Inimesed töötavad

Aastaraamat 2022

Möödunud aastal täitus 30 aastat Patendiameti taasalustamisest, umbes sama kaua on lugejateni jõudnud ka Patendiameti aastaraamat. Teie ees avaneb nüüdseks juba kolmas Patendiameti digitaalne aastaraamat. 2022 oli taas väga töine ja seiklusrikas aasta.  

Loe edasi...

Aastaraamat 2021

2021. aasta oli Patendiametile nii suurte muutuste kui ka paljude uuenduste ettevalmistamise aasta. 1. aprillil võttis Patendiamet üle osa justiitsministeeriumi ülesandeid autoriõiguse valdkonnas. Muutus on seotud Patendiameti kujundamisega intellektuaalomandi kompetentsikeskuseks. Selline keskus nõustab ettevõtjaid intellektuaalomandi küsimustes, tagab intellektuaalomandi kiire ja tõhusa registreerimise ning vaidluste kiire kohtueelse lahendamise. 

Loe edasi...

Aastaraamat 2020

Patendiametile oli 2020. aasta töine ja kirev. Uut oli kõigis tööstusomandi valdkondades. Kaubamärkide vallas kõigile taotlejatele suunatud uuendus – kaubamärgitaotluste kiirendatud menetlus – võeti vastu väga hästi ja kiiremat menetlust soovivate taotlejate osakaal üha kasvab. Leiutiste valdkonnast rääkides tuleb esile tõsta, et koostati ja avaldati patenditaotluse ja patentide menetlusjuhised, mille eesmärk on tagada õigusselgus ja taotlejate ühtlane kohtlemine, ühtlasi aidates taotlejal mõista menetluse käiku ja muuta menetlusprotsess läbipaistvamaks.

Loe edasi...

Vanemad aastaraamatud on PDF-vormingus ja nende vaatamiseks ning väljatrükkimiseks on vajalik PDF-lugeja. 

  • Jaga

Viimati uuendatud 25.04.2023