Loend klasside kaupa

Siit leiab Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni (Nizza klassifikatsiooni) 12. redaktsiooni 2024. aasta versiooni klasside kaupa.

Kaubad

Klass 1

Tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid; töötlemata tehisvaigud, töötlemata plastid; tulekustutus- ja ennetussegud; karastus- ja jooteained; loomanahkade parkimise ained; tööstuslikud kleebid; pahtlid ja muud täitepastad; kompost, sõnnik, väetised; tööstuses ja teaduses kasutatavad biopreparaadid

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
1 010004 abrasiivtöötlusvedelikud, abrasiivvedelikud auxiliary fluids for use with abrasives
1 010237 adhesioonivastased ained valuvormi määrimiseks mould-release preparations / mold-release preparations
1 010690 adjuvandid, v.a meditsiinilised või veterinaarsed adjuvants, other than for medical or veterinary purposes
1 010026 aerosoolide kandegaasid propellant gases for aerosols
1 010029 agar-agar tööstuslikuks kasutuseks agar-agar for industrial purposes
1 010347 aiakemikaalid, v.a fungitsiidid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides
1 010523 akende tuhmumisvastased kemikaalid anti-tarnishing chemicals for windows
1 010651 aknakitt glaziers' putty
1 010018 aktiinium actinium
1 010731 aktiivsed keemilised toimeained active chemical ingredients
1 010025 aktiivsüsi, aktiveeritud süsi activated carbon / activated charcoal
1 010500 akude desulfaatimisvedelikud liquids for removing sulfates from batteries / liquids for removing sulfates from accumulators
1 010006 akude vahuvastased lahused anti-frothing solutions for batteries / anti-frothing solutions for accumulators
1 010033 albumiin [loomne või taimne, tooraine] albumin [animal or vegetable, raw material]
1 010036 albumiinpaber albumenized paper
1 010042 aldehüüdid* aldehydes*
1 010669 alginaadid toiduainetööstusele alginates for the food industry
1 010562 alkaloidid* alkaloids*
1 010565 alumiiniumatsetaat* aluminium acetate*
1 010048 alumiiniumhüdraat aluminium hydrate
1 010051 alumiiniumjodiid aluminium iodide
1 010050 alumiiniumkloriid aluminium chloride
1 010047 alumiiniummaarjas aluminium alum
1 010046 alumiiniumoksiid alumina
1 010049 alumiiniumsilikaat aluminium silicate
1 010106 alused [kemikaalid] bases [chemical preparations]
1 010126 aluseline vismutgallaat basic gallate of bismuth
1 010054 ameriitsium americium
1 010060 ammoniaagisoolad ammoniacal salts
1 010061 ammoniaak* ammonia*
1 010062 ammooniumaldehüüd ammonium aldehyde
1 010567 ammooniumisoolad ammonium salts
1 010063 ammooniummaarjas ammonia alum
1 010700 ammooniumnitraat ammonium nitrate
1 010065 amüülalkohol amyl alcohol
1 010064 amüülatsetaat amyl acetate
1 010067 anhüdriidid anhydrides
1 010396 anorgaanilised happed mineral acids
1 010072 antifriisid antifreeze
1 010074 antimon antimony
1 010075 antimon(III)oksiid, antimon(V)oksiid antimony oxide
1 010076 antimonsulfiid antimony sulfide
1 010260 antistaatikud, v.a olmeantistaatikud antistatic preparations, other than for household purposes
1 010070 antraniilhape anthranilic acid
1 010082 argoon argon
1 010084 arseen arsenic
1 010085 arseenishape arsenious acid
1 010736 aspartaam kasutamiseks toidutööstuses aspartame for the food industry
1 010735 aspartaam kasutamiseks tööstuses aspartame for industrial purposes
1 010086 astaat astatine
1 010010 atseetanhüdriid, etaananhüdriid acetic anhydride
1 010007 atsetaadid [kemikaalid]* acetates [chemicals]*
1 010011 atsetoon acetone
1 010012 atsetüleen acetylene
1 010013 atsetüleentetrakloriid acetylene tetrachloride
1 010649 autopahtlid paste fillers for automobile body repair / paste fillers for car body repair
1 010101 baarium barium
1 010102 baariumhüdroksiid, barüüt baryta
1 010574 baariumsulfaat barium sulfate
1 010104 baariumühendid barium compounds
1 010009 bakteratsetifikaatorid, bakterioloogilised atsetifikaatorid bacteriological preparations for acetification
1 010739 bakterikultuuride toitelahused, v.a meditsiinilised või veterinaarsed bouillons for bacteriological cultures, other than for medical or veterinary purposes / media for bacteriological cultures, other than for medical or veterinary purposes / bacteriological culture mediums, other than for medical or veterinary purposes
1 010595 bakterioloogilised preparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed bacteriological preparations, other than for medical and veterinary use
1 010594 bakterpreparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed bacterial preparations, other than for medical and veterinary use
1 010103 barüütpaber baryta paper
1 010713 benseen benzene
1 010714 bensool benzol
1 010111 benseeni derivaadid benzene derivatives
1 010110 benseeni tuuma sisaldavad happed benzene-based acids
1 010021 bensiinipuhastuslisandid detergent additives to petrol / detergent additives to gasoline
1 010112 bensoehape benzoic acid
1 010109 bentoniit bentonite
1 010115 berkeelium berkelium
1 010030 betooni aglutinatsiooniained agglutinants for concrete
1 010117 betoonikonservandid, v.a värvid ja õlid concrete preservatives, except paints and oils
1 010116 betoonivahustuskemikaalid concrete-aeration chemicals
1 010122 biokeemilised katalüsaatorid biochemical catalysts
1 010725 biokütuste tootmises kasutatav pärm yeast for use in biofuel production
1 010658 bioloogilised koekultuurid, v.a meditsiinilised või veterinaarsed biological tissue cultures, other than for medical or veterinary purposes
1 010579 bioloogilised preparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed biological preparations, other than for medical or veterinary purposes
1 010108 boksiit bauxite
1 010134 booraks borax
1 010585 broom keemia tarbeks bromine for chemical purposes
1 010236 defoliandid defoliants
1 010474 dekaandihape, sebatshape, sebatsiinhape sebacic acid
1 010242 dekstriin dextrin [size]
1 010247 destilleeritud vesi distilled water
1 010243 diagnoosipreparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes
1 010740 diagnostikapreparaadid teaduslaboris kasutamiseks diagnostic preparations for research laboratory use
1 010245 diasopaber diazo paper
1 010371 diatomiit kieselgur
1 010737 dielektrilised vedelikud metallitöötluses kasutatavate keemiliste preparaatidena, v.a õlid dielectric fluids as a chemical preparation for use in metalworking, except oils
1 010284 dimetüüleeter methyl ether
1 010605 dispersioonplastid dispersions of plastics
1 010250 düsproosium dysprosium
1 010281 eetrid* ethers*
1 010387 elavhõbe mercury
1 010389 elavhõbe(II)oksiid mercuric oxide
1 010388 elavhõbeda soolad mercury salts
1 010722 elektrit juhtivad liimid conductive adhesives
1 010721 elektrit juhtivad töötlemata vaigud conductive resins, unprocessed
1 010650 elektroforeesigeelid electrophoresis gels
1 010107 emaili tootmiseks kasutatavad kemikaalid, v.a pigmendid chemicals, except pigments, for the manufacture of enamel
1 010268 emulgaatorid emulsifiers
1 010291 ensüümid keemia tarbeks ferments for chemical purposes
1 010661 ensüümid toiduainetööstusele enzymes for the food industry
1 010660 ensüümipreparaadid toiduainetööstusele enzyme preparations for the food industry
1 010276 erbium erbium
1 010279 estrid* esters*
1 010280 etaan ethane
1 010277 etaanhape, äädikhape spirits of vinegar [dilute acetic acid]
1 010041 etüülalkohol, etanool ethyl alcohol
1 010282 etüüleeter, etoksüetaan ethyl ether
1 010287 euroopium europium
1 010718 farmaatsiatoodete kapslite tootmisel kasutatavad dendrimeeripõhised polümeerid dendrimer-based polymers for use in the manufacture of capsules for pharmaceuticals
1 010210 farmaatsiatööstuses kasutatavad konservandid preservatives for use in the pharmaceutical industry
1 010159 fermium fermium
1 010292 ferrotüübid [fotograafia] ferrotype plates [photography]
1 010296 filtreerained jookide tootmiseks filtering preparations for the beverages industry
1 010166 filtrite aktiivsüsi carbon for filters
1 010587 flokulandid, flokuleerained flocculants
1 010302 fluor fluorine
1 010303 fluoriühendid fluorspar compounds
1 010311 formaldehüüd, metanaal keemia tarbeks formic aldehyde for chemical purposes
1 010427 fosfaadid [väetised] phosphates [fertilisers] / phosphates [fertilizers]
1 010429 fosfatiidid phosphatides
1 010430 fosfor phosphorus
1 010433 fosforhape phosphoric acid
1 010267 fotoemulsioonid photographic emulsions
1 010329 fotograafiline želatiin gelatine for photographic purposes
1 010435 fotoilmutid photographic developers
1 010211 fotokemikaalid chemical preparations for use in photography
1 010417 fotomeetriline paber photometric paper
1 010027 fotonõrgendid reducing agents for use in photography
1 010322 fotopaber photographic paper
1 010436 fotosensibilisaatorid photographic sensitizers
1 010314 frantsium francium
1 010525 fullermuld tekstiilitööstuses kasutamiseks fuller's earth for use in the textile industry
1 010309 fungitsiidide keemilised lisandid chemical additives to fungicides / additives, chemical, to fungicides
1 010275 gaasipuhastusained gas purifying preparations / preparations for the purification of gas
1 010318 gadoliinium gadolinium
1 010321 gallium gallium
1 010323 gallotanniin, parkhape gallotannic acid
1 010320 gallushape tindi valmistamiseks gallic acid for the manufacture of ink
1 010319 galluspähklid, pahkpähklid gallnuts
1 010261 galvaanielementide soolad salts for galvanic cells / salts for galvanic batteries
1 010324 galvaanimisained galvanizing preparations
1 010098 galvaanimisvedelikud galvanizing baths / baths for galvanizing
1 010325 gambiir [parkaine] gambier
1 010332 getterid, gaasiabsorbendid [kemoaktiivsed ained] getters [chemically active substances]
1 010615 gluteen [liim], v.a kantselei- ja olmeliim gluten [glue], other than for stationery or household purposes
1 010670 gluteen toiduainetööstusele gluten for the food industry
1 010337 glükool glycol
1 010283 glükooleeter glycol ether
1 010662 glükoos toiduainetööstusele glucose for the food industry
1 010335 glükosiidid glucosides
1 010336 glütseriidid glycerides
1 010715 grafeen graphene
1 010342 guaano guano
1 010343 gurjunpalsam värnitsa valmistamiseks gurjun balsam for use in the manufacture of varnish
1 010331 haliit, kivisool rock salt
1 010014 happed* acids*
1 010016 happekindlad keemilised segud, kemikaalid acid proof chemical compositions
1 010251 happevesi akude, patareide ümberlaadimiseks acidulated water for recharging batteries / acidulated water for recharging accumulators
1 010162 haruldaste muldmetallide soolad salts from rare earth metals
1 010344 heelium helium
1 010246 heliplaatide taasteained renovating preparations for phonograph records
1 010345 holmium holmium
1 010355 huumus humus
1 010081 hõbedasoolade lahused hõbetamiseks silver salt solutions for silvering
1 010569 hõbenitraat silver nitrate
1 010356 hüdraadid hydrates
1 010358 hüdrasiin hydrazine
1 010184 hüdrokloraadid hydrochlorates
1 010185 hüdrokloriidhape hydrochloric acid
1 010589 hüdropoonikasubstraadid [põllumajandus] substrates for soil-free growing [agriculture]
1 010308 insektitsiidide keemilised lisandid additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides
1 010255 ioonivahetuskemikaalid ion exchangers [chemicals]
1 010090 isetooniv fotopaber self-toning paper [photography]
1 010681 istutusmuld potting soil
1 010034 jodeeritud albumiin iodised albumen
1 010365 jood keemia tarbeks iodine for chemical purposes
1 010367 joodhape iodic acid
1 010366 joodisoolad iodised salts
1 010487 jootekemikaalid soldering chemicals / welding chemicals
1 010584 jooteräbustid soldering fluxes
1 010706 jõuülekandeõli transmission oil
1 010447 kaalium potassium
1 010119 kaaliumdikromaat bichromate of potassium
1 010123 kaaliumdioksalaat potassium dioxalate
1 010448 kaaliumhüdroksiid, sööbekaalium potash water
1 010410 kaaliumvesinikoksalaat sorrel salt
1 010140 kainiit kainite
1 010659 kalajahust väetised fish meal fertilizers / fish meal fertilisers
1 010618 kalaliim, v.a kantselei-, toidu- või olmeliim isinglass, other than for stationery, household or alimentary purposes
1 010142 kalifornium californium
1 010709 kalomel [elavhõbekloriid] calomel [mercurous chloride]
1 010100 kaltsineeritud sooda soda ash
1 010171 kaltsiumetanaat lime acetate
1 010510 kaltsiumisoolad calcium salts
1 010152 kaltsiumkarbiid calcium carbide
1 010172 kaltsiumkarbonaat lime carbonate
1 010141 kaltsiumtsüaanamiid [väetis], kaltsiumnitraatväetis calcium cyanamide [fertilizer] / calcium cyanamide [fertiliser]
1 010370 kaoliin, portselanisavi, valge savi kaolin / china slip / china clay
1 010151 karbiid carbide
1 010586 karbolineum, karboliineum taimekaitseks carbolineum for the protection of plants
1 010146 karbonaadid, süsihappe soolad carbonates
1 010677 kaseiin toiduainetööstusele casein for the food industry
1 010524 kasvumuld soil for growing
1 010154 katalüsaatorid catalysts
1 010139 katehhu, kašuu catechu
1 010635 katlakivieemaldid, v.a olmelised descaling preparations, other than for household purposes
1 010073 katlakivivastased preparaadid anti-incrustants
1 010240 katlakiviärastid disincrustants
1 010708 kattekemikaalid oftalmilistele läätsedele chemical coatings for ophthalmic lenses
1 010278 keemiline indikaatorpaber test paper, chemical
1 010395 keemilised jahukaste ennetusvahendid chemical preparations to prevent mildew
1 010640 keemilised kummitugevdusvahendid chemical intensifiers for rubber
1 010639 keemilised paberitugevdusvahendid chemical intensifiers for paper
1 010044 keemilised toidukonservandid chemical substances for preserving foodstuffs
1 010180 keemilised tuumalõhustuselemendid fissionable chemical elements
1 010178 keemilised ühendid, reagendid, reaktiivid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes
1 010611 keemilistest ainetest filtermaterjalid filtering materials of chemical substances
1 010295 keermestussegud compositions for threading
1 010326 keevituse kaitsegaasid protective gases for welding
1 010546 kemikaalid viinapuuhaiguste ennetamiseks chemical preparations to prevent diseases affecting vine plants
1 010160 keraamikaglasuurvärvid ceramic glazings
1 010646 keraamilised paagutussegud [graanulid ja pulbrid] ceramic compositions for sintering [granules and powders]
1 010540 keraamiliste plaatide konservandid, v.a värvid ja õlid preservatives for tiles, except paints and oils
1 010164 ketoonid ketones
1 010097 kinnistid [fotograafia] fixing baths [photography]
1 010298 kinnistuslahused, fotokinnistid fixing solutions [photography]
1 010022 kirurgilised haavasidemekleebid adhesive preparations for surgical bandages
1 010194 kitt katkiste esemete parandamiseks cement for mending broken articles
1 010522 klaasi tuhmumisvastased ained preparations for preventing the tarnishing of glass
1 010263 klaasimatistid opacifiers for glass
1 010386 klaasimatistuskemikaalid glass-frosting chemicals
1 010521 klaasitoonimiskemikaalid glass-staining chemicals
1 010183 kloor chlorine
1 010173 kloorlubi, pleeklubi lime chloride
1 010182 kloraadid chlorates
1 010554 kloriidid chlorides
1 010632 kobediatomiit diatomaceous earth
1 010206 kolloodium* collodion*
1 010622 kompost compost
1 010138 kondensatsiooni ennetuskemikaalid condensation-preventing chemicals
1 010015 kondenseerivad kemikaalid chemical condensation preparations
1 010167 kondisüsi bone charcoal
1 010003 konservimissool, v.a toiduainete jaoks salt for preserving, other than for foodstuffs
1 010174 korstnapuhastuskemikaalid chimney cleaners, chemical
1 010729 kosmeetika tootmisel kasutatavad taimeekstraktid, v.a eeterlikud õlid plant extracts, other than essential oils, for use in the manufacture of cosmetics
1 010702 kosmeetikavahendite tootmisel kasutatavad vitamiinid vitamins for use in the manufacture of cosmetics
1 010694 kosmeetikavahendite tootmises kasutatavad antioksüdandid antioxidants for use in the manufacture of cosmetics
1 010602 kreosoot keemia tarbeks creosote for chemical purposes
1 010187 kromaadid chromates
1 010477 kroom(III)soolad chromic salts
1 010189 kroomdioksiid chromium oxide
1 010191 kroomhape chromic acid
1 010190 kroomisoolad chrome salts
1 010188 kroommaarjas chrome alum
1 010220 krootonaldehüüd crotonic aldehyde
1 010221 krüogeenained cryogenic preparations
1 010372 krüptoon krypton
1 010551 ksenoon xenon
1 010712 ksüleen xylene
1 010711 ksülool xylol
1 010333 kuiv jää, süsihappelumi [süsinikdioksiid] dry ice [carbon dioxide]
1 010409 kulla soolad gold salts
1 010145 kummikonservandid rubber preservatives
1 010226 kuurium curium
1 010137 kõvajoodise preparaadid brazing preparations
1 010583 kõvajoodise räbustid brazing fluxes
1 010571 köögiviljade idanemisvastased preparaadid anti-sprouting preparations for vegetables
1 010459 külmutusagensid refrigerants
1 010257 kütusesäästuained, kütusekulu vähendavad ained fuel-saving preparations
1 010181 laborianalüüside kemikaalid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes / chemical preparations for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes
1 010232 lahustid ja eraldid separating and unsticking [ungluing] preparations / ungluing preparations / unsticking and separating preparations
1 010606 lakilahustid solvents for varnishes
1 010262 lakkvärvimatistid opacifiers for enamel
1 010265 lakkvärvitoonimiskemikaalid enamel-staining chemicals
1 010419 lakmuspaber litmus paper
1 010674 laktoos [tooraine] lactose [raw material]
1 010672 laktoos toiduainetööstusele lactose for the food industry
1 010375 lantaan lanthanum
1 010526 lantaniidid, lantanoidid rare earths
1 010037 leelised alkalies
1 010560 leelismetallid alkaline metals
1 010561 leelismetallide soolad salts of alkaline metals
1 010039 leelismuldmetallid alkaline-earth metals
1 010723 leelisvesi toiduainetööstusele lye water for the food industry
1 010045 legeerimist hõlbustavad kemikaalid chemical preparations for facilitating the alloying of metals
1 010588 letsitiin [toore] lecithin [raw material]
1 010663 letsitiin toiduainetööstusele lecithin for the food industry
1 010317 lihasuitsutuskemikaalid chemical preparations for smoking meat
1 010170 liim jalatsitele cement for footwear
1 010600 liim tööstuses kasutamiseks glue for industrial purposes
1 010234 liimilahustid gum solvents / degumming preparations
1 010270 liimitus-, mettimispreparaadid sizing preparations
1 010379 liitium lithium
1 010378 liitiumoksiid lithia [lithium oxide]
1 010527 liivsavi loam
1 010209 lillesäilitusained flower preservatives
1 010035 linnasealbumiin malt albumen
1 010334 linnupüügiliim, linnuliim birdlime
1 010710 loomasõnnik animal manure
1 010069 loomne albumiin [toormaterjal] animal albumen [raw material]
1 010068 loomne süsi animal charcoal
1 010568 loomne süsi animal carbon
1 010165 loomse söe preparaadid animal carbon preparations
1 010738 loomsed ekstraktid toiduainetööstusele animal extracts for the food industry
1 010301 lubjakivikõvendid limestone hardening substances
1 010153 luteetsium lutetium [cassiopium] / cassiopium [lutetium]
1 010238 läike-eemaldid polish removing substances / substances for removing polish
1 010092 lämmastik nitrogen
1 010095 lämmastikhape nitric acid
1 010094 lämmastikväetised nitrogenous fertilizers / nitrogenous fertilisers
1 010052 maarjas alum
1 010147 magneesiumkarbonaat magnesium carbonate
1 010383 magneesiumkloriid magnesium chloride
1 010382 magnesiit magnesite
1 010384 manganaat manganate
1 010043 merevetikaväetis seaweeds [fertilizers] / seaweeds [fertilisers]
1 010394 metaan methane
1 010249 metallikalestusained metal hardening preparations
1 010682 metallikarastusained metal tempering preparations
1 010393 metallinoolutusained metal annealing preparations
1 010633 metallisöövitid mordants for metals
1 010207 metallitoonimissoolad salts for coloring metal / salts for colouring metal
1 010390 metalloidid metalloids
1 010158 metallurgiline tsement cement [metallurgy]
1 010505 metsanduskemikaalid, v.a fungitsiidid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid chemicals for use in forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides
1 010577 metüülbenseen methyl benzene
1 010576 metüülbensool methyl benzol
1 010596 mikroorganismide kultuurid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed cultures of microorganisms, other than for medical and veterinary use
1 010680 mikroorganismide preparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use
1 010612 mineraalainetest filtermaterjalid filtering materials of mineral substances
1 010645 mootori jahutusvedelike keemisvastased preparaadid anti-boil preparations for engine coolants
1 010020 mootorikütuse keemilised lisandid additives, chemical, to motor fuel / chemical additives to motor fuel
1 010089 mootorinõge kõrvaldavad kemikaalid engine-decarbonising chemicals / chemical preparations for decarbonising engines
1 010053 mulda konditsioneerivad kemikaalid soil conditioning preparations
1 010403 mürkgaasineutralisaatorid toxic gas neutralizers
1 010380 müürikonservandid, v.a värvid ja õlid masonry preservatives, except paints and oils
1 010485 naatrium sodium
1 010120 naatriumdikromaat bichromate of soda
1 010360 naatriumhüpoklorit hypochlorite of soda
1 010491 naatriumisoolad [keemilised ühendid] sodium salts [chemical compounds]
1 010488 naatriumkarbonaat, kaltsineeritud sooda calcined soda
1 010421 naatriumperoksoboraat perborate of soda
1 010578 naatriumvesinikkarbonaat, söögisooda keemia tarbeks bicarbonate of soda for chemical purposes
1 010093 naerugaas, dilämmastikoksiid nitrous oxide
1 010351 naftadispersandid petroleum dispersants
1 010399 naftaleen naphthalene
1 010224 nahaimpregneerimiskemikaalid, nahaimmutuskemikaalid leather-impregnating chemicals
1 010192 nahamastiks mastic for leather
1 010216 nahaparkained, nahatöötluskemikaalid currying preparations for skins
1 010350 nahaparkimisõlid, parkõlid oils for tanning leather
1 010175 nahataastekemikaalid leather-renovating chemicals
1 010601 nahatöötlusõlid oils for currying leather
1 010208 nahaviimistlusained, v.a õlid bate for dressing skins / dressing, except oils, for skins
1 010223 nahaviimistluskemikaalid leather-dressing chemicals
1 010349 nahka töötlemiseks ette valmistavad õlid oils for preparing leather in the course of manufacture
1 010364 nahka veekindlaks muutvad kemikaalid leather-waterproofing chemicals
1 010400 neodüüm neodymium
1 010401 neoon neon
1 010402 neptuunium neptunium
1 010617 niiskuskindlad kemikaalid müürsepatööks, v.a värvid damp-proofing chemicals, except paints, for masonry
1 010404 nisu jahukaste tõrje kemikaalid chemical preparations to prevent wheat blight / chemical preparations to prevent wheat smut
1 010572 nitraadid nitrates
1 010678 nuuskpiiritus, ammoniaakhüdraat sal ammoniac spirits
1 010412 oksaalhape, etaandihape, oblikhape oxalic acid
1 010411 oksalaadid, etaandiaadid oxalates
1 010407 oleiinhape oleic acid
1 010408 oliviin [silikaatmineraal] olivine [silicate mineral]
1 010377 optiliste läätsede tuhmumisvastased ained preparations for preventing the tarnishing of lenses
1 010686 orgaaniline kääritussaadus [väetis] organic digestate [fertilizer] / organic digestate [fertiliser]
1 010156 paberimöss paper pulp
1 010415 pallaadiumdikloriid palladium chloride
1 010509 parkained tanning substances
1 010507 parkkoor tan
1 010222 parknahaliimid leather glues
1 010130 parkpuit tan-wood
1 010705 pealismuld topsoil
1 010641 pealtväetamishuumus humus top dressing
1 010420 pektiin [fotograafia] pectin [photography]
1 010665 pektiin toiduainetööstusele pectin for the food industry
1 010423 perkloraadid perchlorates
1 010424 peroksodisulfaadid persulfates
1 010425 peroksodiväävelhape persulfuric acid
1 010422 peroksokarbonaadid percarbonates
1 010241 pesuvahendid tootmisprotsesside tarbeks detergents for use in manufacturing processes
1 010315 pidurivedelik brake fluid
1 010374 piimaensüümid keemia tarbeks milk ferments for chemical purposes
1 010675 piimaensüümid toiduainetööstusele milk ferments for the food industry
1 010373 piimhape lactic acid
1 010437 pikriinhape picric acid
1 010518 pindaktiivsed toimeained tensio-active agents / surface-active chemical agents
1 010028 plakatiliimid adhesives for billposting
1 010143 plastifikaatorid plasticizers
1 010439 plastisoolid plastisols
1 010083 plii(II)arsenaat lead arsenate
1 010441 plii(II)oksiid, plii(IV)oksiid lead oxide
1 010440 pliiatsetaat, pliietanaat lead acetate
1 010442 plutoonium plutonium
1 010443 poloonium polonium
1 010341 pookmastiks puudele grafting mastic for trees
1 010198 pookvaha puudele grafting wax for trees
1 010079 pookvahendite kleepained, kleebid glutinous tree-grafting preparations / glutinous tree-banding preparations / glutinous preparations for tree-banding / glutinous preparations for tree-grafting
1 010446 potas, kaaliumkarbonaat potash
1 010449 praseodüüm praseodymium
1 010215 preparaadid parknaha töötluseks currying preparations for leather
1 010450 promeetium promethium
1 010451 protaktiinium protactinium
1 010452 proteiinid [toore] protein [raw material]
1 010697 proteiinid tootmises kasutamiseks proteins for use in manufacture
1 010132 puidumöss wood pulp
1 010133 puiduäädikas wood vinegar [pyroligneous acid] / pyroligneous acid [wood vinegar]
1 010621 purustatud, peenestatud keraamilisest materjalist filtreerained ceramic materials in particulate form, for use as filtering media
1 010080 puulõhetäidised [metsandus] tree cavity fillers [forestry]
1 010131 puupiiritus wood alcohol
1 010582 puupiirituse, metanooli ajamise ained preparations of the distillation of wood alcohol
1 010136 puurimispulbid drilling muds
1 010019 puurimispulpide keemilised lisandid additives, chemical, to drilling muds / chemical additives to drilling muds
1 010346 puuviljade valmimist kiirendavad hormoonid hormones for hastening the ripening of fruit
1 010001 põlemist soodustavad ained [mootorikütuse lisandid] combusting preparations [chemical additives to motor fuel]
1 010031 põllumajanduskemikaalid, v.a fungitsiidid, umbrohutõrjevahendid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides
1 010656 põllumajanduslikud seemnegeenid genes of seeds for agricultural production
1 010453 pürogallool pyrogallic acid
1 010124 pürolusiit, polianiit manganese dioxide
1 010648 radiaatorite läbipesu kemikaalid radiator flushing chemicals
1 010457 radoon radon
1 010253 raske vesi heavy water
1 010495 raskpagu, barüüt barytes
1 010339 rasvapleegituskemikaalid fat-bleaching chemicals
1 010604 rasvaärastid preparations for the separation of greases
1 010340 rasvhapped fatty acids
1 010290 rauasoolad iron salts
1 010695 ravimite tootmisel kasutatavad antioksüdandid antioxidants for use in the manufacture of pharmaceuticals
1 010730 ravimite tootmisel kasutatavad taimeekstraktid, v.a eeterlikud õlid plant extracts, other than essential oils, for use in the manufacture of pharmaceuticals
1 010701 ravimite tootmisel kasutatavad vitamiinid vitamins for use in the manufacture of pharmaceuticals
1 010259 reaktiivpaber, v.a meditsiiniline või veterinaarne reagent paper, other than for medical or veterinary purposes
1 010463 reenium rhenium
1 010193 rehvimastiks mastic for tires / mastic for tyres
1 010465 rehviparandusained compositions for repairing tyres / compositions for repairing tires
1 010286 riide määrdumist takistavad kemikaalid stain-preventing chemicals for use on fabrics
1 010363 riideimpregneerimiskemikaalid, riideimmutuskemikaalid textile-impregnating chemicals
1 010652 rikastatud muda taimekasvatuseks vesiaianduses [substraat] expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]
1 010727 rinnapiima testimise diagnostikaribad, v.a meditsiiniliseks või veterinaarseks kasutuseks diagnostic strips for testing breast milk, other than for medical or veterinary use
1 010643 roolivõimendivedelik power steering fluid
1 010466 rubiidium rubidium
1 010428 räbu [väetised] slag [fertilisers] / slag [fertilizers]
1 010483 räni silicon
1 010689 ränikarbiid [tooraine] silicon carbide [raw material]
1 010357 sahhariidid [süsivesikud] carbonic hydrates
1 010734 sahhariin kasutamiseks toiduainetööstuses saccharin for the food industry
1 010114 sahhariin kasutamiseks tööstuses saccharin for industrial purposes
1 010468 salitsüülhape salicylic acid
1 010057 salmiaak, ammooniumkloriid sal ammoniac
1 010469 salpeeter saltpeter / saltpetre
1 010416 salpeeterpaber nitrate paper
1 010470 samaarium samarium
1 010186 sapphape cholic acid
1 010480 seemnesäilitusained seed preserving substances
1 010603 segud heliplaatide valmistamiseks compositions for the manufacture of phonograph records
1 010573 seinaplaadiliimid adhesives for wall tiles
1 010479 seleen selenium
1 010254 selitusained clarification preparations / purification preparations
1 010213 sensibiliseeritud fotoplaadid photosensitive plates
1 010269 sensibiliseeritud fotoplaadid sensitized photographic plates
1 010212 sensibiliseeritud fotoriie sensitized cloth for photography
1 010406 sensibiliseeritud ofsettrükiplaadid sensitized plates for offset printing
1 010418 sensibiliseeritud paber sensitized paper
1 010581 sensibiliseeritud säritamata filmid sensitized films, unexposed
1 010464 sensibiliseeritud, kuid säritamata röntgenifilmid X-ray films, sensitized but not exposed
1 010306 sideained valutööks foundry binding substances
1 010481 silikaadid, ränihappesoolad silicates
1 010484 silikoonid, räniorgaanilised ühendid silicones
1 010310 sipelghape, metaanhape formic acid
1 010071 sisepõlemismootorite antidetonaatorid anti-knock substances for internal combustion engines
1 010473 skandium scandium
1 010475 soolad [kemikaalid] salts [chemical preparations]
1 010478 soolad [väetised] salts [fertilisers] / salts [fertilizers]
1 010058 soolhape spirits of salt
1 010496 spinell [oksiidmineraal] spinel [oxide mineral]
1 010497 steariinhape, oktadekaanhape stearic acid
1 010498 strontsium strontium
1 010105 sukasilmajooksu takistavad ained substances for preventing runs in stockings
1 010555 sulfaadid, väävelhappesoolad sulfates
1 010486 sulfiidid sulfides
1 010501 sulfoonhapped sulfonic acids
1 010504 sumahh, mürgipuu parkimiseks sumac for use in tanning
1 010431 superfosfaadid [väetised] superphosphates [fertilisers] / superphosphates [fertilizers]
1 010647 sõidukimootorite jahutusvedelikud coolants for vehicle engines
1 010032 sõidukirehvide sisekummide parandamise segud compositions for repairing inner tubes of tyres / compositions for repairing inner tubes of tires
1 010598 säritamata sensibiliseeritud kinofilm cinematographic film, sensitized but not exposed / cinematographic films, sensitized but not exposed
1 010169 söesäästuained, söekulu vähendavad ained coal saving preparations
1 010214 sööbeained corrosive preparations
1 010038 sööbeleelised caustic alkali
1 010620 sünteetilised õliabsorbendid synthetic materials for absorbing oil
1 010150 süsihape carbonic acid
1 010148 süsinik carbon
1 010732 süsinikdioksiid kasutamiseks tööstuses carbon dioxide for industrial purposes
1 010149 süsinikdisulfiid carbon disulfide
1 010720 taimede biostimulandid biostimulants for plants
1 010637 taimede mikroelemendipreparaadid preparations of trace elements for plants
1 010728 taimeekstraktid, v.a eeterlikud õlid, toiduainetöösele plant extracts, other than essential oils, for the food industry
1 010634 taimekasvu reguleerivad ained plant growth regulating preparations
1 010613 taimsel baasil filtreerained filtering materials of vegetable substances
1 010506 talk, magneesiumsilikaat talc [magnesium silicate]
1 010532 tallium thallium
1 010508 tanniin tannin
1 010511 tanniin, parkhape tannic acid
1 010653 tapeedieemaldussegud wallpaper removing preparations
1 010203 tapeediliimid adhesives for paperhanging / adhesives for wallpaper
1 010177 teaduses kasutatavad kemikaalid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use
1 010724 teadusotstarbeline pärm yeast for scientific purposes
1 010458 teadusotstarbeline raadium radium for scientific purposes
1 010456 teadusotstarbelised radioaktiivsed elemendid radioactive elements for scientific purposes
1 010687 tee-ekstraktid kosmeetikavahendite tootmiseks tea extracts for use in the manufacture of cosmetics
1 010684 tee-ekstraktid ravimite tootmiseks tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals
1 010685 tee-ekstraktid toiduainetööstuses kasutamiseks tea extracts for the food industry
1 010733 tehismagusained kasutamiseks toidutööstuses artificial sweeteners for the food industry
1 010607 tehismagusained kasutamiseks tööstuses artificial sweeteners for industrial purposes
1 010516 tehneetsium technetium
1 010631 tehniliste keraamikatoodete valmistamise segud compositions for the manufacture of technical ceramics
1 010362 tekstiili veekindlaks muutvad kemikaalid textile-waterproofing chemicals
1 010091 tekstiiliergastuskemikaalid textile-brightening chemicals
1 010077 tekstiilitööstuses kasutamiseks mõeldud liimid size for use in the textile industry
1 010530 tekstiilitööstuslikud niisutuspreparaadid moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry
1 010312 tekstiilitööstuslikud vanutusained, vanutid fulling preparations for use in the textile industry
1 010381 tellisehitiste konservandid, v.a värvid ja õlid brickwork preservatives, except paints and oils
1 010517 telluur tellurium
1 010017 terase tootmises kasutatavad viimistlusained finishing preparations for use in the manufacture of steel
1 010719 teraviljataimede haiguste ennetamise keemiapreparaadid chemical preparations to prevent diseases affecting cereal plants
1 010519 terbium terbium
1 010726 termopasta thermal paste
1 010529 tetrakloriidid tetrachlorides
1 010528 tetraklorometaan carbon tetrachloride
1 010118 tina(II)kloriid, tinadikloriid bichloride of tin
1 010533 tiokarbaniliid thiocarbanilide
1 010361 tiosulfaadid hyposulfites
1 010537 titaniit titanite
1 010699 toiduainetööstuses kasutatavad valgud proteins for the food industry
1 010696 toidulisandite tootmisel kasutatavad antioksüdandid antioxidants for use in the manufacture of food supplements
1 010698 toidulisandite tootmisel kasutatavad valgud proteins for use in the manufacture of food supplements
1 010691 toidulisandite tootmises kasutatavad vitamiinid vitamins for use in the manufacture of food supplements
1 010538 tolueen toluol / toluene
1 010548 toonimissoolad [fotograafia] toning salts [photography]
1 010099 toonimisvedelikud [fotograafia] toning baths [photography]
1 010535 toorium thorium
1 010476 toorsool salt, raw
1 010693 tootmises kasutatavad antioksüdandid antioxidants for use in manufacture
1 010644 transmissioonvedelik transmission fluid
1 010161 tseerium cerium
1 010163 tseesium caesium
1 010155 tselluloos cellulose
1 010592 tselluloosi derivaadid [kemikaalid] cellulose derivatives [chemicals]
1 010196 tsemendikonservandid, v.a värvid ja õlid cement preservatives, except paints and oils
1 010195 tsementi veekindlaks muutvad kemikaalid, v.a värvid cement-waterproofing chemicals, except paints
1 010556 tsirkooniumdioksiid zirconia
1 010229 tsüanoferraat(II), heksatsüanorand(II)happesoolad ferrocyanides
1 010227 tsüanotüüpialahused solutions for cyanotyping
1 010230 tsümeen cymene
1 010471 tubaka valmistamise kastmed sauce for preparing tobacco
1 010294 tulekindlad ained fireproofing preparations
1 010288 tulekustutusained fire extinguishing compositions
1 010445 turbast taimeistutuspotid peat pots for horticulture
1 010539 turvasväetis peat [fertilizer] / peat [fertiliser]
1 010534 tuulium thulium
1 010297 tuumalõhustusained fissionable material for nuclear energy
1 010179 tuumareaktori aeglustid moderating materials for nuclear reactors
1 010087 tuumareaktori kütus fuel for nuclear reactors
1 010566 tärklisekliister [kleepaine], v.a kontori- või olmeliim starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes
1 010056 tärklisevedeldid [kemikaalid] starch-liquifying chemicals [ungluing agents] / ungluing agents [chemical preparations for liquifying starch]
1 010248 tööstusdolomiit dolomite for industrial purposes
1 010717 tööstuses kasutatavad nanopulbrid nanopowders for industrial purposes
1 010176 tööstuskemikaalid industrial chemicals
1 010040 tööstuslik alkohol alcohol for industrial purposes
1 010113 tööstuslik bensosulfimiid benzoic sulfimide for industrial purposes
1 010135 tööstuslik boorhape boric acid for industrial purposes
1 010426 tööstuslik fenool phenol for industrial purposes
1 010597 tööstuslik gaasitahm carbon black for industrial purposes
1 010671 tööstuslik gluteen gluten for industrial purposes
1 010244 tööstuslik glükogenaas diastase for industrial purposes
1 010614 tööstuslik glükoos, viinamarjasuhkur glucose for industrial purposes
1 010252 tööstuslik glütseriin glycerine for industrial purposes
1 010305 tööstuslik grafiit graphite for industrial purposes
1 010413 tööstuslik hapnik oxygen for industrial purposes
1 010289 tööstuslik jahu flour for industrial purposes
1 010638 tööstuslik kamper camphor, for industrial purposes
1 010444 tööstuslik kartulitärklis potato flour for industrial purposes
1 010591 tööstuslik kaseiin casein for industrial purposes
1 010454 tööstuslik kebratšo quebracho for industrial purposes
1 010688 tööstuslik kollageen collagen for industrial purposes
1 010599 tööstuslik koobaltoksiid cobalt oxide for industrial purposes
1 010078 tööstuslik kummiaraabik gum arabic for industrial purposes
1 010673 tööstuslik laktoos lactose for industrial purposes
1 010316 tööstuslik lambitahm lamp black for industrial purposes
1 010664 tööstuslik letsitiin lecithin for industrial purposes
1 010642 tööstuslik magnetiline vedelik magnetic fluid for industrial purposes
1 010385 tööstuslik mangroovipuu koor mangrove bark for industrial purposes
1 010636 tööstuslik merevesi seawater for industrial purposes
1 010490 tööstuslik naatriumhüdroksiid caustic soda for industrial purposes
1 010558 tööstuslik nuuskpiiritus [ammoniaagi vesilahus] ammonia [volatile alkali] for industrial purposes / volatile alkali [ammonia] for industrial purposes
1 010666 tööstuslik pektiin pectin for industrial purposes
1 010199 tööstuslik sidrunhape citric acid for industrial purposes
1 010330 tööstuslik želatiin gelatine for industrial purposes
1 010512 tööstuslik tapiokk, maniokitärklis tapioca flour for industrial purposes
1 010536 tööstuslik titaandioksiid titanium dioxide for industrial purposes
1 010024 tööstuslik tragakant gum tragacanth for industrial purposes
1 010055 tööstuslik tärklis starch for industrial purposes
1 010704 tööstuslik tümool thymol for industrial purposes
1 010668 tööstuslik viinakivi, kremortartar cream of tartar for industrial purposes
1 010499 tööstuslik või põllumajanduslik tahm soot for industrial or agricultural purposes
1 010564 tööstuslikud alginaadid alginates for industrial purposes
1 010559 tööstuslikud aluselised jodiidid alkaline iodides for industrial purposes
1 010273 tööstuslikud ensüümid enzymes for industrial purposes
1 010272 tööstuslikud ensüümipreparaadid enzyme preparations for industrial purposes
1 010703 tööstuslikud flavonoidid [fenooliühendid] flavonoids [phenolic compounds] for industrial purposes
1 010369 tööstuslikud isotoobid isotopes for industrial purposes
1 010368 tööstuslikud joodiühendid iodine for industrial purposes
1 010002 tööstuslikud kleebid adhesives for industrial purposes
1 010616 tööstuslikud kummiliimid gums [adhesives] for industrial purposes
1 010545 tööstuslikud lihapehmendid meat tenderizers for industrial purposes
1 010472 tööstuslikud metallseebid soap [metallic] for industrial purposes
1 010609 tööstuslikud pehmendid emollients for industrial purposes
1 010679 tööstuslikud pigmendivalmistuskemikaalid, pigmendikemikaalid chemicals for the manufacture of pigments
1 010676 tööstuslikud piimaensüümid milk ferments for industrial purposes
1 010580 tööstuslikud pleegitid, dekolorandid decolorants for industrial purposes / bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes
1 010231 tööstuslikud rasvaeemaldid degreasing preparations for use in manufacturing processes
1 010397 tööstuslikud soolad salts for industrial purposes
1 010489 tööstuslikud sööbeained caustics for industrial purposes
1 010328 tööstuslikud tahkestatud gaasid solidified gases for industrial purposes
1 010460 tööstuslikud teraviljatöötlemise kõrvalsaadused by-products of the processing of cereals for industrial purposes
1 010557 tööstuslikud toiduvalmistamist kiirendavad ained preparations for stimulating cooking for industrial purposes
1 010593 tööstuslikud tselluloosi eetrid cellulose ethers for industrial purposes
1 010590 tööstuslikud tselluloosi estrid cellulose esters for industrial purposes
1 010239 tööstuslikud veetustamisained dehydrating preparations for industrial purposes
1 010570 tööstuslikud värviergastid [kemikaalid] color-brightening chemicals for industrial purposes / colour-brightening chemicals for industrial purposes
1 010575 tööstuslikud värvivalmistuskemikaalid, värvikemikaalid chemicals for the manufacture of paints
1 010391 tööstuslikud väärismetallide soolad salts of precious metals for industrial purposes
1 010683 tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud glutamiinhape glutamic acid for industrial purposes
1 010461 töötlemata akrüülvaigud acrylic resins, unprocessed
1 010274 töötlemata epoksüvaigud epoxy resins, unprocessed
1 010438 töötlemata plastid plastics, unprocessed
1 010610 töötlemata plastist filtreermaterjalid filtering materials of unprocessed plastics
1 010707 töötlemata polümeervaigud polymer resins, unprocessed
1 010455 töötlemata sünteesvaigud synthetic resins, unprocessed / artificial resins, unprocessed
1 010008 töötlemata tselluloostrietanaat acetate of cellulose, unprocessed
1 010657 tüvirakud, v.a meditsiinilised või veterinaarsed stem cells, other than for medical or veterinary purposes
1 010542 uraan uranium
1 010543 uraanoksiid uranium oxide
1 010405 uranüülnitraat uranium nitrate
1 010128 vahapleegituskemikaalid wax-bleaching chemicals
1 010127 valgendamisel kasutatavad niisutusained moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching
1 010432 valguskopeerpaber blueprint paper
1 010434 valguskopeerriie blueprint cloth
1 010307 valuvormisegud foundry molding preparations / foundry moulding preparations
1 010313 vanutusained fulling preparations
1 010197 vedelikud hüdraulikasüsteemidele fluids for hydraulic circuits / liquids for hydraulic circuits
1 010023 veepehmendid water-softening preparations
1 010608 veepuhastuskemikaalid water-purifying chemicals
1 010066 veevaba (vedel) ammoniaak anhydrous ammonia
1 010547 veini tootmisel tekkiv kange alkohol vinic alcohol
1 010205 veiniselitusained wine finings
1 010168 veresüsi blood charcoal
1 010544 vesiklaas, lahustuv klaas water glass [soluble glass]
1 010359 vesinik hydrogen
1 010304 vesinikfluoriidhape hydrofluoric acid
1 010414 vesinikperoksiid tööstuslikuks otstarbeks hydrogen peroxide for industrial purposes
1 010228 vesiniktsüaniidhappe soolad cyanides [prussiates] / prussiates
1 010202 viimistlusliim, kruntliim size for finishing and priming
1 010514 viinakivi, kaaliumvesiniktartraat, v.a farmatseutiline tartar, other than for pharmaceutical purposes
1 010667 viinakivi, kremortartar toiduainetööstusele cream of tartar for the food industry
1 010219 viinakivi, kremortatar keemia otstarbeks cream of tartar for chemical purposes
1 010200 viinamarjamahla selitusained must-fining preparations
1 010515 viinhape tartaric acid
1 010157 viskoos viscose
1 010125 vismut bismuth
1 010494 vismutnitraatoksiid keemiliseks otstarbeks bismuth subnitrate for chemical purposes
1 010692 vitamiinid toiduainetööstusele vitamins for the food industry
1 010550 viteriit, baariumkarbonaat witherite
1 010225 vitriol, vask(II)sulfaat blue vitriol / copper sulfate [blue vitriol]
1 010541 volframhape tungstic acid
1 010467 vormiliiv foundry sand
1 010549 vulkaniseerimisained, vulkaniseerained vulcanizing preparations
1 010005 vulkaniseerimiskiirendid vulcanization accelerators
1 010271 väetised fertilizers / fertilisers
1 010716 väetisena kasutatav kips gypsum for use as a fertilizer
1 010293 väetusained fertilizing preparations / fertilising preparations
1 010256 välkvalguspreparaadid flashlight preparations
1 010398 värvimisel kasutatavad niisutusained moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing
1 010493 väävel sulfur
1 010503 väävelhape sulfuric acid
1 010285 väävlieeter sulfuric ether
1 010502 väävlishape sulfurous acid
1 010299 väävliõis keemia tarbeks flowers of sulfur for chemical purposes
1 010348 õlid toiduainete konservimiseks oils for the preservation of food
1 010654 õlide keemilised lisandid chemical additives for oils
1 010233 õlieralduskemikaalid oil-separating chemicals
1 010352 õlieralduskemikaalid, õlidispersandid oil dispersants
1 010655 õlipahtelkitt oil cement [putty]
1 010353 õlipleegituskemikaalid oil-bleaching chemicals
1 010354 õlipuhastuskemikaalid oil-purifying chemicals
1 010619 õllekonservandid beer preserving agents
1 010121 õlleselitusained beer clarifying agents
1 010096 önoloogilised bakteritsiidid [veinivalmistuskemikaalid] oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making]
1 010552 üterbium ytterbium
1 010553 ütrium yttrium

