade ja teenuste arv, seda tõenäolisem on, et taotlus vastab kiirendatud menetluse nõuetele.

Taotluse esitamisel tuleb riigilõiv tasuda kohe. Taotluse esitamisel kuvatakse riigilõivu viitenumber makseteabe infolehel või maksekorraldusel.

Lisaks seaduses sätestatud kaubamärgitaotluse nõuetele kohalduvad kiirendatud menetluse taotlusele järgmised tingimused.

 • Taotlus esitatakse elektrooniliselt Patendiameti e-teenuste portaali kaudu. Posti või e-posti teel esitatud taotlusi ei menetleta kiirendatud korras.
 • Taotletav kaubamärk ei ole kollektiivkaubamärk või sertifitseerimismärk.
 • Taotlus ei sisalda prioriteedinõuet.
 • Kaupade ja teenuste loetelu nimetused valitakse e-teenuste portaali kaupade ja teenuste nimistust. Aktsepteeritavaid nimetusi saab otsida ühtlustatud andmebaasist TMclass. Maksimaalselt on taotluses võimalik loetleda 60 kauba/teenuse nimetust.
 • Kaubamärgi liik on sõnamärk, kujutismärk (sh sõnalise osaga) või ruumiline märk.
 • Kujutismärgi ja ruumilise märgi puhul ei esitata värvide loetelu.
 • Taotluse esitamise eest tasutakse riigilõiv kas taotluse esitamisel pangalingi kaudu või kohe pärast taotluse esitamist pangaülekandega, kasutades unikaalset viitenumbrit. Riigilõiv loetakse õigeaegselt tasutuks, kui ettenähtud summa on laekunud kolme pangapäeva jooksul pärast seda, kui Patendiamet unikaalse viitenumbri väljastas. Taotluse esitamisel kuvatakse riigilõivu viitenumber makseteabe infolehel või maksekorraldusel.
 • Taotlus peab vastama kõigile kaubamärgiseaduses või määruses sätestatud sisu- ja vorminõuetele.
 • Jaga

Viimati uuendatud 30.05.2022