Klass 2

Värvid, värnitsad, lakid; roostetõrje- ja puidukaitsevahendid; värvained, värvid; printimis-, märgistus- ja graveerimistindid; töötlemata looduslikud vaigud; metallfoolium ja metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutamiseks

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
2 020006 alisariinvärvid alizarine dyes
2 020008 alumiiniumipulber maalimiseks aluminium powder for painting
2 020007 alumiiniumvärvid aluminium paints
2 020052 aniliinvärvid aniline dyes
2 020098 annato [värvaine] annotto [dyestuff] / annatto [dyestuff]
2 020009 asbestvärvid asbestos paints
2 020017 asfaltlakk black japan
2 020018 auramiin auramine
2 020019 bakteritsiidvärvid bactericidal paints
2 020025 bituumenlakid bitumen varnish
2 020137 elektrit juhtivad tindid conductive inks
2 020136 elektrit juhtivad värvid conductive paints
2 020064 emaillakid enamels [varnishes]
2 020072 fiksatiivid [lakid] fixatives [varnishes]
2 020073 gaasitahm [pigment] lamp black [pigment]
2 020075 glasuurid [värvid, lakid] glazes [paints, lacquers]
2 020131 grafitivastased katted [värvid] anti-graffiti coatings [paints]
2 020080 graveertint engraving ink
2 020076 gummigutt, kummivaik maalimiseks gamboge for painting
2 020015 hõbeemulsioonid [pigmendid] silver emulsions [pigments]
2 020014 hõbepasta silver paste
2 020016 hõbetuspulbrid silvering powders
2 020086 indigo [värvaine] indigo [colorant]
2 020041 jalatsivärvid shoe dyes
2 020004 joogivärvid colourings for beverages / colorings for beverages
2 020046 kampol* colophony*
2 020022 Kanada palsam Canada balsam
2 020034 karamell [toiduvärv] caramel [food colouring] / caramel [food coloring]
2 020113 karbonüül puidukaitsevahendina carbonyl for wood preservation
2 020122 kasvutõrjevärvid, kattumisvastased värvid anti-fouling paints
2 020070 kattevärvid coatings [paints]
2 020037 keraamikavärvid ceramic paints
2 020074 kollapuit [värvaine] yellowwood [colorant]
2 020044 koobaltoksiid [värvaine] cobalt oxide [colorant]
2 020050 kopaal copal
2 020114 kopaallakid copal varnish
2 020021 korrosioonitõrjelindid anti-corrosive bands
2 020010 korrosioonitõrjepreparaadid anti-corrosive preparations
2 020045 košenillkarmiin cochineal carmine
2 020056 kreosoot puidu immutamiseks creosote for wood preservation
2 020108 kruntvärvid primers
2 020078 kummivaigud gum resins
2 020060 kurkumikollane [värvaine] turmeric [colorant]
2 020115 lakid lacquers
2 020003 lakid ja värnitsad* varnishes*
2 020054 lakivedeldid thinners for lacquers
2 020065 lakkvärvid enamels for painting / enamel paints
2 020088 liköörivärvid colourings for liqueurs / colorings for liqueurs
2 020035 linnasekaramell [toiduvärv] malt caramel [food colouring] / malt caramel [food coloring]
2 020048 linnasevärvid malt colorants
2 020067 loomamärgistustint marking ink for animals
2 020042 lubjapiim lime wash
2 020110 lubjapiim whitewash
2 020092 maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutatav metallfoolium metal foil for use in painting, decorating, printing and art
2 020130 markerite kujul värvained mööbli taastamiseks colorants for the restoration of furniture in the form of markers
2 020091 mastiksid [loodusvaigud] mastic [natural resin]
2 020093 metallide tuhmumisvastased ained anti-tarnishing preparations for metals
2 020094 metallikaitsevahendid protective preparations for metals
2 020090 metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutamiseks metals in powder form for use in painting, decorating, printing and art
2 020096 munavärvimispaber paper for dyeing Easter eggs
2 020020 müürivärv, võõp badigeon
2 020057 nahapeitsid, nahasöövitid stains for leather / mordants for leather
2 020033 parknahapigmendid ink for leather
2 020059 pigmendid pigments
2 020095 pliimennik red lead / minium
2 020089 pliipronks, pliisilu orange lead / litharge
2 020038 pliivalge white lead
2 020121 printerite ja paljundite tint ink for printers and photocopiers
2 020132 printerite ja paljundite toonerid toner for printers and photocopiers
2 020123 printerite ja paljundusmasinate täidetud toonerikassetid toner cartridges, filled, for printers and photocopiers
2 020133 printerite ja paljundusseadmete täidetud toonerikassetid ink cartridges, filled, for printers and photocopiers
2 020032 pronksipulber maalimiseks bronze powder for painting
2 020031 pronkslakid bronzing lacquers
2 020082 puiduimmutusõlid oils for the preservation of wood
2 020049 puidukonservandid wood preservatives
2 020028 puidupeitsid wood stains
2 020027 puidusöövitid wood mordants
2 020026 puiduvärvid wood coatings [paints]
2 020134 puitpõranda viimistluse ained wood floor finishes
2 020079 roostetõrjemäärded anti-rust greases
2 020107 roostetõrjepreparaadid anti-rust preparations
2 020083 roostetõrjeõlid anti-rust oils
2 020099 safran [värvaine] saffron [colorant]
2 020100 sandarakk sandarac
2 020029 sieena sienna earth
2 020068 sikatiivid [kuivatavad ained] värvidele siccatives [drying agents] for paints
2 020102 sumahh [polituuri toore] sumac for varnishes
2 020040 sõidukišassiide kruntvärvid undercoating for vehicle chassis / undersealing for vehicle chassis
2 020140 sädelusained kasutamiseks värvides glitter for use in paint
2 020039 söemust [pigment] carbon black [pigment]
2 020129 söödava tindiga täidetud printerikassetid edible ink cartridges, filled, for printers
2 020128 söödavad tindid edible inks
2 020002 söövitid* mordants*
2 020077 šellak gum-lac / shellac
2 020101 tahm [värvaine] soot [colorant]
2 020062 temperavärvid distempers
2 020106 titaanvalge [pigment] titanium dioxide [pigment]
2 020005 toiduvärvid food colouring / food coloring
2 020043 trükipastad [tint] printers’ pastes [ink]
2 020066 trükivärv, trükimust printing ink
2 020081 tsinkoksiid, tsinkvalge [pigment] zinc oxide [pigment]
2 020085 tulekindlad värvid fireproof paints
2 020036 tõrvapapivärvid coatings for roofing felt [paints]
2 020124 tärpentin [värvivedeldi] turpentine [thinner for paints]
2 020138 tätoveerimistindid tattooing ink
2 020061 töötlemata looduslikud vaigud natural resins, raw
2 020135 uriini tõrjuvad värvid anti-urine paints
2 020126 vesivärvid kunstnikutarvetena watercolour paints for use in art / watercolor paints for use in art
2 020011 vesivärvifiksaatorid, vesivärvikinnistid fixatives for watercolors / fixatives for watercolours
2 020023 võivärvid colourings for butter / colorings for butter
2 020139 värvained dyestuffs
2 020047 värvained* colorants*
2 020055 värvi täiteained thickeners for paints
2 020001 värvid* paints*
2 020058 värvid* dyes*
2 020087 värvide sideained binding preparations for paints / agglutinants for paints
2 020111 värvipuu dyewood / dye-wood
2 020112 värvipuu värvained dyewood extracts / wood dyestuffs
2 020053 värvivedeldid thinners for paints
2 020127 õlivärvid kunstnikutarvetena oil paints for use in art
2 020024 õllevärvid colourings for beer / colorings for beer
2 020125 ümberpaigaldatavad värvipaigad repositionable paint patches

Klass 3

Ravitoimeta kosmeetika- ja tualett-tarbed; ravitoimeta hambapuhastusained; lõhnaõlid ja eeterlikud õlid; pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleerained ja abrasiivtöötlusvahendid

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
3 030165 abrasiivid*, abrasiivmaterjalid* abrasives*
3 030166 abrasiivpaber abrasive paper
3 030282 agarpuu [viiruk] agarwood [incense]
3 030008 ambra [parfüüm] amber [perfume]
3 030203 aromaatsed lõhnataimede segud potpourris [fragrances]
3 030172 aroomiained, lõhnaained [eeterlikud õlid] aromatics [essential oils]
3 030252 basma [kosmeetiline värvaine] basma [cosmetic dye]
3 030021 bergamotiõli bergamot oil
3 030180 deodorandid inimestele või loomadele deodorants for human beings or for animals
3 030149 deodorantseep deodorant soap
3 030281 depilatsiooni-suhkrumass depilatory sugar paste
3 030075 detergendid, v.a meditsiinilised ja tööstuslikud detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical purposes
3 030211 detergendiga immutatud puhastuslapid koristamiseks cloths impregnated with a detergent for cleaning
3 030274 eeterlikel õlidel põhinevad kreemid kasutamiseks aroomiteraapias essential oil-based creams for aromatherapy use
3 030099 eeterlikud essentsid ethereal essences
3 030037 eeterlikud seedriõlid essential oils of cedarwood
3 030226 eeterlikud sidrunipuuõlid essential oils of citron
3 030056 eeterlikud sidruniõlid essential oils of lemon
3 030100 eeterlikud õlid ethereal oils / essential oils
3 030270 eeterlikud õlid aroomiteraapia jaoks essential oils for aromatherapy use
3 030237 fütokosmeetilised preparaadid phytocosmetic preparations
3 030110 geraniool geraniol
3 030200 habemeajamisjärgsed näoveed after-shave lotions
3 030005 habemeajamiskivid [adstringendid] shaving stones [astringents]
3 030017 habemeajamisseep shaving soap
3 030073 habemenoa teritusrihma pastad pastes for razor strops
3 030176 habemevärvid beard dyes
3 030258 hambapasta* toothpaste*
3 030198 hambaproteeside poleerained denture polishes
3 030194 hambaproteeside puhastuspreparaadid preparations for cleaning dentures
3 030079 hambapuhastusained* dentifrices*
3 030235 hambavalgendusribad teeth whitening strips
3 030276 hammaste valgendamise pliiatsid teeth whitening pens
3 030113 heliotropiin heliotropine
3 030227 henna [kosmeetiline värv] henna [cosmetic dye]
3 030143 higistusvastane jalaseep soap for foot perspiration
3 030163 higistusvastane seep antiperspirant soap
3 030162 higistusvastased vahendid [tualett-tarbed] antiperspirants [toiletries]
3 030204 hingeõhku värskendavad aerosoolid breath freshening sprays
3 030216 hingeõhku värskendavad ribad breath freshening strips
3 030250 hingeõhu värskendamise preparaadid isiklikuks hügieeniks breath freshening preparations for personal hygiene
3 030221 huuleläiked lip glosses
3 030018 huulepulgad lipsticks
3 030229 huulepulgaümbrised lipstick cases
3 030218 hügieenilised või värskendavad dušipreparaadid [tualett-tarbed] douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]
3 030108 igihaljaõli gaultheria oil
3 030115 jasmiiniõli jasmine oil
3 030089 Javelle’i vesi Javelle water / potassium hypochloride
3 030121 jonoon [parfümeeria] ionone [perfumery]
3 030173 joogimaitseained [eeterlikud õlid] flavourings for beverages [essential oils] / flavorings for beverages [essential oils]
3 030069 jumestuspliiatsid cosmetic pencils
3 030147 jumestuspuuder, meigipuuder make-up powder
3 030102 jumestusvahendid make-up
3 030232 juukseid sirgendavad preparaadid hair straightening preparations
3 030201 juukselakk hair spray
3 030231 juuksepalsamid hair conditioners
3 030034 juukseveed* hair lotions*
3 030040 juuksevärvid hair dyes / hair colorants
3 030263 kahepoolne silmalauteip double eyelid tapes
3 030036 karborundabrasiiv, ränikarbiid silicon carbide [abrasive]
3 030097 karvaeemaldusvaha depilatory wax
3 030096 karvaärastuspreparaadid, karvaärastusained depilatory preparations / depilatories
3 030205 keemilise puhastuse preparaadid dry-cleaning preparations
3 030245 keemilised puhastuspreparaadid kodumajapidamises kasutamiseks chemical cleaning preparations for household purposes
3 030262 kehasädelusained body glitter
3 030039 kingakreem shoe cream
3 030046 kingavaha shoe wax
3 030228 kingaviks shoe polish
3 030049 kingsepavaha shoemakers' wax
3 030161 klaasriie [abrasiivriie] glass cloth [abrasive cloth]
3 030164 kobediatomiit poleerimiseks tripoli stone for polishing
3 030266 kohvimasinate puhastustabletid detergent tablets for coffee machines
3 030153 kontsentreeritud naatriumhüdroksiid soda lye
3 030107 koogimaitseained [eeterlikud õlid] cake flavourings [essential oils] / cake flavorings [essential oils]
3 030062 korund [abrasiiv] corundum [abrasive]
3 030064 kosmeetikat sisaldavad meigipaletid make-up palettes containing cosmetics
3 030065 kosmeetikavahendid cosmetics
3 030169 kosmeetiline mandlipiim almond milk for cosmetic purposes
3 030271 kosmeetiline vannitee bath tea for cosmetic purposes
3 030109 kosmeetiline vaseliin petroleum jelly for cosmetic purposes
3 030066 kosmeetiline vatt cotton wool for cosmetic purposes
3 030257 kosmeetiline vedel lateksvärv kehamaalingu tegemiseks liquid latex body paint for cosmetic purposes
3 030112 kosmeetiline vesinikperoksiid hydrogen peroxide for cosmetic purposes
3 030191 kosmeetilised adstringendid, kootusvahendid astringents for cosmetic purposes
3 030219 kosmeetilised aloe vera preparaadid aloe vera preparations for cosmetic purposes
3 030181 kosmeetilised dekoratiivmotiivid decorative transfers for cosmetic purposes
3 030253 kosmeetilised geel-silmakatted gel eye patches for cosmetic purposes
3 030264 kosmeetilised jahutuspihused cooling sprays for cosmetic purposes
3 030272 kosmeetilised kangasmaskid sheet masks for cosmetic purposes
3 030199 kosmeetilised kleebid adhesives for cosmetic purposes
3 030234 kosmeetilised kollageenipreparaadid collagen preparations for cosmetic purposes
3 030071 kosmeetilised kreemid cosmetic creams
3 030177 kosmeetilised kõhnutusained cosmetic preparations for slimming purposes
3 030020 kosmeetilised maskid beauty masks
3 030248 kosmeetilised massaažiküünlad massage candles for cosmetic purposes
3 030277 kosmeetilised nahaniisutajad skin hydrators for cosmetic purposes
3 030023 kosmeetilised nahapleegituskreemid skin whitening creams / cream for whitening the skin
3 030192 kosmeetilised pleegitid, pleegitusained [dekolorandid] bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes
3 030146 kosmeetilised pumatid pomades for cosmetic purposes
3 030171 kosmeetilised päevitusvahendid sun-tanning preparations [cosmetics]
3 030111 kosmeetilised rasvad greases for cosmetic purposes
3 030275 kosmeetilised seerumid serums for cosmetic purposes
3 030239 kosmeetilised taimeekstraktid herbal extracts for cosmetic purposes
3 030273 kosmeetilised toonerid toners for cosmetic purposes
3 030016 kosmeetilised vannipreparaadid cosmetic preparations for baths
3 030156 kosmeetilised värvid cosmetic dyes
3 030256 kosmeetilised värvid kehamaalingu tegemiseks body paint for cosmetic purposes
3 030114 kosmeetilised õlid oils for cosmetic purposes
3 030223 kuivšampoonid* dry shampoos*
3 030131 kulmukosmeetikavahendid eyebrow cosmetics
3 030154 kulmupliiatsid eyebrow pencils
3 030001 kunstjuuksekleebid adhesives for affixing false hair
3 030136 kunstküüned false nails
3 030042 kunstripsmed false eyelashes
3 030178 kunstripsmekleebid, -liimid adhesives for affixing false eyelashes
3 030093 kvillaajakoor pesemiseks quillaia bark for washing
3 030058 Kölni vesi eau de Cologne
3 030137 küünehoolduspreparaadid, -ained nail care preparations
3 030224 küünekleebised nail art stickers
3 030032 küünelakid nail varnish / nail polish
3 030240 küünelakieemaldid nail varnish removers / nail polish removers
3 030267 küünte taastamise sidemed dressings for nail reconstruction
3 030076 küürimislahused scouring solutions
3 030085 lakieemaldid lacquer-removing preparations
3 030249 lastekosmeetika cosmetics for children
3 030090 lavendlivesi lavender water
3 030116 lavendliõli lavender oil
3 030217 lemmikloomadeodorandid deodorants for pets
3 030196 lemmikloomašampoonid [karvastiku hooldamise ravitoimeta preparaadid] shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]
3 030207 libisemisvastane põrandavaha non-slipping wax for floors
3 030208 libisemisvastased põrandahooldusvedelikud non-slipping liquids for floors
3 030003 lihvained, ihkeained, teritusained grinding preparations / sharpening preparations
3 030140 liivapaber, klaaspaber sandpaper / glass paper
3 030160 liivariie, abrasiivriie sandcloth / abrasive cloth
3 030101 lilleekstraktid [parfüümid, lõhnaained] extracts of flowers [perfumes]
3 030041 lokivedelikud hair waving preparations / waving preparations for the hair
3 030063 loomakosmeetikavahendid cosmetics for animals
3 030242 loomašampoonid [karvastiku hooldamise ravitoimeta preparaadid] shampoos for animals [non-medicated grooming preparations]
3 030150 lõhnaainekotid pesu lõhnastamiseks sachets for perfuming linen
3 030030 lõhnapuu scented wood
3 030091 lõhnaveed scented water
3 030048 läikepreparaadid [poleerained] shining preparations [polish]
3 030168 maarjajääd [adstringendid] alum stones [astringents]
3 030007 mandliseep almond soap
3 030006 mandliõli kosmeetiliseks otstarbeks almond oil for cosmetic purposes
3 030220 massaažigeelid, v.a meditsiinilised massage gels, other than for medical purposes
3 030078 meigieemaldid, jumestuse eemaldamise preparaadid make-up removing preparations
3 030259 meigieemaldiga immutatud vatipadjad cotton wool impregnated with make-up removing preparations
3 030233 meigieemaldusvahendiga immutatud salvrätid tissues impregnated with make-up removing preparations
3 030033 meigivahendid make-up preparations
3 030035 metallkarbiidid [abrasiivid] carbides of metal [abrasives]
3 030255 mitsellaarvesi micellar water
3 030265 mittemeditsiinilised auruga soojendatavad ühekorramaskid disposable steam-heated masks, not for medical purposes
3 030132 muskus [parfümeeria] musk [perfumery]
3 030047 mööbli- ja põrandapoleervaha polish for furniture and flooring
3 030128 mündiessents [eeterlik õli] mint essence [essential oil]
3 030142 nahahoolduskosmeetika cosmetic preparations for skin care
3 030167 nuuskpiiritus, ammoniaakhüdraat [puhastusvahend] ammonia [volatile alkali] [detergent] / volatile alkali [ammonia] [detergent]
3 030280 nõudepesumasina detergendid dishwasher detergents
3 030214 nõudepesumasinate kuivatusained drying agents for dishwashing machines
3 030083 olmelised antistaatikud antistatic preparations for household purposes
3 030081 olmelised katlakivieemaldid descaling preparations for household purposes
3 030174 olmelised värviergastuskemikaalid [pesupesemisained] color-brightening chemicals for household purposes [laundry] / colour-brightening chemicals for household purposes [laundry]
3 030222 palsamid, v.a meditsiinilised balms, other than for medical purposes
3 030129 parfümeeriamünt mint for perfumery
3 030141 parfümeeriatooted perfumery
3 030135 parfüümid, lõhnaõlid perfumes
3 030118 parfüümiõlid oils for perfumes and scents
3 030053 parketivaha wax for parquet floors
3 030061 parknahakaitsevahendid [poleerid] leather preservatives [polishes] / preservatives for leather [polishes]
3 030074 parknahakreemid, parknahavahad creams for leather / waxes for leather
3 030025 parknahapleegitid leather bleaching preparations
3 030261 pesukuivatite antistaatilised lehed antistatic dryer sheets / antistatic drier sheets
3 030098 pesuleotusained laundry soaking preparations / preparations for soaking laundry
3 030029 pesuläigesti laundry glaze
3 030193 pesupehmendusained fabric softeners for laundry use
3 030124 pesupesemisained laundry preparations
3 030014 pesusine laundry blueing
3 030072 pesusooda puhastuseks washing soda, for cleaning
3 030010 pesutärklis starch for laundry purposes / laundry starch
3 030009 pesutärklis-läigesti starch glaze for laundry purposes
3 030278 pesuvahendit sisaldavad pesupallid laundry balls filled with laundry detergents / washing balls filled with laundry detergents
3 030028 pesuvalgendi laundry bleach / laundry bleaching preparations
3 030145 pimsskivi pumice stone
3 030247 pleegituspreparaadid [dekolorandid] kodumajapidamises kasutamiseks bleaching preparations [decolorants] for household purposes
3 030027 pleegitussooda bleaching soda
3 030026 pleegitussoolad bleaching salts
3 030068 plekieemaldid stain removers
3 030070 poleerkreemid polishing creams
3 030144 poleerluisud polishing stones
3 030139 poleerpaber polishing paper
3 030045 poleerpreparaadid, poleerained polishing preparations
3 030054 poleervaha polishing wax
3 030104 puhastusained cleaning preparations
3 030067 puhastuskriit cleaning chalk
3 030123 puhastuspiim [tualett-tarve] cleansing milk for toilet purposes
3 030251 puhastuspreparaatidega immutatud imikupuhastusrätid baby wipes impregnated with cleaning preparations
3 030117 puhastusõlid oils for cleaning purposes
3 030241 põrandavaha floor wax
3 030206 põrandavahaeemaldid [küürimisained] floor wax removers [scouring preparations]
3 030225 päikesekaitsevahendid sunscreen preparations
3 030133 püsilokineutralisaatorid neutralizers for permanent waving
3 030148 raseerained shaving preparations
3 030077 rasvaeemaldid, v.a tööstuslikud degreasing preparations, other than for use in manufacturing processes
3 030011 raudoksiidi peen pulber poleerimiseks polishing rouge / jewellers' rouge
3 030238 ravitoimeta intiimpuhastusained isikliku hügieeni tarbeks cleansers for intimate personal hygiene purposes, non-medicated
3 030031 ravitoimeta suuveed mouthwashes, not for medical purposes
3 030013 riidevärvi ergastav seep soap for brightening textile
3 030043 ripsmekosmeetikavahendid cosmetic preparations for eyelashes
3 030202 ripsmetušš, maskaara mascara
3 030119 roosiõli rose oil
3 030246 roost õhuaroomihajutid air fragrance reed diffusers
3 030170 roostet eemaldavad preparaadid rust removing preparations
3 030055 rätsepavaha tailors' wax
3 030050 saapaviks cobblers' wax
3 030151 safrool safrol
3 030012 seep* soap*
3 030243 silmaloputusvedelikud, v.a meditsiinilised eye-washes, not for medical purposes
3 030002 siluluisud smoothing stones
3 030094 smirgel emery
3 030084 smirgelpaber emery paper
3 030086 smirgelriie emery cloth
3 030106 suitsutusained [parfüümid, lõhnaained] fumigation preparations [perfumes]
3 030209 suruõhk puhastamiseks ja tolmu eemaldamiseks canned pressurized air for cleaning and dusting purposes
3 030254 sädelevad küünekaunistused nail glitter
3 030134 šampoonid* shampoos*
3 030212 taimelehtede läigestamise vahendid preparations to make the leaves of plants shiny
3 030155 talgipulber [tualett-tarve] talcum powder, for toilet use
3 030138 tapeedipuhastusained wallpaper cleaning preparations
3 030082 tehiskorund [abrasiiv] diamantine [abrasive]
3 030159 terpeenid [eeterlikud õlid] terpenes [essential oils]
3 030236 toidumaitseained [eeterlikud õlid] food flavourings [essential oils] / food flavorings [essential oils]
3 030195 torupuhastuskemikaalid preparations for unblocking drain pipes
3 030125 tualettpreparaadid* toiletry preparations*
3 030122 tualettveed lotions for cosmetic purposes
3 030197 tualettveega immutatud salvrätid tissues impregnated with cosmetic lotions
3 030092 tualettvesi toilet water
3 030120 tualettõlid oils for toilet purposes
3 030244 tupeloputusvedelikud isikliku hügieeni või desodoreerimise tarbeks vaginal washes for personal sanitary or deodorant purposes
3 030126 tuuleklaasipuhastusvedelikud windscreen cleaning liquids / windshield cleaning liquids
3 030015 tähtaniisiessents badian essence
3 030269 täidetud kosmeetilised templid cosmetic stamps, filled
3 030127 tärgeldusvahendid smoothing preparations [starching]
3 030157 tärpentin rasvaärastuseks turpentine for degreasing
3 030158 tärpentiniõli rasvaärastuseks oil of turpentine for degreasing
3 030152 tükk-silmaseep, tükkseep cakes of toilet soap / cakes of soap
3 030268 vahasulatised [lõhnastuspreparaadid] wax melts [fragrancing preparations]
3 030210 valgendavad hambageelid dental bleaching gels
3 030022 valgendid whiting
3 030230 vannipreparaadid, v.a meditsiinilised bath preparations, not for medical purposes
3 030175 vannisoolad, kümblussoolad, v.a meditsiinilised bath salts, not for medical purposes
3 030019 vatipulgad [tualett-tarbed] cotton swabs for cosmetic purposes / cotton sticks for cosmetic purposes
3 030279 vedelad pesuained washing-up liquids / dish soaps
3 030095 viirukid incense
3 030213 viirukipulgad joss sticks
3 030038 vulkaaniline tuhk puhastamiseks volcanic ash for cleaning
3 030052 vuntsivaha moustache wax / mustache wax
3 030088 värnitsaeemaldid varnish-removing preparations
3 030060 värvained, pigmendid [tualett-tarbed] colorants for toilet purposes
3 030179 värvi mahakoorivad preparaadid paint stripping preparations
3 030260 värvi tuhmumist ennetavad pesupesemislehed color run prevention laundry sheets / colour run prevention laundry sheets
3 030087 värvieemaldid colour-removing preparations / color-removing preparations
3 030215 õhulõhnastusained air fragrancing preparations

Klass 4

Tööstuslikud õlid ja rasvad, vaha; määrdeained; tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütused ja valgustusained; küünlad ja tahid

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
4 040004 alkoholi baasil valmistatud kütus fuel with an alcohol base
4 040003 alkoholkütus, küttealkohol alcohol [fuel]
4 040008 antratsiit anthracite
4 040020 aurustatud küttesegud vaporized fuel mixtures
4 040112 benseenkütus benzene fuel
4 040043 bensiin petrol / gasoline
4 040110 bensiin benzine
4 040111 biomassist valmistatud kütus biomass fuel
4 040019 brikettkütused combustible briquettes
4 040002 denatureeritud piiritus methylated spirit
4 040048 diisliõli, gaasiõli diesel oil / gas oil
4 040106 elektrienergia electrical energy
4 040107 etanool [kütus] ethanol [fuel]
4 040103 generaatorigaas producer gas
4 040119 hakkpuit kütusena wood chips for use as fuel
4 040026 jalatsimääre grease for footwear
4 040021 karnaubavaha carnauba wax
4 040016 kivisöebrikett coal briquettes
4 040072 kivisöetolm [kütus] coal dust [fuel]
4 040053 kivisöetõrvaõli coal tar oil
4 040054 kivisöeõli coal naphtha
4 040023 kivisüsi coal
4 040031 koks coke
4 040115 kosmeetikatööstuses kasutatav lanoliin lanolin for use in the manufacture of cosmetics
4 040116 kosmeetikatööstuses kasutatav mesilasvaha beeswax for use in the manufacture of cosmetics
4 040113 ksüleenkütus xylene fuel
4 040010 kuuseküünlad Christmas tree candles
4 040049 küttegaas fuel gas
4 040013 küttepuud firewood
4 040024 kütteturvas peat [fuel]
4 040084 kütteõli, diisliõli [raske kütteõli] fuel oil / combustible oil
4 040025 kütused fuel
4 040015 küünlad* candles* / tapers
4 040046 küünlatahid wicks for candles
4 040061 lambitahid lamp wicks
4 040062 ligniit lignite
4 040045 ligroiin ligroin
4 040105 lõhnaküünlad perfumed candles
4 040101 lõikevedelikud cutting fluids
4 040060 masinamääre lubricating grease
4 040064 masuut mazut
4 040001 mesilasvaha* beeswax*
4 040122 metallitöötluses kasutatav dielektriline õli dielectric oil for use in metalworking
4 040032 mineraalkütus mineral fuel
4 040081 mootorikütus, mootorikütusesegud carburants / motor fuel
4 040085 mootorikütuse lisandid, v.a keemilised additives, non-chemical, to motor fuel
4 040104 mootoriõli motor oil
4 040063 määrdeained, lubrikandid lubricants
4 040086 määrded nahakonservantidena greases for the preservation of leather
4 040052 määrdegrafiit lubricating graphite
4 040042 määrdeõli lubricating oil
4 040066 nafta naphtha
4 040050 naftagaas oil-gas
4 040056 niisutusõli, niisutav õli moistening oil
4 040068 oleiin oleine
4 040069 osokeriit, maavaha ozokerite / ozocerite
4 040005 paberpirrud tulehakatisena paper spills for lighting fires
4 040070 parafiin paraffin
4 040090 parknahakaitseõlid oils for the preservation of leather
4 040034 parknahamääre grease for leather
4 040044 petrooleeter petroleum ether
4 040059 petrooleum kerosene
4 040071 petrooleum, töötlemata või rafineeritud petroleum, raw or refined
4 040018 puidubrikett wood briquettes
4 040006 puitpirrud tulehakatisena wood shavings for lighting fires
4 040014 puusüsi [kütus] charcoal [fuel]
4 040012 pühkimisel tolmu siduvad ained dust binding compositions for sweeping
4 040011 relvamääre grease for arms [weapons]
4 040009 rihmade libisemisvastased määrded non-slipping preparations for belts
4 040033 rihmamääre grease for belts
4 040121 sojaküünlad soy candles
4 040058 sojaõlipreparaadid nakkumise vältimiseks toiduvalmistamisnõude kasutamisel soya bean oil preparations for non-stick treatment of cooking utensils
4 040073 steariin stearine
4 040037 sulatatud loomne rasv tallow
4 040114 suusamääre wax for skis
4 040041 süütekütus lighting fuel
4 040007 süütetabletid firelighters
4 040088 tahke küttegaas solidified gases [fuel]
4 040080 tekstiiliõli textile oil
4 040120 toiduainete suitsutamisel ja maitsestamisel kasutatavad puulaastud wood chips for smoking and flavouring foods / wood chips for smoking and flavoring foods
4 040109 tolmu absorbeerivad ained dust absorbing compositions
4 040079 tolmu imavad segud dust laying compositions
4 040038 tolmueemalduspreparaadid dust removing preparations
4 040118 transmissiooniõlid gear oil
4 040022 tseresiin ceresine
4 040108 tulehakatis, süütevahend tinder
4 040017 turbabrikett, turbaplokid [kütus] peat briquettes [fuel]
4 040057 tööstuslik kalaõli fish oil for industrial purposes
4 040089 tööstuslik kastoorõli castor oil for industrial purposes
4 040067 tööstuslik kondiõli bone oil for industrial purposes
4 040075 tööstuslik päevalilleõli sunflower oil for industrial purposes
4 040065 tööstuslik rapsiõli rape oil for industrial purposes / colza oil for industrial purposes
4 040035 tööstuslik rasv industrial grease
4 040030 tööstuslik vaha industrial wax
4 040047 tööstuslik vaseliin petroleum jelly for industrial purposes
4 040087 tööstuslik õli industrial oil
4 040027 vaha [toore] wax [raw material]
4 040029 vaha valgustamiseks [küünlavaha] wax for lighting
4 040040 valgustusgaas gas for lighting
4 040123 vesinikkütus hydrogen fuel
4 040117 vesipiibusüsi hookah charcoal
4 040074 villarasv, lanoliin wool grease / lanolin
4 040102 värviõlid oils for paints
4 040039 õli valgustamiseks [lambiõli] oils for lighting
4 040055 õlid müürikonservantidena oils for the preservation of masonry
4 040036 õlid raketise eraldamiseks, eemaldamiseks [ehitus] oils for releasing form work [building]
4 040076 öölambid [küünlad] nightlights [candles]
4 040028 ülekanderihmade määre belting wax

Klass 5

Farmaatsia-, meditsiini- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsiooni­vahendid; kahjuritõrjepreparaadid; fungitsiidid, herbitsiidid

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
5 050387 akaritsiidid acaricides
5 050444 akneravipreparaadid acne treatment preparations
5 050002 akonitiin aconitine
5 050420 albumiin toidulisandina albumin dietary supplements
5 050432 alginaat toidulisandina alginate dietary supplements
5 050312 algitsiidid, vetikatõrjevahendid algicides
5 050438 alkohol farmaatsias kasutamiseks alcohol for pharmaceutical purposes
5 050124 analgeetikumid, valuvaigistid analgesics
5 050017 anesteetikumid, tuimastid anaesthetics
5 050471 antibakteriaalne seep antibacterial soap
5 050472 antibakteriaalsed kätepesuained antibacterial handwashes
5 050388 antibiootikumid antibiotics
5 050154 antihelmintikumid, ussiajatid vermifuges / anthelmintics
5 050418 antioksüdanditabletid antioxidant pills
5 050030 antiseptikumid antiseptics
5 050031 antiseptiline vatt antiseptic cotton
5 050311 antratseenõli [parasititsiid] carbolineum [parasiticide]
5 050266 apteegikaanid leeches for medical purposes
5 050034 aseptiline vatt aseptic cotton
5 050482 assaipulbrist toidulisandid acai powder dietary supplements
5 050022 astmatee asthmatic tea
5 050038 baktermürgid bacterial poisons
5 050443 biomarkerite reaktiivid meditsiiniliseks otstarbeks diagnostic biomarker reagents for medical purposes
5 050052 biotsiidid biocides
5 050390 bronhodilatatsioonipreparaadid bronchodilating preparations
5 050487 dendrimeeripõhistest polümeeridest farmaatsiatootekapslid capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals
5 050119 deodorandid, v.a inimestele või loomadele deodorants, other than for human beings or for animals
5 050517 dermatoloogilised preparaadid dermatological preparations
5 050441 desinfektsioonivahendid disinfectants
5 050380 desinfektsioonivahendid keemilistele tualettidele disinfectants for chemical toilets
5 050514 desinfektsioonivahenditega immutatud hügieenilised salvrätid wipes impregnated with disinfectants for hygiene purposes
5 050479 desinfitseeriv seep disinfectant soap
5 050503 diagnostikaribad rinnapiima kontrollimiseks meditsiinilistel eesmärkidel diagnostic strips for testing breast milk for medical purposes
5 050321 dieetilised või meditsiinilised teraviljatöötlemise kõrvalsaadused by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes
5 050123 digitaliin digitalin
5 050462 eeltäidetud meditsiinilised süstlad pre-filled syringes for medical purposes
5 050211 elavhõbedasalvid mercurial ointments
5 050397 elavkoest kirurgilised implantaadid surgical implants comprised of living tissues
5 050091 elektrokardiograafi elektroodide keemilised juhtained chemical conductors for electrocardiograph electrodes
5 050133 eliksiirid [farmatseutilised preparaadid] elixirs [pharmaceutical preparations]
5 050229 elundravipreparaadid opotherapy preparations / organotherapy preparations
5 050429 ensüümid toidulisandina enzyme dietary supplements
5 050135 eostaimetõrjevahendid anticryptogamic preparations
5 050453 farmaatsiapreparaadid pharmaceuticals
5 050299 farmatseutiline alumiiniumatsetaat aluminium acetate for pharmaceutical purposes
5 050158 farmatseutiline emajuur gentian for pharmaceutical purposes
5 050142 farmatseutiline eukalüpt eucalyptus for pharmaceutical purposes
5 050141 farmatseutiline eukalüptool eucalyptol for pharmaceutical purposes
5 050236 farmatseutiline fenool phenol for pharmaceutical purposes
5 050335 farmatseutiline formaldehüüd formic aldehyde for pharmaceutical purposes
5 050338 farmatseutiline gallushape gallic acid for pharmaceutical purposes
5 050153 farmatseutiline guajakool guaiacol for pharmaceutical purposes
5 050144 farmatseutiline jahu flour for pharmaceutical purposes / meal for pharmaceutical purposes
5 050346 farmatseutiline jood iodine for pharmaceutical purposes
5 050381 farmatseutiline kalajahu fish meal for pharmaceutical purposes
5 050062 farmatseutiline katehhu cachou for pharmaceutical purposes
5 050079 farmatseutiline kloraalhüdraat hydrated chloral for pharmaceutical purposes
5 050324 farmatseutiline kolloodium collodion for pharmaceutical purposes
5 050326 farmatseutiline kreosoot creosote for pharmaceutical purposes
5 050185 farmatseutiline lagrits liquorice for pharmaceutical purposes
5 050190 farmatseutiline linaseemnejahu, linaseemnepulber linseed meal for pharmaceutical purposes / flaxseed meal for pharmaceutical purposes
5 050197 farmatseutiline lupulliin, humalapulber lupulin for pharmaceutical purposes
5 050127 farmatseutiline magneesiumoksiid, magneesia magnesia for pharmaceutical purposes
5 050300 farmatseutiline mandlipiim almond milk for pharmaceutical purposes
5 050199 farmatseutiline mangroovikoor mangrove bark for pharmaceutical purposes
5 050128 farmatseutiline melissivesi melissa water for pharmaceutical purposes
5 050201 farmatseutiline münt mint for pharmaceutical purposes
5 050221 farmatseutiline mürobalaanikoor myrobalan bark for pharmaceutical purposes
5 050304 farmatseutiline naatriumvesinikkarbonaat bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes
5 050192 farmatseutiline piimasuhkur, laktoos milk sugar for pharmaceutical purposes / lactose for pharmaceutical purposes
5 050426 farmatseutiline proopolis propolis for pharmaceutical purposes
5 050132 farmatseutiline puukoor barks for pharmaceutical purposes
5 050194 farmatseutiline pärm yeast for pharmaceutical purposes
5 050219 farmatseutiline sinep mustard for pharmaceutical purposes
5 050056 farmatseutiline süsi charcoal for pharmaceutical purposes
5 050269 farmatseutiline tungaltera ergot for pharmaceutical purposes
5 050013 farmatseutiline tärklis või dieettärklis starch for dietetic or pharmaceutical purposes
5 050282 farmatseutiline tärpentin turpentine for pharmaceutical purposes
5 050283 farmatseutiline tärpentiniõli oil of turpentine for pharmaceutical purposes
5 050284 farmatseutiline tümool thymol for pharmaceutical purposes
5 050281 farmatseutiline viinakivi tartar for pharmaceutical purposes
5 050325 farmatseutiline viinakivikreem cream of tartar for pharmaceutical purposes
5 050263 farmatseutiline vismutsubnitraat bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes
5 050334 farmatseutiline väävliõis flowers of sulfur for pharmaceutical purposes
5 050348 farmatseutilise otstarbega leeliselised jodiidid alkaline iodides for pharmaceutical purposes
5 050009 farmatseutilised aldehüüdid aldehydes for pharmaceutical purposes
5 050433 farmatseutilised alginaadid alginates for pharmaceutical purposes
5 050409 farmatseutilised aloe vera preparaadid aloe vera preparations for pharmaceutical purposes
5 050291 farmatseutilised atsetaadid acetates for pharmaceutical purposes
5 050306 farmatseutilised broomiühendid bromine for pharmaceutical purposes
5 050109 farmatseutilised dekoktid, droogikeedised decoctions for pharmaceutical purposes
5 050122 farmatseutilised digestiivid digestives for pharmaceutical purposes
5 050139 farmatseutilised eetrid ethers for pharmaceutical purposes
5 050333 farmatseutilised ensüümid ferments for pharmaceutical purposes
5 050138 farmatseutilised estrid esters for pharmaceutical purposes
5 050245 farmatseutilised fosfaadid phosphates for pharmaceutical purposes
5 050292 farmatseutilised happed acids for pharmaceutical purposes
5 050343 farmatseutilised humalakäbiekstraktid extracts of hops for pharmaceutical purposes
5 050347 farmatseutilised jodiidid iodides for pharmaceutical purposes
5 050243 farmatseutilised kapslid cachets for pharmaceutical purposes
5 050323 farmatseutilised keemiapreparaadid, kemofarmakonid chemical preparations for pharmaceutical purposes
5 050241 farmatseutilised kõõmaravipreparaadid pharmaceutical preparations for treating dandruff
5 050023 farmatseutilised külmakahjustussalvid frostbite salve for pharmaceutical purposes
5 050303 farmatseutilised lagritsapulgad stick liquorice for pharmaceutical purposes
5 050162 farmatseutilised linaseemned linseed for pharmaceutical purposes / flaxseed for pharmaceutical purposes
5 050203 farmatseutilised linnased malt for pharmaceutical purposes
5 050191 farmatseutilised loputusvedelikud lotions for pharmaceutical purposes
5 050074 farmatseutilised lubjapreparaadid lime-based pharmaceutical preparations
5 050239 farmatseutilised nahahooldepreparaadid pharmaceutical preparations for skin care
5 050214 farmatseutilised pastillid pastilles for pharmaceutical purposes / lozenges for pharmaceutical purposes
5 050231 farmatseutilised pektiinid pectin for pharmaceutical purposes
5 050242 farmatseutilised pepsiinid pepsins for pharmaceutical purposes
5 050180 farmatseutilised peptoonid peptones for pharmaceutical purposes
5 050187 farmatseutilised piimaensüümid milk ferments for pharmaceutical purposes
5 050069 farmatseutilised preparaadid pharmaceutical preparations
5 050261 farmatseutilised rabarbrijuured rhubarb roots for pharmaceutical purposes
5 050225 farmatseutilised salvid ointments for pharmaceutical purposes
5 050067 farmatseutilised siirupid syrups for pharmaceutical purposes
5 050319 farmatseutilised söövitusained caustics for pharmaceutical purposes
5 050452 farmatseutilised taimeekstraktid, v.a eeterlikud õlid plant extracts, other than essential oils, for pharmaceutical purposes
5 050320 farmatseutilised tselluloosi eetrid cellulose ethers for pharmaceutical purposes
5 050318 farmatseutilised tselluloosi estrid cellulose esters for pharmaceutical purposes
5 050053 farmatseutilised vismutipreparaadid bismuth preparations for pharmaceutical purposes
5 050374 farmatseutiliste vedelikega immutatud salvrätid tissues impregnated with pharmaceutical lotions
5 050085 fumigeerimispastillid fumigating sticks / fumigating pastilles
5 050151 fungitsiidid fungicides
5 050159 germitsiidid germicides
5 050430 glükoos toidulisandina glucose dietary supplements
5 050160 glütserofosfaadid glycerophosphates
5 050136 haavatampoonid vulnerary sponges
5 050473 habemeajamisjärgsed ravitoimega näoveed medicated after-shave lotions
5 050001 hambaabrasiivid dental abrasives
5 050012 hambaamalgaamid dental amalgams
5 050111 hambajäljendite valmistamise materjalid dental impression materials
5 050112 hambalakk dental lacquer
5 050113 hambamastiks dental mastics
5 050003 hambaproteeside kinnitusained adhesives for dentures
5 050115 hambaproteesiportselan porcelain for dental prostheses
5 050327 hambaravimid medicines for dental purposes
5 050082 hambatsemendid dental cements
5 050110 hambatäidised teeth filling material
5 050116 hammastumist kergendavad preparaadid preparations to facilitate teething
5 050399 hapnik meditsiiniliseks kasutamiseks oxygen for medical purposes
5 050043 hapnikuvannid oxygen baths
5 050168 hematogeen haematogen / hematogen
5 050169 hemoglobiin, verevärvnik haemoglobin / hemoglobin
5 050025 hemorroidiravipreparaadid, hemorroidiravimid, verikomuravimid haemorrhoid preparations / hemorrhoid preparations
5 050104 hemostaatilised pliiatsid, veretõkestuspliiatsid haemostatic pencils / hemostatic pencils
5 050204 herbitsiidid, umbrohumürgid, umbrohutõrjepreparaadid herbicides / weedkillers / preparations for destroying noxious plants
5 050285 higistusvastased ravimid remedies for perspiration
5 050120 hiirehävituspreparaadid, deratisatsioonipreparaadid preparations for destroying mice
5 050174 hüdrastiin hydrastine
5 050175 hüdrastiniin hydrastinine
5 050118 hügieenilised desinfektsioonivahendid disinfectants for hygiene purposes
5 050200 hügieenipüksikud sanitary panties / menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary pants
5 050234 hügieenisidemed sanitary towels / sanitary pads / sanitary napkins
5 050232 hügieenitampoonid sanitary tampons / menstruation tampons
5 050176 hügroskoopne vateermaterjal [absorbeermaterjal] absorbent cotton / absorbent wadding
5 050509 imavad ühekorrapadjad lemmikloomapuuride vooderdamiseks disposable absorbent pads for lining pet crates / disposable absorbent mats for lining pet crates
5 050412 imikute mähkmed babies' diapers / babies' nappies
5 050413 imikute mähkmepüksid babies' diaper-pants / babies' nappy-pants
5 050496 imikute taaskasutatavad ujumismähkmed swim diapers, reusable, for babies / swim nappies, reusable, for babies
5 050497 imikute ühekordsed mähkmevahetusmatid diaper changing mats, disposable, for babies / nappy changing mats, disposable, for babies
5 050495 imikute ühekordsed ujumismähkmed swim diapers, disposable, for babies / swim nappies, disposable, for babies
5 050298 imikutoit food for babies
5 050458 immunostimulandid immunostimulants
5 050055 insektitsiidid insecticides
5 050469 insektitsiidsed loomašampoonid insecticidal animal shampoos
5 050470 insektitsiidsed veterinaarsed pesuained insecticidal veterinary washes
5 050408 intiimsed libestid personal sexual lubricants
5 050417 isepruunistavad tabletid tanning pills
5 050202 jahukastetõrjepreparaadid chemical preparations for treating mildew
5 050183 jalap jalap
5 050247 jalgade higistusvastased ravimid remedies for foot perspiration
5 050181 jodoform iodoform
5 050179 jooditinktuur tincture of iodine
5 050083 kabjatsement cement for animal hooves
5 050289 kahjuritõrjepreparaadid preparations for destroying vermin
5 050063 kalluseravimid preparations for callouses
5 050064 kalomel [fungitsiid] calomel [fungicide]
5 050065 kantariidipulber, kuivatatud Hispaania kärbse pulber powder of cantharides
5 050051 kariloomade pesemise vahendid [insektitsiidid] cattle washes [insecticides]
5 050434 kaseiin toidulisandina casein dietary supplements
5 050095 keemilised rasestumisvastased vahendid chemical contraceptives
5 050288 kemikaalid viinapuuhaiguste raviks chemical preparations for treating diseases affecting vine plants
5 050077 kemofarmakonid chemico-pharmaceutical preparations
5 050385 kirurgiline ja ortopeediline luutsement bone cement for surgical and orthopaedic purposes / bone cement for surgical and orthopedic purposes
5 050267 kirurgilised abaluusidemed scapulars for surgical purposes
5 050442 kirurgilised liimid surgical glues
5 050140 kirurgilised sidemed surgical dressings
5 050019 kleepplaastrid adhesive plasters / sticking plasters
5 050134 kleepplaastrite eemaldamise lahused solvents for removing adhesive plasters
5 050080 kloroform chloroform
5 050075 koerapesemisvahendid [insektitsiidid] dog washes [insecticides]
5 050076 koerte repellendid [putukatõrjeained] repellents for dogs
5 050286 koitõrjepaber mothproofing paper / mothproof paper
5 050028 koitõrjepreparaadid mothproofing preparations
5 050089 kompressid compresses
5 050098 konnasilmaeemaldid corn remedies
5 050365 kontaktläätsede puhastusained contact lens cleaning preparations
5 050094 kontaktläätsevedelikud solutions for contact lenses
5 050484 kosmeetilise toimega toidulisandid dietary supplements with a cosmetic effect
5 050105 krootonikoor croton bark
5 050230 kullast hambaamalgaamid dental amalgams of gold
5 050106 kuraare curare
5 050070 kuumad mähised poultices
5 050093 kõhukinnisust leevendavad ravimid medicines for alleviating constipation
5 050156 kõhulahtistid laxatives
5 050218 kärbeste hävitamise preparaadid preparations for destroying flies
5 050217 kärbseliim, kärbsepüüdmiskleebid fly glue / fly catching adhesives
5 050035 kärbsepaber fly catching paper
5 050103 külmavilliravimid chilblain preparations
5 050143 lahtistid, purgatiivid purgatives / evacuants
5 050431 letsitiin toidulisandina lecithin dietary supplements
5 050421 linaseemned toidulisandina linseed dietary supplements / flaxseed dietary supplements
5 050422 linaseemneõli toidulisandina linseed oil dietary supplements / flaxseed oil dietary supplements
5 050196 linimendid liniments
5 050087 loomade parasiiditõrjekaelarihmad antiparasitic collars for animals
5 050189 loomapesemisvahendid [insektitsiidid] animal washes [insecticides]
5 050329 loomaravimid medicines for veterinary purposes
5 050391 luumuhu-polstersidemed bunion pads
5 050498 luutühimiku elavkoest täidised bone void fillers comprised of living tissues
5 050026 majaseene hävitamise preparaadid preparations for destroying dry rot fungus
5 050516 mandliõli meditsiiniliseks otstarbeks almond oil for medical purposes
5 050155 marli haava sidumiseks gauze for dressings
5 050073 marli meditsiiniliseks otstarbeks lint for medical purposes
5 050520 meditsiinilaborites kasutatavad meditsiinilised diagnostikapreparaadid diagnostic preparations for medical purposes used by medical laboratories
5 050020 meditsiiniline angosturakoor angostura bark for medical purposes
5 050147 meditsiiniline apteegitill fennel for medical purposes
5 050121 meditsiiniline diabeetikuleib diabetic bread adapted for medical use
5 050366 meditsiiniline diastaas, amülaas diastase for medical purposes
5 050340 meditsiiniline glükoos glucose for medical purposes
5 050331 meditsiiniline glütseriin glycerine for medical purposes
5 050342 meditsiiniline gurjunpalsam gurjun balsam for medical purposes
5 050256 meditsiiniline hiniin quinine for medical purposes
5 050182 meditsiiniline Iiri sammal Irish moss for medical purposes
5 050309 meditsiiniline kamper camphor for medical purposes
5 050308 meditsiiniline kampriõli camphor oil for medical purposes
5 050500 meditsiiniline kanep cannabis for medical purposes / marijuana for medical purposes
5 050506 meditsiiniline kannabidiool cannabidiol for medical use
5 050344 meditsiiniline kastoorõli castor oil for medical purposes
5 050253 meditsiiniline kebratšo quebracho for medical purposes
5 050255 meditsiiniline kiinapuukoor quinquina for medical purposes / cinchona for medical purposes
5 050257 meditsiiniline kinoliin chinoline for medical purposes
5 050086 meditsiiniline kokaiin cocaine for medical purposes
5 050451 meditsiiniline kollageen collagen for medical purposes
5 050092 meditsiiniline kondurangokoor condurango bark for medical purposes
5 050310 meditsiiniline kristallsuhkur crystallized rock sugar for medical purposes
5 050161 meditsiiniline kummi gum for medical purposes
5 050341 meditsiiniline kummivaik, gummigutt gamboge for medical purposes
5 050254 meditsiiniline kvassia quassia for medical purposes
5 050463 meditsiiniline külmkuivatatud liha; meditsiiniline lüofiliseeritud liha freeze-dried meat adapted for medical purposes / lyophilized meat adapted for medical purposes / lyophilised meat adapted for medical purposes
5 050313 meditsiiniline letsitiin lecithin for medical purposes
5 050316 meditsiiniline mesilasema toitepiim royal jelly for pharmaceutical purposes
5 050392 meditsiiniline moleskiin moleskin for medical purposes
5 050227 meditsiiniline oopium opium for medical purposes
5 050008 meditsiiniline piiritus medicinal alcohol
5 050410 meditsiiniline pärlipuuder pearl powder for medical purposes
5 050259 meditsiiniline raadium radium for medical purposes
5 050437 meditsiiniline reaktiivpaber reagent paper for medical purposes
5 050264 meditsiiniline sarsaparill sarsaparilla for medical purposes
5 050172 meditsiiniline sinepiõli mustard oil for medical purposes
5 050278 meditsiiniline suhkur, ravisuhkur sugar for medical purposes
5 050157 meditsiiniline želatiin gelatine for medical purposes
5 050507 meditsiiniline tetrahüdrokannabinool [THC] tetrahydrocannabidinol [THC] for medical use
5 050018 meditsiiniline tilliõli dill oil for medical purposes
5 050339 meditsiiniline vaseliin petroleum jelly for medical purposes
5 050072 meditsiiniline vateermaterjal wadding for medical purposes
5 050099 meditsiiniline vatt cotton for medical purposes
5 050265 meditsiiniline veri blood for medical purposes
5 050345 meditsiiniline vesinikperoksiid, vesinikülihapend hydrogen peroxide for medical purposes
5 050465 meditsiinilised adstringendid astringents for medical purposes
5 050007 meditsiinilised albumiinipreparaadid albuminous preparations for medical purposes
5 050006 meditsiinilised albumiinirikkad toiduained albuminous foodstuffs for medical purposes
5 050296 meditsiinilised alkaloidid alkaloids for medical purposes
5 050376 meditsiinilised aminohapped amino acids for medical purposes
5 050405 meditsiinilised bioloogilised koekultuurid biological tissue cultures for medical purposes
5 050305 meditsiinilised biopreparaadid biological preparations for medical purposes
5 050108 meditsiinilised detergendid detergents for medical purposes
5 050330 meditsiinilised diagnoosipreparaadid diagnostic preparations for medical purposes
5 050350 meditsiinilised dieetained dietetic substances adapted for medical use
5 050307 meditsiinilised dieetjoogid dietetic beverages adapted for medical purposes
5 050297 meditsiinilised dieettoidud dietetic foods adapted for medical purposes
5 050402 meditsiinilised dušipreparaadid douching preparations for medical purposes
5 050368 meditsiinilised ensüümid enzymes for medical purposes
5 050370 meditsiinilised ensüümipreparaadid enzyme preparations for medical purposes
5 050337 meditsiinilised fumigandid fumigation preparations for medical purposes
5 050455 meditsiinilised fütoteraapiapreparaadid phytotherapy preparations for medical purposes
5 050314 meditsiinilised gaasid gases for medical purposes
5 050461 meditsiinilised homogeenitud toiduained homogenized food adapted for medical purposes / homogenised food adapted for medical purposes
5 050171 meditsiinilised hormoonid, ravihormoonid hormones for medical purposes
5 050148 meditsiinilised infusioonid medicinal infusions
5 050349 meditsiinilised isotoobid isotopes for medical purposes
5 050037 meditsiinilised ja veterinaarsed bakterioloogilised preparaadid bacteriological preparations for medical and veterinary use
5 050039 meditsiinilised ja veterinaarsed bakterpreparaadid bacterial preparations for medical and veterinary use
5 050407 meditsiinilised jahutavad pihused, spreid cooling sprays for medical purposes
5 050394 meditsiinilised juuksekasvuvahendid medicinal hair growth preparations
5 050251 meditsiinilised kaaliumisoolad potassium salts for medical purposes
5 050362 meditsiinilised keemiapreparaadid chemical preparations for medical purposes
5 050317 meditsiinilised kõhnumispreparaadid medical preparations for slimming purposes
5 050460 meditsiinilised külmkuivatatud toiduained / meditsiinilised lüofiliseeritud toiduained freeze-dried food adapted for medical purposes / lyophilized food adapted for medical purposes / lyophilised food adapted for medical purposes
5 050518 meditsiinilised liimuvad nibuplaastrid adhesive nipple patches for medical purposes
5 050188 meditsiinilised linnasepiimajoogid malted milk beverages for medical purposes
5 050129 meditsiinilised mineraalveed mineral waters for medical purposes
5 050163 meditsiinilised määrded, võided greases for medical purposes
5 050274 meditsiinilised naatriumisoolad sodium salts for medical purposes
5 050050 meditsiinilised palsamid balms for medical purposes
5 050046 meditsiinilised palsamipreparaadid balsamic preparations for medical purposes
5 050258 meditsiinilised radioaktiivsed ained radioactive substances for medical purposes
5 050125 meditsiinilised rohud, ravimid drugs for medical purposes
5 050096 meditsiinilised röntgenikontrastained radiological contrast substances for medical purposes
5 050209 meditsiinilised seerumid serums for medical purposes
5 050114 meditsiinilised sidemed medical dressings
5 050373 meditsiinilised sikatiivid [kuivatusained] siccatives [drying agents] for medical purposes
5 050137 meditsiinilised soolad salts for medical purposes
5 050336 meditsiinilised suitsutusürdid smoking herbs for medical purposes
5 050383 meditsiinilised suuloputusveed, suuveed mouthwashes for medical purposes
5 050240 meditsiinilised taimeteed herbal teas for medicinal purposes
5 050208 meditsiinilised tinktuurid tinctures for medical purposes
5 050393 meditsiinilised tupeloputusvedelikud vaginal washes for medical purposes
5 050403 meditsiinilised tüvirakud stem cells for medical purposes
5 050041 meditsiinilised vannipreparaadid bath preparations for medical purposes
5 050302 meditsiinilised vannisoolad bath salts for medical purposes
5 050364 meditsiinilised või veterinaarsed keemilised reaktiivid chemical reagents for medical or veterinary purposes
5 050454 meditsiinilised või veterinaarsed mikroorganismide preparaadid preparations of microorganisms for medical or veterinary use
5 050213 meditsiinilised või veterinaarsed mikroobikultuurid cultures of microorganisms for medical or veterinary use
5 050207 meditsiinilised võided pomades for medical purposes
5 050167 meditsiinilised õlid, v.a eeterlikud õlid medicinal oils, other than essential oils
5 050456 meditsiinilised ürdiekstraktid, v.a eeterlikud õlid herbal extracts, other than essential oils, for medical purposes
5 050036 meditsiiniliste või veterinaarsete bakterikultuuride toitelahused bouillons for bacteriological cultures for medical purposes or veterinary purposes / media for bacteriological cultures for medical purposes or veterinary purposes / bacteriological culture mediums for medical purposes or veterinary purposes
5 050519 meditsiiniotstarbeline meevõie honey-based ointment for medical purposes
5 050396 meditsiiniotstarbelised adjuvandid adjuvants for medical purposes
5 050398 meditsiiniotstarbelised silmalapid eyepatches for medical purposes
5 050389 meditsiiniotstarbelised söögiisuvähendajad appetite suppressants for medical purposes
5 050210 mentool menthol
5 050044 merevesi ravivannideks seawater for medicinal bathing
5 050425 mesilasema toitepiim toidulisandina royal jelly dietary supplements
5 050375 mikroelemendipreparaadid inimestele ja loomadele preparations of trace elements for human and animal use
5 050212 mikroorganismide toiteained nutritive substances for microorganisms
5 050382 mineraalsed toidulisandid mineral dietary supplements
5 050042 mineraalvannisoolad salts for mineral water baths
5 050130 mineraalveesoolad mineral water salts
5 050512 moksarullid kasutamiseks moksibustsioonis moxa rolls for moxibustion / moxa sticks for moxibustion
5 050440 mähkmed lemmikloomadele diapers for pets
5 050249 mürgid poisons
5 050515 nahaniisutajad süstitavate täiteainetena skin hydrators being injectable dermal fillers
5 050223 narkootikumid, uimastid narcotics
5 050485 nikotiininärimiskumm kasutuseks abivahendina suitsetamisest loobumiseks nicotine gum for use as an aid to stop smoking
5 050486 nikotiiniplaastrid kasutuseks abivahendina suitsetamisest loobumiseks nicotine patches for use as aids to stop smoking
5 050423 nisuidud toidulisandina wheat germ dietary supplements
5 050222 nisu-nõgihaiguse, nisu- jahukaste kemotõrje preparaadid chemical preparations to treating wheat blight / chemical preparations to treating wheat smut
5 050224 nuusksoolad smelling salts
5 050195 nälkjatõrjepreparaadid slug exterminating preparations
5 050152 närviravimid nervines
5 050226 oopiumipreparaadid opiates
5 050228 opodeldok opodeldoc
5 050146 palavikualandid febrifuges
5 050029 parasiiditõrjepreparaadid antiparasitic preparations
5 050238 parasititsiidid parasiticides
5 050493 peavalu leevendavad pulgad headache relief sticks
5 050439 pestitsiidid pesticides
5 050372 pidamatushaigete imavad püksikud pants, absorbent, for incontinence
5 050351 pidamatushaigete mähkmed diapers for incontinence
5 050145 piimapulber imikutele lacteal flour for babies
5 050449 piimapulber imikutele powdered milk for babies
5 050448 piimasegud imikutele infant formula
5 050272 pinnase steriliseerimise preparaadid soil-sterilizing preparations / soil-sterilising preparations
5 050054 pliilahus (Goulardi vesi) lead water / Goulard water
5 050427 proopolis toidulisandina propolis dietary supplements
5 050511 puhtuse pidamise õpetamise ühekorraalused lemmikloomadele disposable house training pads for pets / disposable housebreaking pads for pets
5 050490 putukatõrjevahendiga immutatud käevõrud bracelets impregnated with insect repellent
5 050386 putukatõrjeviirukid insect repellent incense
5 050510 põletikuvastased ained anti-inflammatories
5 050061 põletusravipreparaadid preparations for the treatment of burns
5 050100 päikesepõletusravimid pharmaceutical preparations for treating sunburn
5 050301 päikesepõletussalvid sunburn ointments
5 050424 pärm toidulisandina yeast dietary supplements
5 050315 püksikute hügieenilised siselapid panty liners [sanitary]
5 050252 püreetripulber pyrethrum powder
5 050268 rahustid sedatives / tranquillizers
5 050166 rasedustestikemikaalid chemical preparations for the diagnosis of pregnancy
5 050491 ravimeid sisaldavad hambapastad medicated toothpaste
5 050328 ravimid inimestele, inimeste raviks medicines for human purposes
5 050332 ravimjoogid medicinal drinks
5 050260 ravimjuured medicinal roots
5 050068 ravimkapslid capsules for medicines
5 050170 ravimtaimed medicinal herbs
5 050149 ravimteed medicinal tea
5 050058 ravimuda, meditsiiniline muda medicinal mud / medicinal sediment [mud]
5 050198 ravinäts, meditsiiniline näts, närimiskumm chewing gum for medical purposes
5 050184 raviomadustega jujuub jujube, medicated
5 050057 raviomadustega kommid medicated sweets / medicated candies
5 050480 raviseep medicated soap
5 050474 ravišampoonid medicated shampoos
5 050294 raviteibid adhesive tapes for medical purposes
5 050466 ravitoimega hambapuhastusained medicated dentifrices
5 050476 ravitoimega juukseveed medicated hair lotions
5 050477 ravitoimega kuivšampoonid medicated dry shampoos
5 050478 ravitoimega lemmikloomašampoonid medicated shampoos for pets
5 050445 ravitoimega loomasööt medicated animal feed
5 050492 ravitoimega massaažigeelid massage gels for medical purposes
5 050414 ravitoimega silmaloputusvedelikud medicated eye-washes
5 050475 ravitoimega tualettpreparaadid medicated toiletry preparations
5 050045 ravivannipreparaadid therapeutic preparations for the bath
5 050178 repellendid, putukatõrjevahendid insect repellents
5 050378 rinnapadjad imetavale emale breast-nursing pads
5 050216 rotimürk rat poison
5 050040 rõngakujulised konnasilmaplaastrid corn rings for the feet
5 050416 salendavad tabletid slimming pills
5 050379 seedripuu putukatõrjevahendina cedar wood for use as an insect repellent
5 050177 seemendussperma semen for artificial insemination
5 050457 seksuaalselt stimuleerivad geelid sexual stimulant gels
5 050411 seksuaalsust pärssivad ained preparations for reducing sexual activity
5 050270 seroteraapilised ravimid serotherapeutic medicines
5 050049 sidemed bandages for dressings
5 050450 siiratavad eluskoed transplants [living tissues]
5 050088 silmaloputusvesi collyrium
5 050237 sinepiplaastri, -mähise paber paper for mustard plasters / paper for mustard poultices
5 050271 sinepiplaastrid, sinepi-puderhautised mustard plasters / mustard poultices
5 050033 soolatüükapliiatsid wart pencils
5 050275 steriliseerimispreparaadid sterilizing preparations / sterilising preparations
5 050395 steroidid steroids
5 050084 stomatoloogiline hambajäljendivaha moulding wax for dentists / molding wax for dentists
5 050066 stomatoloogiline kummi rubber for dental purposes
5 050010 stomatoloogilised väärismetallide sulamid alloys of precious metals for dental purposes
5 050276 strühniin strychnine
5 050279 sulfoonamiidravimid sulfonamides [medicines]
5 050280 suposiidid, ravimküünlad suppositories
5 050415 söögiisu vähendavad tabletid appetite suppressant pills
5 050102 söövituspliiatsid caustic pencils
5 050489 süstitav nahatäiteaine injectable dermal fillers
5 050400 tekstiilkaupade ja rõivaste deodorandid deodorants for clothing and textiles
5 050481 terapeutilised massaažiküünlad massage candles for therapeutic purposes
5 050508 terapeutilised vanniteed bath tea for therapeutic purposes
5 050488 teraviljataimede haiguste ravimise keemiapreparaadid chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants
5 050131 termaalvesi thermal water
5 050501 toaloomade käimlakastide lõhnaeemaldajad deodorizers for litter trays / deodorisers for litter trays
5 050367 toidukiudaine dietary fibre / dietary fiber
5 050384 toidulisandid nutritional supplements
5 050513 toidulisandid inimestele dietary supplements for human beings
5 050419 toidulisandid loomadele dietary supplements for animals
5 050459 toitainetega rikastatud meditsiinilised või ravipreparaadid nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes
5 050262 toonikud [ravimid] tonics [medicines]
5 050186 tubakaekstraktid [insektitsiidid] tobacco extracts [insecticides]
5 050081 tubakavabad ravisigaretid tobacco-free cigarettes for medical purposes
5 050150 tursamaksaõli cod liver oil
5 050244 täidetud esmaabikarbid first-aid boxes, filled
5 050126 täidetud käsiapteegid medicine cases, portable, filled
5 050499 täidetud meditsiinilised hapnikusilindrid oxygen cylinders, filled, for medical purposes
5 050467 täitõrjepreparaadid lice treatment preparations [pediculicides]
5 050468 täitõrješampoonid pediculicidal shampoos
5 050165 udaramäärded, udaravõided milking grease
5 050273 uinutid soporifics
5 050032 uroantiseptikumid anti-uric preparations
5 050504 vadakuvalku sisaldavad toidulisandid whey protein dietary supplements
5 050494 vaginaalsed pessaarid contraceptive sponges
5 050107 vaktsiinid vaccines
5 050436 valgulisandid loomadele protein supplements for animals
5 050435 valk toidulisandina protein dietary supplements
5 050059 vannimuda mud for baths
5 050193 vastsehävituspreparaadid larvae exterminating preparations
5 050447 vatitikud meditsiiniliseks otstarbeks cotton swabs for medical purposes / cotton sticks for medical purposes
5 050248 vereplasma blood plasma
5 050117 verepuhastid depuratives
5 050277 veretõkestid styptic preparations
5 050287 veterinaariapreparaadid, loomaravimid veterinary preparations
5 050446 veterinaarias kasutatavad diagnostikavahendid diagnostic preparations for veterinary purposes
5 050464 veterinaarne reaktiivpaber reagent paper for veterinary purposes
5 050377 veterinaarsed aminohapped amino acids for veterinary purposes
5 050406 veterinaarsed bioloogilised koekultuurid biological tissue cultures for veterinary purposes
5 050361 veterinaarsed biopreparaadid biological preparations for veterinary purposes
5 050369 veterinaarsed ensüümid enzymes for veterinary purposes
5 050371 veterinaarsed ensüümipreparaadid enzyme preparations for veterinary purposes
5 050363 veterinaarsed keemiapreparaadid chemical preparations for veterinary purposes
5 050220 veterinaarsed loputusvedelikud lotions for veterinary purposes
5 050164 veterinaarsed määrded, võided greases for veterinary purposes
5 050404 veterinaarsed tüvirakud stem cells for veterinary purposes
5 050246 viinapuutäi kemotõrje preparaadid chemical preparations for treating phylloxera
5 050290 villistid, villistavad ained vesicants
5 050483 vitamiinilisand plaastritena vitamin supplement patches
5 050090 vitamiinipreparaadid* vitamin preparations*
5 050205 väävlipulgad [desinfektsioonivahendid] sulfur sticks [disinfectants]
5 050502 WC-de aromatiseeritud lõhnaeemaldusvahendid aromatic deodorizers for toilets / aromatic deodorisers for toilets
5 050005 õhupuhastusained air purifying preparations
5 050401 õhuvärskendajad air deodorizing preparations / air deodorising preparations
5 050428 õietolm toidulisandina pollen dietary supplements
5 050505 õllepärmi sisaldavad dieetlisandid brewer's yeast dietary supplements

Klass 6

Lihtmetallid ja nende sulamid, metallimaagid; metallehitusmaterjalid; teisaldatavad metal­l­ehitised; lihtmetallist trossid ja traadid, v.a elektrilised; väikesed metallkaubad; metallist ladustus- või transpordikonteinerid; seifid

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
6 060143 aaskruvid eye bolts / screw rings
6 060486 aianduses kasutatavad metallraamid, metallist taimelavad horticultural frames of metal / cold frames of metal
6 060130 akende metallgarnituurid fittings of metal for windows
6 060106 akende metallosad ironwork for windows
6 060104 aknariivid window casement bolts
6 060045 alasi koonerid [alasi teravatipulised osad] beak-irons / bick-irons
6 060097 alasid anvils
6 060017 alumiinium aluminium
6 060502 alumiiniumfoolium toiduvalmistamiseks aluminium foil for cooking purposes / aluminum foil for cooking purposes
6 060019 alumiiniumtraat aluminium wire
6 060273 ankrud* anchors*
6 060020 ankruplaadid, sidusplaadid anchor plates / tie plates
6 060027 antifriktsioonsulamid anti-friction metal
6 060426 autode rattaklambrid [lukud] wheel clamps [boots]
6 060046 babiit white metal
6 060043 berüllium [glutsiinium] beryllium [glucinium] / glucinium [beryllium]
6 060292 betoonitööde metallist raketised shuttering of metal for concrete
6 060033 betoonitööde metallist sarrused reinforcing materials, of metal, for concrete
6 060211 ehitiste metallist vooderdised linings of metal for building
6 060321 ehitiste metallvoodrid, -katted tiles of metal for building
6 060472 elektroonilised seifid safes, electronic
6 060080 ferrokroom chrome iron
6 060137 ferrosiliitsium, ränimalm silicon iron
6 060138 ferrotitaan titanium iron / ferrotitanium
6 060139 ferrovolfram tungsten iron
6 060147 germaanium germanium
6 060067 hafnium celtium [hafnium] / hafnium [celtium]
6 060431 halupukid [metalltoed halgude jaoks] firedogs [andirons]
6 060055 hauakivide pronksehised, pronksist hauasambad bronzes for tombstones / monuments of bronze for tombs
6 060501 heli summutavad metallist ehitusmaterjalid building materials of metal with soundproofing qualities / construction materials of metal with soundproofing qualities
6 060484 helikindlad teisaldatavad metallkabiinid soundproof booths, transportable, of metal
6 060030 hõbejoodised silver solder
6 060032 hõbetatud tinasulamid silver-plated tin alloys
6 060154 indium indium
6 060399 isikuandmete metallist sildid nameplates of metal / identity plates of metal
6 060353 isoleerimata vasktraat copper wire, not insulated
6 060293 jalgrattaparklate metalltarindid bicycle parking installations of metal
6 060149 jäärauad [ronirauad] crampons [climbing irons]
6 060061 kaadmium cadmium
6 060077 kabjanaelad, hobuserauanaelad horseshoe nails
6 060122 kannused spurs
6 060044 kariloomaketid cattle chains
6 060048 karpide, kastide metallist kinnitid box fasteners of metal
6 060098 katuste metallist hüdroisoleertarindid roof flashing of metal
6 060442 keeratavad metallist pudelikorgid screw tops of metal for bottles
6 060241 kellad*, kellukesed* bells*
6 060076 keskküttesüsteemi metallist torustik ducts of metal, for central heating installations / pipes of metal, for central heating installations / ducts and pipes of metal for central heating installations
6 060073 kettide metallist ühenduslülid couplings of metal for chains
6 060415 kliima- ja ventilatsiooniseadmete metallist juhttorud ducts of metal for ventilating and air-conditioning installations
6 060452 koeraväljaheidete kottide metalljaoturid dispensers of metal for dog waste bags
6 060096 kokillid [metallist valuvormid] chill-moulds [foundry] / chill-molds [foundry]
6 060439 kokkupandavad metallist valmismajad prefabricated houses [ready-to-assemble] of metal
6 060105 konksud, haagid [rauakaubad] hooks [metal hardware]
6 060088 koobalt [tooraine] cobalt, raw
6 060461 kooritud lattmetall peeled metal bars
6 060331 korstnate metallist jätkutorud chimney pots of metal
6 060414 korstnate metallist sisetorud chimney shafts of metal
6 060079 kroom chromium
6 060081 kroomimaagid chrome ores
6 060417 kuldjoodised gold solder
6 060459 kuumvaltsitud latt-teras hot-rolled steel bars
6 060053 kõvajoodised brazing alloys
6 060172 käepidemete metallist kaitserõngad, kaitsevõrud ferrules of metal for handles
6 060181 käerauad handcuffs
6 060480 käeshoitavad metallist lipuvardad hand-held flagpoles of metal
6 060503 käeshoitavad metallist ostukorvid hand-held supermarket shopping baskets of metal
6 060330 köisraudtee metallosad materials of metal for funicular railway permanent ways
6 060247 lamedad riivid bolts, flat
6 060270 lehtalumiinium, alumiiniumfoolium aluminium foil*
6 060376 lehtmetall, metalliplaadid sheets and plates of metal
6 060010 lehtteras steel sheets
6 060269 lihtmetallide sulamid alloys of common metal
6 060164 lihtmetallikangid ingots of common metal
6 060490 lihtmetallist auhinnakarikad prize cups of common metal
6 060307 lihtmetallist büstid busts of common metal
6 060295 lihtmetallist kastid, karbid boxes of common metal
6 060477 lihtmetallist krutsifiksid, v.a juveeltooted crucifixes of common metal, other than jewellery / crucifixes of common metal, other than jewelry
6 060244 lihtmetallist kujud statues of common metal
6 060382 lihtmetallist kujukesed figurines of common metal / statuettes of common metal
6 060298 lihtmetallist pandlad [rauakaup] buckles of common metal [hardware]
6 060278 lihtmetallist taiesed, kunstiteosed works of art of common metal
6 060108 lihtmetallist traat wire of common metal
6 060419 lihtmetallist tähed ja numbrid, v.a trükitüübid letters and numerals of common metal, except type
6 060221 lihtmetallist võtmerõngad split rings of common metal for keys
6 060268 lihtmetallisulamist traat, v.a kaitsmetraat wire of common metal alloys, except fuse wire
6 060240 loomakellad, krapid bells for animals
6 060204 lukuriivid lock bolts
6 060454 lükandakende metallist sulused sash fasteners of metal for windows
6 060075 lükandakende metallrullikud window pulleys of metal / sash pulleys of metal
6 060348 lükanduste metallist rattad, rullikud runners of metal for sliding doors
6 060169 magneesium magnesium
6 060174 mangaan manganese
6 060012 masinarihmade metallist kinnitid, lukud machine belt fasteners of metal
6 060277 masinate metallist ülekanderihmasarrused reinforcing materials of metal for machine belts
6 060346 metallaknad windows of metal
6 060453 metallfoolium ja metallipulbrid 3D-printerite jaoks metals in foil or powder form for 3D printers
6 060183 metallimaagid ores of metal
6 060434 metallipulbrid* metals in powder form*
6 060161 metallipuru filings of metal
6 060443 metallist aknaavajad, v.a elektrilised window openers of metal, non-electric
6 060035 metallist aknapiirikud window stops of metal
6 060315 metallist aknaraamid window frames of metal
6 060444 metallist aknasulgurid, v.a elektrilised window closers of metal, non-electric
6 060125 metallist aknasulused window fasteners of metal
6 060485 metallist akustilised paneelid acoustic panels of metal
6 060457 metallist balustraadid balustrades of metal
6 060335 metallist drenaažiklapid [ventiilid] drain traps [valves] of metal
6 060114 metallist drenaažitorud drain pipes of metal
6 060014 metallist düüsid, tilad, otsakud, joatorud nozzles of metal
6 060474 metallist eenduvad ehisliistud, ehisservad [ehitusmaterjal] mouldings of metal for building / moldings of metal for building
6 060339 metallist ehitised, tarindid buildings of metal
6 060328 metallist ehituskarkassid, kandesõrestikud framework of metal for building
6 060291 metallist ehitusmaterjalid building materials of metal / construction materials of metal
6 060381 metallist ehituspaneelid building panels of metal
6 060090 metallist ehituspiilarid pillars of metal for building
6 060074 metallist ehitusraamid frames of metal for building
6 060276 metallist ehitussarrused reinforcing materials of metal for building
6 060447 metallist ehitustahvlid, -plaadid slabs of metal for building
6 060140 metallist ehitustarvikud fittings of metal for building
6 060123 metallist ehitustoendid brackets of metal for building
6 060365 metallist elektriliinipostid posts of metal for power lines / poles of metal for power lines
6 060458 metallist fassaadikatted ehitusmaterjalina cladding of metal for building
6 060054 metallist flantsid, äärikud flanges of metal [collars]
6 060065 metallist happemahutid containers of metal for storing acids
6 060254 metallist hauakambrid tombs of metal
6 060323 metallist hauakambrid burial vaults of metal
6 060387 metallist hauakiviplaadid tombstone plaques of metal
6 060367 metallist hauapiirded enclosures of metal for tombs
6 060385 metallist hauaplaadid, hauatahvlid grave slabs of metal / tomb slabs of metal
6 060386 metallist hauasambad monuments of metal for tombs
6 060388 metallist hauasteelid tombstone stelae of metal
6 060327 metallist hinged, liigendid, šarniirid hinges of metal
6 060195 metallist hüdroisoleertarindid ehituse tarvis flashing of metal for building
6 060051 metallist identifitseerimiskäevõrud identification bracelets of metal
6 060029 metallist ja muust materjalist peenrahakarbid cashboxes [metal or non-metal]
6 060034 metallist ja muust materjalist seifid safes [metal or non-metal] / strongboxes [metal or non-metal]
6 060064 metallist jalutuskepiotsakud ferrules of metal for walking sticks
6 060242 metallist joodistraat, jootetraat soldering wire of metal
6 060303 metallist joote- ja keevitusvardad rods of metal for brazing and welding
6 060302 metallist jootevardad rods of metal for brazing
6 060496 metallist järjekorranumbrijaoturid queue ticket dispensers of metal
6 060488 metallist jäätmekonteinerid, v.a meditsiiniliseks kasutuseks waste dumpsters of metal, other than for medical use
6 060150 metallist jäävormid ice moulds of metal
6 060313 metallist kaabli- ja toruklemmid,
-klambrid
clips of metal for cables and pipes
6 060314 metallist kaablikinnituskruvid binding screws of metal for cables
6 060059 metallist kaabliliited, kaabliühendused, v.a elektrilised cable joints of metal, non-electric / cable linkages of metal, non-electric
6 060487 metallist kaablisidemed zip ties of metal / cables ties of metal
6 060349 metallist kaevuluugid manhole covers of metal
6 060095 metallist kaitsepiirded raudteele check rails of metal for railways / guard rails of metal for railways
6 060262 metallist kaitserõngad ferrules of metal
6 060483 metallist kaminarestid fireplace grates of metal
6 060475 metallist kaminasimsid fireplace mantles of metal
6 060425 metallist kanapuurid chicken-houses of metal
6 060224 metallist kandetalad girders of metal / beams of metal
6 060440 metallist kandikud* trays of metal*
6 060343 metallist karniisid cornices of metal
6 060344 metallist karniisisimsid mouldings of metal for cornices / moldings of metal for cornices
6 060316 metallist kasvuhooneraamid greenhouse frames of metal
6 060233 metallist katte- ja üleminekuliistud sills of metal
6 060252 metallist katusekatted roofing of metal
6 060350 metallist katusekattematerjalid roof coverings of metal
6 060351 metallist katusekivihaagid, tahvelkivihaagid hooks of metal for roofing slates
6 060213 metallist katuseplaadid roofing tiles of metal
6 060332 metallist katuserennid roof gutters of metal
6 060356 metallist katuserennitorud gutter pipes of metal
6 060175 metallist kaubaalused handling pallets of metal
6 060304 metallist keevitusvardad, -traadid rods of metal for welding
6 060068 metallist ketid* chains of metal*
6 060306 metallist kett-tropid slings of metal for handling loads
6 060470 metallist kingatoesed shoe pegs of metal
6 060471 metallist kingatüüblid shoe dowels of metal
6 060297 metallist kinnituskapslid, -korgid sealing caps of metal
6 060412 metallist kinnituspoid, ankrupoid mooring buoys of metal
6 060271 metallist kinnituspollarid mooring bollards of metal
6 060398 metallist kirstud, kastid chests of metal / bins of metal
6 060324 metallist kirstugarnituurid fittings of metal for coffins
6 060102 metallist klambrid cramps of metal [crampons] / crampons of metal [cramps]
6 060494 metallist kleepsildid kottidele adhesive tags of metal for bags
6 060103 metallist konksud, haagid pot hooks of metal
6 060395 metallist konteinerisulgurid closures of metal for containers
6 060226 metallist koosteplatvormid platforms, prefabricated, of metal
6 060413 metallist korstnad chimneys of metal
6 060318 metallist korstnakatted chimney cowls of metal
6 060199 metallist korvid baskets of metal
6 060379 metallist kotilukud locks of metal for bags
6 060463 metallist kotinagid bag hangers of metal
6 060469 metallist kotisulgurid clips of metal for sealing bags
6 060191 metallist kruustangipakud vice claws of metal
6 060118 metallist kruvid screws of metal
6 060435 metallist kuumuskindlad ehitusmaterjalid refractory construction materials of metal
6 060042 metallist käsipuuvarvad bars for metal railings
6 060358 metallist käterätijaoturid towel dispensers of metal
6 060058 metallist köieotsakud rope thimbles of metal
6 060325 metallist laadimisplatvormid loading pallets of metal
6 060026 metallist laadimisrakmestus, kinnitusklambrid laadimistöödeks braces of metal for handling loads / harness of metal for handling loads
6 060305 metallist laadimisrihmad straps of metal for handling loads / belts of metal for handling loads
6 060094 metallist ladustus-, transpordikonteinerid containers of metal [storage, transport]
6 060456 metallist lainelised katusekivid pantiles of metal
6 060188 metallist lamevaiad, sulundvaiad sheet piles of metal / pilings of metal
6 060160 metallist latid laths of metal
6 060039 metallist latthinged strap-hinges of metal
6 060022 metallist lingiriivid latch bars of metal
6 060263 metallist linnumajad, lindlad aviaries [structures] of metal
6 060280 metallist linnuvannid [tarindid] bird baths [structures] of metal
6 060468 metallist lipuvardad [tarindid] flagpoles [structures] of metal
6 060144 metallist lukud, v.a elektrilised locks of metal, other than electric
6 060197 metallist luugid shutters of metal
6 060482 metallist lõõtsuksed accordion doors of metal
6 060421 metallist lüüsitorud penstock pipes of metal
6 060196 metallist majanumbrid, v.a helendavad house numbers of metal, non-luminous
6 060023 metallist mastid masts of metal
6 060433 metallist metsloomapuurid metal cages for wild animals
6 060418 metallist mittemehaanilised puistepunkrid, kolud hoppers of metal, non-mechanical
6 060190 metallist monumendid, ausambad monuments of metal
6 060364 metallist mutrid nuts of metal
6 060389 metallist mälestustahvlid memorial plates of metal / memorial plaques of metal
6 060235 metallist märgid, v.a helendavad või mehaanilised signs, non-luminous and non-mechanical, of metal
6 060279 metallist mördisegamiskünad troughs of metal for mixing mortar
6 060380 metallist mööbligarnituurid fittings of metal for furniture
6 060187 metallist mööblirullid, mööblirattad, rullikud furniture casters of metal
6 060464 metallist mööblitoendid brackets of metal for furniture
6 060085 metallist naelad nails of metal
6 060217 metallist needid rivets of metal
6 060301 metallist nupud knobs of metal
6 060231 metallist pakkekonteinerid packaging containers of metal
6 060478 metallist pendeluksed swing doors of metal
6 060021 metallist pihustid, düüsid jets of metal
6 060282 metallist poid, v.a helendavad beacons of metal, non-luminous
6 060049 metallist poldid bolts of metal
6 060205 metallist postid posts of metal
6 060120 metallist postkastid letter boxes of metal
6 060492 metallist prügikastid jäätmete sorteerimiseks taaskasutuse eesmärgil recycling bins of metal
6 060300 metallist pudelikinnitid, -klambrid,
-sulgurid
bottle closures of metal / bottle fasteners of metal
6 060296 metallist punnid, sulgurid, prundid plugs of metal / bungs of metal
6 060428 metallist putukavõrgud insect screens of metal
6 060319 metallist põllumajanduslik sidumisnöör binding thread of metal for agricultural purposes
6 060210 metallist põrandad floors of metal
6 060040 metallist põrandaplaadid floor tiles of metal
6 060322 metallist põrandaplaadid tile floorings of metal
6 060255 metallist pöörduksed turnstiles of metal
6 060198 metallist püsttarad, teivastarad palings of metal
6 060159 metallist raketistardiplatvormid rocket launching platforms of metal
6 060308 metallist rannakabiinid, riietuskabiinid cabanas of metal
6 060245 metallist raudteeliiprid railway sleepers of metal / railroad ties of metal
6 060400 metallist registreerimismärgid, numbrimärgid registration plates of metal / numberplates of metal
6 060411 metallist reklaamitulbad advertisement columns of metal
6 060156 metallist ribakardinad, žalusiid jalousies of metal
6 060024 metallist ridvad, teibad poles of metal
6 060101 metallist rihmapingutid belt stretchers of metal
6 060202 metallist riidenagid clothes hooks of metal
6 060086 metallist rõhknaelad tacks of metal / brads of metal
6 060038 metallist rõngad* rings of metal* / stop collars of metal*
6 060129 metallist rööpad rails of metal
6 060438 metallist seasulud pigsties of metal
6 060037 metallist seibid washers of metal
6 060192 metallist seinakatted ehitusmaterjalina wall claddings of metal for building
6 060274 metallist seinapaneelid wainscotting of metal
6 060445 metallist seinaplaadid wall tiles of metal
6 060087 metallist seinatüüblid wall plugs of metal
6 060201 metallist seinavooderdised ehitusmaterjalina wall linings of metal for building
6 060285 metallist sidumislindid, pakkelindid bands of metal for tying-up purposes / wrapping or binding bands of metal
6 060363 metallist sidumismaterjal bindings of metal
6 060286 metallist sidumisniidid thread of metal for tying-up purposes
6 060200 metallist signaalpaneelid, v.a helendavad ja mehaanilised signalling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal
6 060370 metallist sildid signboards of metal
6 060165 metallist sillused lintels of metal
6 060446 metallist sillutusplaadid paving slabs of metal
6 060294 metallist sillutusplaadid, teekatteplaadid paving blocks of metal
6 060239 metallist silotornid silos of metal
6 060047 metallist soomuskatted armour-plating of metal / armor-plating of metal
6 060450 metallist soomusuksed armoured doors of metal / armored doors of metal
6 060082 metallist splindid cotter pins of metal
6 060112 metallist surugaasi- või suruõhukonteinerid containers of metal for compressed gas or liquid air
6 060237 metallist sõidukilukud locks of metal for vehicles
6 060155 metallist sõidukimärgid badges of metal for vehicles
6 060476 metallist sõidukirambid metal ramps for use with vehicles
6 060062 metallist tabalukud, v.a elektroonilised padlocks of metal, other than electronic
6 060467 metallist taime- või puutoed stakes of metal for plants or trees
6 060225 metallist talad joists of metal
6 060207 metallist talid ja rihmrattad, v.a masinatele pulleys of metal, other than for machines
6 060437 metallist tallid stables of metal
6 060368 metallist tarad, aiad, piirded fences of metal
6 060228 metallist teemärgid, v.a mehaanilised ja helendavad road signs, non-luminous and non-mechanical, of metal
6 060397 metallist teepiirded crash barriers of metal for roads
6 060422 metallist telefonikabiinid telephone booths of metal / telephone boxes of metal
6 060222 metallist telegraafipostid telegraph posts of metal
6 060208 metallist telgivaiad tent pegs of metal
6 060078 metallist tihvtid dowels of metal / pegs [pins] of metal / pins [pegs] of metal
6 060499 metallist tiibaknad casement windows of metal
6 060372 metallist toendid props of metal
6 060111 metallist toestikud tubbing of metal
6 060275 metallist toruarmatuurid reinforcing materials of metal for pipes
6 060127 metallist torud pipes of metal / tubes of metal
6 060258 metallist torud, torustikud pipework of metal
6 060312 metallist torukinnitusrõngad collars of metal for fastening pipes
6 060229 metallist toruliitmikud junctions of metal for pipes
6 060173 metallist torumuhvid pipe muffs of metal
6 060099 metallist torupõlved elbows of metal for pipes
6 060176 metallist transpordialused transport pallets of metal
6 060355 metallist trepiastmed stair treads [steps] of metal
6 060124 metallist trepid staircases of metal
6 060177 metallist treppredelid steps [ladders] of metal
6 060448 metallist trepptaburetid step stools of metal
6 060341 metallist trossid ropes of metal
6 060311 metallist trossid, v.a elektrilised cables of metal, non-electric
6 060232 metallist tsisternid tanks of metal / reservoirs of metal
6 060436 metallist tugisõrestikud arbours [structures] of metal
6 060390 metallist tuletõkked ahjudele furnace fireguards of metal
6 060071 metallist turvaketid safety chains of metal
6 060148 metallist tuulelipud weather- or wind-vanes of metal / weather vanes of metal / wind vanes of metal
6 060238 metallist tõkestid stops of metal
6 060354 metallist tõrred, vaadid vats of metal
6 060441 metallist tänavarentslid street gutters of metal
6 060423 metallist tühjad tööriistakarbid tool boxes of metal, empty
6 060424 metallist tühjad tööriistakastid tool chests of metal, empty
6 060287 metallist tünnid barrels of metal
6 060288 metallist tünnivitsad barrel hoops of metal
6 060340 metallist ujuvkonteinerid floating containers of metal
6 060495 metallist ujuvpõrandalauad floating floor boards of metal
6 060272 metallist ujuvsillad paatide sildumiseks floating docks of metal, for mooring boats
6 060320 metallist ukseavajad, v.a elektrilised door openers of metal, non-electric
6 060100 metallist uksed* doors of metal*
6 060455 metallist uksekinnitid door fasteners of metal
6 060180 metallist uksekoputid door knockers of metal
6 060216 metallist ukselingid, uksekäepidemed door handles of metal
6 060219 metallist uksepaneelid door panels of metal
6 060329 metallist uksepiidad door frames of metal / door casings of metal
6 060036 metallist uksepiirikud door stops of metal
6 060220 metallist uksepoldid door bolts of metal
6 060347 metallist ukserautised ironwork for doors
6 060167 metallist ukseriivid latches of metal
6 060394 metallist uksetarvikud door fittings of metal
6 060135 metallist uksevedrud, uksesulgurid [vedrud], v.a elektrilised door closers of metal, non-electric  / door springs of metal, non-electric
6 060289 metallist vaadid casks of metal
6 060402 metallist vaadikraanid taps of metal for casks / faucets of metal for casks
6 060391 metallist vaaditoed, vaadialused cask stands of metal
6 060209 metallist vahelaed ceilings of metal
6 060336 metallist vaheseinad partitions of metal
6 060384 metallist valuvormid foundry moulds of metal / foundry molds of metal
6 060451 metallist vannikäepidemed bathtub grab bars of metal
6 060179 metallist varikatused porches [structures] of metal
6 060338 metallist vedelkütusemahutid containers of metal for liquid fuel
6 060091 metallist veetorud water-pipes of metal
6 060243 metallist ventiilid, klapid, v.a masinaosad valves of metal, other than parts of machines
6 060215 metallist vettehüppelauad diving boards of metal
6 060345 metallist vinkelrauad, nurkrauad angle irons of metal
6 060473 metallist voldikuksed folding doors of metal
6 060393 metallist voodigarnituurid fittings of metal for beds
6 060166 metallist voodirullid, -rattad bed casters of metal
6 060357 metallist voolikuhasplid, voolikupoolid, v.a mehaanilised reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses
6 060256 metallist võred, trellid latticework of metal / trellis of metal
6 060158 metallist välisrulood, -katted outdoor blinds of metal
6 060218 metallist väravad gates of metal
6 060310 metallist värvipihustusruumid paint spraying booths of metal / booths of metal for spraying paint
6 060498 metallist WC-paberijaoturid toilet paper dispensers of metal
6 060260 metallist õhutusaknad window ventlights of metal
6 060366 metallist ühendustorud branching pipes of metal
6 060466 metallkanistrid jerrycans of metal
6 060401 metallkeraamika cermets
6 060481 metallkorgid, -sulgurid stoppers of metal
6 060317 metall-laudised duckboards of metal
6 060383 metall-lindivenitid [pingutuslülid] stretchers for metal bands [tension links]
6 060465 metallmärgised labels of metal
6 060430 metallnaelad [alpinismivarustus] pitons of metal
6 060361 metallredelid ladders of metal
6 060360 metalltellingud scaffolding of metal
6 060152 metallvõred gratings of metal / grilles of metal
6 060500 metallvõrgud kivivaringute tõkestamiseks rockfall prevention nets of metal
6 060083 metallvõtmed keys of metal
6 060025 metsloomapüünised, -lõksud* traps for wild animals*
6 060121 mitteelektrilised metallist uksekellad door bells of metal, non-electric
6 060489 mitteväärismetallist mälestuskarikad commemorative statuary cups of common metal
6 060189 molübdeen molybdenum
6 060136 molübdeenraud molybdenum iron
6 060092 muhvid [rauakaubad] sleeves [metal hardware]
6 060151 määrdeniplid grease nipples
6 060337 naftapuuraukude metallist raamistused casings of metal for oilwells
6 060193 nikkel nickel
6 060194 nioobium niobium
6 060041 okastraat barbed wire
6 060497 pabersalvrättide metallist jaotuskarbid boxes of metal for dispensing paper towels
6 060416 pakkefoolium foils of metal for wrapping and packaging
6 060249 pingutuslülid tension links
6 060093 plekkpurgid, konservikarbid preserve tins / tin cans
6 060018 pronks bronze
6 060056 pronksist taiesed [kunstiteosed] bronzes [works of art]
6 060163 pruunmaak, pruun rauamaak, limoniit limonite
6 060299 pudelite metallist tihendkorgid bottle caps of metal
6 060460 puhtast terasest kangid bright steel bars
6 060028 puude metallist kaitsevõred tree protectors of metal
6 060504 päikesepaneelide metallist paigaldusraamid mounting frames of metal for solar panels
6 060449 päikesepatareidega metallist katusekatted roofing of metal, incorporating photovoltaic cells
6 060185 pürofoorsed metallid pyrophoric metals
6 060227 rauakaubad*, väikesed metallkaubad* ironmongery* / hardware* of metal, small
6 060134 rauamaagid iron ores
6 060131 rauariba, vitsaraud iron strip / hoop iron
6 060052 raudplaadid iron slabs
6 060212 raudtee pöördplatvormid turntables [railways]
6 060013 raudteepöörmed railway points / railway switches
6 060326 raudteevagunite laadimise metallist mõõtevardad loading gauge rods of metal for railway wagons
6 060132 raudtraat iron wire
6 060352 riidepuude metallist konksud hooks of metal for clothes rails
6 060493 rõivastele peale õmmeldavad metallsildid sew-on tags of metal for clothing
6 060089 rööbasteede metallmaterjal railway material of metal
6 060116 rööbasteede sidelapid fish plates [rails]
6 060145 seatinaläik, galeniit, pliiläik [maak] galena [ore]
6 060063 seibid shims
6 060491 spetsiaalsed katted surugaasi metallballoonide käsitsemiseks ja transpordiks covers specially made for handling and transport of metal bottles for compressed gas
6 060050 surugaasi või vedelõhu metallballoonid bottles [containers] of metal for compressed gas or liquid air
6 060267 suruõhutorustiku metall-liitmikud fittings of metal for compressed air lines
6 060246 tantaal [metall] tantalum [metal]
6 060248 teisaldatavad alasid anvils [portable]
6 060170 teisaldatavad metallehitised, -tarindid buildings, transportable, of metal
6 060236 teisaldatavad metallist kasvuhooned greenhouses of metal, transportable
6 060362 teisaldatavad metallist trapid reisijatele mobile boarding stairs of metal for passengers
6 060057 telferikaablid telpher cables
6 060266 terasehitised, terastarindid steel buildings
6 060265 terasest kuulid, teraskuulid balls of steel
6 060009 terasest rulood, rullkardinad roller blinds of steel
6 060002 terasesulamid, legeeritud teras steel alloys
6 060005 terasevalandid, terasevalu cast steel
6 060284 teraslindi-pingutuslülid stretchers for iron bands [tension links]
6 060006 terasmastid steel masts
6 060011 terastorud steel tubes / steel pipes
6 060004 terastraat steel wire
6 060141 tihvtid [metallpudukaubad] pins [metal hardware]
6 060373 tina tin
6 060375 tinafoolium tinfoil
6 060146 tinaplommid lead seals
6 060251 titaan titanium
6 060253 tombak tombac
6 060168 toorikud [metallurgia] blooms [metallurgy]
6 060420 torustike, torujuhtmete metallist kollektorid manifolds of metal for pipelines
6 060230 traadipingutid wire stretchers [tension links]
6 060184 traatvõrk wire cloth / wire gauze
6 060162 treppide metallist kaldetalad stringers [parts of staircases] of metal
6 060427 tross wire rope
6 060223 tsink zinc
6 060264 tsirkoonium zirconium
6 060066 turvakarbid raha hoidmiseks safety cashboxes
6 060432 tuule jõul töötavad metallist seadeldised lindude peletamiseks wind-driven bird-repelling devices made of metal
6 060462 tõmmatud ja poleeritud lattmetall drawn and polished metal bars
6 060182 töötlemata või osaliselt töödeldud lihtmetallid common metals, unwrought or semi-wrought
6 060157 töötlemata või osaliselt töödeldud messing brass, unwrought or semi-wrought
6 060214 töötlemata või osaliselt töödeldud plii lead, unwrought or semi-wrought
6 060115 töötlemata või osaliselt töödeldud raud iron, unwrought or semi-wrought
6 060001 töötlemata või osaliselt töödeldud teras steel, unwrought or semi-wrought
6 060133 töötlemata või osaliselt töödeldud valumalm cast iron, unwrought or semi-wrought
6 060109 töötlemata või osaliselt töödeldud vask copper, unwrought or semi-wrought
6 060203 uisuteede metallist tarindid skating rinks [structures] of metal
6 060290 ujumisbasseinide metallist tarindid swimming pools [structures] of metal
6 060016 uushõbe [sulam] nickel silver / German silver
6 060374 valgeplekk tinplate
6 060119 valgeplekkpakendid tinplate packings
6 060259 vanaadium vanadium
6 060110 vaskrõngad copper rings
6 060206 vedrud [rauakaubad] springs [metal hardware]
6 060153 vedrulukud spring locks
6 060359 veetorustiku metallist ventiilid water-pipe valves of metal
6 060396 viljavihkude metallist sidumistraat sheaf binders of metal
6 060003 vitsateras steel strip / hoop steel
6 060257 volfram tungsten
6 060113 välisukserestid door scrapers
6 060479 õlidrenaaži metallmahutid oil drainage containers of metal

Klass 7

Masinad, tööpingid, elektritööriistad; mootorid ja jõuseadmed, va maismaasõidukitele; sidurdus- ja jõuülekandeseadmed, v.a maismaasõidukitele; põllutööseadmed, v.a käsikäitatavad käsi-tööriistad; munainkubaatorid; müügiautomaadid
Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
7 070028 adrad ploughs
7 070100 adraterad ploughshares
7 070605 ahjulaadurid [masinad] furnace loading machines
7 070425 ajamiketid, v.a maismaasõidukite drive chains, other than for land vehicles
7 070343 ajamirihmad mootoritele belts for motors and engines
7 070005 akvaariumi õhutuspumbad aerating pumps for aquaria
7 070041 alused masinatele stands for machines
7 070395 amortisaatorikolvid, varbkolvid [masinaosad] shock absorber plungers [parts of machines] / dashpot plungers [parts of machines] / plunger pistons
7 070002 atsetüleenipuhastusaparaadid, -seadmed acetylene cleaning apparatus
7 070152 auru- ja/või õliseparaatorid steam/oil separators
7 070485 auru jõul töötavad puhastusseadmed cleaning appliances utilizing steam
7 070416 aurukatla suitsulõõrid flues for engine boilers
7 070429 aurukatlad steam engine boilers
7 070101 aurukatlagarnituurid, aurukatelde tarvikud fittings for engine boilers
7 070115 aurukondensaatorid [masinaosad] steam condensers [parts of machines]
7 070242 aurumasinad, aurumootorid steam engines
7 070320 auruventiilid steam traps
7 070073 automaatankrud [merendus] automatic grapnels for marine purposes
7 070421 automaatmanipulaatorid handling machines, automatic [manipulators]
7 070045 betoonisegistid [masinad] concrete mixers [machines]
7 070593 biofarmatseutikumide tootmise bioreaktorid bioreactors for use in manufacturing biopharmaceuticals
7 070050 bituumenivalmistusmasinad, bituumenimasinad bitumen making machines
7 070069 buldooserid bulldozers
7 070251 derrikkraanad, laadimiskraanad derricks
7 070153 desintegraatorid, sõrmikveskid disintegrators
7 070061 diiselmootorite eelsoojendusküünlad glow plugs for Diesel engines
7 070439 drenaažikraanid, drenaažiklapid, vee-eraldid water separators / drain cocks
7 070158 drenaažiseadmed drainage machines
7 070160 dünamod, jõumootorid dynamos
7 070033 dünamoharjad dynamo brushes
7 070126 dünamorihmad dynamo belts
7 070569 ehitusmasinate kummiroomikud rubber tracks being parts of crawlers on construction machines
7 070170 ejektorid ejectors
7 070184 ekskavaatorid excavators
7 070526 elekterkeevitusaparaadid electric welding apparatus
7 070615 elektrierosioonmasinad [EDM] electrical discharge machines [EDM]
7 070171 elektrigeneraatorid electricity generators
7 070566 elektrikruvikeerajad screwdrivers, electric
7 070528 elektriline jooteaparatuur soldering apparatus, electric
7 070586 elektrilised aedviljakoorijad vegetable peelers, electric
7 070545 elektrilised aknaavajad window openers, electric
7 070546 elektrilised aknasulgurid window closers, electric
7 070581 elektrilised auruharjad steam mops
7 070413 elektrilised harjad [masinaosad] brushes, electrically operated [parts of machines]
7 070501 elektrilised jalatsipoleerseadmed shoe polishers, electric
7 070529 elektrilised jootekolvid, jootetõlvikud soldering irons, electric
7 070585 elektrilised juustuviilutid cheese slicers, electric
7 070530 elektrilised kaarkeevitusaparaadid electric arc welding apparatus
7 070531 elektrilised kaarlahenduslõikurid electric arc cutting apparatus
7 070331 elektrilised kardinaliigutusseadmed curtain drawing devices, electrically operated
7 070349 elektrilised keevitusmasinad welding machines, electric
7 070300 elektrilised käsitrellid electric hand drills
7 070105 elektrilised käärid shears, electric
7 070445 elektrilised köögimasinad* kitchen machines, electric*
7 070590 elektrilised köögiviljaviilutid vegetable slicers, electric / vegetable shredders, electric
7 070211 elektrilised lihatükeldajad meat choppers, electric / meat mincers, electric
7 070476 elektrilised liimipüstolid glue guns, electric
7 070565 elektrilised mahlapressid juice extractors, electric
7 070558 elektrilised naelatõmbajad nail extractors, electric / nail pullers, electric
7 070131 elektrilised noad knives, electric
7 070500 elektrilised parketivahatamis-poleerimismasinad parquet wax-polishers, electric
7 070296 elektrilised pasta (makarontoodete) valmistamise masinad pasta making machines, electric
7 070541 elektrilised plastipakkeseadmed electrical apparatus for sealing plastics [packaging]
7 070308 elektrilised poleerimismasinad, poleerimisseadmed machines and apparatus for polishing [electric]
7 070281 elektrilised puhastusmasinad ja -aparaadid machines and apparatus for cleaning, electric
7 070287 elektrilised purgiavajad, konserviavajad tin openers, electric / can openers, electric
7 070256 elektrilised purustid köögis kasutamiseks crushers for kitchen use, electric
7 070403 elektrilised ropsimasinad beaters, electric
7 070106 elektrilised suured käärid scissors, electric
7 070475 elektrilised toidutöötlusmasinad food processors, electric
7 070539 elektrilised ukseavajad door openers, electric
7 070538 elektrilised uksesulgurid door closers, electric
7 070510 elektrilised vahatamis-poleerimismasinad ja -aparaadid machines and apparatus for wax-polishing, electric
7 070481 elektrilised vaipade šampooniga pesemise masinad ja seadmed machines and apparatus for carpet shampooing, electric
7 070452 elektrimootorid, v.a maismaasõidukite motors, electric, other than for land vehicles
7 070489 elektrivasarad electric hammers
7 070591 elektrolüüsiga gaasigenereerimismasinad machines for generating gas by electrolysis
7 070315 elektromehaanilised joogivalmistusmasinad beverage preparation machines, electromechanical
7 070613 elektromehaanilised reisijate pardalemineku sillad passenger boarding bridges, electromechanical
7 070423 elektromehaanilised toiduvalmistusmasinad food preparation machines, electromechanical
7 070178 eskalaatorid, liikurtrepid moving staircases [escalators] / escalators
7 070182 etikettimismasinad labellers [machines]
7 070424 filtreerimismasinate, filtrimismasinate kassetid, padrunid cartridges for filtering machines
7 070192 filtreerimisseadmed, filtreerseadmed filtering machines
7 070457 filtrid masina või mootori osadena filters being parts of machines or engines
7 070112 fotoladumismasinad, fotoladurid type-setting machines [photocomposition]
7 070090 freespingid milling machines
7 070503 gaasijooteaparaadid, gaasikeevitusaparaadid soldering apparatus, gas-operated / welding apparatus, gas-operated
7 070504 gaasijootepõletid soldering blow pipes, gas-operated
7 070505 gaasijootetõlvikud soldering irons, gas-operated
7 070522 gaasileeklambid gas-operated blow torches
7 070486 gaaslõikepõletid cutting blow pipes, gas-operated
7 070536 galvaniseerimisaparaadid, galvaanimisaparaadid galvanizing machines
7 070535 galvanoplastikaseadmed, galvanotehnikaseadmed electroplating machines
7 070207 graveerimismasinad, graveermasinad engraving machines
7 070202 gudronaatorid, gudroonimismasinad tarring machines
7 070247 haamrid [masinaosad] hammers [parts of machines]
7 070132 hammaslatt-tungrauad rack and pinion jacks
7 070443 hammasülekanded, hammasrattad, v.a maismaasõidukite gears, other than for land vehicles
7 070068 harjad [masinaosad] brushes [parts of machines]
7 070408 hasplid, poolid [masinaosad] reels [parts of machines]
7 070186 heinakaarutid tedding machines
7 070051 heinaniidukid, viljaniidukid harvesting machines / mowing and reaping machines
7 070058 heinapallide valmistamise seadmed, heinapallimismasinad binding apparatus for hay / trussing apparatus for hay
7 070273 heitgaaside puhastusseadised mootoritele anti-pollution devices for motors and engines
7 070162 heitveepulverisaatorid sewage pulverizers / sewage pulverisers
7 070210 hekseldid, hekslimasinad straw [chaff] cutters / chaff cutters
7 070601 hooldusjaamade bensiinipumbad petrol pumps for service stations / gas pumps for service stations
7 070542 hooldusjaamade kütusepumbad fuel dispensing pumps for service stations
7 070579 hooldusjaamade vesiniku-tankurpumbad hydrogen dispensing pumps for service stations
7 070380 hõljukimootorid engines for air cushion vehicles
7 070321 höövelmasinad planing machines
7 070547 hüdraulilised aknaavajad window openers, hydraulic
7 070548 hüdraulilised aknasulgurid window closers, hydraulic
7 070515 hüdraulilised ukseavajad door openers, hydraulic
7 070551 hüdraulilised uksesulgurid door closers, hydraulic
7 070461 hüdromasinad ja hüdromootorid hydraulic engines and motors
7 070426 hüdrosidurid, v.a maismaasõidukite torque converters, other than for land vehicles
7 070034 iseliikuvad tänavapuhastusmasinad road sweeping machines, self-propelled
7 070027 isemäärivad laagrid self-oiling bearings
7 070543 isereguleerivad kütusepumbad self-regulating fuel pumps
7 070266 jahuveskimasinad flour mill machines
7 070263 jahvatusseadmed grinding machines
7 070352 jalatsiliistud [masinaosad] lasts for shoes [parts of machines] / shoe lasts [parts of machines]
7 070047 jalgrattadünamod bicycle dynamos
7 070512 jalgrattakoostemasinad bicycle assembling machines
7 070448 jaotusmehhanismid dividing machines
7 070147 joogivee deaeraatorid de-aerators for feedwater
7 070056 jookide gaseerimise masinad apparatus for aerating beverages
7 070532 jootelambid soldering lamps
7 070567 juhtkangid masinaosadena, v.a mänguautomaatidele joysticks being parts of machines, other than for game machines
7 070252 jõuülekandemehhanismid, v.a maismaasõidukite propulsion mechanisms, other than for land vehicles
7 070418 jäätmepressid waste compacting machines / trash compacting machines
7 070597 kaasaskantavad lasergraveerimismasinad portable laser engraving machines
7 070185 kaevandusekstraktorid, -ekstraheeraparaadid haulage apparatus [mining] / extractors for mines
7 070342 kaevandusmasinad mineworking machines
7 070572 kaevandusmasinate kummiroomikud rubber tracks being parts of crawlers on mining machines
7 070264 kaevanduspuurid mine borers
7 070397 kaevemasinad diggers [machines]
7 070292 kalandrid, pesurullid calenders / mangles
7 070054 kangastelgede hasplid, poolid bobbins for weaving looms / reels for weaving looms
7 070224 kangastelgede võllid, teljed loom shafts
7 070212 kangastelgede ülekandeseadmed, ajamid gears for weaving looms
7 070259 kangasteljed [masinad] looms [machines]
7 070075 kapotid, mootorikatted [masinaosad] cowlings [parts of machines] / guards [parts of machines] / hoods [parts of machines]
7 070015 karburaatori toiturid carburetter feeders
7 070078 karburaatorid carburetters
7 070289 kardaaniristid [masinaosad] journal boxes [parts of machines]
7 070198 karptihendid [masinaosad] stuffing boxes [parts of machines]
7 070482 katalüüskonverterid catalytic converters
7 070430 katlamootori toiteaparaadid feeding apparatus for engine boilers
7 070471 katlatorud [masinaosad] boiler tubes [parts of machines]
7 070377 katmikud [trükipressi osad] tympans [parts of printing presses]
7 070271 kaubavagunitõstukid railway waggon lifts
7 070490 keemiatööstuses kasutatavad elektromehaanilised masinad electromechanical machines for chemical industry
7 070062 keermelõikepingid threading machines
7 070167 keermelõikurid [masinad] die-cutting and tapping machines / nut-tapping machines
7 070525 keevitusmasinate elektroodid electrodes for welding machines
7 070040 kered [masinaosad] housings [parts of machines]
7 070190 ketrusmasinad spinning machines
7 070484 kettsaed chain saws
7 070301 kivitöötlusmasinad stone-working machines
7 070494 klaasilõiketeemandid [masinaosad] glaziers' diamonds [parts of machines]
7 070382 klaasitöötlusmasinad glass-working machines
7 070415 kohviveskid, v.a käsikäitatavad coffee grinders, other than hand-operated
7 070596 3D-bioprinterid 3D bioprinters
7 070555 3D-printerid 3D printers
7 070302 kolvid [masina- või mootoriosad] pistons [parts of machines or engines]
7 070274 kolvid mootoritele pistons for engines
7 070032 kolvirõngad piston segments / piston rings
7 070113 kompressorid [masinad] compressors [machines]
7 070116 kondensatsiooniseadmed condensing installations
7 070371 konveierid [masinad] conveyors [machines]
7 070036 konveierilindid belts for conveyors
7 070083 koorelahutid cream/milk separators
7 070454 koorimismasinad peeling machines
7 070129 koormateisalduse õhkpadiseadmed air cushion devices for moving loads
7 070070 kopad shovels, mechanical
7 070533 korvpressid basket presses
7 070453 kraanad cranes [lifting and hoisting apparatus]
7 070333 kraanid [masina- või mootoriosad] taps [parts of machines, engines or motors] / faucets [parts of machines, engines or motors]
7 070364 kraasimismasinad, kraasmasinad carding machines
7 070079 kraasmasina kraasid [kraasmasina osad] card clothing [parts of carding machines]
7 070458 kraavisahad ditchers [ploughs]
7 070374 kudumismasinad knitting machines
7 070602 kudumismasinanõelad needles for knitting machines
7 070097 kudumismasinate kelgud, libistid, nihutid sliders for knitting machines / carriages for knitting machines / slides for knitting machines
7 070588 kuivatiga pesumasinad laundry washing machines incorporating a drying tumbler
7 070138 kultivaatorid [masinad] cultivators [machines]
7 070049 kuullaagrid ball-bearings
7 070339 kuullaagrirõngad ball rings for bearings
7 070173 kuumstantsimispingid, kuumstantspingid swaging machines
7 070166 kõlutustamismasinad fleshing machines
7 070518 kõnniteed [liikurteed], liikurteed [kõnniteed] moving walkways / moving sidewalks
7 070495 kõrgsurvepesurid high pressure washers
7 070378 kõrgtrükimasinad typographic machines
7 070303 kõrgtrükipressid typographic presses
7 070409 käigukastid, v.a maismaasõidukite gear boxes, other than for land vehicles
7 070606 käiviti hammasrattad starter pinions
7 070208 kärnid [tööpingid] notchers [machine tools]
7 070284 käsi-tööriistad, v.a käsikäitatavad hand-held tools, other than hand-operated
7 070553 köögis kasutatavad elektrilised jahvatid kitchen grinders, electric
7 070578 köögiviljade elektrilised spiraallõikurid vegetable spiralizers, electric
7 070455 köögiviljariivimismasinad grating machines for vegetables
7 070437 külmutusseadmete kompressorid compressors for refrigerators
7 070348 külvimasinad sowers [machines]
7 070570 laadimismasinate ja -seadmete kummiroomikud rubber tracks being parts of crawlers on loading-unloading machines and apparatus
7 070096 laadimisplatvormid loading ramps
7 070245 laadimisseadmed handling apparatus for loading and unloading
7 070130 laagrid [masinaosad] bearings [parts of machines]
7 070076 ladumismasinad [trükindus] type-setting machines [printing]
7 070216 lehtmetallitrükimasinad printing machines for use on sheet metal
7 070288 leivalõikurid bread cutting machines
7 070029 lennukimootorid aeroplane engines
7 070386 lennumasinate, lennuaparaatide mootorid aeronautical engines
7 070024 liftid [masinad] elevators [machines]
7 070159 lihvimisseadmed, mehaanilise töötlemise seadmed, masintöötlemisseadmed, trimmerid trimming machines / apparatus for dressing / apparatus for machining
7 070118 liigendid, peittihendliigendid [mootoriosad] joints [parts of engines] / sealing joints [parts of engines]
7 070583 liikurkraanad mobile cranes
7 070030 liimvärvimismasinad, lubivärvimismasinad whitewashing machines / colour-washing machines
7 070612 liivapritsipüstolid sandblasting guns
7 070037 lintkonveierid belt conveyors
7 070431 loomapügamismasinad shearing machines for animals / hair clipping machines for animals / hair cutting machines for animals
7 070063 loputusmasinad rinsing machines
7 070085 lubrikaatorid [masinaosad] lubricators [parts of machines]
7 070502 lumesahad snow ploughs
7 070573 lumesahkade kummiroomikud rubber tracks being parts of crawlers on snow ploughs
7 070146 lõikemasinad, lõikurid cutting machines
7 070227 lõiketerahoidikud [masinaosad] blade holders [parts of machines]
7 070123 lõikurid [masinad] cutters [machines]
7 070350 lõõtsad masinaosadena bellows [parts of machines]
7 070368 lüpsimasina nisakannud suction cups for milking machines / teat cups for milking machines
7 070367 lüpsiseadmed milking machines
7 070265 maagitöötlusmasinad ore treating machines
7 070277 majapidamises kasutatavad veskid, v.a käsikäitatavad mills for household purposes, other than hand-operated
7 070177 masinad pakkimiseks (sisse mähkimiseks) wrapping machines
7 070110 masinakatelde katlakivikogurid scale collectors for machine boilers
7 070336 masinarattad machine wheels
7 070074 masinarihmad belts for machines
7 070396 masinate antifriktsioonlaagrid anti-friction bearings for machines / anti-friction pads for machines
7 070335 masinate hammasajamid machine wheelwork
7 070337 masinate hoorattad machine fly-wheels
7 070472 masinate ja mootorite hüdraulilised juhtimisseadmed hydraulic controls for machines, motors and engines
7 070474 masinate ja mootorite karterid crankcases for machines, motors and engines
7 070048 masinate ja mootorite kepsud connecting rods for machines, motors and engines
7 070275 masinate ja mootorite kiirusregulaatorid speed governors for machines, engines and motors
7 070473 masinate ja mootorite pneumaatilised juhtimisseadmed pneumatic controls for machines, motors and engines
7 070209 masinate juhikud guides for machines
7 070369 masinate jõuülekanded, transmissioonid transmissions for machines
7 070091 masinate laagritoendid bearing brackets for machines
7 070359 masinate lauad tables for machines
7 070139 masinate silindrid cylinders for machines
7 070434 masinate või mootorite juhttrossid control cables for machines, engines or motors
7 070435 masinate või mootorite kontrollseadmed control mechanisms for machines, engines or motors
7 070020 masinateljed axles for machines
7 070081 matriitsikarbid, matriitsikastid [trükindus] boxes for matrices [printing]
7 070248 mehaanilised haamrid, vasarad power hammers
7 070155 mehaanilised hasplid reeling apparatus, mechanical
7 070145 mehaanilised puistepunkrid hoppers [mechanical discharging]
7 070376 mehaanilised voolikuhasplid, voolikupoolid reels, mechanical, for flexible hoses
7 070517 mehhaniseeritud kariloomasööturid mechanized livestock feeders
7 070222 meiereimasinad dairy machines
7 070183 metallitõmbepingid metal drawing machines
7 070616 metallitöötluskeskused machining centers for metalworking
7 070258 metallitöötluspingid metalworking machines
7 070267 mikserid [masinad] mixers [machines]
7 070164 mineraalvee tootmise seadmed machines for the mineralization of drinking water / machines for the mineralisation of drinking water
7 070610 miso valmistamise masinad miso making machines
7 070150 mootori starterid starters for motors and engines
7 070557 mootorialused, v.a maismaasõidukite engine mounts, other than for land vehicles
7 070433 mootorid, v.a maismaasõidukite motors, other than for land vehicles / engines, other than for land vehicles
7 070497 mootorite heitetorustik exhaust manifold for engines
7 070519 mootorite ja ajamite summutid mufflers for motors and engines / silencers for motors and engines
7 070464 mootorite jahutusradiaatorid radiators [cooling] for motors and engines
7 070400 mootorite kütuseökonomaiserid fuel economisers for motors and engines
7 070446 mootorite silindrid cylinders for motors and engines
7 070137 mootorite silindripead cylinder heads for engines
7 070451 mootorite summutid exhausts for motors and engines
7 070618 mootorite turbolaadijad [seadmed] turbochargers for motors
7 070381 mootorite ventilaatorid fans for motors and engines
7 070441 mootorite ventilaatoririhmad fan belts for motors and engines
7 070010 mootorite õhkjahutusfiltrid filters for cleaning cooling air, for engines
7 070516 mootorrataste jalgkäivitid kick starters for motorcycles
7 070513 motoriseeritud kultivaatorid motorized cultivators
7 070059 mudakogurid [masinad] mud catchers and collectors [machines]
7 070306 mulgustid [masinad] punching machines
7 070305 mulgustusmasina augurauad punches for punching machines
7 070417 mullatöömasinad earth moving machines
7 070442 munainkubaatorid incubators for eggs
7 070201 muruniidukid [masinad] lawnmowers [machines]
7 070148 mättalõikurid turf removing ploughs
7 070204 määrdekarbid, määrdetoosid [masinaosad] grease boxes [parts of machines]
7 070031 määrderõngad [masinaosad] grease rings [parts of machines]
7 070236 müntkäitatavad pesemisautomaadid coin-operated washing machines
7 070537 müügiautomaadid vending machines
7 070157 nahahööveldusmasinad leather paring machines
7 070136 nahatöötlusmasinad leather-working machines
7 070332 neetimismasinad riveting machines
7 070188 niidukiterad knives for mowing machines
7 070080 noad masinaosadena knives being parts of machines
7 070021 nukkvõllid, väntvõllid crank shafts
7 070329 nõelemasinad darning machines
7 070231 nõudepesumasinad dishwashers
7 070119 nöörimasinad cord making machines
7 070444 olmelised elektrikannmikserid blenders, electric, for household purposes
7 070460 olmelised elektrimahlapressid fruit presses, electric, for household purposes
7 070459 olmelised elektrivahustid whisks, electric, for household purposes
7 070401 paadimootorid engines for boats
7 070402 paadimootorid motors for boats
7 070246 paberi etteandeseadmed [trükindus] paper feeders [printing]
7 070291 paberitootmismasinad papermaking machines
7 070194 padrunid [masinaosad] chucks [parts of machines]
7 070104 painutusmasinad bending machines
7 070493 paisupaagid [masinaosad] expansion tanks [parts of machines]
7 070294 pakendamismasinad packing machines
7 070499 pakkemasinad packaging machines
7 070107 peitlid masinatele chisels for machines
7 070233 pesemisaparaadid washing apparatus
7 070239 pesukalandrid wringing machines for laundry
7 070234 pesumasinad washing machines [laundry]
7 070406 piduriklotsid, v.a sõidukite brake shoes, other than for vehicles
7 070524 piduriplokid, v.a sõidukite brake pads, other than for vehicles
7 070407 pidurisegmendid, v.a sõidukite brake segments, other than for vehicles
7 070405 pidurite hõõrdkatted, v.a sõidukite brake linings, other than for vehicles
7 070077 pihustid mootoritele injectors for engines
7 070214 pihustusmasinad, pulverisaatorid [masinad] pulverisers [machines] / atomisers [machines] / spraying machines
7 070599 piletimüügiautomaadid ticket vending machines
7 070307 pipraveskid, v.a käsikäitatavad pepper mills, other than hand-operated
7 070151 pitsikudumismasinad lace making machines
7 070544 plastide töötlemise masinad machines for processing plastics
7 070576 pliiatsid 3D-printimiseks 3D printing pens
7 070099 plokid* [tõste- või teisaldusmehhanismid] pulleys*
7 070117 plokid, rihmarattad [masinaosad] pulleys [parts of machines]
7 070314 plokkide liiterihmad adhesive bands for pulleys
7 070549 pneumaatilised aknaavajad window openers, pneumatic
7 070550 pneumaatilised aknasulgurid window closers, pneumatic
7 070456 pneumaatilised mastiksipüstolid compressed air guns for the extrusion of mastics
7 070370 pneumaatilised torukonveierid, pneumotorukonveierid pneumatic tube conveyors / tube conveyors, pneumatic
7 070520 pneumaatilised ukseavajad door openers, pneumatic
7 070552 pneumaatilised uksesulgurid door closers, pneumatic
7 070594 pneumaatilised või hüdraulilised lineaarkäiturid, v.a maismaasõidukitele pneumatic or hydraulic linear actuators, other than for land vehicles
7 070574 pneumaatilised õlijääginõrutid pneumatic waste oil drainers
7 070554 pneumotungrauad pneumatic jacks
7 070608 pooljuhtide säritamise seadmed kasutamiseks tootmises semiconductor exposure apparatus for use in manufacture
7 070607 pooljuhtide valmistamise masinad semiconductor manufacturing machines
7 070420 potikedrad potters' wheels
7 070414 prahihävitusmasinad waste disposal units / garbage disposal units
7 070109 pressfiltrid filter presses
7 070316 pressid [tööstusmasinad] presses [machines for industrial purposes]
7 070319 pudeldusmasinad puddling machines
7 070411 pudelikaanetusmasinad bottle capping machines
7 070410 pudelikorkimismasinad bottle stoppering machines
7 070065 pudelipesumasinad bottle washing machines
7 070412 pudelisulgemismasinad bottle sealing machines
7 070064 pudelivillimismasinad bottle filling machines
7 070534 puhurid blowing machines
7 070199 puhurid gaaside kokkusurumiseks, väljaimemiseks ja transpordiks blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases
7 070203 puhurid teravilja kokkusurumiseks, imemiseks ja transpordiks blowing machines for the compression, sucking and carrying of grain / fans for the compression, sucking and carrying of grain / blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of grain
7 070055 puidutöötlusmasinad woodworking machines
7 070179 pumbad [masina- või mootoriosad] pumps [parts of machines, engines or motors]
7 070309 pumbad [masinad] pumps [machines]
7 070257 pumbamembraanid pump diaphragms
7 070372 punumis-, põimimismasinad braiding machines
7 070561 purustusmasinad crushing machines
7 070449 puuri lõiketerad [masinaosad] drilling bits [parts of machines]
7 070428 puuripadrunid [masinaosad] drill chucks [parts of machines]
7 070125 puuripead [masinaosad] drilling heads [parts of machines]
7 070299 puurmasinad drilling machines
7 070592 puuteta paiksed imurseadmed touchless stationary vacuums
7 070360 põlled [masinaosad], supordipõlled aprons [parts of machines] / carriage aprons
7 070009 põllumajanduselevaatorid agricultural elevators
7 070577 põllumajanduslikud maaharimisseadmed tilling machines for agricultural purposes
7 070571 põllumajandusmasinate kummiroomikud rubber tracks being parts of crawlers on agricultural machines
7 070008 põllutöömasinad agricultural machines
7 070388 põllutööriistad, v.a käsikäitatavad agricultural implements, other than hand-operated
7 070108 pöördklapid, käänisklapid [masinaosad] clack valves [parts of machines]
7 070122 pügamismasinad clippers [machines]
7 070477 püstolid [lõhkeainetel põhinevad tööriistad] guns [tools using explosive cartridges]
7 070260 raamketrusmasinad spinning frames
7 070404 rammid [masinad] rams [machines]
7 070562 rammimismasinad rammers [machines]
7 070149 rasvaärastusseadmed degreasers [machines]
7 070325 ratineerimismasinad, ratineermasinad friezing machines
7 070383 raudtee-ehitusmasinad railroad constructing machines
7 070272 reaktiivmootorid, v.a maismaasõidukite jet engines, other than for land vehicles
7 070254 regulaatorid [masinaosad] regulators [parts of machines]
7 070043 rehepeksumasinad threshing machines
7 070323 rehitsusmasina piid rakes for raking machines
7 070324 rehitsusmasinad raking machines
7 070540 reisijalifte käitavad seadmed passenger lift operating apparatus / passenger elevator operating apparatus
7 070023 reisijaliftid passenger lifts / passenger elevators
7 070511 reketinöörimismasinad racket stringing machines
7 070225 rihmterituspingid, teraterituspingid blade sharpening [stropping] machines / stropping machines
7 070611 robotkäsivarred jookide valmistamiseks robotic arms for preparing beverages
7 070582 robotvälisskelettülikonnad, v.a meditsiinilised robotic exoskeleton suits, other than for medical purposes
7 070344 rohimismasinad weeding machines
7 070044 ropsimasinad beating machines
7 070334 rotatsioontrükimasinad rotary printing presses
7 070338 rull-laagrid roller bearings
7 070322 rööpmepaigaldusmasinad rail-laying machines
7 070341 saed [masinad] saws [machines]
7 070226 saelehed [masinaosad] saw blades [parts of machines]
7 070035 saepukid [masinaosad] saw benches [parts of machines]
7 070345 satineerimismasinad, satineermasinad satinizing machines
7 070026 segumasinad mixing machines
7 070007 segurid, segistid agitators
7 070351 sepalõõtsad forge blowers
7 070250 sepistusvasarad tilt hammers
7 070001 sidurid [masinaosad] shaft couplings [machines]
7 070174 sidurid, v.a maismaasõidukite clutches, other than for land vehicles
7 070385 sidurid, v.a maismaasõidukite couplings, other than for land vehicles
7 070313 sildkraanad roller bridges
7 070197 silindrikolvid pistons for cylinders
7 070240 silumispressid smoothing presses
7 070463 sisepõlemismootorite kütusemuundurid fuel conversion apparatus for internal combustion engines
7 070394 sisepõlemismootorite süüteküünlad sparking plugs for internal combustion engines
7 070016 sisepõlemismootorite süüteseadmed igniting devices for internal combustion engines
7 070609 sojakastme valmistamise masinad soy sauce making machines
7 070311 soojendusseadmete pumbad pumps for heating installations
7 070450 soojusvahetid [masinaosad] heat exchangers [parts of machines]
7 070094 soonimismasinad coal-cutting machines
7 070354 staatorid [masinaosad] stators [parts of machines]
7 070181 stantsimispingid, stantspingid die-stamping machines
7 070355 stereotüübimasinad stereotype machines
7 070356 suhkrutootmismasinad machines for the production of sugar
7 070019 sulgeklapid, ventiilid [masinaosad] valves [parts of machines]
7 070365 supordid [masinaosad] slide rests [parts of machines]
7 070206 surutrükimasinad, gofreerimispressid, gofreerpressid embossing machines
7 070249 suruõhuhaamrid, pneumohaamrid pneumatic hammers
7 070392 suruõhumasinad, pneumomasinad compressed air machines
7 070391 suruõhumootorid, pneumomootorid compressed air engines
7 070393 suruõhupumbad, pneumopumbad compressed air pumps
7 070304 suruõhutransportöörid, pneumaatilised transportöörid, pneumotransportöörid pneumatic transporters
7 070154 survealaldid, survereduktorid [masinaosad] pressure reducers [parts of machines]
7 070318 surveklapid [masinaosad] pressure valves [parts of machines]
7 070317 surveregulaatorid [masinaosad] pressure regulators [parts of machines]
7 070595 suuruse määramise, kalibreerimise masinad machines for the application of sizing
7 070560 suusaservade elektrilised teritusvahendid ski edge sharpening tools, electric
7 070133 sõelumisseadmed, sõelurid sifting installations
7 070556 sõelumisseadmed, sõelurid sifting machines
7 070187 sõelurid [masinad või masinaosad] sieves [machines or parts of machines]
7 070568 sõidukimootorite nukkvõllid camshafts for vehicle engines
7 070235 sõidukipesula seadmed washing installations for vehicles / vehicle washing installations
7 070617 sõidukite virnastamise mehaanilised tõstukid mechanical vehicle stacking lifts
7 070295 sõtkumismasinad kneading machines
7 070195 söödapressid fodder presses
7 070093 süsiharjad, grafiitharjad [elekter] carbon brushes [electricity]
7 070280 süstikud [masinaosad] shuttles [parts of machines]
7 070244 süütemagneetod igniting magnetos
7 070071 tapimasinad mortising machines / paring machines
7 070340 tee-ehitusmasinad road making machines / road building machines
7 070014 teerullid steamrollers / road rollers
7 070598 tehisintellektiga robotid majapidamise koristamiseks ja pesupesemiseks household cleaning and laundry robots with artificial intelligence
7 070480 teisaldatavad pöördaurupressid kangastele rotary steam presses, portable, for fabrics
7 070589 teisaldatavad ultraheliseadmed pesupesemiseks portable ultrasonic washing devices for laundry
7 070496 tekstiilitööstuse masinad machines for the textile industry
7 070180 tembeldusmasinad stamping machines
7 070128 teppmasinad, brošeerimismasinad, brošeermasinad stitching machines
7 070189 terad [masinaosad] blades [parts of machines]
7 070003 terasesulatuskonverterid converters for steelworks
7 070268 teraviljakombainid reapers
7 070270 teraviljakombainid ja rehepeksumasinad reapers and threshers
7 070089 teraviljalüdimismasinad grain husking machines / corn husking machines / corn and grain husking machines
7 070389 terituskettad [masinaosad] grindstones [parts of machines] / sharpening wheels [parts of machines]
7 070387 teritusmasinad sharpening machines
7 070229 termilised piigid, termopiigid [masinad] thermic lances [machines]
7 070067 tikkemasinate brodeertrumlid tambours for embroidery machines
7 070092 toendid, kronsteinid [masinaosad] hangers [parts of machines]
7 070176 toiturid, etteandurid, dosaatorid [masinaosad] feeders [parts of machines]
7 070488 tolmu eemaldamise seadmestik puhastuseks dust removing installations for cleaning purposes
7 070487 tolmu imemise seadmed puhastuseks dust exhausting installations for cleaning purposes
7 070559 tolmuimeja harjad brushes for vacuum cleaners
7 070521 tolmuimeja kotid vacuum cleaner bags
7 070506 tolmuimeja lisaseadmed parfüümi ja desovahendite levitamiseks vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants
7 070507 tolmuimeja voolikud vacuum cleaner hoses
7 070508 tolmuimejad vacuum cleaners
7 070563 tolmuimejate imiotsakud suction nozzles for vacuum cleaners
7 070564 torusead [torupuhastusseadmed] pigs for cleaning pipes
7 070098 treipingid [tööpingid] lathes [machine tools]
7 070328 triikmasinad, triikrauad ironing machines
7 070057 trikotaažimasinad hosiery looms [machines]
7 070039 trumlid [masinaosad] drums [parts of machines]
7 070084 trummelkuivatid, v.a soojendatavad spin dryers [not heated] / spin driers [not heated]
7 070218 trükimasinad printing machines
7 070175 trükimasinate värviaparaadid inking apparatus for printing machines
7 070436 trükimatriitsid matrices for use in printing
7 070219 trükipressid printing presses
7 070220 trükirullid, telad [masinaosad] printing rollers for machines
7 070140 trükisilindrid printing cylinders
7 070217 trükivormid printing plates
7 070483 tsentraaltolmuimejaseadmestik central vacuum cleaning installations
7 070088 tsentrifugaalpumbad centrifugal pumps
7 070087 tsentrifugaalveskid centrifugal mills
7 070086 tsentrifuugid [masinad] centrifugal machines / centrifuges [machines]
7 070255 tubakatöötlusmasinad tobacco processing machines
7 070082 tuhasõelurid [masinad] cinder sifters [machines]
7 070135 tungrauad [masinad] jacks [machines]
7 070375 turbiinid, v.a maismaasõidukite turbines, other than for land vehicles
7 070114 turbokompressorid turbocompressors
7 070379 tuulamismasinad, tuularid winnowers
7 070523 tuulegeneraatorid wind turbines
7 070172 tõsteseadmed elevating apparatus
7 070237 tõsteseadmed lifting apparatus
7 070095 tõstukid, kaubaliftid hoists
7 070491 tõstukiketid [masinaosad] elevator chains [parts of machines]
7 070127 tõstukirihmad elevator belts / lift belts
7 070243 tööpingid machine tools
7 070286 tööpinkide riistahoidikud holding devices for machine tools
7 070285 tööriistad [masinaosad] tools [parts of machines]
7 070347 tööstuslikud hermetiseerimismasinad sealing machines for industrial purposes
7 070282 tööstuslikud imimasinad, imurid suction machines for industrial purposes
7 070004 tööstuslikud kleeplindijaoturid tape dispensing machines for industrial use
7 070013 tööstuslikud lõikemasinad suuruse kohandamiseks size adjustment cutting machines for industrial purposes
7 070419 tööstuslikud peenestusmasinad, peenestid shredders [machines] for industrial use
7 070327 tööstuslikud raamatuköitmismasinad ja -aparaadid bookbinding apparatus and machines for industrial purposes
7 070103 tööstuslikud sigaretivalmistusmasinad, sigaretimasinad cigarette machines for industrial purposes
7 070143 tööstuslikud sorteermasinad sorting machines for industry
7 070580 tööstuslikud tinditrükimasinad industrial inkjet printing machines
7 070509 tööstuslikud vibraatorid [masinad] vibrators [machines] for industrial use
7 070422 tööstusrobotid industrial robots
7 070614 tööstusrobotite automaatsed tööriistavahetid automatic tool changers for industrial robots
7 070575 ujumisbasseinide vastuvoolupumbad pumps for counter-current swimming
7 070462 ujuvad ja ujumatud puurimistaglased drilling rigs, floating or non-floating
7 070584 ujuvad ladustamis- ja
-mahalaadimisüksused [FPSO]
floating production, storage and offloading [FPSO] units
7 070479 universaalliigendid [kardaanliigendid] universal joints [Cardan joints]
7 070312 vaakumpumbad [masinad] vacuum pumps [machines]
7 070279 vabakäigusidurid, v.a maismaasõidukite freewheels, other than for land vehicles
7 070018 vahelduvvoolugeneraatorid alternators
7 070141 valtspingi valtsid, valtsrullid rolling mill cylinders
7 070228 valtspingid rolling mills
7 070196 valumasinad foundry machines
7 070276 valuvormid, matriitsid [masinaosad] moulds [parts of machines] / molds [parts of machines]
7 070168 varreeraldusseadmed, varre-eraldid stalk separators [machines]
7 070492 varujõugeneraatorid emergency power generators
7 070600 vedelikujaoturid kasutamiseks tööstuses fluid dispensing machines for industrial use
7 070330 vedrud [masinaosad] springs [parts of machines]
7 070163 vee gaseerimise masinad apparatus for aerating water
7 070165 veesoojendid masinaosadena water heaters being parts of machines
7 070215 veeturbiinid hydraulic turbines
7 070102 veinipressid wine presses
7 070241 veomootorid, v.a maismaasõidukite driving motors, other than for land vehicles
7 070042 veskid [masinad] mills [machines]
7 070262 veskikivid millstones
7 070052 vihusidumismasinad sheaf-binding machines
7 070193 viimistlusmasinad finishing machines
7 070587 viljaelevaatorid grain elevators
7 070269 viljaniidukid-vihusidujad reapers and binders
7 070169 viljapeksumasinad grain separators
7 070604 villakraasimismasina nõelad needles for wool combing machines
7 070353 villimisseadmed filling machines
7 070072 vinnad capstans
7 070373 vintsid winches
7 070191 vokid spinning wheels
7 070124 voolugeneraatorid current generators
7 070278 vormimismasinad moulding machines / molding machines
7 070120 vormivalumasinad, valuvormimasinad typecasting machines
7 070346 vorstimasinad sausage making machines
7 070384 vulkaniseerimisaparaadid, vulkaniseeraparaadid vulcanization apparatus
7 070038 võikirnud churns
7 070046 võimasinad butter machines
7 070366 võllitapid, võllikaelad [masinaosad] journals [parts of machines]
7 070478 võrgutõmbamismasinad, võrgutõmbemasinad [kalandus] net hauling machines [fishing]
7 070230 vändad [masinaosad] cranks [parts of machines]
7 070362 värvimisaparaadid dyeing machines
7 070297 värvimisseadmed painting machines
7 070514 värvipihustid värvimiseks air brushes for applying colour
7 070298 värvipüstolid värvimiseks spray guns for paint
7 070326 õgvendusmasinad trueing machines
7 070398 õhuimurid [õhu väljaimemise seadmed] air suction machines
7 070006 õhukondensaatorid aerocondensers
7 070011 õhukondensaatorid air condensers
7 070310 õhupumbad garaažidele air pumps [garage installations]
7 070223 õlelõikuri, hekslimasina terad chaff cutter blades
7 070498 õlipuhastusmasinad oil refining machines
7 070205 õlituspumbad lubricating pumps
7 070012 õlle suruvillimise aparaadid apparatus for drawing up beer under pressure
7 070066 õllepruulimismasinad brewing machines
7 070390 õllepumbad beer pumps
7 070440 õmblusmasinad sewing machines
7 070603 õmblusmasinanõelad needles for sewing machines
7 070111 õmblusmasinate jalgajamid pedal drives for sewing machines
7 070213 äkked harrows
7 070283 ääristusmasinad, palistusmasinad hemming machines
7 070253 ülekanded, v.a maismaasõidukitele transmission mechanisms, other than for land vehicles
7 070427 ülekandeketid, v.a maismaasõidukite transmission chains, other than for land vehicles
7 070447 ülekandemehhanismid, v.a maismaasõidukite reduction gears, other than for land vehicles
7 070022 ülekandevõllid, v.a maismaasõidukite transmission shafts, other than for land vehicles
7 070290 ülekandevõllide laagrid bearings for transmission shafts
7 070358 ülelaadimiskompressorid superchargers

Klass 8

Käsikäitatavad käsi-tööriistad; söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad); vööl kantavad relvad, v.a tulirelvad; habemenoad ja raseerijad

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
8 080267 abrasiivse paberiga kaetud küüneviilid emery boards
8 080136 aedviljahakkurid vegetable choppers
8 080181 ahjuroobid fire irons
8 080086 aiakühvlid trowels [gardening]
8 080228 augutangid [käsi-tööriistad] punch pliers [hand tools]
8 080143 austrikarbiavajad oyster openers
8 080273 beebilusikad, -kahvlid ja -noad table knives, forks and spoons for babies
8 080219 elektrilised ja mitteelektrilised juukselõikusmasinad hair clippers for personal use, electric and non-electric
8 080242 elektrilised ja mitteelektrilised karvaeemaldusvahendid depilation appliances, electric and non-electric
8 080221 elektrilised ja mitteelektrilised küünelõikurid nail clippers, electric or non-electric
8 080213 elektrilised küüneviilid nail files, electric
8 080243 elektrilised maniküürikomplektid manicure sets, electric
8 080281 elektrilised patsipunumisseadmed hair braiders, electric
8 080214 elektrilised või mitteelektrilised küünepoleerijad fingernail polishers, electric or non-electric / nail buffers, electric or non-electric
8 080117 gofreerimisrauad, gofreerrauad goffering irons
8 080131 graveerimisnõelad, graveernõelad engraving needles
8 080043 graveerimisvahendid, graveervahendid [käsi-tööriistad] graving tools [hand tools]
8 080156 haamrid [käsi-tööriistad] hammers [hand tools]
8 080166 habemeajamisvahendite karbid shaving cases
8 080082 habemenoa teritamise rihmad razor strops
8 080179 habemenoad ja raseerijad razors, electric or non-electric
8 080107 habemenoakarbid, -vutlarid razor cases
8 080026 habemepügamismasinad beard clippers
8 080138 hakknoad choppers being knives
8 080236 hakknoad, liharaienoad mincing knives / fleshing knives / meat choppers being knives
8 080220 hangud agricultural forks [hand tools]
8 080140 harpuunid* harpoons*
8 080264 hobinoad [skalpellid] hobby knives [scalpels]
8 080147 hoidurid, pingutid ja kinnitid puusepa- ja aamissepatööks clamps for carpenters or coopers
8 080010 hõõritsad reamers
8 080011 hõõritsapadrunid, hõõritsamuhvid reamer sockets
8 080290 hädaabihaamrid emergency hammers
8 080071 höövlid planes
8 080177 höövlirauad plane irons
8 080119 höövliterad blades for planes
8 080144 insektitsiidiaurustid, insektitsiidipulverisaatorid, insektitsiidipihustid [käsi-tööriistad] insecticide vaporizers [hand tools] / insecticide atomizers [hand tools] / insecticide sprayers [hand tools]
8 080202 insektitsiidipritsid syringes for spraying insecticides
8 080053 jahinoad hunting knives
8 080126 juukselokkimisvahendid [käsi-tööriistad] hand implements for hair curling
8 080300 juuksesirgendajad [aparaadid] hair straightening irons
8 080248 juustulõikurid, v.a elektrilised cheese slicers, non-electric
8 080048 jõhvsaed [käsi-tööriistad] jig-saws
8 080005 jõhvviilid needle files
8 080128 jääkirkad ice picks
8 080258 kaablitrossid, kaablitõmmitsad [käsi-tööriistad] fish tapes [hand tools] / draw wires [hand tools]
8 080298 kaasaskantavad käsikäitatavad kangasteljed portable handlooms, hand-operated
8 080132 kabjanoad farriers' knives
8 080185 kablid [käsi-tööriistad] hoes [hand tools]
8 080070 kahvlid table forks
8 080253 kaldlõikesaeraamid [käsi-tööriistad] mitre boxes [hand tools] / miter boxes [hand tools]
8 080255 kaminalõõtsad [käsi-tööriistad] fireplace bellows [hand tools]
8 080153 kangid, hoovad, vändad, käepidemed levers
8 080033 kariloomade karvapügamismasinad cattle shearers
8 080031 kariloomade märgistamise riistad livestock marking tools / cattle marking tools
8 080289 karvaeemalduse laserseadmed, v.a meditsiinilised laser hair removal apparatus, other than for medical purposes
8 080102 karvaärastuspintsetid hair-removing tweezers
8 080015 kasteedid punch rings [knuckle dusters] / knuckle dusters
8 080066 keermelõikurid, klupid, keermestusvardad [käsi-tööriistad] dies [hand tools] / screw stocks [hand tools] / screw-thread cutters [hand tools]
8 080193 keermepuurid [käsi-tööriistad] taps [hand tools]
8 080012 keermepuurihoidiku pikendid extension pieces for braces for screw taps
8 080063 keermepuurihoidikud tap wrenches
8 080087 kellud trowels
8 080266 keraamilised noad ceramic knives
8 080161 ketasnoad [käsi-tööriistad] braiders [hand tools]
8 080056 kingsepaliistud [käsi-tööriistad] lasts [shoemakers' hand tools]
8 080171 kirkad [käsi-tööriistad] picks [hand tools]
8 080069 kirved axes
8 080158 kiviraidurivasarad masons' hammers
8 080047 kivivasarad stone hammers
8 080089 klaasilõikamisteemandid [käsi-tööriistade osad] glaziers' diamonds [parts of hand tools]
8 080020 klupikomplektid annular screw plates
8 080105 kohrutid [käsi-tööriistad] embossers [hand tools]
8 080169 konserviavajad, purgiavajad, v.a elektrilised tin openers, non-electric / can openers, non-electric
8 080133 koorimisnoad paring knives
8 080039 koorimisrauad [käsi-tööriistad] paring irons [hand tools]
8 080235 kraabid, kaabitsad [käsi-tööriistad] scrapers [hand tools]
8 080237 kraapimisvahendid [käsi-tööriistad] scraping tools [hand tools]
8 080101 kraatide, lõikeserva kidade lõiketangid, pintsetid cuticle tweezers / cuticle nippers
8 080244 kruustangid vices / vises
8 080261 kruustangid [käsi-tööriistad] bench vices [hand implements]
8 080195 kruvikeerajad, v.a elektrilised screwdrivers, non-electric
8 080096 kultivaatorid [käsi-tööriistad] thistle extractors [hand tools]
8 080130 kumminuiad truncheons / bludgeons / police batons
8 080270 kunstnike spaatlid spatulas for use by artists
8 080142 kõplad, kobestid [käsi-tööriistad] mattocks
8 080241 kõrvaaugustusseadmed ear-piercing apparatus
8 080122 kõrvetusrauad branding irons
8 080275 käepidemed käsitsi käitatavatele tööriistadele handles for hand-operated hand tools
8 080201 käiakivid, terituskettad [käsi-tööriistad] grindstones [hand tools] / sharpening wheels [hand tools]
8 080065 käristipuurid [käsi-tööriistad] ratchets [hand tools]
8 080175 kärnid [käsi-tööriistad] centre punches [hand tools]
8 080085 käsifreesid milling cutters [hand tools]
8 080081 käsikopad, kopad [käsi-tööriistad] ladles [hand tools]
8 080145 käsikäitatavad aiatööriistad garden tools, hand-operated
8 080072 käsikäitatavad käsi-tööriistad hand tools, hand-operated
8 080279 käsikäitatavad köögiviljakoorijad vegetable peelers, hand-operated
8 080073 käsikäitatavad köögiviljaviilutid vegetable slicers, hand-operated / vegetable shredders, hand-operated
8 080295 käsikäitatavad maisiteraeraldid hand-operated corn cob strippers
8 080023 käsikäitatavad naelatõmbajad nail extractors, hand-operated / nail pullers, hand-operated
8 080200 käsikäitatavad põllutööriistad agricultural implements, hand-operated
8 080268 käsikäitatavad suusaservade teritusvahendid ski edge sharpening tools, hand-operated
8 080297 käsikäitatavad toidutöötlusseadmed food processors, hand-operated
8 080299 käsikäitatavad tuubipigistid, v.a majatarvetena tube squeezers, hand-operated, other than for household purposes
8 080265 käsikäitatavad õhupumbad air pumps, hand-operated
8 080245 käsipumbad* hand pumps*
8 080054 käsisaeraamid frames for handsaws
8 080028 käsitrellid [käsi-tööriistad] hand drills, hand-operated
8 080296 käsitsi kasutatavad puuviljaviilutid hand-operated fruit slicers
8 080024 käsitungrauad lifting jacks, hand-operated
8 080040 käärid* scissors*
8 080286 köögimandoliinid [ribastajad-viilutajad] kitchen mandolines
8 080278 köögiviljade käsikäitatavad spiraallõikurid vegetable spiralizers, hand-operated
8 080291 köögiviljanoad vegetable knives
8 080110 kühvellabidad [käsi-tööriistad] shovels [hand tools]
8 080074 küünetangid nail nippers
8 080168 küüneviilid nail files
8 080111 labidad [käsi-tööriistad] spades [hand tools]
8 080203 lauahõbe [noad, kahvlid ja lusikad] silver plate [knives, forks and spoons]
8 080059 lauanõud [noad, kahvlid ja lusikad] table cutlery [knives, forks and spoons] / tableware [knives, forks and spoons]
8 080292 lihakahvlid carving forks
8 080293 lihanoad carving knives
8 080287 liharibastusküünised meat claws
8 080049 liimeistrid drawing knives
8 080254 liivarehad sand trap rakes
8 080058 lokitangid curling tongs
8 080222 loomapügamismasinad [käsi-tööriistad] hair clippers for animals [hand instruments]
8 080003 luisud [käsi-tööriistad] sharpening stones
8 080115 luisud, vikatiluisud scythe stones / whetstones
8 080068 luisuhoidlid whetstone holders
8 080080 lusikad* spoons*
8 080194 lusikpuurid [käsi-tööriistad] augers [hand tools]
8 080077 lõhkumiskirved cleavers
8 080009 lõikelatid [käsi-tööriistad] cutter bars [hand tools]
8 080230 lõikeriistad [käsi-tööriistad] cutting tools [hand tools]
8 080061 lõiketerad shear blades
8 080149 lõiketerad [käsi-tööriistad] blades [hand tools]
8 080093 lõiketerade teritid blade sharpening instruments
8 080076 lõikurid* cutters*
8 080192 lõikuriterad [käsi-tööriistad] edge tools [hand tools]
8 080016 löökterad [käsi-tööriistade osad] bits [parts of hand tools]
8 080183 lühikese löega vikatid hainault scythes
8 080044 maakirved pickaxes
8 080231 maniküürikomplektid manicure sets
8 080232 mastiksipüstolid [käsi-tööriistad] guns, hand-operated, for the extrusion of mastics
8 080154 matšeeted machetes
8 080159 meislid, peitlid chisels
8 080037 metallist noateritid sharpening steels / knife steels
8 080160 metall-lindipingutid [käsi-tööriistad] metal band stretchers [hand tools]
8 080263 metalltraadipingutid [käsi-tööriistad] metal wire stretchers [hand tools]
8 080294 mitut tööriista sisaldavad noad multi-tool knives
8 080062 mulgustid [käsi-tööriistad] perforating tools [hand tools]
8 080229 mulgustid, augurauad [käsi-tööriistad] punches [hand tools]
8 080234 mullakobestid [käsi-tööriistad] ditchers [hand tools]
8 080083 mullatambid [käsi-tööriistad] earth rammers [hand tools]
8 080251 munalõikurid, v.a elektrilised egg slicers, non-electric
8 080127 murukäärid [käsi-tööriistad] lawn clippers [hand instruments]
8 080064 mutrivõtmed [käsi-tööriistad] spanners [hand tools] / wrenches [hand tools]
8 080208 mõõgad swords
8 080150 mõõgaterad, noaterad [relvad] blades [weapons]
8 080125 mõõgatuped sword scabbards
8 080162 mündikarbid, korjanduskarbid money scoops
8 080008 naasklid awls
8 080034 naelatangid [käsi-tööriistad] nail drawers [hand tools]
8 080050 naelatornid nail punches
8 080006 nahast teritusrihmad leather strops
8 080180 neetide, tihvtide vms väljalöömise stantsid pin punches
8 080038 neetimishaamrid [käsi-tööriistad] riveting hammers [hand tools]
8 080182 neetimisriistad [käsi-tööriistad] riveters [hand tools]
8 080205 noad* knives*
8 080276 noapead knife handles
8 080167 numbritemplid, -stantsid numbering punches
8 080017 nurgikud [käsi-tööriistad] squares [hand tools]
8 080019 nülgimisvahendid instruments and tools for skinning animals
8 080100 oksaharvendusnoad tree pruners
8 080097 oksakäärid pruning scissors / secateurs
8 080188 oksasaed bill-hooks
8 080013 pahtlilabidad palette knives
8 080106 pediküürikomplektid pedicure sets
8 080196 peitelpuurid [käsi-tööriistad] priming irons [hand tools]
8 080036 piikvasarad, klompimisvasarad, klompimishaamrid pickhammers / bushhammers
8 080112 pika varrega muru- ja hekikäärid border shears
8 080098 pika varrega oksalõikurid long reach loppers
8 080212 piletimulgustid instruments for punching tickets
8 080042 pintsetid tweezers
8 080246 pistodad daggers
8 080249 pitsalõikurid, v.a elektrilised pizza cutters, non-electric
8 080272 plastlusikad, -kahvlid ja -noad table knives, forks and spoons of plastic
8 080118 poleerrauad [läigestusriistad] polishing irons [glazing tools] / glazing irons
8 080134 pookeriistad [käsi-tööriistad] grafting tools [hand tools]
8 080129 poolümarad peitlid [käsi-tööriistad] gouges [hand tools]
8 080116 pressrauad [mitteelektrilised käsi-tööriistad] irons [non-electric hand tools]
8 080155 puitvasarad [käsi-tööriistad] mallets [hand instruments]
8 080067 puurid borers
8 080197 puurid [käsi-tööriistad] bits [hand tools]
8 080218 puuripadrunid [käsi-tööriistad] drill holders [hand tools]
8 080199 puurivändad breast drills
8 080104 puusepa lusikpuurid carpenters' augers
8 080079 puuviljakogurid [käsi-tööriistad] fruit pickers [hand tools]
8 080285 puuviljasüdamikueemaldajad fruit corers
8 080284 puuviljaviilutajad fruit segmenters
8 080223 pügamismasinad [käsi-tööriistad] shearers [hand instruments]
8 080174 püstolid [käsi-tööriistad] guns [hand tools]
8 080211 rammivasarad [käsi-tööriistad] rams [hand tools]
8 080095 rappimisnoad scaling knives
8 080148 raseerimisterad, raseerterad, žiletiterad razor blades
8 080178 rasplid [käsi-tööriistad] rasps [hand tools]
8 080250 raudkangid crow bars
8 080109 rehad [käsi-tööriistad] rakes [hand tools]
8 080252 ripsmekoolutajad eyelash curlers
8 080209 saablid sabres
8 080055 saed [käsi-tööriistad] saws [hand tools]
8 080186 saehoidlid, -raamid saw holders
8 080151 saelehed [käsi-tööriistade osad] saw blades [parts of hand tools]
8 080204 sahkkaevajad [käsi-tööriistad] diggers [hand tools]
8 080157 sepavasarad, suurvasarad sledgehammers
8 080099 silmastusnoad, pooknoad budding knives
8 080002 silumisriistad, lihvimisriistad [käsi-tööriistad] abrading instruments [hand instruments]
8 080135 simsihöövlid rabbeting planes
8 080189 sirbid sickles
8 080146 sirpnoad pruning knives
8 080271 skulptorite peitlid sculptors' chisels
8 080226 smirgelkäiad emery grinding wheels
8 080257 smirgelpaberiga kaetud küüneviilid emery files
8 080187 soad [käsi-tööriistad] hackles [hand tools]
8 080014 spaatlid, värvilapitsad [käsi-tööriistad] spatulas [hand tools]
8 080084 stantsid, stantsimisseadmed, stantsseadmed [käsi-tööriistad] stamping-out tools [hand tools] / stamps [hand tools]
8 080288 steriilsed keha iluaugustusvahendid sterile body piercing instruments
8 080046 sulenoad, väikesed taskunoad penknives
8 080060 suured käärid shears
8 080274 suusakaabitsad scrapers for skis
8 080078 söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad)* cutlery*
8 080164 tahikäärid wick trimmers [scissors]
8 080141 tahumiskirved [tööriistad] adzes [tools]
8 080088 taimeparasiitide tõrjeseadmed [käsi-tööriistad] apparatus for destroying plant parasites, hand-operated
8 080172 tambid, rammid [käsi-tööriistad], uhmrinuiad rammers [hand tools] / pestles for pounding
8 080052 tambitsad [käsi-tööriistad] fulling tools [hand tools]
8 080207 tangid, lõiketangid, naelatangid, pihid, näpitsad, näpitstangid pincers / nippers / tongs
8 080030 tapikirved holing axes / mortise axes
8 080029 tapipeitlid mortise chisels
8 080092 teritusriistad sharpening instruments
8 080091 teritusvahendid stropping instruments
8 080124 tigupuurid [käsi-tööriistad] gimlets [hand tools]
8 080262 tihtimispüstolid, v.a elektrilised non-electric caulking guns
8 080045 tihtimisrauad caulking irons
8 080198 torulõikeseadised tube cutting instruments
8 080075 torulõikurid [käsi-tööriistad] tube cutters [hand tools]
8 080259 traadikoorimistangid [käsi-tööriistad] wire strippers [hand tools]
8 080206 traaditangid, lapiktangid pliers
8 080224 triikrauad, pressrauad clothes irons
8 080269 tätoveerimisnõelad tattoo needles
8 080256 tätoveerimisseadmed apparatus for tattooing
8 080025 täägid bayonets
8 080247 tööriistavööd [hoidevööd] tool belts [holders]
8 080163 uhmrid [käsi-tööriistad] mortars for pounding [hand tools]
8 080184 umbrohurohimishargid [käsi-tööriistad] weeding forks [hand tools]
8 080280 universaalnoad box cutters
8 080090 valtsimisriistad [käsi-tööriistad] expanders [hand tools]
8 080176 valukojakopad [käsi-tööriistad] foundry ladles [hand tools]
8 080051 vanutid, vildistajad [käsi-tööriistad] fullers [hand tools]
8 080191 vedelike dekanteervahendid [käsi-tööriistad] implements for decanting liquids [hand tools]
8 080283 veinipudelifooliumilõikajad wine bottle foil cutters, hand-operated
8 080021 vibusaed bow saws
8 080227 viilid [tööriistad] files [tools]
8 080113 vikatid scythes
8 080277 vikatilöed scythe handles
8 080114 vikativõrud scythe rings
8 080121 voltimisrauad crimping irons
8 080120 vormiliistud, vormimisliistud moulding irons / molding irons
8 080137 väikekirved hatchets
8 080139 väikekirved [käsi-tööriistad] hoop cutters [hand tools]
8 080282 värvisegamispulgad stirring sticks for mixing paint
8 080022 vööl kantavad külmrelvad side arms, other than firearms
8 080103 õmblemiskisuga kõvernaasklid marline spikes
8 080108 õõnespuurid [käsi-tööriistade osad] hollowing bits [parts of hand tools]

Klass 9

Teadusotstarbelised, uuringu-, navigeerimis-, geodeesia-, foto-, filmi-, audiovisuaal-, optika-, kaalumis‑, mõõte-, signaal-, tuvastus-, testimis-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -sead­med; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja ‑vahendid; heli, kujutise või andmete salvestamise, edastamise, taasesitamise ja töötlemise aparatuur ja seadmed; salvestatud ja allalaaditav meedia, arvutitarkvara, tühjad digitaalsed või analoogsed salvestus- ja talletusvahendid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusseadmed; arvutid ja arvuti välisseadmed; sukeldumisülikonnad, sukeldumismaskid, sukeldujate kõrvatropid, sukeldujate ja ujujate ninaklambrid, sukeldujate kindad, allveeujumise hingamisaparaadid; tulekustutusseadmed

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
9 090020 aeromeetrid aerometers
9 090478 ajaregistraatorid, ajaregistreerimisaparaadid time recording apparatus
9 090353 ajareleed, automaatsed aeglülitid time switches, automatic
9 090018 aktinomeetrid actinometers
9 090009 akuanumad battery boxes / accumulator boxes
9 090010 akude atsidimeetrid acidimeters for batteries
9 090083 akulaadurid chargers for electric accumulators
9 090266 akulaadurid, patareilaadurid battery chargers
9 090012 akuplaadid plates for batteries
9 090287 akuplaadirestid grids for batteries
9 090008 akupurgid battery jars / accumulator jars
9 090593 akustilised sidestid, helisidestid acoustic couplers
9 090355 akvalangisti, allveeujuja hingamisaparaadid, akvalangid breathing apparatus for underwater swimming
9 090167 alaldid current rectifiers
9 090028 alidaadid [nurgamõõteriistade osad] alidades
9 090027 alkoholimõõturid alcoholmeters
9 090890 alkomeetrid breathalyzers
9 090829 allalaaditav arvutimängutarkvara computer game software, downloadable
9 090870 allalaaditav arvutitarkvara krüptovarade tehingute haldamiseks plokiahelatehnoloogia abil downloadable computer software for managing crypto asset transactions using blockchain technology
9 090804 allalaaditav graafika mobiiltelefonidele downloadable graphics for mobile phones
9 090934 allalaaditav rakendustarkvara virtuaalkeskkondade jaoks downloadable application software for virtual environments
9 090894 allalaaditav tarkvara meditsiiniseadmena [SaMD] software as a medical device [SaMD], downloadable
9 090717 allalaaditavad arvutitarkvararakendused computer software applications, downloadable
9 090935 allalaaditavad arvutitarkvararakendused asendamatute digitaalsete omandiõigust näitavate andmeüksuste (NFT-de) loomiseks downloadable computer software applications for minting non-fungible tokens [NFTs]
9 090933 allalaaditavad digitaalsed muusikafailid, mis on autenditud asendamatute digitaalsete omandiõigust näitavate andmeüksustega [NFT-ga] downloadable digital music files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]
9 090918 allalaaditavad digitaalsed pildifailid, mis on autenditud asendamatute digitaalsete omandiõigust näitavate andmeüksustega [NFT-ga] downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]
9 090842 allalaaditavad e-rahakotid downloadable e-wallets
9 090694 allalaaditavad helinad mobiiltelefonidele downloadable ring tones for mobile phones
9 090821 allalaaditavad mobiiltelefonide emotikonid downloadable emoticons for mobile phones
9 090695 allalaaditavad muusikafailid downloadable music files
9 090696 allalaaditavad pildifailid downloadable image files
9 090929 allalaaditavad virtuaalsed rõivad downloadable virtual clothing
9 090033 altimeetrid, kõrgusmõõturid altimeters
9 090036 ampermeetrid ammeters
9 090249 analüsaatorid, analüüsiseadmed, v.a meditsiinilised testing apparatus not for medical purposes
9 090819 andmekindad, sensorkindad data gloves
9 090306 andmetöötlusseadmed data processing apparatus
9 090622 andmetöötlusskannerid scanners for data processing
9 090039 anemomeetrid, tuulemõõturid anemometers
9 090305 ankrud [elektrotehnika] armatures [electricity]
9 090043 anoodid anodes
9 090044 anoodpatareid, kõrgepingepatareid anode batteries / high tension batteries
9 090045 antennid aerials / antennas
9 090507 antikatoodid anticathodes
9 090050 apertomeetrid [optika] apertometers [optics]
9 090735 artilleeria teleskoopsihikud telescopic sights for artillery
9 090627 arvelauad abacuses
9 090252 arvemasinad invoicing machines
9 090372 arvutid, raalid computers
9 090802 arvutiekraanisäästja salvestatud või allalaaditav tarkvara computer screen saver software, recorded or downloadable
9 090747 arvutijuhtkangid, v.a videomängudele joysticks for use with computers, other than for video games
9 090751 arvutikuvarite kaitsekiled protective films adapted for computer screens
9 090618 arvutiprinterid* printers for use with computers*
9 090658 arvutiprogrammid [allalaaditav tarkvara] computer programs, downloadable
9 090732 arvutiriistvara computer hardware
9 090604 arvutite CD-seadmed juke boxes for computers
9 090634 arvutite kettaajamid disk drives for computers
9 090537 arvutite klaviatuurid, klahvistikud computer keyboards
9 090609 arvutite magnetlindiseadmed magnetic tape units for computers
9 090342 arvutite mäluseadmed computer memory devices
9 090589 arvutite salvestatud operatsioonisüsteemid computer operating programs, recorded
9 090590 arvutite välisseadmed, perifeerseadmed computer peripheral devices
9 090906 arvutivõrgumarsruuterid computer network routers
9 090102 arvutuslükatid slide-rules
9 090103 arvutusmasinad calculating machines
9 090034 asbestist kaitsekindad asbestos gloves for protection against accidents
9 090512 asimuudiriistad, asimuudimäärajad azimuth instruments
9 090059 astrograafi objektiivid lenses for astrophotography
9 090384 astronoomiaseadmed, astronoomiainstrumendid apparatus and instruments for astronomy
9 090769 audioliidesed audio interfaces
9 090061 audiovisuaalsed õppevahendid audiovisual teaching apparatus
9 090120 aurukatelde kontrollmõõteriistad, kontrollmõõdikud boiler control instruments
9 090799 autode elektrijuhtmestikud electric wire harnesses for automobiles
9 090859 autodiagnostika-skannerseadmed scanners [apparatus] for performing automotive diagnostics
9 090629 automaatvastajad answering machines
9 090417 autoraadiod, sõidukiraadiod vehicle radios
9 090882 autotelefonitorude hargid in-car telephone handset cradles
9 090556 bakterikultuuride inkubaatorid incubators for bacteria culture
9 090237 balansseerimisseadmed, balansseerseadmed balancing apparatus
9 090079 baromeetrid barometers
9 090771 bassikõlarid subwoofers
9 090721 beebimonitorid baby monitors
9 090085 beetatronid betatrons
9 090243 bensiininäiturid gasoline gauges / petrol gauges
9 090475 binoklid binoculars
9 090774 biokiibid biochips
9 090845 biomeetrilised ID-kaardid biometric identity cards
9 090850 biomeetrilised lukud biometric locks
9 090844 biomeetrilised passid, e-passid biometric passports / e-passports
9 090879 bioreaktorid laborites kasutamiseks bioreactors for laboratory use
9 090660 dekoratiivmagnetid decorative magnets
9 090175 densimeetrid, areomeetrid, tihedusmõõturid densimeters
9 090532 densitomeetrid, v.a meditsiinilised densitometers, not for medical purposes
9 090504 destilleerimisseadmed, destilleerseadmed laborites kasutamiseks stills for laboratory experiments
9 090180 detektorid detectors
9 090562 diafragmad [fototarbed] diaphragms [photography]
9 090182 diafragmad, membraanid [akustika] diaphragms [acoustics]
9 090633 diagnostikaaparaadid, v.a meditsiinilised diagnostic apparatus, not for medical purposes
9 090937 diagnostikaseadmed teaduslaboris kasutamiseks diagnostic apparatus for research laboratory use
9 090189 difraktsioonmikroskoobid diffraction apparatus [microscopy]
9 090921 digikaamerate gimbalid gimbals for digital cameras
9 090718 digiraamatulugerid electronic book readers
9 090782 digitaalsed allalaaditavad noodilehed electronic sheet music, downloadable
9 090764 digitaalsed ilmajaamad digital weather stations
9 090711 digitaalsed pildiraamid digital photo frames
9 090736 digitaalsildid digital signs
9 090188 diktofonid dictating machines
9 090534 disketid, ümbrikkettad floppy disks
9 090684 DNA-kiibid DNA chips
9 090565 dosimeetrid dosimeters
9 090685 DVD-mängijad DVD players
9 090203 dünamomeetrid dynamometers
9 090211 ekraanid [fototarbed] screens [photography]
9 090770 ekvalaiserid [heliseadmed] equalizers [audio apparatus] / equalisers [audio apparatus]
9 090344 elavhõbeloodid mercury levels
9 090730 elektriadapterid electrical adapters
9 090361 elektriakud accumulators, electric
9 090635 elektrifitseeritud rööbastee prožektorite paigaldamiseks electrified rails for mounting spot lights
9 090141 elektrijuhid conductors, electric
9 090255 elektrijuhtmed wires, electric
9 090294 elektrijuhtmete märgistuskatted identification sheaths for electric wires
9 090293 elektrijuhtmete märgistussooned identification threads for electric wires
9 090142 elektrijuhttorud electricity conduits
9 090215 elektrikaablid cables, electric
9 090098 elektrikaablikestad sheaths for electric cables
9 090626 elektrikaablite ühendusmuhvid junction sleeves for electric cables
9 090213 elektrikaomõõturid electric loss indicators
9 090669 elektrikarjused electrified fences
9 090219 elektriliiniklemmid connections for electric lines
9 090553 elektriliinimaterjalid [juhtmed, kaablid] materials for electricity mains [wires, cables]
9 090899 elektrilised aktuaatorid electric actuators
9 090071 elektrilised häirekellad alarm bells, electric
9 090030 elektrilised kaugsüüteseadmed igniting apparatus, electric, for igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition
9 090220 elektrilised klemmid couplings, electric / connections, electric
9 090129 elektrilised kollektorid collectors, electric
9 090163 elektrilised kommutatsiooniaparaadid electric apparatus for commutation
9 090559 elektrilised lahendustorud, v.a valgustusseadmed discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting
9 090900 elektrilised lineaarajamid electric linear actuators
9 090214 elektrilised mõõteseadmed measuring devices, electric
9 090150 elektrilised reguleerimisseadmed, reguleerseadmed regulating apparatus, electric
9 090151 elektrilised seireseadmed, järelevalveseadmed, kontrollseadmed, v.a meditsiinilised monitoring apparatus, other than for medical purposes
9 090566 elektrilised uksekellad electric door bells
9 090606 elektrilised valgusregulaatorid light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric
9 090497 elektrilised vargust ennetavad seadmed theft prevention installations, electric
9 090048 elektrilised varjestusseadmed anti-interference devices [electricity]
9 090144 elektrilised ühendusklemmid connectors [electricity]
9 090443 elektrilukud locks, electric
9 090164 elektrilülitid switches, electric
9 090360 elektripatareid batteries, electric
9 090166 elektripistikud electric plugs
9 090828 elektripistikupesad electric sockets
9 090001 elektripoolid coils, electric
9 090514 elektripoolihoidikud holders for electric coils
9 090222 elektrireleed relays, electric
9 090765 elektrisõidukite laadimisjaamad charging stations for electric vehicles
9 090427 elektritakistid resistances, electric
9 090049 elektritrafod transformers [electricity]
9 090022 elektrodünaamilised raudteepöörmete kaugjuhtimisaparaadid electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points
9 090447 elektrodünaamilised signaalide kaugjuhtimise seadmed electro-dynamic apparatus for the remote control of signals
9 090871 elektrolüüsi laboriseadmed electrolysis apparatus for laboratory use
9 090024 elektromagnetilised poolid electromagnetic coils
9 090757 elektronmärkmike [PDA-de] kaaned covers for personal digital assistants [PDAs]
9 090790 elektronmärkmikud [PDA-d] personal digital assistants [PDAs]
9 090598 elektronpliiatsid [kuvarimanused] electronic pens [visual display units]
9 090227 elektronsignaalide saatjad transmitters of electronic signals
9 090657 elektroonilised allalaaditavad publikatsioonid electronic publications, downloadable
9 090777 elektroonilised interaktiivsed tahvlid electronic interactive whiteboards
9 090759 elektroonilised juurdepääsukontrolli süsteemid vastastikku lukustuvatele ustele electronic access control systems for interlocking doors
9 090746 elektroonilised kaelarihmad loomade treenimiseks electronic collars to train animals
9 090637 elektroonilised kaubasildid electronic tags for goods
9 090628 elektroonilised märkmikud electronic agendas
9 090786 elektroonilised numbrikuvarid electronic numeric displays
9 090797 elektroonilised pihusõnaraamatud hand-held electronic dictionaries
9 090086 elektroonilised piletiväljastusmasinad ticket dispensing terminals, electronic
9 090833 elektroonilised tabalukud padlocks, electronic
9 090636 elektroonilised taskusõnaraamatud electronic pocket translators
9 090643 elektroonilised teadetetahvlid electronic notice boards
9 090781 elektroonilised võtmeripatsid-kaugjuhtimisseadmed electronic key fobs being remote control apparatus
9 090798 elustamiskoolituses kasutatavad simulaatorid resuscitation training simulators
9 090680 elustamismannekeenid [õppeseadis] resuscitation mannequins [teaching apparatus]
9 090295 elustusseadmed, elustusaparatuur life-saving apparatus and equipment
9 090239 ergomeetrid ergometers
9 090780 e-sigarettide akud batteries for electronic cigarettes
9 090738 e-sigarettide laadurid chargers for electronic cigarettes
9 090895 evakueerimistoolid evacuation chairs
9 090600 faksid, faksiaparaadid facsimile machines
9 090107 filmikaamerad cinematographic cameras
9 090262 filmimontaažiseadmed film cutting apparatus
9 090208 fluorestseerivad ekraanid fluorescent screens
9 090531 fotogalvaanilised elemendid photovoltaic cells
9 090264 fotograafias kasutatavad filtrid filters for use in photography
9 090392 fotograafilised pildinäidikud viewfinders, photographic
9 090154 fotograafilised, elektrostaatilised, termilised fotokopeerimisseadmed photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]
9 090286 fotograveerimisraamid screens for photoengraving
9 090184 fotokaamerad, fotoaparaadid cameras [photography]
9 090212 fotokuivatusraamid, tilgapüüdlid fotograafias kasutamiseks drainers for use in photography / photographic racks
9 090282 fotokuivatusseadmed, fotokuivatid drying apparatus for photographic prints
9 090393 fotomeetrid photometers
9 090246 fotoseadmete ja fotoriistade karbid cases especially made for photographic apparatus and instruments
9 090391 fotoseadmete statiivid stands for photographic apparatus
9 090394 fototelegraafiaparaadid phototelegraphy apparatus
9 090283 fototrükiste läikeseadmed glazing apparatus for photographic prints
9 090395 füüsikaaparaadid ja -seadmed apparatus and instruments for physics
9 090278 gaasianalüsaatorid gas testing instruments
9 090872 gaasigenereerimisseadmed kalibreerimiseks apparatus for generating gas for calibration purposes
9 090105 gabariidimõõdikud jigs [measuring instruments]
9 090271 galeniitkristallid [detektorid] galena crystals [detectors]
9 090218 galvaanielemendid galvanic cells
9 090272 galvaanilised patareid galvanic batteries
9 090092 galvanomeetrid galvanometers
9 090279 gasomeetrid [mõõteriistad] gasometers [measuring instruments]
9 090280 geodeesiaaparaadid ja -seadmed surveying apparatus and instruments
9 090055 geodeesiariistad surveying instruments
9 090701 globaalse positsioneerimise seadmed (GPS-seadmed) Global Positioning System [GPS] apparatus
9 090752 hambakaitsmed spordivahenditena mouth guards for sports
9 090414 hambakaitsmed* teeth protectors*
9 090377 hapniku ülekande seadmed oxygen transvasing apparatus
9 090387 happeareomeetrid, atsidimeetrid acid hydrometers
9 090860 haptilised ülikonnad, v.a meditsiinilised haptic suits, other than for medical purposes
9 090094 harukarbid [elektrotehnika] branch boxes [electricity]
9 090329 helendavad märgid signs, luminous
9 090865 helendavad ohutusmärgid safety signs [luminous]
9 090513 helendavad poid beacons, luminous
9 090380 helendavad või mehaanilised signaalpaneelid signalling panels, luminous or mechanical
9 090434 helendavad või mehaanilised signalisaatorid signals, luminous or mechanical
9 090516 helendavad või mehaanilised teetähised road signs, luminous or mechanical
9 090289 heli ja kujutise vastuvõtjad audio- and video-receivers
9 090450 heliedastusseadmed sound transmitting apparatus
9 090015 helijuhid acoustic conduits
9 090111 helikandjad sound recording carriers
9 090014 helilised alarmiseadmed acoustic alarms / sound alarms
9 090455 helilokaatorid sound locating instruments
9 090290 heliograafid heliographic apparatus
9 090535 helipea puhastuse lindid [salvestus] head cleaning tapes [recording]
9 090016 heliplaadid, grammofoniplaadid phonograph records / sound recording discs
9 090230 heliplaatide puhastamise seadmed cleaning apparatus for phonograph records / cleaning apparatus for sound recording discs
9 090779 helipuldid audio mixers
9 090451 helisalvestusaparaadid, helisalvestusseadmed sound recording apparatus
9 090231 helisalvestusribad sound recording strips
9 090452 helitaasesitusaparaadid, helitaasesitusseadmed sound reproduction apparatus
9 090003 helkurid rõivastel kandmiseks reflective articles for wear, for the prevention of accidents
9 090745 helkur-turvavestid reflective safety vests
9 090614 hiired [arvuti välisseadmed] mouse [computer peripheral]
9 090662 hiirematid mouse pads
9 090431 hingamisaparaadid, v.a meditsiinilised breathing apparatus, not for medical purposes
9 090194 hodomeetrid, läbisõidumõõdikud distance recording apparatus / apparatus for recording distance
9 090925 holograafilised projektsiooniaparaadid holographic projection apparatus
9 090291 hologrammid holograms
9 090026 häireseadmed*, alarmid*, alarmiseadmed* alarms*
9 090013 häireviled whistle alarms
9 090499 hääletamisseadmed, hääletusseadmed, hääletusmasinad voting machines
9 090179 hüdrolokaatorid sonars
9 090011 hüdromeetrid hydrometers
9 090758 imikukaalud baby scales
9 090004 individuaalkaitsevahendid protection devices for personal use against accidents
9 090441 induktiivpoolid choking coils [impedance]
9 090304 induktorid [elektrotehnika] inductors [electricity]
9 090756 infrapunadetektorid infrared detectors
9 090811 inimhäält imiteeriva efekti pedaalid [wah-wah-pedaalid] wah-wah pedals
9 090538 integraallülitused, mikroskeemid integrated circuits
9 090584 integraallülituste vahvlid, toorikkristallid wafers for integrated circuits
9 090640 integraalskeemkaardid, kiipkaardid integrated circuit cards [smart cards] / smart cards [integrated circuit cards]
9 090310 inverterid, vaheldid [elektrotehnika] inverters [electricity]
9 090311 ionisaatorid, v.a õhu või vee töötlemiseks ionization apparatus not for the treatment of air or water
9 090911 iseteenindusterminalid self-checkout terminals
9 090558 isoleeritud vasktraat copper wire, insulated
9 090901 isoleerkaitsekindad insulating gloves for protection against accidents
9 090054 jaotuskarbid [elektrotehnika] distribution boxes [electricity]
9 090197 jaotuskilbid [elektrotehnika] distribution boards [electricity]
9 090198 jaotuspuldid [elektrotehnika] distribution consoles [electricity]
9 090176 joonisfilmid, multifilmid, animafilmid animated cartoons
9 090349 joonlauad [mõõteriistad] rules [measuring instruments]
9 090820 juhtkuulid [arvutiseadmed] trackballs [computer peripherals]
9 090216 juhtmed [elektrotehnika] ducts [electricity]
9 090858 juhtmeta kõlarite mikrofonid wireless speaker microphones
9 090661 juhtmeta telefonid cordless telephones
9 090442 juhtmeühendusklemmid [elektrotehnika] wire connectors [electricity]
9 090217 juhtpaneelid [elektrotehnika] control panels [electricity]
9 090813 juuksurikoolituse mannekeenipead [õppeseadmed] hairdressing training heads [teaching apparatus]
9 090074 kaalud scales
9 090080 kaalumisseadmed weighing machines
9 090388 kaalumisseadmed, kaalumisriistad weighing apparatus and instruments
9 090081 kaalusillad, platvormkaalud, koormakaalud weighbridges
9 090403 kaaluvihid weights
9 090577 kaamerate kolmjalad, statiivid tripods for cameras
9 090806 kaasaskantavad arvutid wearable computers
9 090912 kaasaskantavad dokumendiskannerid portable document scanners
9 090889 kaasaskantavad kõlarid portable speakers
9 090874 kaasaskantavad laadijad portable power chargers
9 090702 kaasaskantavad meediapleierid portable media players
9 090663 kaasaskantavad pleierid personal stereos
9 090807 kaasaskantavad videokuvarid wearable video display monitors
9 090645 kaitsejalanõud, sh kiirgus- ja tulekindlad shoes for protection against accidents, irradiation and fire
9 090112 kaitsekiivrid protective helmets
9 090690 kaitsekiivrid ratsutamiseks riding helmets
9 090656 kaitsekiivrid sportimiseks protective helmets for sports
9 090274 kaitsekindad gloves for protection against accidents
9 090338 kaitsemaskid, v.a meditsiinilised protective masks, not for medical purposes
9 090261 kaitsepresendid, ohutuspresendid safety tarpaulins
9 090005 kaitserõivad, sh kiirguskindlad ja tulekindlad clothing for protection against accidents, irradiation and fire
9 090260 kaitsevõrgud, päästevõrgud safety nets / life nets
9 090299 kaldemõõturid, klinomeetrid slope indicators / clinometers / gradient indicators / inclinometers
9 090919 kalibreerimisosonaatorid ozonizers for calibration purposes / ozone generators for calibration purposes
9 090040 kalibreerimisrõngad, kalibreerrõngad calibrating rings
9 090743 kalorimeetrid calorimeters
9 090433 kangkaalud, käsikaalud balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]
9 090737 kantavad aktiivsusmonitorid wearable activity trackers
9 090852 kantavad kõlarid wearable speakers
9 090525 kassaaparaadid cash registers
9 090631 kassetimängijad cassette players
9 090917 kasutaja programmeeritavad humanoidrobotid, konfigureerimata user-programmable humanoid robots, not configured
9 090181 katikud [fototarbed] shutters [photography]
9 090174 katikupäästikud [fototarbed] shutter releases [photography]
9 090543 katoodid cathodes
9 090412 katoodkorrosioonitõrjeaparaadid cathodic anti-corrosion apparatus
9 090236 katseklaasid test tubes
9 090470 kaugjuhtimisseadmed* remote control apparatus*
9 090474 kauglülitid, kaugjuhtimisseadmed telerupters
9 090822 kaugosalusrobotid telepresence robots
9 090835 kaugside kuuldeseadmed earpieces for remote communication
9 090187 kaugusmõõturid distance measuring apparatus
9 090549 keemiaaparaadid, -seadmed, -riistad chemistry apparatus and instruments
9 090466 keermekaliibrid screw-tapping gauges
9 090136 keermemõõdikud, keermekammid thread counters
9 090114 keevitajate kaitsekiivrid solderers' helmets
9 090761 kehamassi analüsaatoriga kaalud scales with body mass analysers / scales with body mass analyzers
9 090402 kellad [häireseadmed, hoiatusseadmed] bells [warning devices]
9 090093 kellanupud push buttons for bells
9 090838 kererakmed toetuseks raskuste tõstmisel body harnesses for support when lifting loads
9 090619 keskprotsessorid, protsessorid processors [central processing units] / central processing units [processors]
9 090595 kessoonkambrid decompression chambers
9 090101 ketas-arvutuslükatid circular slide rules
9 090540 kiibid, pooljuhtkristallid [integraallülitused] chips [integrated circuits]
9 090729 kiirendusmõõturid accelerometers
9 090303 kiirusindikaatorid, kiirusnäiturid speed indicators
9 090345 kiirusmõõdikud [fotograafia] speed measuring apparatus [photography]
9 090047 kiivrite näoekraanid visors for helmets
9 090275 kindad sukeldujatele gloves for divers
9 090124 kinofilmide montaaži seadmed apparatus for editing cinematographic film
9 090325 kirjakaalud letter scales
9 090893 kitarride efektipedaalid effects pedals for guitars
9 090666 kiudoptilised kaablid fibre optic cables / fiber optic cables
9 090285 klaasist mõõteanumad measuring glassware / graduated glassware
9 090823 kliimajuhtimise digitermostaadid climate control digital thermostats
9 090665 koaksiaalkaablid coaxial cables
9 090599 kodeeritud magnetkaardid encoded magnetic cards
9 090725 kodeeritud võtmekaardid encoded key cards
9 090692 kodeeritud, identifitseerivad magnetkäevõrud encoded identification bracelets, magnetic
9 090846 koduautomaatika keskused home automation hubs / smart home hubs
9 090508 koeraviled dog whistles
9 090301 koguseindikaatorid, kogusenäiturid quantity indicators
9 090726 3D-prillid 3D spectacles
9 090856 3D-skannerid 3D scanners
9 090132 kommutaatorid, ümberlülitid commutators
9 090588 kompaktplaadid, CD-ROM-id [püsimälu] compact discs [read-only memory]
9 090587 kompaktplaadid, laserplaadid, CD-d [audio-video] compact discs [audio-video]
9 090632 kompaktplaadimängijad, laserplaadimängijad compact disc players
9 090067 komparaatorid comparators
9 090523 kompassid, bussoolid directional compasses
9 090140 kondensaatorid [elektrotehnika] condensers [capacitors] / capacitors
9 090554 kontaktläätsed contact lenses
9 090555 kontaktläätsekarbid, kontaktläätsevutlarid containers for contact lenses
9 090649 kontrollkellad [aja registreerimise seadmed] time clocks [time recording devices]
9 090307 kontrollpeeglid mirrors for inspecting work
9 090715 koonused [liikluskorraldusvahendid] traffic cones
9 090159 korrigeerläätsed [optika] correcting lenses [optics]
9 090161 kosmograafiainstrumendid, kosmograafiaseadmed cosmographic instruments
9 090843 krediitkaarditerminalid credit card terminals
9 090586 kronograafid [ajaregistreerimisaparaadid] chronographs [time recording apparatus]
9 090841 krüptovarade saamise ja kasutamise allalaaditavad krüptovõtmed downloadable cryptographic keys for receiving and spending crypto assets
9 090122 kuivatusraamid, fotokuivatid [fototarbed] drying racks [photography]
9 090903 kuivülikonnad dry suits
9 090905 kummiülikonnad, kalipsod wet suits
9 090170 kupellid, tiiglid [laboriseadmed] crucibles [laboratory] / cupels [laboratory]
9 090728 kuulikindlad rõivad bullet-proof clothing
9 090582 kuulikindlad vestid bullet-proof waistcoats / bullet-proof vests
9 090877 kvantarvutid quantum computers
9 090826 kvantpunkt-valgusdioodid [QLED] quantum dot light-emitting diodes [QLED]
9 090795 kõhnklientarvutid thin client computers
9 090190 kõlarid, valjuhääldid loudspeakers
9 090087 kõlarikastid cabinets for loudspeakers
9 090267 kõrgsagedusaparaadid high-frequency apparatus
9 090812 kõrgusmõõdikud height measuring instruments
9 090671 kõrvaklapid headphones
9 090818 kõrvaklappide kõrvapadjad ear pads for headphones
9 090401 kõrvatropid sukeldujatele ear plugs for divers
9 090253 kääritamise laboriseadmed fermentation apparatus for laboratory use
9 090691 laborantide erirõivastus clothing especially made for laboratories
9 090585 laboratoorsed kromatograafiaseadmed chromatography apparatus for laboratory use
9 090698 laboratoorsed tsentrifuugid laboratory centrifuges
9 090568 laboriahjud, ahjud laboris kasutamiseks furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use
9 090926 laboribüretid laboratory burettes / laboratory burets
9 090177 laborikandikud, laborivannid laboratory trays
9 090398 laboripipetid laboratory pipettes
9 090787 laborirobotid laboratory robots
9 090109 laboris kasutatavad kapillaartorud capillary tubes for laboratory use
9 090910 laevade autonoomsed navigeerimissüsteemid autonomous navigation systems for ships
9 090369 lainemõõturid wavemeters
9 090316 laktodensimeetrid lactodensimeters
9 090317 laktomeetrid lactometers
9 090323 laserid, v.a meditsiinilised lasers, not for medical purposes
9 090679 laserkaardikepid light-emitting electronic pointers
9 090682 lavavalgustuse reguleerimise seadmed stage lighting regulators
9 090923 lemmikloomade päikeseprillid sunglasses for pets
9 090070 lenduriülikonnad, lenduritürbid [kaitseriietus] protective suits for aviators
9 090603 liidesed arvutitele interfaces for computers
9 090927 liikumist jälgivad kaameraalused motion tracking mounts for cameras
9 090138 loendurid, mõõturid counters / meters
9 090326 logid [mõõteriistad] logs [measuring instruments]
9 090454 loodid sounding leads
9 090258 loodinöörid plumb lines
9 090328 luubid, suurendusklaasid [optika] magnifying glasses [optics]
9 090830 lõhkeaineta ja pürotehnikata signaalraketid rescue flares, non-explosive and non-pyrotechnic
9 090191 lülitid circuit breakers
9 090131 lülituskarbid [elektrotehnika] switchboxes [electricity]
9 090146 lülituskilbid, kommutatsioonipaneelid switchboards
9 090754 maamõõtmiskompasside nõelad needles for surveying compasses
9 090607 magnetandmekandjad magnetic data media
9 090023 magnetid* magnets*
9 090529 magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid identity cards, magnetic
9 090608 magnetilised kodeerimisseadmed magnetic encoders
9 090256 magnetjuhtmed magnetic wires
9 090533 magnetkettad disks, magnetic
9 090078 magnetlindid magnetic tapes
9 090076 magnetlintide demagneetimise seadmed demagnetizing apparatus for magnetic tapes
9 090077 magnetofonid tape recorders
9 090808 magnetresonantstomograafia [MRI] seadmed, v.a meditsiinilised magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical purposes
9 090088 makroläätsed close-up lenses
9 090924 makseterminalid [POS] point-of-sale [POS] terminals
9 090697 mannekeennukud autoõnnetuste läbimängimiseks crash test dummies
9 090149 markeerimiskontrolliaparaadid, markeeringukontrolliaparaadid, postitembelduskontrollseadmed apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail
9 090339 matemaatilised instrumendid mathematical instruments
9 090240 materjalide teimise seadmed material testing instruments and machines
9 090341 megafonid, ruuporid megaphones
9 090234 mehaanilised märgid mechanical signs
9 090399 mensulid, plaanistuslauad [geodeesiariistad] plane tables [surveying instruments]
9 090133 merekompassid marine compasses
9 090356 merendusaparaadid ja -seadmed nautical apparatus and instruments
9 090668 meresügavuse sondid marine depth finders
9 090505 metallisulamitest traat, sulavtraat fuse wire
9 090348 meteoroloogiariistad meteorological instruments
9 090075 meteoroloogilised sondpallid meteorological balloons
9 090139 metronoomid metronomes
9 090351 mikrofonid microphones
9 090868 mikrofoniga kõrvaklapid headsets
9 090379 mikromeetrid micrometers / micrometer gauges
9 090610 mikroprotsessorid microprocessors
9 090193 mikroskoobid microscopes
9 090128 mikroskoobiklaaside karbid, vutlarid containers for microscope slides
9 090352 mikrotoomid microtomes
9 090902 mittemeditsiinilised annusejaoturid [mõõtevahendid] dosage dispensers, not for medical use [measuring apparatus]
9 090866 mobiiltelefoni rõngashoidikud mobile phone ring holders
9 090867 mobiiltelefoni rõngastoendid mobile phone ring stands
9 090734 mobiiltelefonid mobile telephones / cellular phones / cell phones
9 090862 mobiiltelefonide akulaadurid mobile phone chargers
9 090863 mobiiltelefonide ekraanisäästjad mobile phone screen protectors
9 090688 mobiiltelefonide hands-free-komplektid hands-free kits for telephones
9 090896 mobiiltelefonide ja nutitelefonide hoidmiseks kohandatud esipaneelimatid dashboard mats adapted for holding mobile telephones and smartphones
9 090881 mobiiltelefonide ja nutitelefonide jaoks kohandatud hoidikud holders adapted for mobile telephones and smartphones
9 090703 mobiiltelefonide rihmad cell phone straps
9 090920 mobiiltelefonipaelad lanyards for cell phones
9 090611 modemid modems
9 090612 monitorid, kuvarid [arvutiriistvara] monitors [computer hardware]
9 090613 monitorprogrammid, juhtprogrammid [arvutitarkvara] monitors [computer programs]
9 090647 mootorite starterikaablid starter cables for motors
9 090932 mootorratturirõivad kaitseks õnnetusjuhtumite või vigastuste eest motorcyclists' clothing for protection against accident or injury
9 090848 mootorsõidukite kuvarid, mille abil projitseeritakse info silmade kõrgusele head-up display apparatus for vehicles
9 090683 munakellad [liivakellad], liivakellad egg timers [sandglasses] / hourglasses
9 090763 mustad kastid [andmesalvestid] black boxes [data recorders]
9 090768 muusikainstrumentide elektrilised ja elektroonilised heliefektiseadmed electric and electronic effects units for musical instruments
9 090878 muusikariistade digitaalsed liidesekontrollerid heliliidestena musical instrument digital interface controllers being audio interfaces
9 090202 mõõteaparaadid, mõõteseadmed measuring apparatus
9 090284 mõõtejoonlauad rulers [measuring instruments]
9 090056 mõõteketid [geodeesiatarbed] surveying chains
9 090343 mõõtelindid, tollipulgad carpenters' rules
9 090641 mõõtelusikad measuring spoons
9 090827 mõõtepipetid, v.a majapidamises või meditsiinis kasutamiseks droppers for measuring, other than for medical or household purposes
9 090347 mõõteriistad, mõõdikud measuring instruments
9 090200 mõõtesirklid compasses for measuring
9 090201 mõõtevahendid measures
9 090794 mõõtevahendid sõrmuse diameetri määramiseks finger sizers
9 090242 mõõturid, mõõteriistad gauges
9 090583 märgistuspoid marking buoys
9 090642 märkmikarvutid notebook computers
9 090062 müntkäitatavad muusikaautomaadid juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes]
9 090063 müntkäitatavate aparaatide mehhanismid mechanisms for coin-operated apparatus
9 090386 nahapaksusmõõturid apparatus for measuring the thickness of skins
9 090817 nanoosakeste suuruse analüsaatorid nanoparticle size analysers / nanoparticle size analyzers
9 090358 navigatsiooniriistad navigational instruments
9 090330 neoonmärgid, neoontähised neon signs
9 090888 neuraalkiivrid, v.a meditsiinilised neural helmets, not for medical purposes
9 090104 nihikud, nihkmõõdikud slide calipers
9 090292 niiskusmõõturid, hügromeetrid hygrometers
9 090655 ninaklambrid sukeldujatele ja ujujatele nose clips for divers and swimmers
9 090281 nivelleerimislatid, nivelleerlatid [geodeesiatarbed] levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]
9 090363 nivelleerimisriistad levelling instruments
9 090333 nivelliirid surveyors' levels
9 090494 nooniused verniers
9 090419 nurgamõõturid, mallid [mõõteriistad] protractors [measuring instruments]
9 090785 nurkjoonlauad mõõtmiseks square rulers for measuring
9 090784 nurklauad mõõtmiseks squares for measuring
9 090749 nutikellad smartwatches
9 090849 nutikõlarid smart speakers
9 090739 nutikäevõrud [mõõteseadmed] connected bracelets [measuring instruments]
9 090748 nutiprillid smartglasses
9 090767 nutisõrmused smart rings
9 090719 nutitelefonid smartphones
9 090922 nutitelefonide gimbalid gimbals for smartphones
9 090775 nutitelefonide kaitsekiled protective films adapted for smartphones
9 090740 nutitelefonide katted covers for smartphones
9 090861 nutitelefonide rõngas-selfivalgustid selfie ring lights for smartphones
9 090741 nutitelefonide ümbrised cases for smartphones
9 090397 näpitsprillid, lornjetid pince-nez
9 090257 nöörloodid plumb bobs
9 090327 nöörloodid sounding lines
9 090160 objektiivid [läätsed] [optika] objectives [lenses] [optics]
9 090723 objektiivikatted lens hoods
9 090446 ohukolmnurgad [autotarvikud] vehicle breakdown warning triangles
9 090259 ohutusvõrgud, turvavõrgud nets for protection against accidents
9 090887 ohutusõhkpadjad kukkumiskaitsevahenditena airbags for safety purposes for fall protection
9 090367 oktandid octants
9 090134 okulaarid eyepieces
9 090368 oommeetrid ohmmeters
9 090335 optikakaubad eyewear
9 090350 optikariistade kruvinihutid micrometer screws for optical instruments
9 090370 optikaseadmed, optikariistad optical apparatus and instruments
9 090371 optiline klaas optical glass
9 090616 optilised andmekandjad, infokandjad optical data media
9 090617 optilised kettad optical discs
9 090571 optilised kiud [valgust juhtivad hõõgniidid] optical fibres [light conducting filaments] / optical fibers [light conducting filaments]
9 090592 optilised kondensaatorid optical condensers
9 090319 optilised lambid optical lanterns / optical lamps
9 090324 optilised läätsed optical lenses
9 090615 optilised märgiriiderid optical character readers
9 090825 orgaanilised valgusdioodid [OLED] organic light-emitting diodes [OLED]
9 090002 osakeste kiirendid particle accelerators
9 090374 ostsillograafid oscillographs
9 090241 ovoskoobid egg-candlers
9 090383 parkimisautomaadid parking meters
9 090171 parknahapaksusmõõturid appliances for measuring the thickness of leather
9 090753 peakaitsmed spordivahenditena head guards for sports
9 090832 peakatted kaitsekiivritena headgear being protective helmets
9 090883 peaskantavad videokuvamisseadmed head-mounted displays
9 090354 peeglid, peegeldid [optika] mirrors [optics]
9 090097 perfokaardiseadmed [kantseleiseadmed] punched card machines for offices
9 090337 periskoobid periscopes
9 090712 Petri kausid [laborinõud] Petri dishes
9 090824 piesoelektrilised andurid piezoelectric sensors
9 090096 piiritusloodid spirit levels
9 090381 piksevardad, välgukaitsmed, piksekaitsmed lightning rods / lightning arresters / lightning conductors
9 090072 pildad, nõiavitsad veesoone leidmiseks rods for water diviners
9 090837 piletiprinterid ticket printers
9 090046 pimestusvastased prillid anti-glare glasses
9 090117 pimikud [fotograafia] darkrooms [photography]
9 090318 pimikulambid [fototarbed] darkroom lamps [photography]
9 090168 pingejagurid [elektrotehnika] cell switches [electricity] / reducers [electricity]
9 090706 pinget tõstvad transformaatorid step-up transformers
9 090646 piserdussüsteemid [tuleohutusseadmed] sprinkler systems for fire protection
9 090148 pistikupesad [elektrotehnika] contacts, electric
9 090667 pistikupesade katted covers for electric outlets
9 090713 Pitot' torud Pitot tubes
9 090309 plaadikassetid [fotograafia] carriers for dark plates [photography]
9 090192 plaadimängijad, grammofonid record players
9 090462 plaadimängijanõelad needles for record players / styli for record players
9 090095 plaadimängijate helikäpad tone arms for record players
9 090503 plaadimängijate nõelavahetusseadmed apparatus for changing record player needles
9 090486 plaadimängijate, grammofonide kiirusregulaatorid speed regulators for record players
9 090400 planimeetrid planimeters
9 090596 plotterid plotters
9 090404 polarimeetrid polarimeters
9 090233 poolid [fototarbed] spools [photography]
9 090539 pooljuhid semiconductors
9 090331 prillid spectacles / eyeglasses
9 090115 prilliketid spectacle chains / eyeglass chains
9 090334 prilliklaasid spectacle lenses / eyeglass lenses
9 090156 prillipaelad spectacle cords / eyeglass cords
9 090359 prilliraamid spectacle frames / eyeglass frames
9 090567 prillitoosid spectacle cases / eyeglass cases
9 090720 printerite ja koopiamasinate täitmata toonerikassetid toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers
9 090810 printerite ja paljundusseadmete täitmata toonerikassetid ink cartridges, unfilled, for printers and photocopiers
9 090365 prismad [optika] prisms [optics]
9 090235 projektsiooniaparaadid epidiascopes
9 090411 projektsiooniaparaadid, projektorid projection apparatus
9 090209 projektsiooniekraanid projection screens
9 090766 puuteekraaniga interaktiivsed terminalid interactive touchscreen terminals
9 090733 päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks solar panels for the production of electricity
9 090557 päikesepatareid solar batteries
9 090648 päikeseprillid sunglasses
9 090731 päästekapslid looduskatastroofide puhuks life-saving capsules for natural disasters
9 090809 päästelaseri signaalraketid rescue laser signalling flares
9 090816 päästepaadid lifeboats
9 090073 päästeparved life-saving rafts
9 090517 päästepoid life buoys
9 090546 päästevestid life jackets
9 090547 päästevööd life belts
9 090485 pöördeloendurid, tahhomeetrid revolution counters
9 090415 püromeetrid pyrometers
9 090270 raadiod radios
9 090060 raadiolambid, elektronlambid thermionic valves / thermionic tubes
9 090471 raadiomastid masts for wireless aerials
9 090673 raadiopiiparid radio pagers
9 090677 raadiotelefonid walkie-talkies
9 090407 raadiotelefonijaamad radiotelephony sets
9 090408 raadiotelegraafijaamad radiotelegraphy sets
9 090416 radarid, raadiolokaatorid radar apparatus
9 090053 rahalugerid ja -sorteerid money counting and sorting machines
9 090909 raketihoiatussüsteemid missile warning systems
9 090880 rakukultuuride bioreaktorid teadusuuringuteks bioreactors for cell culturing for scientific research
9 090664 randmetoed arvutikasutajatele wrist rests for use with computers
9 090914 rataste joondumise mõõteseadmed wheel alignment meters
9 090254 raudteeliiklusohutuse seadmed railway traffic safety appliances
9 090250 refraktomeetrid refractometers
9 090424 refraktorid refractors
9 090432 reostaadid rheostats
9 090430 respiraatorid õhu filtreerimiseks, v.a meditsiinilised respirators for filtering air, not for medical purposes
9 090263 respiraatorifiltrid, v.a meditsiinilised filters for respiratory masks, not for medical purposes
9 090113 respiraatormaskid, v.a meditsiinilised respiratory masks, not for medical purposes
9 090157 retordid retorts
9 090158 retordihoidikud, retordistatiivid retorts' stands
9 090620 riiderid, lugerid [andmetöötlusseadmed] readers [data processing equipment]
9 090928 riistvaralised krüptorahakotid cryptocurrency hardware wallets
9 090873 rinnapiima testimise seadmed, v.a meditsiinilised või veterinaarsed apparatus for testing breast milk, other than for medical or veterinary use
9 090017 ruuporid, kõnetorud speaking tubes
9 090362 rõhtloodid levels [instruments for determining the horizontal]
9 090336 rõhumõõturid pressure gauges
9 090409 rõhumõõturid, manomeetrid pressure measuring apparatus
9 090169 rätsepajoonlauad dressmakers' measures
9 090420 röntgeniaparaadid ja -seadmed, v.a meditsiinilised apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes
9 090425 röntgeniaparaadid, v.a meditsiinilised X-ray apparatus not for medical purposes
9 090422 röntgenikiirgusvastased vahendid, v.a meditsiinilised protection devices against X-rays, not for medical purposes
9 090625 röntgenipildid, v.a meditsiinilised X-ray photographs, other than for medical purposes
9 090421 röntgenitorud, v.a meditsiinilised X-ray tubes not for medical purposes
9 090490 rööbitsad [puutöö] marking gauges [joinery]
9 090783 rööpjoonlauad mõõtmiseks T-squares for measuring
9 090907 sageduslaiendid frequency extenders
9 090268 sagedusmõõturid frequency meters
9 090435 sahharimeetrid saccharometers
9 090670 salvestatud arvutimängutarkvara computer game software, recorded
9 090373 salvestatud arvutiprogrammid computer programs, recorded
9 090591 salvestatud arvutitarkvara computer software, recorded
9 090847 salvestatud või allalaaditavad andmekogumid data sets, recorded or downloadable
9 090791 salvestatud või allalaaditavad arvutitarkvaraplatvormid computer software platforms, recorded or downloadable
9 090137 sammumõõturid pedometers
9 090792 satelliidisignaali mõõdikud satellite finder meters
9 090674 satelliitnavigatsiooniaparatuur satellite navigational apparatus
9 090444 sekstandid sextants
9 090803 selfi-objektiivid selfie lenses
9 090742 selfi-pulgad [käsistatiivid] selfie sticks [hand-held monopods]
9 090876 servomootorite elektroonilised kontrollerid electronic controllers for servo motors
9 090897 servomootorite juhtseadmed controllers for servo motors
9 090875 servomootorite võimendid amplifiers for servo motors
9 090458 sferomeetrid spherometers
9 090594 sidestid [andmetöötlusseadmed] couplers [data processing equipment]
9 090127 signaalkellad signal bells
9 090839 signaalkõristid kariloomade suunamiseks animal signalling rattles for directing livestock
9 090322 signaallaternad signal lanterns
9 090518 signaalpoid signalling buoys
9 090357 signaalseadmed (merendus) naval signalling apparatus
9 090445 signaalviled signalling whistles
9 090449 sireenid sirens
9 090308 sisekommunikatsiooniseadmed intercommunication apparatus
9 090892 sisemised jahutusventilaatorid arvutite jaoks internal cooling fans for computers
9 090913 sisseehitatud klaviatuuriga nutitelefoniümbrised cases for smartphones incorporating a keyboard
9 090162 skafandrid, tuukriülikonnad diving suits
9 090185 slaidid transparencies [photography] / slides [photography]
9 090183 slaidide tsentreerimise seadmed centering apparatus for photographic transparencies
9 090186 slaidiprojektorid, diaprojektorid slide projectors / transparency projection apparatus
9 090099 slaidiraamid [fototarbed] frames for photographic transparencies
9 090800 snorklid, ujumismaskide hingamistorud snorkels
9 090675 solenoidventiilid [elekromagnetlülitid] solenoid valves [electromagnetic switches]
9 090453 sondeerimisaparaadid, sondeerseadmed sounding apparatus and machines
9 090931 sondraketid sounding rockets
9 090116 soojusregulaatorid heat regulating apparatus
9 090389 soolsusmõõturid salinometers
9 090457 spektrograafid spectrograph apparatus
9 090426 spektroskoobid spectroscopes
9 090315 spetsiaalne laborimööbel furniture especially made for laboratories
9 090654 spordiprillid goggles for sports
9 090801 spordiviled sports whistles
9 090460 stereoskoobid stereoscopes
9 090461 stereoskoopilised aparaadid stereoscopic apparatus
9 090714 stroboskoobid stroboscopes
9 090908 suhtlus- ja õppefunktsiooniga humanoidrobotid inimeste abistamiseks ja meelelahutuseks humanoid robots having communication and learning functions for assisting and entertaining people
9 090623 suitsudetektorid, suitsuandurid smoke detectors
9 090834 sukeldujate raskusvööd weight belts for divers
9 090597 sukeldumismaskid divers' masks
9 090686 sularahaautomaadid automated teller machines [ATM]
9 090269 sulavkaitsmed fuses
9 090463 sulfitomeetrid sulfitometers
9 090522 sumistid buzzers
9 090019 summaatorid, summeerimisseadmed, summeerseadmed adding machines
9 090410 surveindikaatorid, survenäiturid pressure indicators
9 090021 suurendusaparaadid, suurendid [fotoseadmed] enlarging apparatus [photography]
9 090007 sõidukiakud, autoakud batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles
9 090396 sõidukite automaatjuhtimisseadmed steering apparatus, automatic, for vehicles
9 090448 sõidukite juhtimise simulaatorid simulators for the steering and control of vehicles
9 090152 sõidukite kiiruspiirikud speed checking apparatus for vehicles
9 090232 sõidukite kilomeetriloendurid, miililoendurid mileage recorders for vehicles / kilometer recorders for vehicles
9 090659 sõidukite navigatsiooniseadmed [pardaarvutid] navigation apparatus for vehicles [on-board computers]
9 090836 sõidukite parkimisandurid parking sensors for vehicles
9 090498 sõidukite pingeregulaatorid voltage regulators for vehicles
9 090069 sõidukite rehvirõhu automaatindikaatorid automatic indicators of low pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure in vehicle tyres
9 090796 sõidukite tahavaatekaamerad rearview cameras for vehicles
9 090481 sõidukite termostaadid thermostats for vehicles
9 090793 sõrmuse suuruse määramise vahendid ring sizers
9 090245 sädemekustutid, sädemepüüdurid spark-guards
9 090251 särimõõdikud, eksponomeetrid exposure meters [light meters]
9 090515 säritatud filmid films, exposed
9 090550 säritatud kinofilmid cinematographic film, exposed
9 090573 säritatud röntgenifilmid X-ray films, exposed
9 090707 sülearvutid laptop computers
9 090709 sülearvutikotid bags adapted for laptops
9 090891 sülearvutite jahutusalused cooling pads for laptop computers
9 090831 sülearvutitele kohandatud alused stands adapted for laptops
9 090710 sülearvutiümbrised [kotid] sleeves for laptops
9 090064 žetoonkäitatavate automaatide mehhanismid mechanisms for counter-operated apparatus
9 090630 taasestavad videokaamerad camcorders
9 090465 tahhomeetrid, pöördeloendurid tachometers
9 090724 tahvelarvutid tablet computers
9 090762 tahvelarvutite ümbrised covers for tablet computers
9 090300 taksomeetrid taximeters
9 090644 taskukalkulaatorid pocket calculators
9 090066 tastrid, kobisirklid calipers
9 090439 teadusaparaatide diafragmad diaphragms for scientific apparatus
9 090564 teadusotstarbelised destilleerimisseadmed, destilleerseadmed distillation apparatus for scientific purposes
9 090437 teadusotstarbelised satelliidid satellites for scientific purposes
9 090436 teadusotstarbelised sondid probes for scientific purposes
9 090778 teadusuuringutes kasutatavad tehisintellektiga humanoidrobotid humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research
9 090916 tehisintellektiga humanoidrobotid jookide valmistamiseks humanoid robots with artificial intelligence for preparing beverages
9 090884 teisaldatavad juhtmeta printerid sülearvutite ja mobiilseadmetega kasutamiseks wireless portable printers for use with laptops and mobile devices
9 090853 teisaldatavad ülipeene tolmu mõõteseadmed portable ultrafine dust meters
9 090472 tekstisuflöörid, teleprompterid teleprompters
9 090423 telefoniaparaadid telephone apparatus
9 090207 telefonide kuuldetorud telephone receivers
9 090473 telefonimikrofonid telephone transmitters
9 090572 telefonitraadid telephone wires
9 090467 telegraafiaparaadid telegraphs [apparatus]
9 090469 telegraafitraadid telegraph wires
9 090805 telekommunikatsiooniseadmed ehete kujul telecommunication apparatus in the form of jewellery / telecommunication apparatus in the form of jewelry
9 090195 telemeetrid, kaugusmõõturid range finders / telemeters
9 090468 telerid television apparatus
9 090340 telerite müntkäitatavad mehhanismid coin-operated mechanisms for television sets
9 090476 teleskoobid telescopes
9 090464 teletaibid teleprinters / teletypewriters
9 090477 temperatuuriindikaatorid, temperatuurimõõturid temperature indicators
9 090716 temperatuurinäidikud, v.a meditsiinis kasutatavad temperature indicator labels, not for medical purposes
9 090479 teodoliidid theodolites
9 090089 terminalid [elektrotehnika] terminals [electricity]
9 090773 termo-hügromeetrid thermo-hygrometers
9 090760 termokaamerad thermal imaging cameras
9 090429 termomeetrid, v.a meditsiinilised thermometers, not for medical purposes
9 090238 termostaadid thermostats
9 090815 termotekid päästeoperatsioonidel kasutamiseks survival blankets
9 090029 toiduanalüsaatorid food analysis apparatus
9 090936 tolmumõõteseadmed dust measuring apparatus
9 090484 totalisaatorid totalizators
9 090624 transistorid [elektroonika] transistors [electronic]
9 090488 transmitterid [telekommunikatsioon] transmitters [telecommunication]
9 090693 transponderid transponders
9 090705 trioodid triodes
9 090125 trükklülitused, trükkskeemid printed circuits
9 090699 trükkplaadid printed circuit boards
9 090172 tsüklotronid cyclotrons
9 090068 tulekahjualarmid fire alarms
9 090035 tulekindlad asbestrõivad asbestos clothing for protection against fire
9 090288 tulekindlad kaitserõivad clothing for protection against fire / garments for protection against fire
9 090041 tulekustutid fire extinguishers
9 090851 tulekustutuspallid fire-extinguishing balls
9 090750 tulekustutusseadmed fire extinguishing apparatus
9 090082 tulematerdusvahendid fire beaters
9 090297 tuletõrjeautod fire engines
9 090601 tuletõrjelaevad fire boats
9 090298 tuletõrjepumbad fire pumps
9 090205 tuletõrjeredelid fire escapes
9 090638 tuletõrjevaibad fire blankets
9 090296 tuletõrjevooliku otsakud fire hose nozzles
9 090708 tuletõrjevoolikud fire hose
9 090689 tuletõrjujate asbestekraanid asbestos screens for firefighters
9 090509 tulirelvade optilised sihikud, teleskoopsihikud sighting telescopes for firearms / telescopic sights for firearms
9 090755 turvapääsmikud [krüpteerimisseadmed] security tokens [encryption devices]
9 090621 turvatõkked, v.a sõidukiistmetele ja sporditarvetele safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment
9 090789 turvavalverobotid security surveillance robots
9 090678 tuulekotid tuule suuna määramiseks wind socks for indicating wind direction
9 090489 täppiskaalud precision balances
9 090346 täppismõõteriistad, täppismõõdikud precision measuring apparatus
9 090210 tööliste näokaitsesirmid protective face shields for workers
9 090605 tööliste põlvekaitsmed knee-pads for workers
9 090178 tööstuslikud ja sõjalised metalliotsijad, metallidetektorid metal detectors for industrial or military purposes
9 090418 tööstuslikud radioloogiaaparaadid radiological apparatus for industrial purposes
9 090526 tööstuslikud röntgeniaparaadi ekraanid radiology screens for industrial purposes
9 090276 tööstuslikud röntgenikiirgusvastased kindad gloves for protection against X-rays for industrial purposes
9 090130 tööstusoperatsioonide kaugjuhtimise elektriseadmed electric installations for the remote control of industrial operations
9 090321 udupildiaparaadid, nõialaternad, laterna magica’d magic lanterns
9 090524 udusignaalseadmed, v.a pürotehnilised fog signals, non-explosive
9 090312 uksesilmad peepholes [magnifying lenses] for doors
9 090886 ultrahelipuhastiga kontaktläätsekarbid contact lens cases incorporating ultrasonic cleaning functions
9 090938 ultraheliseadmed, v.a meditsiinilised ultrasonic imaging apparatus, not for medical purposes
9 090574 ultraviolettkiirte filtrid fotograafias kasutamiseks filters for ultraviolet rays, for photography
9 090492 ureomeetrid, albuminomeetrid urinometers
9 090700 USB-mälupulgad USB flash drives
9 090491 vaakumlambid [raadiolambid] vacuum tubes [radio]
9 090302 vaakummeetrid vacuum gauges
9 090366 vaatlusriistad, vaatlusseadmed observation instruments
9 090173 valerahadetektorid counterfeit coin detectors
9 090687 valgusfoorid [signaalseadmed] traffic-light apparatus [signalling devices]
9 090106 valguskopeeraparaadid blueprint apparatus
9 090704 valgust kiirgavad dioodid [LED] light-emitting diodes [LED]
9 090864 valgustatud, helendavad hoiatussildid,
-märgid
warning signs [luminous]
9 090672 valgustiballast lighting ballasts
9 090031 valgustusakud, valgustuspatareid ignition batteries
9 090575 valjuhääldite helitorud horns for loudspeakers
9 090390 vannid [fototarbed] washing trays [photography]
9 090772 vannitoakaalud bathroom scales
9 090511 vargavastased seadmed anti-theft warning apparatus
9 090493 variomeetrid variometers
9 090744 veemõõtjad flowmeters
9 090204 veetasemeindikaatorid, veetasemenäiturid, veenivoonäiturid water level indicators
9 090090 ventiilide rõhuindikaatorikorgid pressure indicator plugs for valves
9 090652 videoekraanid video screens
9 090650 videokassetid video cassettes
9 090495 videolindid videotapes
9 090536 videomagnetofonid video recorders
9 090915 videomiksimispuldid video mixing desks
9 090651 videomängude kassetid video game cartridges
9 090869 videomängude mängimise peakomplektid headsets for playing video games
9 090727 videomänguseadmete mälukaardid memory cards for video game machines
9 090840 videoprojektorid video projectors
9 090722 videosaatjaga beebimonitorid video baby monitors
9 090653 videotelefonid video telephones
9 090126 vilkurid [signaaltuled] flashing lights [luminous signals]
9 090930 virtuaalreaalsuse kontrollerid virtual reality controllers
9 090776 virtuaalreaalsuse peakomplektid virtual reality headsets
9 090814 virtuaalsete klaviatuuride projitseerimise seadmed devices for the projection of virtual keyboards
9 090496 viskosimeetrid viscosimeters
9 090854 volditavad, kokku murtavad nutitelefonid foldable smartphones
9 090500 voltmeetrid voltmeters
9 090153 voolumuundurid converters, electric
9 090165 voolupiirikud limiters [electricity]
9 090037 võimendid amplifiers
9 090038 võimenduslambid amplifying tubes / amplifying valves
9 090143 võrgulülitid circuit closers
9 090639 välklambid [fotograafia] flashlights [photography]
9 090855 välklambid nutitelefonidele flash lamps for smartphones
9 090206 välklambid, impulssvälgutid [fotograafia] flash-bulbs [photography]
9 090885 värvinägemisvaeguse korrektsioonprillid spectacles for correcting colour vision deficiency / spectacles for correcting color vision deficiency
9 090581 vöötkoodilugerid, vöötkoodiriiderid bar code readers
9 090857 õhekihtkõlarid thin film speakers
9 090025 õhuanalüsaatorid air analysis apparatus
9 090904 õhukesed sukeldusülikonnad dive skins
9 090898 õhupuhastiga tolmumaskid dust masks incorporating air purification
9 090788 õpetusrobotid teaching robots
9 090440 õppeaparaadid, õppeseadmed teaching apparatus
9 090313 äärisekõrgusemärklid hemline markers
9 090145 ühenduskarbid [elektrotehnika] junction boxes [electricity]
9 090228 ülekandeseadmed [telekommunikatsioon] transmitting sets [telecommunication]
9 090676 ülepingekaitsmed voltage surge protectors

Klass 10

Kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad; tehisjäsemed, -silmad ja -hambad; ortopeedilised tooted; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; puuetega inimestele kohandatud teraapia- ja abivahendid; massaažiaparaadid; imetamisseadmed, -vahendid ja -tarbed; seksuaaltegevuse seadmed, vahendid ja tarbed

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
10 100235 ajustimulaatorid brain pacemakers
10 100228 akneraviseadmed apparatus for acne treatment
10 100265 akupressuurisidemed acupressure bands
10 100199 akupunktuurinõelad acupuncture needles
10 100002 alakõhuvööd hypogastric belts
10 100057 anesteesiaaparaadid anaesthetic apparatus
10 100112 anesteesiamaskid anaesthetic masks
10 100219 armunukud [seksnukud] love dolls [sex dolls]
10 100055 arstiriistakohvrid instrument cases for use by doctors
10 100116 arstiriistakohvrid cases fitted for medical instruments
10 100129 arteriaalvererõhumõõturid, sfügmomanomeetrid sphygmotensiometers / arterial blood pressure measuring apparatus / sphygmomanometers
10 100293 audiomeetrid audiometers
10 100288 auruga soojendatavad terapeutilised ühekorramaskid disposable steam-heated masks for therapeutic purposes
10 100289 auruga soojendatavad terapeutilised ühekorraplaastrid disposable steam-heated patches for therapeutic purposes
10 100237 biolagunevad luufikseerimisimplantaadid biodegradable bone fixation implants
10 100211 defibrillaatorid defibrillators
10 100292 diabeedi seireseadmed diabetic monitoring apparatus
10 100212 dialüsaatorid dialyzers
10 100022 elastsed sidemed, v.a sidumismaterjalid elastic bandages, not for dressings
10 100202 elektrilised akupunktuuriinstrumendid electric acupuncture instruments
10 100179 elektrilised hambaraviseadmed dental apparatus, electric
10 100300 elektrilised massaažipüstolid electric massage guns
10 100084 elektrokardiograafid electrocardiographs
10 100291 emakasisesed vahendid intrauterine devices
10 100142 emakasüstlad uterine syringes
10 100299 endoskoopilise funktsiooniga kaasaskantavad kõrvaorgid portable earpicks with endoscopy function
10 100200 eririietus operatsioonisaalides viibimiseks, operatsiooniriietus clothing especially for operating rooms
10 100196 füsioteraapiaaparaadid physiotherapy apparatus
10 100321 füüsilise puudega isikutele kohandatud vannilauad bath boards adapted for persons with physical disabilities
10 100091 galvanoteraapiaseadmed galvanic therapeutic appliances
10 100093 gastroskoobid, maopeeglid gastroscopes
10 100007 haavaklambrid clips, surgical
10 100053 haavakäsnad surgical sponges
10 100118 haavapeeglid mirrors for surgeons
10 100149 haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid suture materials
10 100009 haavaõmblusnõelad, sutuurnõelad suture needles
10 100013 haigevoodi vahariided draw-sheets for sick beds
10 100313 haiglavoodid hospital beds
10 100076 hambaproteesid dentures / sets of artificial teeth
10 100072 hambapuurid dental burs
10 100073 hambaraviseadmed ja -riistad dental apparatus and instruments
10 100048 hambaravitoolid dentists' armchairs
10 100018 hammastumisrõngad, närimisrõngad teething rings
10 100285 hapniku kontsentraatorid meditsiinilisteks rakendusteks oxygen concentrators for medical purposes
10 100095 hemotsütomeetrid haemocytometers / hemocytometers
10 100041 hullusärgid strait jackets
10 100302 hügieenilised maskid sanitary masks
10 100255 iiveldusevastased randmepaelad anti-nausea wristbands
10 100271 imikute igememassaaživahendid gum massagers for babies
10 100254 imikute toidulutid baby feeding dummies / baby feeding pacifiers
10 100099 inhalaatorid, inhalatsiooniaparaadid inhalers
10 100276 inhalaatorite kambrid chambers for inhalers / spacers for inhalers
10 100260 jahutavad meditsiinilised geelplaastrid cooling patches for medical purposes
10 100261 jahutuspadjad esmaabiks cooling pads for first aid purposes
10 100040 jalatsite tallatoed arch supports for footwear
10 100263 jalutuskepid meditsiiniliseks otstarbeks walking sticks for medical purposes / canes for medical purposes
10 100192 juukseproteesid hair prostheses
10 100262 kaasaskantavad käsipissuaarid portable hand-held urinals
10 100037 kanderaamid ambulance stretchers
10 100042 kanüülid cannulae
10 100168 kargud crutches
10 100126 karguotsakud tips for crutches
10 100049 kastreerimistangid, emaskulaatorid castrating pincers
10 100015 kateetrid catheters
10 100070 keeleraspaatorid, keeleküretid tongue scrapers
10 100248 kehakoostisemonitorid body composition monitors
10 100247 keharasvamonitorid body fat monitors
10 100044 kehaõõnte pesemise vahendid appliances for washing body cavities
10 100178 kehaõõnte puhastamise harjad brushes for cleaning body cavities
10 100134 kiiritusraviaparaadid radiotherapy apparatus
10 100279 kinesioloogiateibid kinesiology tapes
10 100253 kirurgiarobotid surgical robots
10 100172 kirurgias kasutatavad steriilsed linad sterile sheets, surgical
10 100054 kirurgiaseadmed ja -riistad surgical apparatus and instruments
10 100058 kirurgikäärid scissors for surgery
10 100056 kirurgiline niit, haavaniit thread, surgical
10 100125 kirurgiline tehisnahk artificial skin for surgical purposes
10 100033 kirurgilised bužiid, avarduspulgad surgical bougies
10 100165 kirurgilised elastiksukad elastic stockings for surgical purposes
10 100060 kirurgilised kompressorid compressors [surgical]
10 100021 kirurgilised lahased splints, surgical
10 100065 kirurgilised lõikeriistad surgical cutlery
10 100207 kirurgilised steriilsed riided surgical drapes
10 100059 kirurgilised termoelektrilised kompressid thermo-electric compresses [surgery]
10 100029 kirurginoad knives for surgical purposes
10 100140 kirurgisaed saws for surgical purposes
10 100268 kitlid patsiendi läbivaatuseks patient examination gowns
10 100267 kolesteroolimõõturid cholesterol meters
10 100128 kondoomid, preservatiivid condoms
10 100062 konnasilmanoad corn knives
10 100184 kontratseptiivid, v.a keemilised contraceptives, non-chemical
10 100063 kosmeetilise massaaži seadmed, aparaadid esthetic massage apparatus
10 100052 kunsthambad, tehishambad artificial teeth
10 100074 kunsthambatihvtid pins for artificial teeth
10 100117 kunstjäsemed, tehisjäsemed, jäsemeproteesid artificial limbs
10 100139 kunstliku hingamise aparaadid apparatus for artificial respiration
10 100138 kunstliku hingamise respiraatorid respirators for artificial respiration
10 100242 kunstliku hingamise respiraatormaskid respiratory masks for artificial respiration
10 100159 kunstsilmad, tehissilmad, silmaproteesid artificial eyes
10 100155 kupuklaasid cupping glasses
10 100147 kurtusraviaparaadid apparatus for the treatment of deafness
10 100014 kusepidamatushaigete linad incontinence sheets
10 100005 kuuldeaparaadid hearing aids
10 100006 kuuldetorud ear trumpets
10 100124 kuulmekaitsmed hearing protectors
10 100011 kuumaõhuraviaparaadid hot air therapeutic apparatus
10 100003 kõhukorsetid abdominal corsets
10 100098 kõhupadjad abdominal pads
10 100001 kõhuvööd abdominal belts
10 100226 kõndimisraamid puuetega inimestele walking frames for persons with disabilities
10 100224 kõrvaklapid [kõrvakaitsevahendid] ear plugs [hearing protection devices]
10 100071 kõrvaorgid ear picks
10 100035 kätgut (soolest niit) catgut
10 100195 lamatisevastased padjad pads for preventing pressure sores on patient bodies
10 100146 lampjalgade tallatoed supports for flat feet
10 100077 lantsetid lancets
10 100287 laserravikiivrid alopeetsia raviks laser therapy helmets for treating alopecia
10 100217 lingsidemed [toetavad bandaažid] slings [support bandages]
10 100218 loputus- või klistiiripritsid douche bags
10 100145 lutid beebidele, beebilutid dummies for babies / pacifiers for babies
10 100266 lutiklambrid clips for dummies / clips for pacifiers
10 100028 lutipudelid feeding bottles / babies' bottles
10 100169 lutipudeliklapid feeding bottle valves
10 100170 lutipudelilutid feeding bottle teats
10 100275 luutühimiku tehismaterjalist täidised bone void fillers comprised of artificial materials
10 100111 lõualuuproteesid artificial jaws
10 100194 läätsed, silmasisesed proteesid kirurgiliseks siirdamiseks lenses [intraocular prostheses] for surgical implantation / intraocular prostheses [lenses] for surgical implantation
10 100258 magnetresonantstomograafia [MRI] seadmed meditsiiniliseks otstarbeks magnetic resonance imaging [MRI] apparatus for medical purposes
10 100205 maskid meditsiinipersonalile masks for use by medical personnel
10 100113 massaažiaparaadid massage apparatus
10 100092 massaažikindad gloves for massage
10 100216 meditsiinijäätmete spetsiaalsed mahutid containers especially made for medical waste
10 100119 meditsiiniline mööbel furniture especially made for medical purposes
10 100277 meditsiinilise läbivaatuse lauad medical examination tables
10 100230 meditsiinilise otstarbega harkkepid quad canes for medical purposes
10 100244 meditsiinilised analüsaatorid bakterite identifitseerimiseks analysers for bacterial identification for medical purposes / analyzers for bacterial identification for medical purposes
10 100306 meditsiinilised annusejaoturid dosage dispensers for medical use
10 100109 meditsiinilised aurustid vaporizers for medical purposes
10 100317 meditsiinilised densitomeetrid densitometers for medical purposes
10 100201 meditsiinilised diagnoosiaparaadid diagnostic apparatus for medical purposes
10 100319 meditsiinilised diagnostikaseadmed meditsiinilaborites kasutamiseks diagnostic apparatus for medical purposes used in medical laboratories
10 100081 meditsiinilised dreenid drainage tubes for medical purposes
10 100050 meditsiinilised elektrisoojenduspadjad heating cushions, electric, for medical purposes / heating pads, electric, for medical purposes
10 100191 meditsiinilised elektritekid blankets, electric, for medical purposes
10 100175 meditsiinilised elektrivööd belts, electric, for medical purposes
10 100174 meditsiinilised elektroodid electrodes for medical use
10 100231 meditsiinilised endoskoopiakaamerad endoscopy cameras for medical purposes
10 100221 meditsiinilised füüsilise vormi taastamise seadmed [rehabilitatsiooniseadmed] body rehabilitation apparatus for medical purposes
10 100023 meditsiinilised galvaanilised ravivööd galvanic belts for medical purposes
10 100310 meditsiinilised hingamismaskid respiratory masks for medical purposes
10 100311 meditsiinilised hingamisseadmed breathing apparatus for medical purposes
10 100100 meditsiinilised injektorid injectors for medical purposes
10 100067 meditsiinilised inkubaatorid, kuvöösid incubators for medical purposes
10 100323 meditsiinilised isolatsioonikabiinid medical isolation booths
10 100281 meditsiinilised jahutusseadmed kasutamiseks terapeutilises hüpotermias medical cooling apparatus for use in therapeutic hypothermia
10 100280 meditsiinilised jahutusseadmed kuumarabanduse raviks medical cooling apparatus for treating heatstroke
10 100094 meditsiinilised jääkotid ice bags for medical purposes
10 100296 meditsiinilised kapillaartorud capillary tubes for medical use
10 100238 meditsiinilised keelespaatlid tongue depressors for medical purposes
10 100083 meditsiinilised kiirgusekraanid radiology screens for medical purposes
10 100043 meditsiinilised kindad gloves for medical purposes
10 100104 meditsiinilised klistiiripritsid enema apparatus for medical purposes
10 100183 meditsiinilised korsetid, ravikorsetid corsets for medical purposes
10 100012 meditsiinilised kuumaõhuvibraatorid hot air vibrators for medical purposes
10 100130 meditsiinilised kvartslambid quartz lamps for medical purposes
10 100252 meditsiinilised käevõrud bracelets for medical purposes
10 100108 meditsiinilised lambid lamps for medical purposes
10 100106 meditsiinilised laserid lasers for medical purposes
10 100307 meditsiinilised nebulisaatorid nebulisers for medical purposes / nebulizers for medical purposes
10 100301 meditsiinilised neuraalkiivrid neural helmets for medical purposes
10 100008 meditsiinilised nõelad needles for medical purposes
10 100064 meditsiinilised padjad cushions for medical purposes
10 100103 meditsiinilised puhurid insufflators
10 100086 meditsiinilised pumbad pumps for medical purposes
10 100017 meditsiinilised raadiumitorud radium tubes for medical purposes
10 100264 meditsiinilised robotvälisskelettülikonnad robotic exoskeleton suits for medical purposes
10 100024 meditsiinilised röntgeniaparaadid X-ray apparatus for medical purposes
10 100131 meditsiinilised röntgeniaparaadid ja
-seadmed
apparatus and installations for the production of X-rays, for medical purposes
10 100136 meditsiinilised röntgenitorud X-ray tubes for medical purposes
10 100132 meditsiinilised röntgenogrammid, röntgenpildid X-ray photographs for medical purposes
10 100031 meditsiinilised saapad boots for medical purposes
10 100245 meditsiinilised seadmed DNA ja RNA uurimiseks apparatus for DNA and RNA testing for medical purposes
10 100246 meditsiinilised seadmed tüvirakkude regenereerimiseks apparatus for the regeneration of stem cells for medical purposes
10 100085 meditsiinilised sondid probes for medical purposes
10 100213 meditsiinilised sondid medical guidewires
10 100182 meditsiinilised suitsutusaparaadid fumigation apparatus for medical purposes
10 100079 meditsiinilised sõrmekaitsmed fingerstalls for medical purposes / finger guards for medical purposes
10 100034 meditsiinilised süljekausid spittoons for medical purposes
10 100164 meditsiinilised süstlad syringes for medical purposes
10 100225 meditsiinilised temperatuurinäidikud temperature indicator labels for medical purposes
10 100274 meditsiinilised teraapialambid curing lamps for medical purposes
10 100198 meditsiinilised termomeetrid thermometers for medical purposes
10 100180 meditsiinilised testimisseadmed testing apparatus for medical purposes / apparatus for use in medical analysis
10 100061 meditsiinilised tilgutid droppers for medical purposes
10 100089 meditsiinilised tilgutipudelid dropper bottles for medical purposes
10 100227 meditsiinilised tomograafiaseadmed tomographs for medical purposes
10 100320 meditsiinilised ultraheliseadmed ultrasonic imaging apparatus for medical purposes
10 100105 meditsiinilised ultraviolettlambid ultraviolet ray lamps for medical purposes
10 100026 meditsiinilised vaagnad basins for medical purposes
10 100082 meditsiinilised veekotid water bags for medical purposes
10 100096 meditsiinilised vesivoodid hydrostatic beds for medical purposes / water beds for medical purposes
10 100173 meditsiinilised voodid beds specially made for medical purposes
10 100176 meditsiinilised võimlemisseadmed physical exercise apparatus for medical purposes
10 100163 meditsiinilised õhkmadratsid air mattresses for medical purposes
10 100161 meditsiinilised õhkpadjad air pillows for medical purposes
10 100162 meditsiinilised õhkpadjad air cushions for medical purposes
10 100259 meditsiinilised õhkvoodid air beds for medical purposes
10 100309 meditsiinilised õhufiltreerimisrespiraatorid respirators for filtering air for medical purposes
10 100308 meditsiiniliste hingamismaskide filtrid filters for respiratory masks for medical purposes
10 100294 meditsiiniotstarbelised haptilised ülikonnad haptic suits for medical purposes
10 100283 meditsiiniotstarbelised kaitsemaskid protective masks for medical purposes
10 100215 meditsiiniotstarbelised venitusseadmed traction apparatus for medical purposes
10 100295 meditsiinis kasutatavad rinnapiima testseadmed apparatus for testing breast milk for medical purposes
10 100114 meditsiiniseadmed ja -riistad medical apparatus and instruments
10 100241 menstruatsioonitopsid menstrual cups
10 100121 nabavööd umbilical belts
10 100220 naha mikroabrasiooni seadmed meditsiini- või raviseadmetena microdermabrasion apparatus for medical or therapeutic purposes
10 100278 nanorobotid meditsiinis kasutamiseks nanorobots for medical purposes / nanites for medical purposes
10 100239 ninaaspiraatorid nasal aspirators
10 100315 näo iluhooldusprotseduuride LED-seadmed LED facial aesthetic treatment apparatus
10 100304 näoiluravi ultraheliseadmed facial aesthetic treatment apparatus using ultrasonic waves
10 100122 oftalmomeetrid keratometers / ophthalmometers
10 100123 oftalmoskoobid, silmapeeglid ophthalmoscopes
10 100150 operatsioonilauad operating tables
10 100243 ortodontilised kummipaelad orthodontic rubber bands
10 100214 ortodontilised seadmed orthodontic appliances
10 100038 ortopeediatooted, ortopeedilised tooted orthopedic articles / orthopaedic articles
10 100051 ortopeedilised jalatsid orthopaedic footwear / orthopedic footwear
10 100206 ortopeedilised kipslahased plaster bandages for orthopaedic purposes / plaster bandages for orthopedic purposes
10 100020 ortopeedilised liigesesidemed orthopaedic bandages for joints / orthopedic bandages for joints
10 100193 ortopeedilised põlvesidemed knee bandages, orthopaedic / knee bandages, orthopedic
10 100171 ortopeedilised tallad orthopaedic soles / orthopedic soles
10 100249 ortopeedilised varbaeraldid toe separators for orthopaedic purposes / toe separators for orthopedic purposes
10 100047 ortopeedilised vööd orthopaedic belts / orthopedic belts
10 100204 patsientide tõsteseaded patient hoists / patient lifting hoists
10 100010 pessaarid, emakarõngad pessaries
10 100127 pillivalmistusseadmed balling guns / bolus guns
10 100110 pissuaarid urineerimispudelitena urinals being vessels
10 100027 poegimisabiaparaadid [veterinaaria] obstetric apparatus for cattle
10 100210 potitoolid commode chairs
10 100222 pulsimõõtjad pulse meters
10 100133 radioloogiline aparatuur radiological apparatus for medical purposes
10 100046 rasedusvööd maternity belts
10 100290 rasestumisvastased implantaadid contraceptive implants
10 100036 rataskanderaamid stretchers, wheeled / gurneys, wheeled
10 100256 ratastega kõndimisabivahendid [käimisraamid] wheeled walkers to aid mobility
10 100297 ravikristallid crystals for therapeutic purposes
10 100115 ravimianumad receptacles for applying medicines
10 100298 ravimikattega stentid tromboosi raviks drug-coated stents for thrombosis / drug-eluting stents for thrombosis
10 100069 ravimilusikad spoons for administering medicine
10 100284 raviotstarbelised LED-maskid LED masks for therapeutic purposes
10 100312 raviotstarbelised magnetid therapeutic magnets
10 100045 ravivööd, meditsiinilised vööd belts for medical purposes
10 100135 reanimatsiooniaparaadid, elustusaparaadid resuscitation apparatus
10 100250 reumavastased käevõrud anti-rheumatism bracelets
10 100251 reumavastased sõrmused anti-rheumatism rings
10 100318 rinnanibukatted rinnaga toitmiseks nipple shields for breastfeeding
10 100141 rinnaproteesid artificial breasts
10 100107 rinnapumbad breast pumps
10 100137 röntgenikiirguse vastased meditsiinilised kaitsevahendid protection devices against X-rays, for medical purposes
10 100234 sekslelud sex toys
10 100025 siibrid, uriininõud bed pans
10 100236 siirdatavad nahaalused ravimimanustamisvahendid implantable subcutaneous drug delivery devices
10 100314 sisseehitatud massaažiseadmetega massaažitoolid massage chairs with built-in massage apparatus
10 100030 skalpellid scalpels
10 100039 songavööd trusses / hernia bandages
10 100209 soojad mähised esmaabiks thermal packs for first aid purposes
10 100197 spiromeetrid [meditsiiniaparaadid] spirometers [medical apparatus]
10 100322 sporditeibid athletic tapes
10 100223 stendid stents
10 100144 stetoskoobid, kuulatlustorud stethoscopes
10 100240 stomatoloogilised hambakaitsmed teeth protectors for dental purposes
10 100078 stomatoloogilised peeglid, hambapeeglid mirrors for dentists
10 100233 surverõivad compression garments
10 100148 suspensooriumid, kandesidemed suspensory bandages
10 100232 südamelöökide jälgimise seadmed heart rate monitoring apparatus
10 100203 südamestimulaatorid heart pacemakers
10 100120 sünnitusabiaparaadid obstetric apparatus
10 100004 sünnitusmadratsid childbirth mattresses
10 100090 sünnitustangid forceps
10 100080 süstlad syringes for injections
10 100097 süstlad naha alla süstimiseks hypodermic syringes
10 100303 taaskasutatavad marlist hügieenimaskid reusable sanitary masks made of gauze
10 100282 tabletilõikurid pill cutters
10 100272 tabletipurustid pill crushers
10 100208 tehismaterjalidest kirurgilised implantaadid surgical implants comprised of artificial materials
10 100270 terapeutilised näomaskid therapeutic facial masks
10 100269 terapeutilised või meditsiinilised biomagnetrõngad biomagnetic rings for therapeutic or medical purposes
10 100305 treemoriga patsientide lusikad spoons for patients with tremor
10 100151 trokaarid, punkteerimissüstlad trocars
10 100286 tugisidemed support bandages
10 100088 tugitoolid arstiabi või hambaravi tarbeks armchairs for medical or dental purposes
10 100229 täikammid lice combs
10 100101 uinutuspadjad soporific pillows for insomnia
10 100316 ujujate kõrvatropid ear plugs for swimmers
10 100181 ultraviolettkiirte meditsiinilised filtrid filters for ultraviolet rays, for medical purposes
10 100102 uroloogilised aparaadid ja riistad urological apparatus and instruments
10 100153 uroloogilised sondid urethral probes
10 100154 uroloogilised süstlad urethral syringes
10 100143 vaginaalsüstlad, tupesüstlad vaginal syringes
10 100177 vastsündinute inkubaatorid, kuvöösid incubators for babies
10 100166 veenilaiendisukad stockings for varices
10 100087 vereanalüüsiaparaadid blood testing apparatus
10 100273 veresuhkru mõõtmise seadmed glucometers / glucose meters
10 100257 vesinikuinhalaatorid hydrogen inhalers
10 100156 veterinaariaseadmed ja -riistad veterinary apparatus and instruments
10 100158 vibromassaažiaparaadid vibromassage apparatus
10 100157 voodivibraatorid bed vibrators

Klass 11

Valgustus-, kütte-, jahutus-, aurugenereerimis-, toiduvalmistus-, kuivatus-, ventileerimis-, veevarustus- ja sanitaarseadmed ning -paigaldised

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
11 110143 ahjud [kütteseadmed] stoves [heating apparatus]
11 110150 ahjud, v.a laboratoorsed furnaces, other than for laboratory use / ovens, other than for laboratory use
11 110025 ahjude kandekarkassid structural framework for ovens
11 110070 ahjude šamottvooderdised oven fittings made of fireclay
11 110154 ahjude tuhakastid furnace ash boxes / ash pits for furnaces
11 110151 ahjude vormijärgivad garnituurid fittings, shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped fittings for furnaces / shaped fittings for ovens
11 110032 ahjujahutid, ahjude jahutusvaadid coolers for furnaces / cooling vats for furnaces
11 110152 ahjurestid furnace grates
11 110215 ahjusiibrid, ahjupeldid dampers [heating]
11 110307 akvaariumide filterseadmed aquarium filtration apparatus
11 110308 akvaariumide soojendid aquarium heaters
11 110309 akvaariumide valgustid aquarium lights
11 110004 atsetüleenigeneraatorid acetylene generators
11 110005 atsetüleenilambid acetylene flares
11 110003 atsetüleenipõletid acetylene burners
11 110205 aurkütteseadmete õhuklapid, ventiilid air valves for steam heating installations
11 110242 auruakumulaatorid, aurukogurid steam accumulators
11 110232 aurugeneraatorid steam generating installations
11 110165 aurukatlad, v.a masinaosad steam boilers, other than parts of machines
11 110142 aurustusseadmed, -masinad evaporators
11 110031 autode esilaternad headlights for automobiles
11 110256 autolaternad lights for automobiles / automobile lights
11 110001 automaatsed niisutusseadmed watering installations, automatic
11 110231 automaatsed tuhakonveierid ash conveyor installations, automatic
11 110166 bakterihävituslambid, bakteritsiidlambid õhupuhastuseks germicidal lamps for purifying air
11 110061 bakterihävituspõletid, bakteritsiidpõletid germicidal burners
11 110265 barbeque-ahjud barbecues
11 110046 bideed bidets
11 110047 boilerid, v.a masinaosad boilers, other than parts of machines
11 110344 dekoreertuled, ehistuled, ilutuled pidulikuks kaunistamiseks fairy lights for festive decoration / string lights for festive decoration
11 110275 deodoreeraparaadid, v.a isiklikuks tarbeks deodorizing apparatus, not for personal use / deodorising apparatus, not for personal use
11 110115 desinfitseerimisaparaadid disinfectant apparatus
11 110246 destillaatorid*, destilleeraparaadid* stills*
11 110101 destillatsioonikolonnid distillation columns
11 110208 destillatsioonikolonnid rafineerimiseks refining towers for distillation
11 110224 destilleer-, soojendus- ja jahutusseadmete spiraaltorud coils [parts of distilling, heating or cooling installations]
11 110120 destilleerimisaparaadid, destilleeraparaadid* distillation apparatus*
11 110121 dušid showers
11 110298 dušikabiinid shower cubicles / shower enclosures
11 110175 ehispurskkaevud ornamental fountains
11 110303 elektrikannud kettles, electric
11 110024 elektrilambid electric lamps
11 110145 elektrilampide hõõgniidid filaments for electric lamps
11 110266 elektrilised fritterid deep fryers, electric
11 110087 elektrilised ja mitteelektrilised jalasoojendid footwarmers, electric or non-electric
11 110088 elektrilised jalasoojendusmuhvid footmuffs, electrically heated
11 110375 elektrilised joogimahutid beverage urns, electric
11 110386 elektrilised jää- ja jäätisevalmistusseadmed apparatus for making ices and ice cream, electric
11 110168 elektrilised jääkastid cool boxes, electric / coolers, electric
11 110387 elektrilised keedupotid, kastrulid cooking pots, electric
11 110262 elektrilised kohvimasinad, -aparaadid coffee machines, electric
11 110410 elektrilised kohvimasinad, -aparaadid coffeepots, electric
11 110261 elektrilised kohviperkolaatorid coffee percolators, electric
11 110366 elektrilised kuskussikeetjad couscous cookers, electric
11 110412 elektrilised kuumanõud hot pots, electric
11 110082 elektrilised kütteseadmed heating apparatus, electric
11 110413 elektrilised liimipotid glue pots, electric
11 110257 elektrilised lutipudelisoojendid heaters, electric, for feeding bottles
11 110352 elektrilised majapidamismasinad riisikookide valmistamiseks pounded rice cake making machines, electric, for household purposes
11 110316 elektrilised pesukuivatid laundry dryers, electric / laundry driers, electric
11 110354 elektrilised pliidiplaadid electric cooktops
11 110411 elektrilised praepannid frying pans, electric
11 110220 elektrilised röstrid rotisseries
11 110373 elektrilised sojapiima valmistamise masinad soya milk making machines, electric
11 110293 elektrilised soojendushõõgniidid heating filaments, electric
11 110296 elektrilised soojenduspadjad, v.a meditsiinilised heating cushions, electric, not for medical purposes / heating pads, electric, not for medical purposes
11 110254 elektrilised survekeetjad autoclaves, electric, for cooking / pressure cookers, electric
11 110341 elektrilised šokolaadifontäänid chocolate fountains, electric
11 110368 elektrilised tajine-potid tajines, electric / tagines, electric
11 110051 elektrilised taskulambid electric torches / electric flashlights
11 110305 elektrilised tekid, v.a meditsiinilised blankets, electric, not for medical purposes
11 110362 elektrilised termospotid thermo-pots, electric
11 110337 elektrilised toiduaurutid food steamers, electric
11 110363 elektrilised toidudehüdraatorid food dehydrators, electric
11 110338 elektrilised tortiljapressid tortilla presses, electric
11 110258 elektrilised vahvliküpsetajad waffle irons, electric
11 110343 elektrilised veinikülmikud wine cellars, electric
11 110396 elektrilised õllepruulimismasinad kodukasutuseks beer brewing machines, electric, for household purposes
11 110022 elektripirnid light bulbs, electric
11 110137 elektriradiaatorid radiators, electric
11 110312 elektriseadmed jogurti valmistamiseks electric appliances for making yogurt / electric appliances for making yoghurt
11 110393 elektrisoojendusega kruusid electrically heated mugs
11 110351 elektrisoojendusega rõivad electrically heated clothing
11 110345 elektrisoojendusega sokid socks, electrically heated
11 110310 elektrisoojendusega vaibad electrically heated carpets
11 110122 elektrivalgustite soklid sockets for electric lights
11 110315 elektriventilaatorid isiklikuks tarbeks electric fans for personal use
11 110380 filtrid veefiltreerimisseadmetele filters for water filtering apparatus
11 110401 filtrid veefiltreerimisseadmetele membranes for water filtering apparatus
11 110162 gaasiboilerid gas boilers
11 110018 gaasi-friktsioonsüüteseadmed friction lighters for igniting gas
11 110294 gaasikondensaatorid, v.a masinaosad gas condensers, other than parts of machines
11 110163 gaasilambid gas lamps
11 110251 gaasipõleti otsakud brackets for gas burners
11 110161 gaasipõletid gas burners
11 110259 gaasiseadmete reguleer- ja turvaseadised regulating and safety accessories for gas apparatus
11 110138 gaasiskraberid, gaasipuhastid gas scrubbing apparatus
11 110019 gaasisüüteseadised gas lighters
11 110388 gaasitootmise adsorptsiooniseadmed adsorption apparatus for generating gas
11 110389 gaasitootmise membraanseadmed membrane apparatus for generating gas
11 110240 gaasitorustike reguleer- ja turvaseadised regulating and safety accessories for gas pipes
11 110111 gaaslahendus-elektrivalgustustorud discharge tubes, electric, for lighting
11 110311 hambatehnilised ahjud dental ovens
11 110390 heitvee töötlemise bioreaktorid bioreactors for use in the treatment of wastewater
11 110135 heitveepuhastusseadmed purification installations for sewage
11 110196 helendavad majanumbrid luminous house numbers
11 110399 helendavad pulgad valgustitena glow sticks for lighting
11 110189 helendavad valgustustorud luminous tubes for lighting
11 110202 helgiheitjad, prožektorid searchlights
11 110185 Hiina laternad Chinese lanterns
11 110043 hõõgpõletid incandescent burners
11 110049 hüdrandid hydrants
11 110334 hüdromassaaživannid hydromassage bath apparatus
11 110361 hüdropoonilised kasvatussüsteemid hydroponic growing systems
11 110325 hügieenitoad [sanitaarseadmed] clean chambers [sanitary installations]
11 110408 isiklikud mittemeditsiinilised jahutuspakid personal cooling packs, not for medical purposes
11 110035 istevannid, bideed bath tubs for sitz baths
11 110209 jahutusmasinad ja -seadmed cooling installations and machines
11 110214 jahutusseadmed cooling appliances and installations
11 110358 jalgrataste suunatuled directional lights for bicycles
11 110045 jalgrattalaternad bicycle lights
11 110119 joogijahutusaparaadid, joogijahutid beverage cooling apparatus
11 110147 joogiveefiltrid filters for drinking water
11 110095 juuksekuivatid hair driers / hair dryers
11 110195 jõulupuu elektriküünlad lights, electric, for Christmas trees / electric lights for Christmas trees
11 110167 jäämasinad ja -aparaadid ice machines and apparatus
11 110357 jäätisemasinad [külmutus- ja sügavkülmutusseadmed] ice-cream making machines
11 110397 jäätmete töötlemise bioreaktorid bioreactors for use in the treatment of waste
11 110023 kaarlambid arc lamps
11 110192 kaevurilambid miners' lamps
11 110078 katlatorud soojendusseadmetele boiler pipes [tubes] for heating installations
11 110210 keedurõngad cooking rings
11 110083 keskkütteradiaatorid central heating radiators
11 110084 keskkütteradiaatorite niisutid humidifiers for central heating radiators
11 110313 keskkütteseadmete paisupaagid expansion tanks for central heating installations
11 110014 kliimaseadmed air-conditioning installations
11 110011 kliimaseadmete filtrid filters for air conditioning
11 110236 klosetiistmed toilet seats
11 110403 kogu keha kuivatid full-body drying apparatus
11 110066 kohviröstrid coffee roasters
11 110093 korstnalõõrid chimney flues
11 110094 korstnasiibrid chimney blowers
11 110218 kraanid* taps* / faucets*
11 110055 kraanipihustid anti-splash tap nozzles
11 110219 kraanitihendid washers for water taps / washers for water faucets
11 110222 kuivatusaparaadid ja -seadmed drying apparatus and installations
11 110117 kuivatusaparaadid, eksikaatorid desiccating apparatus
11 110097 kuivatusaparaadid, kuivatid drying apparatus
11 110302 kuumaveepudelid hot water bottles
11 110008 kuumaõhuahjud hot air ovens
11 110016 kuumaõhuaparaadid hot air apparatus
11 110340 kuumaõhupuhurid, kuumaõhupüstolid heat guns
11 110017 kuumaõhuvannigarnituurid hot air bath fittings
11 110398 kuumusstabiilsed polüpropüleentorud küttepaigaldistele heat-stabilized polypropylene pipes for heating installations
11 110350 kuumutus- ja külmutusseadmed kuumade ja külmade jookide jaotamiseks heating and cooling apparatus for dispensing hot and cold beverages
11 110170 kuumutusplaadid hot plates
11 110186 kätepesukausid [sanitaarseadmete osad] wash-hand basins [parts of sanitary installations] / wash-hand bowls [parts of sanitary installations]
11 110108 köögipliidid cooking stoves / cookers
11 110314 köökide tõmbekapid extractor hoods for kitchens
11 110156 külmkambrid, külmutuskambrid refrigerating chambers / walk-in refrigerators
11 110026 külmkapid, külmutuskapid, külmikud refrigerating cabinets
11 110106 külmutid, külmikud, külmutusseadmed freezers
11 110359 külmutus-, jahutus- ja sügavkülmutusseadmed meditsiiniliseks ladustamiseks refrigerators, cooling apparatus and freezers for medical storage purposes
11 110157 külmutuskonteinerid refrigerating containers
11 110213 külmutusseadmed refrigerating appliances and installations
11 110155 külmutusseadmed ja -masinad refrigerating apparatus and machines
11 110274 külmutusseadmed, külmutid, külmkapid, külmikud refrigerators
11 110330 külmvitriinid refrigerating display cabinets
11 110085 kütteelemendid heating elements
11 110264 küttekatelde leektorud flues for heating boilers
11 110273 küttekatelde toiteseadmed feeding apparatus for heating boilers
11 110077 küttekatlad heating boilers
11 110073 küttepaigaldised heating installations
11 110198 kütteradiaatorid radiators [heating]
11 110067 kütteseadmed heating apparatus
11 110347 küünelambid nail lamps
11 110355 küünlalaternad candle lanterns
11 110326 laavakivid grillahjudele lava rocks for use in barbecue grills
11 110176 laborilambid laboratory lamps
11 110058 laboripõletid laboratory burners
11 110244 laborite tõmbekapid ventilation hoods for laboratories
11 110136 laevalgustid ceiling lights
11 110040 lambid [valgustid] lamps
11 110042 lambi-hõõgsukad lamp mantles / lamp casings
11 110091 lambiklaasid [ümbrised] lamp glasses
11 110169 lambikuplid lamp globes / globes for lamps
11 110183 lambipeegeldid lamp reflectors
11 110021 lambipirnid light bulbs
11 110044 lambipõletid burners for lamps
11 110237 lambivarjud lampshades
11 110238 lambivarjuhoidikud lampshade holders
11 110329 leivaküpsetusmasinad bread baking machines
11 110171 leivaröstrid, röstrid bread toasters / toasters
11 110332 leivavalmistusmasinad bread-making machines
11 110100 liimisoojendid, liimisoojendusseadmed glue-heating appliances
11 110191 linnaseröstrid malt roasters
11 110272 loputusseadmed, veeuhtimisseadmed water flushing installations / flushing apparatus
11 110395 lumetootmismasinad snow-making machines / snow cannons
11 110133 lühtrid chandeliers
11 110342 meditsiinilised desinfitseerimisseadmed disinfectant apparatus for medical purposes
11 110405 meditsiiniliste instrumentide sterilisaatorid sterilizers for medical instruments / sterilisers for medical instruments
11 110317 mikrolaineahjud [toiduvalmistusseadmed] microwave ovens [cooking apparatus]
11 110328 mikrolaineahjud tööstuslikuks kasutamiseks microwave ovens for industrial purposes
11 110110 mootorrattatuled motorcycle lights
11 110320 mullivannide seadmed whirlpool-jet apparatus
11 110336 multifunktsionaalsed küpsetid multicookers
11 110376 niiskuseeemaldid dehumidifiers
11 110327 niisutusseadmed põllumajanduslikuks kasutamiseks watering machines for agricultural purposes
11 110402 nutilambipirnid smart light bulbs
11 110300 näoaurusaunad steam facial apparatus [saunas]
11 110404 osonaatorid sanitaarseadmetena ozonizers for sanitizing purposes / ozone generators for sanitizing purposes
11 110053 pagariahjud bakers' ovens
11 110178 pastörisaatorid, pastöriseerimisseadmed, pastöörseadmed pasteurisers
11 110384 patareitoitega valguspulgad lightsticks, battery-operated
11 110197 paukgaasipõletid oxyhydrogen burners
11 110346 pealambid head torches / portable headlamps
11 110063 pesumajakatlad, pesulakatlad laundry room boilers / washing coppers
11 110223 pesuruumide kätekuivatusaparaadid, kätekuivatid hand drying apparatus for washrooms
11 110092 petrooleumilambi lambiklaasid lamp chimneys
11 110177 piimajahutusseadmed, piimajahutid milk cooling installations
11 110247 piirituspõletid alcohol burners
11 110249 pimestusvastased seadmed sõidukitele [lambitarindid] anti-glare devices for vehicles [lamp fittings] / anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings]
11 110301 pissuaarid sanitaarseadmetena urinals being sanitary fixtures
11 110204 pliidid kitchen ranges [ovens]
11 110203 polümeerimisseadmed polymerisation installations
11 110126 purskkaevud fountains
11 110159 puuviljaröstrid fruit roasters
11 110060 põletid burners
11 110048 põletusahjud, kuivatusahjud kilns
11 110279 põletusahjude, kuivatusahjude toendid kiln furniture [supports]
11 110371 põrandakütteseadmed underfloor heating apparatus and installations
11 110367 põrandalambid standard lamps / floor lamps
11 110270 päikeseahjud solar furnaces
11 110269 päikesekollektorid [küte] solar thermal collectors [heating]
11 110381 pöördosmoosi membraanfiltrid veetöötluseks reverse osmosis membrane filters for water treatment
11 110385 pöördosmoosiseadmed reverse osmosis units
11 110378 pöördosmoosiüksuste membraanid membranes for reverse osmosis units
11 110230 pöörleva praevardaga röstrid roasters
11 110056 pöörlevad praevardad roasting jacks
11 110339 raamatusterilisaatorid book sterilization apparatus / book sterilisation apparatus
11 110050 radiaatorikorgid radiator caps
11 110194 reservuaaritaseme kontrollkraanid level controlling valves in tanks
11 110331 riideaurutajad fabric steamers
11 110172 röstimisseadmed, grillplaadid [köögiseadmed], grillid [köögiseadmed] roasting apparatus / griddles [cooking appliances] / grills [cooking appliances]
11 110057 röstrivardad roasting spits
11 110377 sanitaarpaigaldiste veetorudesse lahuseid sisestavad desinfektsiooniseadmed disinfectant apparatus for dispensing solutions into water-pipes for sanitary installations
11 110221 sanitaarseadmed sanitary apparatus and installations
11 110103 sanitaarseadmete veetorud pipes [parts of sanitary installations] / water-pipes for sanitary installations
11 110297 saunaseadmed sauna bath installations
11 110267 sisekaminad fireplaces, domestic
11 110160 skraberid, gaasipuhastid [gaasiseadmete osad] gas scrubbers [parts of gas installations] / scrubbers [parts of gas installations]
11 110158 soengulambid curling lamps
11 110335 soevitriinid heated display cabinets
11 110271 solaariumid tanning beds
11 110407 soojendusega lihalõikelauad heated carving stations
11 110306 soojenduspannid warming pans
11 110201 soojendusplaadid heating plates
11 110250 soojendusseadmed jäätunud sõidukiklaaside sulatamiseks heating apparatus for defrosting vehicle windows
11 110069 soojusgeneraatorid heat regenerators
11 110268 soojuspumbad heat pumps
11 110002 soojussalvestid, soojusakumulaatorid, soojusakud heat accumulators
11 110129 soojusvahetid, v.a masinaosad heat exchangers, other than parts of machines
11 110348 sous vide elektrilised küpsetid sous-vide cookers, electric
11 110291 spaavannid spa baths [vessels]
11 110226 sterilisaatorid, steriliseeraparaadid sterilizers / sterilisers
11 110409 suitsumasinad smoke machines
11 110406 suitsutid [toiduvalmistusseadmed] smokers [cooking apparatus]
11 110278 suitsutusseadmed, v.a meditsiinilised fumigation apparatus, not for medical purposes
11 110090 sukelkeetlid immersion heaters
11 110212 sõidukihelkurid vehicle reflectors
11 110027 sõidukilaternad lights for vehicles
11 110200 sõidukite esilaternad vehicle headlights
11 110112 sõidukite jääst vabastamise seadmed defrosters for vehicles
11 110079 sõidukite kliimaseadmed, klimaatorid air conditioners for vehicles
11 110081 sõidukite kütteseadmed heaters for vehicles
11 110071 sõidukite suunatulepirnid light bulbs for directional signals for vehicles
11 110394 sõidukite sõidutuled running lights for vehicles
11 110229 sõidukite valgustusseadmed lighting apparatus for vehicles
11 110234 sõidukite ventilatsiooni-, kliimaseadmed ventilation [air-conditioning] installations for vehicles
11 110141 söödakuivatid, söödakuivatusseadmed drying apparatus for fodder and forage / forage drying apparatus
11 110072 süsielektrood carbon for arc lamps
11 110080 tahke-, vedel- või gaaskütusel töötavad soojendusseadmed heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels
11 110089 taldrikusoojendid plate warmers
11 110280 taskusoojendid pocket warmers
11 110064 teisaldatavad käimlad, klosetid toilets, portable
11 110036 teisaldatavad Türgi sauna kabiinid Turkish bath cabinets, portable
11 110149 teisaldatavad ääsid forges, portable
11 110360 teraapialambid, v.a meditsiinis kasutamiseks curing lamps, not for medical purposes
11 110319 termostaatilised klapid [kütteseadmete osad] thermostatic valves [parts of heating installations]
11 110323 tilkvihmutid [kastmisseadmed] drip irrigation emitters [irrigation fittings]
11 110107 toiduainete elektrilised kuumtöötlusnõud cooking utensils, electric
11 110109 toiduainete kuumtöötlemise seadmed cooking apparatus and installations
11 110321 toidujäätmete dehüdreerimise seadmed apparatus for dehydrating food waste
11 110068 torujuhtmekraanid, torukraanid taps for pipes and pipelines / faucets for pipes and pipelines / spigots for pipes and pipelines / cocks for pipes and pipelines
11 110086 triikraua küttekehad heaters for heating irons
11 110227 tubakajahutusseadmed, tubakajahutid cooling installations for tobacco
11 110228 tubakaröstrid tobacco roasters
11 110173 tuhastusseadmed, krematsiooniahjud incinerators
11 110153 tulekolded hearths
11 110059 tuletorud naftatööstuses kasutamiseks flare stacks for use in the oil industry
11 110182 turvalambid safety lamps
11 110322 tuukrite lambid diving lights
11 110193 tuumakütuse ja tuumaaeglustite töötlemise seadmed installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material
11 110253 tuumareaktorid nuclear reactors
11 110006 tõmbekapid ventilation hoods
11 110148 tõrvikud flaming torches
11 110263 tänavalaternad street lamps
11 110382 tööpinda integreeritud köögivalamud kitchen sinks incorporating integrated worktops
11 110292 tööstuslik kromatograafiaaparatuur chromatography apparatus for industrial purposes
11 110391 tööstuslikud kääritusseadmed fermentation apparatus for industrial purposes
11 110374 tühjad kohvikapslid elektrilistele kohvimasinatele coffee capsules, empty, for electric coffee machines
11 110370 udumasinad fog machines
11 110318 ujumisbasseinide kloreerimise seadmed swimming pool chlorinating apparatus
11 110180 ultraviolettlambid, v.a meditsiinilised ultraviolet ray lamps, not for medical purposes
11 110364 USB-toitega käesoojendajad USB-powered hand warmers
11 110365 USB-toitega tassisoojendajad USB-powered cup heaters
11 110299 valamud sinks
11 110414 valgusdioodidega [LED] pirnid light-emitting diode [LED] light bulbs
11 110118 valgushajutid light diffusers
11 110369 valgusprojektorid light projectors
11 110333 valgustkiirgavatel dioodidel põhinevad [LED-]valgustid light-emitting diodes [LED] lighting apparatus
11 110130 valgustusaparaadid ja -seadised lighting apparatus and installations
11 110041 valgustuslaternad lanterns for lighting
11 110190 valgustusseadmete magneesiumniidid magnesium filaments for lighting
11 110039 vanni sanitaarseadmed bath installations / bath plumbing fixtures
11 110033 vannid bath tubs
11 110349 vannide mikromulligeneraatorid microbubble generators for baths
11 110038 vannisoojendid heaters for baths
11 110037 vannitarvikud bath fittings
11 110188 vedelikujahutusseadmed cooling installations for liquids
11 110216 vee- ja gaasiseadmete ja vee- või gaasitorustike reguleerimise seadmed regulating accessories for water or gas apparatus and pipes
11 110217 vee- ja gaasiseadmete ja vee- või gaasitorustike turvaseadmed safety accessories for water or gas apparatus and pipes
11 110124 veefiltrimisseadmed water filtering apparatus
11 110125 veejahutusseadmed, veejahutid cooling installations for water
11 110096 veejaotusseadmed water distribution installations
11 110104 veejuhtmestiku seadmed water conduits installations
11 110105 veeklosetid toilets [water-closets] / water closets
11 110116 veemagestusaparaadid desalination plants
11 110243 veepehmendusaparaadid ja -seadmed water softening apparatus and installations
11 110383 veepuhastiga kohvimasinad coffee machines incorporating water purifiers
11 110123 veepuhastusseadmed water purification installations
11 110206 veepuhastusseadmed ja -masinad water purifying apparatus and machines
11 110276 veesisselaskeseadmed water intake apparatus
11 110052 veesoojendid water heaters
11 110076 veesoojendusseadmed heating installations [water] / hot water heating installations
11 110128 veesterilisaatorid water sterilizers / water sterilisers
11 110127 veesurvereservuaarid pressure water tanks
11 110239 veetorustiku segistite kraanid mixer taps for water pipes / mixer faucets for water pipes
11 110379 veetöötlusseadmete membraanfiltreerimisüksused membrane filtration units for water treatment apparatus
11 110252 veevarustusseadmed water supply installations
11 110241 veevarustusseadmete reguleer- ja turvaseadised regulating and safety accessories for water apparatus
11 110065 ventilaatorid [kliimaseadmed] fans [air-conditioning]
11 110225 ventilaatorid [kliimaseadmete osad] fans [parts of air-conditioning installations]
11 110233 ventilatsiooniseadmed ja -aparaadid, kliimaseadmed ja -aparaadid ventilation [air-conditioning] installations and apparatus
11 110400 venturi küürimisseadmed venturi scrubbers
11 110304 voodisoojendid bed warmers
11 110392 väetiselahusega niisutamise seadmed apparatus for fertilizer irrigation
11 110075 WC-loputuskastid flushing tanks
11 110235 WC-potid, klosetipotid toilet bowls
11 110356 õhu baasil töötavad fritterid air fryers
11 110174 õhu- või veeioniseerimisaparaadid ionization apparatus for the treatment of air or water
11 110009 õhudesodoreerseadmed, õhudesodoraatorid air deodorizing apparatus / air deodorising apparatus
11 110012 õhueelsoojendid air reheaters
11 110015 õhufiltrimisseadmed, õhupuhastid air filtering installations
11 110010 õhujahutid air cooling apparatus
11 110099 õhukonditsioneerid air-conditioning apparatus
11 110013 õhukuivatid air driers / air dryers
11 110372 õhuniisutid humidifiers
11 110207 õhupuhastusseadmed ja -masinad air purifying apparatus and machines
11 110245 õhusterilisaatorid air sterilizers / air sterilisers
11 110007 õhusõidukite valgustusseadmed lighting installations for air vehicles
11 110353 õliahjude tahid wicks adapted for oil stoves
11 110179 õlilambid oil lamps
11 110277 õlipuhastusseadmed, õlipuhastid oil-scrubbing apparatus
11 110199 õlipõletid oil burners

Klass 12

Transpordivahendid; maismaa-, vee- ja õhusõidukid

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
12 120203 aeronautikaaparaadid, -masinad ja
-seadmed
aeronautical apparatus, machines and appliances
12 120041 aerud oars
12 120012 amfiiblennukid amphibious airplanes
12 120326 amfiibsõidukid amphibious vehicles
12 120018 autobussid motor buses
12 120199 autod cars / automobiles / motor cars
12 120210 autode amortisaatorid shock absorbers for automobiles
12 120209 autode kaitserauad, põrkerauad bumpers for automobiles
12 120263 autode piduriklotsid brake pads for automobiles
12 120245 autode päikesekatted, -varjud sun-blinds adapted for automobiles
12 120161 autode suusakaared ski carriers for cars
12 120282 autode tuhatoosid ashtrays for automobiles
12 120249 autoelamud, vagunelamud camping cars / motor homes
12 120207 autokered automobile bodies
12 120295 autonoomsed allveesõidukid merepõhja inspekteerimiseks autonomous underwater vehicles for seabed inspections
12 120279 autonoomsed autod / isejuhtivad autod autonomous cars / self-driving cars
12 120342 autonoomsed maismaasõidukid autonomous land vehicles
12 120206 autorehvid automobile tyres / automobile tires
12 120025 autošassiid automobile chassis
12 120105 bagerid [laevad] dredgers [boats]
12 120213 betoonisegamisautod, betooniautod concrete mixing vehicles
12 120030 dirižaablid, õhulaevad airships / dirigible balloons
12 120273 droonid militaarseks kasutuseks military drones
12 120313 droonid saadetiste kohaletoimetamiseks delivery drones
12 120275 droonid tsiviilkasutuseks civilian drones
12 120297 elektrilised jalgrattad electric bicycles
12 120110 elektrisõidukid electric vehicles
12 120154 esiklaasid, tuuleklaasid windscreens / windshields
12 120262 esitulede puhastid headlight wipers
12 120125 furgoonid, pakiautod vans [vehicles]
12 120068 golfiautod golf carts [vehicles] / golf cars [vehicles]
12 120315 gürokopterid gyrocopters
12 120056 haagissuvilad caravans
12 120316 helikopterid helicopters
12 120325 hobukaarikud horse-drawn carriages
12 120347 hobuseveokid horse vans
12 120345 hobuveohaagised horse trailers
12 120237 hõljukid, õhkpadjal liikuvad sõidukid air cushion vehicles
12 120135 hüdroplaanid hydroplanes
12 120133 illuminaatorid portholes
12 120335 isesõitvad kullerrobotid self-driving robots for delivery
12 120319 isetasakaalustuvad elektrilised monorattad self-balancing electric unicycles
12 120318 isetasakaalustuvad elektrirollerid self-balancing boards
12 120202 jahid yachts
12 120080 jalgrataste juhtrauad bicycle handlebars
12 120310 jalgrataste järelkärud bicycle trailers
12 120248 jalgratastele kohandatud korvid baskets adapted for bicycles
12 120268 jalgratastele kohandatud sadulakotid saddlebags adapted for bicycles
12 120254 jalgratastele kohandatud sadulakotid või -korvid panniers adapted for bicycles
12 120087 jalgrataste porilauad bicycle mudguards
12 120095 jalgrataste rattad bicycle wheels
12 120232 jalgrataste sadulakatted saddle covers for bicycles
12 120214 jalgrataste sisekummid inner tubes for bicycle tyres / inner tubes for bicycle tires
12 120234 jalgrataste tihtrehvid tubeless tyres for bicycles / tubeless tires for bicycles
12 120046 jalgrataste tugijalad bicycle kickstands
12 120085 jalgrataste ülekanded, ülekandemehhanismid gears for bicycles
12 120044 jalgrattad bicycles
12 120269 jalgrattakellad bicycle bells
12 120061 jalgrattaketid bicycle chains
12 120094 jalgrattakodarad spokes for bicycle wheels / bicycle wheel spokes
12 120090 jalgrattamootorid bicycle motors
12 120092 jalgrattapedaalid bicycle pedals
12 120086 jalgrattapidurid bicycle brakes
12 120093 jalgrattapumbad pumps for bicycle tyres / pumps for bicycle tires
12 120088 jalgrattapöiad rims for bicycle wheels / bicycle wheel rims
12 120221 jalgrattaraamid bicycle frames
12 120084 jalgrattarehvid bicycle tyres / bicycle tires
12 120091 jalgrattarummud hubs for bicycle wheels
12 120096 jalgrattasadulad bicycle saddles
12 120089 jalgrattavändad bicycle cranks
12 120329 jetid [isiklikud veesõidukid] water scooters [personal watercraft]
12 120309 järelhaagised jalgrataste transportimiseks trailers for transporting bicycles
12 120301 kaameradroonid camera drones / photography drones
12 120314 kaameraga minikopterid helicams
12 120064 kaatrid, barkassid launches
12 120043 kaevanduskärude rattad mine cart wheels
12 120050 kaherattalised käsikärud, kottkärud, pagasikärud, pakikärud, pakivankrid two-wheeled trolleys / luggage trucks / sack-barrows
12 120001 kahveltõstukid forklift trucks
12 120302 kalastuskärud fishing trolleys
12 120039 kaldteed paatide ja laevade vettelaskmiseks inclined ways for boats
12 120265 kallurid tilt trucks
12 120183 kallutuskärud tilting-carts
12 120153 kanuuaerud paddles for canoes
12 120274 kanuud canoes
12 120016 kastmisautod sprinkling trucks
12 120065 kaubaveokärud handling carts
12 120294 kaugjuhitavad sõidukid allveeinspektsiooniks remotely operated vehicles for underwater inspections
12 120257 kaugjuhtimisega sõidukid, v.a mänguasjad remote control vehicles, other than toys
12 120346 kickbike-tõukerattad kickbikes
12 120233 kiirabiautod ambulances
12 120121 klaasipuhastid windshield wipers / windscreen wipers
12 120179 klambid, knaabid [merendus] cleats [nautical]
12 120305 klõpsud autoosade autokerele kinnitamiseks clips adapted for fastening automobile parts to automobile bodies
12 120055 kokkupandavad katused sõidukitele hoods [folding roofs] for vehicles / tops [folding roofs] for vehicles
12 120191 kolmerattalised jalgrattad tricycles
12 120162 kolmerattalised veojalgrattad, veomootorrattad delivery tricycles / carrier tricycles
12 120251 koristuskärud cleaning trolleys
12 120117 kosmoselaevad, kosmoseaparaadid, kosmoselennuaparaadid space vehicles
12 120312 kraanafunktsiooniga veoautod trucks incorporating a crane
12 120006 kuumaõhupallid hot air balloons
12 120219 kärud* carts*
12 120250 kärude rullikud casters for trolleys [vehicles] / casters for carts [vehicles]
12 120337 kärutõstukid straddle carriers
12 120106 käsidresiinid handcars
12 120218 käsikärud wheelbarrows
12 120324 käsikärud* trolleys*
12 120189 köisraudteed funiculars
12 120190 köisraudteevagunid, telferid (köisteevagonetid) telpher railways [cable cars] / cable cars
12 120071 köisraudteeveerem rolling stock for funicular railways
12 120051 köisveokabiinid, rippkonveierite kabiinid cars for cable transport installations
12 120188 köisveoseadmed ja -seadmestikud cable transport apparatus and installations
12 120176 külgkorvid, külghaagised side cars
12 120128 külmutusautod, külmikautod refrigerated vehicles
12 120129 külmutusvagunid [raudteeveerem] refrigerated raileay wagons
12 120341 kütusepaagid sõidukitele fuel tanks for vehicles
12 120340 laagrid [sõidukiosad] bearings [parts of vehicles]
12 120052 laatsaretfurgoonid caissons [vehicles]
12 120150 laevad ships
12 120037 laevade rooliseadmed steering gears for ships
12 120082 laevakaared timbers [frames] for ships
12 120035 laevakered ship hulls
12 120073 laevakorstnad funnels for ships
12 120151 laevakruvid screws [propellers] for ships
12 120259 laevamastid masts for boats
12 120252 laevaparraste põrkepadjandid fenders for ships
12 120343 lahingulaevad battleships
12 120076 lahtised veovagunid, kaubavagunid mine cars
12 120113 langevarjud parachutes
12 120163 lapsekärud pushchairs / strollers
12 120165 lapsekärude, lapsevankrite varikatted pushchair hoods / stoller hoods
12 120293 lapsekärudele kohandatud kotid bags adapted for pushchairs / bags adapted for strollers
12 120291 lapsekärudele kohandatud soojakotid fitted footmuffs for pushchairs / fitted footmuffs for strollers
12 120289 lapsevankrid prams / baby carriages
12 120164 lapsevankrikatted pushchair covers / stroller covers
12 120277 lapsevankrite kohandatud sääsevõrgud fitted pushchair mosquito nets / fitted stroller mosquito nets
12 120290 lapsevankritele kohandatud soojakotid fitted footmuffs for prams / fitted footmuffs for baby carriages
12 120112 laste turvaistmed sõidukitesse safety seats for children, for vehicles
12 120311 lemmikloomakärud pet strollers
12 120027 lennukid aeroplanes
12 120344 lennukikandjad aircraft carriers
12 120014 libisemisvastased rehviketid anti-skid chains
12 120296 liigendbusside lõõtsad bellows for articulated buses
12 120321 lumesahkade rehvid tyres for snow ploughs / tires for snow ploughs
12 120333 lumesõidukid snow-going vehicles
12 120327 maastikusõidukid all-terrain vehicles
12 120081 magamiskohad sõidukites sleeping berths for vehicles
12 120136 magamisvagunid sleeping cars
12 120193 maismaa-, õhu-, vee-, raudteesõidukid vehicles for locomotion by land, air, water or rail
12 120225 maismaasõidukite ajamiketid drive chains for land vehicles
12 120109 maismaasõidukite elektrimootorid motors, electric, for land vehicles
12 120235 maismaasõidukite hammasreduktorid reduction gears for land vehicles
12 120227 maismaasõidukite hüdrosidurid torque converters for land vehicles
12 120142 maismaasõidukite jõuülekanded transmission mechanisms for land vehicles
12 120226 maismaasõidukite jõuülekandeketid transmission chains for land vehicles
12 120246 maismaasõidukite jõuülekandevõllid transmission shafts for land vehicles
12 120058 maismaasõidukite karterid, v.a mootoriosad crankcases for land vehicle components, other than for engines
12 120242 maismaasõidukite kepsud, v.a mootoriosad connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines
12 120217 maismaasõidukite käigukastid gear boxes for land vehicles
12 120143 maismaasõidukite käiturmehhanismid propulsion mechanisms for land vehicles
12 120272 maismaasõidukite mootorialused engine mounts for land vehicles
12 120130 maismaasõidukite mootorid engines for land vehicles / motors for land vehicles
12 120336 maismaasõidukite pneumaatilised või hüdraulilised lineaarkäivitid pneumatic or hydraulic linear actuators for land vehicles
12 120145 maismaasõidukite reaktiivmootorid jet engines for land vehicles
12 120003 maismaasõidukite sidurid couplings for land vehicles
12 120111 maismaasõidukite sidurid clutches for land vehicles
12 120192 maismaasõidukite turbiinid turbines for land vehicles
12 120148 maismaasõidukite vabakäigusidurid freewheels for land vehicles
12 120139 maismaasõidukite veomootorid driving motors for land vehicles
12 120103 maismaasõidukite ülekandemehhanismid gearing for land vehicles
12 120339 mootoriga rulad motorized skateboards
12 120097 mootorrataste jalgtoed motorcycle kickstands
12 120285 mootorrataste juhtrauad motorcycle handlebars
12 120298 mootorrataste sadulakatted saddle covers for motorcycles
12 120147 mootorrattad motorcycles
12 120283 mootorrattaketid motorcycle chains
12 120287 mootorrattakotid panniers adapted for motorcycles
12 120286 mootorrattamootorid motorcycle engines
12 120284 mootorrattaraamid motorcycle frames
12 120175 mootorrattasadulad motorcycle saddles
12 120256 mootorsaanid, mootorkelgud snowmobiles
12 120196 mopeedid mopeds
12 120280 motoriseeritud tõukerattad motor scooters
12 120281 motorollerid liikumisvaegusega inimestele mobility scooters
12 120334 mudelile kohandatud armatuurlauakatted sõidukitele fitted dashboard covers for vehicles
12 120255 ostukärud shopping trolleys / shopping carts
12 120040 paadi- või laevakruvid screw-propellers for boats
12 120021 paadid, laevad boats
12 120048 paaditaavetid davits for boats
12 120038 paatide allalaskeseadmed disengaging gear for boats
12 120066 paindtorukärud, voolikukärud hose carts
12 120063 pargased, praamid barges
12 120028 parvlaevad, praamid ferry boats
12 120118 peelepuud, laevapeeled spars for ships
12 120159 pontoonid pontoons
12 120036 pootshaagid boat hooks
12 120049 porilauad, poritiivad, rataste porikaitsmed mudguards
12 120131 prikkamisaerud, päramõlad, roolaerud sculls / stern oars
12 120308 prügiautod rubbish trucks / garbage trucks
12 120307 puksiirautod, treilerautod tow trucks / wreckers for transport
12 120306 päästesaanid rescue sleds
12 120169 rataste kodarapingutid, kodaraklipsid spoke clips for wheels
12 120062 ratastoolid wheelchairs
12 120127 rattarummukatted bands for wheel hubs
12 120002 raudteehaakeseadmed railway couplings
12 120140 raudteevagunid railway carriages
12 120047 raudteevagunite paaristeljed bogies for railway cars
12 120078 raudteeveeremi puhvrid buffers for railway rolling stock
12 120072 raudteeveeremid rolling stock for railways
12 120033 raudteeveeremi-rehviäärikud flanges of railway wheel tyres / flanges of railway wheel tires
12 120156 rehvide protekteerimise veereteed treads for retreading tyres / treads for retreading tires
12 120292 rehvide vahtsisud tyre mousse inserts / tire mousse inserts
12 120155 rehvinaastud spikes for tyres / spikes for tires / studs for tyres / studs for tires
12 120019 reisibussid motor coaches
12 120303 restkärud roll cage trolleys
12 120172 restoranvagunid dining carriages / dining cars
12 120004 rippkonveierid, köisteed aerial conveyors
12 120300 robotautod robotic cars
12 120070 roolid, tüürid rudders
12 120124 rummukübarad hub caps
12 120186 saanid, mootorsaanid sleighs [vehicles]
12 120122 seelikukaitsed jalgrattale dress guards for bicycles
12 120266 sigaretisüütlid autodele cigar lighters for automobiles
12 120194 sisekummi, lohvi kleepuvad kummipaigad adhesive rubber patches for repairing inner tubes
12 120008 sisekummide parandamise komplektid, lohviparanduskomplektid repair outfits for inner tubes
12 120271 soomussõidukid armoured vehicles / armored vehicles
12 120338 soosõidukid swamp-going vehicles
12 120330 spetsiaalselt sõidukitele kohandatud valvetornid surveillance towers specially adapted for vehicles
12 120178 sportautod sports cars
12 120170 suusaliftid, suusatõstukid, köisteed ski lifts
12 120198 sõidukiaknad windows for vehicles
12 120177 sõidukiistmed vehicle seats
12 120015 sõidukiistmete peatoed head-rests for vehicle seats
12 120059 sõidukiistmete turvavööd safety belts for vehicle seats
12 120222 sõidukikered bodies for vehicles
12 120126 sõidukipidurid brakes for vehicles
12 120215 sõidukipidurite hõõrdkatted brake linings for vehicles
12 120195 sõidukipolsterdused upholstery for vehicles
12 120116 sõidukirataste tasakaalustusvihid balance weights for vehicle wheels
12 120304 sõidukirataste tiibmutrid lug nuts for vehicle wheels
12 120053 sõidukirattad vehicle wheels
12 120031 sõidukirehvid tyres for vehicle wheels / tires for vehicle wheels
12 120013 sõidukirehvide libisemisvastased seadised non-skid devices for vehicle tires / non-skid devices for vehicle tyres
12 120074 sõidukiroomikud [lindid], roomikud traktori tüüpi sõidukitele treads for vehicles [tractor type] / treads for vehicles [roller belts]
12 120069 sõidukišassiid vehicle chassis
12 120185 sõidukite alusraamistikud undercarriages for vehicles
12 120141 sõidukite astmelauad vehicle running boards
12 120241 sõidukite bensiinipaagikorgid caps for vehicle fuel tanks
12 120017 sõidukite haakeseadmed trailer hitches for vehicles
12 120212 sõidukite helisignaalseadmed horns for vehicles
12 120079 sõidukite hüdrosüsteemid hydraulic circuits for vehicles
12 120132 sõidukite istmekatted seat covers for vehicles
12 120278 sõidukite juhtkangid vehicle joysticks
12 120077 sõidukite kaitserauad, põrkerauad vehicle bumpers
12 120054 sõidukite kapotid, mootoriruumi kaaned hoods for vehicle engines / bonnets for vehicle engines
12 120320 sõidukite kapotile kinnitatavad võllikud, tihvtid vehicle bonnet pins / vehicle hood pins
12 120276 sõidukite küljepeeglid side view mirrors for vehicles
12 120029 sõidukite pakiraamid luggage carriers for vehicles
12 120123 sõidukite pakivõrgud luggage nets for vehicles
12 120267 sõidukite pidurikettad brake discs for vehicles
12 120216 sõidukite piduriklotsid brake shoes for vehicles
12 120236 sõidukite pidurisegmendid brake segments for vehicles
12 120204 sõidukite pimestusvastased seadmed* anti-dazzle devices for vehicles* / anti-glare devices for vehicles*
12 120168 sõidukite rattakodarad vehicle wheel spokes
12 120174 sõidukite rattapöiad, veljed rims for vehicle wheels / vehicle wheel rims
12 120060 sõidukite rattarummud hubs for vehicle wheels / vehicle wheel hubs
12 120032 sõidukite rehviventiilid valves for vehicle tyres / valves for vehicle tires
12 120260 sõidukite roolikatted covers for vehicle steering wheels
12 120230 sõidukite roolirattad steering wheels for vehicles
12 120261 sõidukite spoilerid spoilers for vehicles
12 120228 sõidukite suunatuled signal arms for vehicles
12 120026 sõidukite tagurdusalarmid reversing alarms for vehicles
12 120244 sõidukite turvarihmad security harness for vehicle seats
12 120011 sõidukite tõukeleevendid shock absorbing springs for vehicles
12 120288 sõidukite täisrehvid solid tyres for vehicle wheels / solid tires for vehicle wheels
12 120010 sõidukite vedruamortisaatorid suspension shock absorbers for vehicles
12 120034 sõidukite väändvedrud torsion bars for vehicles
12 120171 sõidukite õõtshoobade vedrud vehicle suspension springs
12 120211 sõidukite ärandamisvastased alarmiseadmed anti-theft alarms for vehicles
12 120200 sõidukite ärandamisvastased seadised anti-theft devices for vehicles
12 120119 sõidukiteljed axles for vehicles
12 120323 sõidukites kasutatavad tassihoidikud cup holders for vehicles
12 120160 sõidukiuksed doors for vehicles
12 120144 sõjaväesõidukid [transpordivahendid] military vehicles for transport
12 120166 sõukruvid screw-propellers
12 120243 tagaluukide tõstukid [maismaasõidukite osad] tailboard lifts [parts of land vehicles] / elevating tailgates [parts of land vehicles] / power tailgates [parts of land vehicles]
12 120173 tahavaatepeeglid rearview mirrors
12 120317 tasakaaluliikurid self-balancing scooters
12 120120 teljekaelad axle journals
12 120180 tooltõstukid chairlifts
12 120075 traktorid tractors
12 120187 trammid tramcars
12 120331 transpordikelgud pulks for transportation
12 120057 treilerid, raskeveohaagised trailers [vehicles]
12 120182 tullid, aerutoed rowlocks / oarlocks
12 120322 tuukrikellad diving bells
12 120253 tõukekelgud kick sledges
12 120258 tõukerattad push scooters [vehicles]
12 120201 vagunikaadurid [raudteevaguni osad] tipping apparatus [parts of railway wagons]
12 120067 valukopakärud, valukopavankrid casting carriages / casting cars / ladle carriages / ladle cars
12 120332 valvepaadid rescue boats
12 120264 varurehvide katted spare wheel covers / spare tire covers / spare tyre covers
12 120138 vedurid locomotives
12 120229 vedurikorstnad funnels for locomotives
12 120149 veesõidukid water vehicles
12 120022 veoautod lorries / trucks
12 120042 veoautode kallurkered, kaadurkered tipping bodies for lorries / tipping bodies for trucks
12 120134 vesilennukid seaplanes
12 120328 vesinikautod hydrogen-fueled cars
12 120224 vormijärgivad sõidukikatted vehicle covers [shaped]
12 120299 võidusõiduautod motor racing cars
12 120247 õhkpadjad [autode turvavahendid] air bags [safety devices for automobiles]
12 120157 õhkrehvid, pneumorehvid pneumatic tyres / pneumatic tires
12 120007 õhkrehvide sisekummid [lohvid] inner tubes for pneumatic tyres / inner tubes for pneumatic tires
12 120114 õhkrehvide, pneumorehvide väliskummid casings for pneumatic tires / casings for pneumatic tires
12 120009 õhupumbad [sõidukiseadised] air pumps [vehicle accessories]
12 120005 õhusõidukid air vehicles
12 120184 õhusõidukid, lennukid aircraft
12 120223 õhusõidukite katapultistmed ejector seats for aircraft

Klass 13

Tulirelvad; laskemoon ja mürsud; lõhkeained; ilutulestikuvahendid

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
13 130005 ammooniumnitraatlõhkeained ammonium nitrate explosives
13 130001 atsetüülnitrotselluloos acetyl-nitrocellulose
13 130075 automaatrelvade laskemoonavööd automatic firearm ammunition belts
13 130015 ballistilised relvad, ballistilised raketid ballistic weapons / ballistic missiles
13 130017 Bengali tuled Bengal lights
13 130006 detonaatorid detonators
13 130032 dünamiit dynamite
13 130069 harpuunpüssid harpoon guns
13 130082 harpuunrelvadele kohandatud harpuunid harpoons adapted for harpoon guns
13 130013 ilutulestikuvahendid fireworks
13 130041 jahihaavlid lead shot for hunting
13 130026 jahitulirelvad, sporttulirelvad hunting firearms / sporting firearms
13 130020 kahurid cannons
13 130022 karabiinid, vintpüssid rifles / carbines
13 130046 kuulipildujad machine guns
13 130078 käsigranaadid hand grenades
13 130027 laskemoon ammunition
13 130074 laskemoonavööd belts adapted for ammunition
13 130057 laskeplatvormid firing platforms
13 130034 lõhkeained explosives
13 130080 lõhkeainega või pürotehnilised signaalraketid rescue flares, explosive or pyrotechnic
13 130018 lõhkekapslid detonating plugs
13 130003 lõhkepaketid explosive cartridges
13 130045 miinid mines [explosives]
13 130047 miinipildujad mortars [firearms]
13 130007 mootoriga relvad motorized weapons
13 130052 mürsud, raketid [relvad] projectiles [weapons]
13 130023 padrunid cartridges
13 130019 padrunikestad cartridge cases
13 130024 padrunilaadurid cartridge loading apparatus
13 130016 padrunilintide laadurid apparatus for filling cartridge belts
13 130025 padrunitaskud cartridge pouches
13 130063 padrunivööd, relvade õlarihmad shoulder straps for weapons / bandoliers for weapons
13 130072 pauklaengutega (lõhke)kestad firecrackers
13 130073 pihustatavad isiklikud kaitsevahendid sprays for personal defense purposes / sprays for personal defence purposes
13 130008 pisargaasid [relvad] tear-gas weapons
13 130066 pistongid, tongid, v.a mänguasjad detonating caps, other than toys / percussion caps, other than toys
13 130051 pulberlõhkeaine explosive powders
13 130053 pürofoorsed ained pyrophoric substances
13 130030 püroksüliin guncotton / pyroxylin
13 130054 pürotehnilised tooted pyrotechnic products
13 130064 pürotehnilised udusignaalid fog signals, explosive
13 130036 püssid, kahurid [relvad] guns [weapons]
13 130037 püssilaed gunstocks
13 130050 püssirohi gunpowder
13 130029 püssirohusarved powder horns
13 130049 püstolid [relvad] pistols [arms]
13 130068 raketid, reaktiivmürsud rockets [projectiles]
13 130079 raketipüstolid flare pistols
13 130043 raketistardiseadmed, raketiheitjad rocket launchers
13 130056 raskerelvade pöördetapid trunnions for heavy weapons
13 130040 relvade ja vintpüsside päästikukaitsmed trigger guards for guns and rifles / trigger guards for rifles
13 130038 relvade ja vintpüsside sihikupeeglid sighting mirrors for guns and rifles / sighting mirrors for guns / sighting mirrors for rifles
13 130070 relvade mürasummutid noise-suppressors for guns
13 130033 relvakastid, vintpüssikastid rifle cases / gun cases
13 130055 revolvrid revolvers
13 130035 signaalraketid signal rocket flares
13 130058 sihikud tulirelvadele, v.a optilised sights, other than telescopic sights, for firearms
13 130081 stardipüstolid starting pistols / starter pistols
13 130002 suurtükialused, lafetid gun carriages [artillery]
13 130014 suurtükid, kahurid artillery guns [cannons]
13 130048 suurtükimürsud shells [projectiles]
13 130065 suurtükisihikud, v.a teleskoopsihikud sights, other than telescopic sights, for artillery
13 130044 sütikud või süütenöörid kaevandustes kasutamiseks fuses for explosives, for use in mines
13 130061 sütikud, süütelaengud, -kapslid, -taelad primings [fuses]
13 130062 sütikud, süütenöörid detonating fuses for explosives / firing lanyards for explosives
13 130060 sütikud, süütenöörid, -kapslid, -taelad fuses for explosives
13 130071 tankid [relvad] tanks [weapons]
13 130076 torpeedod torpedoes
13 130009 tulirelvad firearms
13 130031 tulirelvade kabad breeches of firearms
13 130042 tulirelvade laskemoon ammunition for firearms
13 130010 tulirelvade puhastusharjad cleaning brushes for firearms
13 130028 vintpüsside ja püstolite kuked hammers for guns and rifles / hammers for guns / hammers for rifles
13 130021 vintpüssitorud, püssitorud rifle barrels / gun barrels
13 130077 vööl kantavad tulirelvad side arms [firearms]
13 130059 õhupüstolid [relvad] air pistols [weapons]

Klass 14

Väärismetallid ja nende sulamid; juveeltooted, poolvääriskivid ja vääriskivid; kellad ja kronomeetrilised riistad

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
14 140042 aatomkellad atomic clocks
14 140001 ahhaadid agates
14 140006 amuletid [juveeltooted] amulets [jewelry] / amulets [jewellery]
14 140165 cloisonné-tehnikas ehted cloisonné jewellery / cloisonné jewelry
14 140168 ehete haagid clasps for jewellery / clasps for jewelry
14 140169 ehete valmistamiseks kasutatavad tarvikud jewellery findings / jewelry findings
14 140069 ehisnõelad ornamental pins
14 140150 ehisnõelad [juveeltooted] pins [jewellery] / pins [jewelry]
14 140182 ehisnõelad kübarate kinnitamiseks jewellery hat pins / jewelry hatpins
14 140166 ehtekarbid jewellery boxes / jewelry boxes
14 140032 elektrilised kellad clocks and watches, electric
14 140046 elevandiluust juveeltooted ivory jewellery / ivory jewelry
14 140047 gagaatehted ornaments of jet
14 140167 helmed juveeltoodete valmistamiseks beads for making jewellery / beads for making jewelry
14 140008 hõbelõng [hõbetraat] spun silver [silver wire]
14 140009 hõbeniit [juveeltoode] silver thread [jewelry] / silver thread [jewellery]
14 140045 iriidium iridium
14 140173 juveeltoodete esitluskarbid presentation boxes for jewellery / presentation boxes for jewelry
14 140170 juveeltoodete kokkurullitavad ümbrised jewellery rolls /  jewelry rolls
14 140050 juveeltooted jewellery / jewelry
14 140031 kaelakeed necklaces [jewelry] / necklaces [jewellery]
14 140021 kella numbrilauad dials [clock- and watchmaking]
14 140106 kellaankrud anchors [clock- and watchmaking]
14 140011 kellad clocks
14 140145 kellade esitluskarbid presentation boxes for watches
14 140060 kellade käigumehhanismid movements for clocks and watches
14 140025 kellaketid watch chains
14 140059 kellaklaasid watch glasses / watch crystals
14 140044 kellakorpused, v.a käekellade korpused clock cases
14 140023 kellamehhanismid clockworks
14 140002 kellaosutid, v.a käekellade osutid clock hands
14 140013 kellapendlid pendulums [clock- and watchmaking]
14 140017 kellarihmad watch bands /straps for wristwatches / watch straps
14 140058 kellavedrud watch springs
14 140024 ketid [juveeltooted] chains [jewelry] / chains [jewellery]
14 140119 kingaehted [juveeltooted] shoe jewellery / shoe jewelry
14 140043 kontrollkellad, emakellad control clocks [master clocks] / master clocks
14 140027 kronograafid [käekellad] chronographs [watches]
14 140028 kronomeetrid chronometers
14 140030 kronomeetrilised riistad chronometric instruments
14 140029 kronoskoobid chronoscopes
14 140180 krutsifiksid juveeltoodetena crucifixes as jewellery / crucifixes as jewelry
14 140064 kuldniit [juveeltoode] gold thread [jewelry] /gold thread [jewellery]
14 140118 kõrvarõngad earrings
14 140057 käe-, taskukellad* watches*
14 140016 käekellad wristwatches
14 140144 käekellade korpused watch cases [parts of watches]
14 140174 käekellade osutid watch hands
14 140015 käevõrud [juveeltooted] bracelets [jewelry] / bracelets [jewellery]
14 140117 kübaraehted [juveeltooted] hat jewellery / hat jewelry
14 140187 lemmikloomade ehted jewellery for pets / jewelry for pets
14 140171 lihvitud vääriskivid cabochons
14 140033 lipsuklambrid, -kinnitid, -nõelad tie clips
14 140151 lipsunõelad tie pins
14 140122 mansetinööbid cuff links
14 140052 medalid medals
14 140051 medaljonid [juveeltooted] lockets [jewelry] /lockets [jewellery]
14 140004 merevaigust juveeltooted jewellery of yellow amber / jewelry of yellow amber
14 140175 misbaha [palvehelmed] misbaha [prayer beads]
14 140034 mündid coins
14 140066 osmium osmium
14 140067 pallaadium palladium
14 140178 palvehelmed, roosikrantsid rosaries / chaplets
14 140062 peridoot olivine [gems] / peridot
14 140075 plaatina [metall] platinum [metal]
14 140073 poolvääriskivid semi-precious stones
14 140005 pressitud merevaigust helmed pearls made of ambroid [pressed amber]
14 140019 prossid [juveeltooted] brooches [jewelry] / brooches [jewellery]
14 140022 päikesekellad sundials
14 140070 pärlid [juveeltooted] pearls [jewelry] / pearls [jewellery]
14 140018 ripatsid [juveeltooted] jewelry charms / charms for jewellery / charms for jewelry / jewellery charms
14 140162 ripatsitega võtmerõngad [võtmehoidjad], ripatsitega võtmeketid [võtmehoidjad] key rings [split rings with trinket or decorative fob] / key chains [split rings with trinket or decorative fob]
14 140083 roodium rhodium
14 140085 ruteenium ruthenium
14 140185 rõivastele peale õmmeldavad väärismetallist sildid sew-on tags of precious metal for clothing
14 140181 sissetõmmatavad võtmerõngad retractable key rings / retractable key chains
14 140095 spinell [vääriskivi] spinel [precious stones]
14 140164 stopperid, stopperkellad stopwatches
14 140097 strassist juveeltooted paste jewellery / paste jewelry [costume jewelry]
14 140107 sõrmused [juveeltooted] rings [jewellery] / rings [jewelry]
14 140035 teemandid diamonds
14 140176 tikitud riidest käevõrud [ehted] bracelets made of embroidered textile [jewellery] / bracelets made of embroidered textile [jewelry]
14 140014 trumlid, silindrid [kellaehitus] barrels [clock- and watchmaking]
14 140163 töötlemata või lehthõbe silver, unwrought or beaten
14 140063 töötlemata või lehtkuld gold, unwrought or beaten
14 140048 töötlemata või pooltöödeldud gagaat jet, unwrought or semi-wrought
14 140055 töötlemata või pooltöödeldud väärismetallid precious metals, unwrought or semi-wrought
14 140049 vaskžetoonid copper tokens
14 140177 võtmehoidjate ripatsid charms for key rings / charms for key chains
14 140186 võtmepaelad lanyards for keys
14 140074 vääriskivid precious stones
14 140184 väärismetallist auhinnakarikad prize cups of precious metal
14 140123 väärismetallist büstid busts of precious metal
14 140113 väärismetallist karbid boxes of precious metal
14 140179 väärismetallist krutsifiksid, v.a juveelitooted crucifixes of precious metal, other than jewellery / crucifixes of precious metal, other than jewelry
14 140096 väärismetallist kujud statues of precious metal
14 140146 väärismetallist kujukesed figurines of precious metal / statuettes of precious metal
14 140183 väärismetallist mälestuskarikad commemorative statuary cups of precious metal
14 140152 väärismetallist märgid badges of precious metal
14 140040 väärismetallist niidid [juveeltooted] threads of precious metal [jewelry] / wire of precious metal [jewelry] / threads of precious metal [jewellery] / wire of precious metal [jewellery].
14 140109 väärismetallist taiesed works of art of precious metal
14 140172 väärismetallist võtmerõngad split rings of precious metal for keys
14 140104 väärismetallisulamid alloys of precious metal
14 140003 väärismetallivalandid ingots of precious metals
14 140082 äratuskellad alarm clocks

Klass 15

Muusikariistad; noodipuldid ja muusikariistade alused; taktikepid

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
15 150001 akordionid accordions
15 150090 balalaikad balalaikas [stringed musical instruments]
15 150082 bambusflöödid bamboo flutes
15 150011 bandooniumid, bandoonionid bandonions
15 150091 bandžod banjos
15 150013 bassid [muusikariistad] basses [musical instruments]
15 150016 buccin-tüüpi tromboonid buccins [trumpets]
15 150044 elektroonilised muusikariistad electronic musical instruments
15 150036 flöödid flutes
15 150037 gongid gongs
15 150041 harfid harps
15 150042 harfikeeled harp strings
15 150040 harmooniumid harmoniums
15 150033 helihargid, kammertoonid tuning forks
15 150097 helikausid singing bowls
15 150081 huqin [Hiina viiulid] huqin [Chinese violins]
15 150002 häälestusvõtmed tuning hammers
15 150018 kastanjetid castanets
15 150003 keelekesed puupuhkpillidele reeds
15 150029 keelpillid stringed musical instruments
15 150093 keelpillide kampolid colophony for stringed musical instruments / rosin for stringed musical instruments
15 150021 keelpillide keerpulgad pegs for musical instruments
15 150017 kellamängud [muusikariistad] carillons [musical instruments]
15 150019 kellukestega löökpillid (sõjaväeorkestris) hats with bells [musical instruments]
15 150039 kitarrid guitars
15 150023 klarnetid clarionets
15 150008 klaverid pianos
15 150062 klaverikeeled piano strings
15 150063 klaveriklahvid piano keys
15 150061 klaveriklahvistikud, -klaviatuurid piano keyboards
15 150027 kontrabassid double basses
15 150026 kontsertiinad concertinas
15 150031 kornetid cornets [musical instruments]
15 150076 ksülofonid xylophones
15 150071 kõrgetoonilised soolotrompetid clarions
15 150086 käsikellad [muusikariistad] handbells [musical instruments]
15 150099 laste muusikariistad musical instruments for children
15 150046 lüürad lyres
15 150049 mandoliinid mandolins
15 150079 mehaaniliste muusikariistade perforullid perforated music rolls
15 150092 meloodikad melodicas
15 150025 muusikariistad, pillid musical instruments
15 150095 muusikariistade haamrid mallets for musical instruments
15 150024 muusikariistade klahvistikud, klaviatuurid, tastatuurid, sõrmistikud keyboards for musical instruments
15 150096 muusikariistade rihmad straps for musical instruments
15 150087 muusikasüntesaatorid music synthesizers
15 150052 mängutoosid, v.a mänguasjad musical boxes
15 150053 noodilehepööramisseadmed, noodilehepöörlid turning apparatus for sheet music
15 150080 noodipuldid music stands
15 150043 oboed oboes
15 150056 okariinid ocarinas
15 150057 orelid organs
15 150058 oreliviled wind pipes for organs
15 150038 parmupillid Jews' harps [musical instruments]
15 150045 pianoolade helitugevusregulaatorid intensity regulators for mechanical pianos
15 150078 pianoolade muusikarullid music rolls [piano]
15 150088 pillialused stands for musical instruments
15 150015 pillide soolkeeled catgut for musical instruments
15 150034 pillihuulikud mouthpieces for musical instruments
15 150028 pillikeeled strings for musical instruments
15 150077 pilliklahvid, -sõrmised keys for musical instruments
15 150073 pilliklapid valves for musical instruments
15 150035 pillikotid, -katted, -vutlarid cases for musical instruments
15 150064 pillilõõtsad bellows for musical instruments
15 150060 pillipedaalid pedals for musical instruments
15 150004 pillipoognad bows for musical instruments
15 150007 pillipoognate hobusejõhvid horsehair for bows for musical instruments
15 150006 pillipoognate kepid sticks for bows for musical instruments
15 150005 pillipoognate toendid bow nuts for musical instruments
15 150054 pilliroobid bridges for musical instruments
15 150083 pipa [Hiina kitarrid] pipa [Chinese guitars]
15 150048 plektronid, lipitsad, trillerid keelpillidele plectrums / picks for stringed instruments
15 150094 robottrummid robotic drums
15 150098 rütmimasinad drum machines
15 150089 saksofonid saxophones
15 150030 sarved [muusikariistad] horns [musical instruments]
15 150084 sheng [Hiina puhkpillid] sheng [Chinese musical wind instruments]
15 150032 simblid cymbals
15 150065 sordiinid mutes for musical instruments / dampers for musical instruments
15 150085 suona [Hiina trompetid] suona [Chinese trumpets]
15 150014 suupillid harmonicas
15 150009 taktikepid conductors' batons
15 150067 tamburiinid tambourines
15 150068 tamtammid tom-toms
15 150069 timpanid, litaurid kettledrums
15 150020 timpanite, litauride alused, raamid kettledrum frames
15 150051 torupillid bagpipes
15 150055 trianglid [muusikariistad] triangles [musical instruments]
15 150070 tromboonid trombones
15 150072 trompetid trumpets
15 150066 trummid drums [musical instruments]
15 150059 trumminahad drumheads / skins for drums
15 150010 trummipulgad drumsticks
15 150022 tsitrid zithers
15 150075 viiulid violins
15 150050 viiulite lõuatoed chin rests for violins
15 150074 vioolad, altviiulid violas
15 150012 väntorelid, leierkastid barrel organs

Klass 16

Paber ja papp (kartong); trükised; raamatuköitematerjal; fotod; kirjatarbed ja kantseleitarbed, v.a mööbel; majapidamis- või kantseleiliimid; joonestus-, joonistustarbed ja kunstitarbed; värvipintslid; õppematerjalid ja näitvahendid; plastist pakkelehed, -kiled ja -kotid; trükitüübid, klišeed

Kl Baas-
number
Kauba nimetus eesti keeles Kauba nimetus inglise keeles
16 160268 aadressimasina aadressiplaadid address plates for addressing machines
16 160005 aadressimasinad addressing machines
16 160004 aadressitemplid address stamps
16 160243 ajakirjad magazines [periodicals]
16 160032 ajalehed newspapers
16 160020 akvarellmaalid, vesivärvimaalid aquarelles / watercolors [paintings] / watercolours [paintings]
16 160013 albumid, väljalõigete albumid albums / scrapbooks
16 160269 almanahhid almanacs
16 160021 arhitektuursed maketid architects' models
16 160027 aritmeetilised tabelid, arvutustabelid, korrutustabelid arithmetical tables / calculating tables
16 160231 arvutiprogrammide perfolindid ja perfokaardid paper tapes and cards for the recordal of computer programmes
16 160034 atlased, kaardistikud atlases
16 160141 augurauad [kantseleitarbed] punches [office requisites]
16 160189 brošüürid booklets
16 160119 dekalkomaantrükised, siirdepildid, ülekantavad pildid transfers [decalcomanias] / decalcomanias
16 160126 diagrammid diagrams
16 160085 dokumendi- või aktikaaned, paberitaskud folders for papers / jackets for papers
16 160224 dokumendi-, aktikaaned paper creasers [office requisites]
16 160346 dokumendilaminaatorid büroos kasutamiseks document laminators for office use
16 160361 dokumendimapid [kantseleitarbed] document holders [stationery]
16 160022 dokumendimapid, aktimapid [kantseleitarbed] document files [stationery]
16 160101 dokumendisahtlid letter trays
16 160132 elektrilised või mitteelektrilised kirjutusmasinad typewriters, electric or non-electric
16 160293 elektrilised või mitteelektrilised pliiatsiteritid pencil sharpeners, electric or non-electric
16 160017 elektrilised või mitteelektrilised pliiatsiteritusmasinad pencil sharpening machines, electric or non-electric
16 160140 elektrokardiograafipaber electrocardiograph paper
16 160176 etikettide käsitsi kleepimise seadmed, käsitsi etikettimise seadmed hand labelling appliances
16 160156 filterpaber filter paper
16 160219 fotode kadreerimise seadmed, kadreerseadmed apparatus for mounting photographs
16 160220 fotode püstraamid photograph stands
16 160221 fotogravüürid, heliogravüürid photo-engravings
16 160009 frankeerimismasinad, tembeldusmasinad kontoris kasutamiseks franking machines for office use / postage meters for office use
16 160163 galvaanod, galvanostereotüübid electrotypes
16 160165 gloobused terrestrial globes
16 160264 gluteen, liimvalk kantseleis või majapidamises kasutamiseks gluten [glue] for stationery or household purposes
16 160121 graafikatrükised graphic prints
16 160168 graafikud, joonised graphic representations
16 160167 graafilised reproduktsioonid graphic reproductions
16 160170 graveerimisplaadid, graveerplaadid engraving plates
16 160028 gravüürid, graveeringud engravings
16 160171 hektograafid, šapirograafid hectographs
16 160190 helendav paber luminous paper
16 160025 hõbepaber silver paper
16 160355 imavad paber- või plastlehed toiduainete pakendamiseks absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging
16 160337 infolehed, sõnumilehed newsletters
16 160274 isekleepuvad ribad, teibid kantseleis või majapidamises kasutamiseks self-adhesive tapes for stationery or household purposes
16 160403 istutatav seemnepaber [kontoritarve] plantable seed paper [stationery]
16 160283 jooginõude paberalused coasters of paper
16 160096 joonestussirklid compasses for drawing
16 160123 joonestustahvlid drawing boards
16 160124 joonestustarbed drawing materials
16 160226 joonestustrafaretid stencil plates
16 160125 joonestusvahendid drawing instruments
16 160041 joonistusplokid drawing pads
16 160234 joonlauad drawing rulers
16 160185 joonsuled drawing pens
16 160249 järjehoidjad bookmarks / bookmarkers
16 160108 kaaned, ümbrised [kantseleitarbed] covers [stationery] / wrappers [stationery]
16 160070 kaardid* cards* / charts
16 160350 kaardikepid, v.a elektroonilised chart pointers, non-electronic
16 160313 kalaliim kantseleis või majapidamises kasutamiseks isinglass for stationery or household purposes
16 160270 kalendrid calendars
16 160062 kalkapaber, pauspaber tracing paper
16 160290 kantselei- või majapidamisliim glue for stationery or household purposes / pastes for stationery or household purposes
16 160265 kantselei- või majapidamisliimid, -kleebid adhesives [glues] for stationery or household purposes
16 160159 kantseleitarbed, v.a mööbel office requisites, except furniture
16 160092 kartoteegid, registrid [kantseleitarbed] files [office requisites]
16 160072 kartoteegikaardid [kirjatarbed] index cards [stationery]
16 160081 kartoteegimärgised tags for index cards
16 160080 kataloogid catalogues
16 160012 kiirköitjad [kantseleitarbed] stapling presses [office requisites]
16 160202 kirjaklambrid paper-clips
16 160055 kirjalakk, pitsativaha sealing wax
16 160182 kirjapaber, kirjutuspaber writing paper
16 160136 kirjatarbed, kirjutustarbed writing materials
16 160300 kirjatarvete karbid writing cases [stationery]
16 160302 kirjatarvete komplektid writing cases [sets]
16 160289 kirjatarvete sahtliboksid desktop cabinets for stationery [office requisites]
16 160349 kirjutusalused clipboards
16 160109 kirjutuskriit writing chalk
16 160255 kirjutuslauamatid desk mats
16 160118 kirjutusmasina lindikassetid rollers for typewriters
16 160257 kirjutusmasinaklahvistikud, klaviatuurid typewriter keys
16 160245 kirjutusmasinalindid typewriter ribbons
16 160342 kirjutuspintslid writing brushes
16 160131 kirjutussuled nibs
16 160023 kirjutustahvlid writing slates
16 160209 kirjutustarbed, kirjatarbed stationery
16 160343 kirjutusvahendid writing instruments
16 160045 kirjutusvahendite randmehoidlid wristbands for the retention of writing instruments
16 160335 kivist tindipotid, tindimahutid ink stones [ink reservoirs]
16 160029 kivitrükktaiesed, litograafilised taiesed lithographic works of art
16 160010 klambrid [kontoritarbed] clips for offices / staples for offices
16 160328 kleebised [kantseleitarbed] stickers [stationery]
16 160003 kleepriba-, teibihoidikud [kantseleitarbed] adhesive tape dispensers [office requisites]
16 160266 kleepribad, teibid kantseleis või majapidamises kasutamiseks adhesive tapes for stationery or household purposes
16 160040 klišeed printing blocks
16 160048 knopkad, rõhknaelad drawing pins / thumbtacks
16 160039 koelõigud, elundilõigud mikroskoopimiseks [õppematerjalid] biological samples for use in microscopy [teaching materials]
16 160106 koelõigud, elundilõigud õppeotstarbeks histological sections for teaching purposes
16 160354 kogumiseks mõeldud kaardid, v.a mängukaardid trading cards, other than for games
16 160248 koolitarbed [kirjatarbed] school supplies [stationery]
16 160331 koomiksid comic books
16 160102 koonilised paberpakendid, -tuutud conical paper bags
16 160184 kopeernõelad tracing needles for drawing purposes
16 160066 kopeerpaber carbon paper
16 160332 kopeerpaber, paljunduspaber [kantseleitarbed] copying paper [stationery]
16 160357 korrektorlindid [kontoritarbed] correcting tapes [office requisites]
16 160103 korrektuurivedelikud [kantseleitarbed] correcting fluids [office requisites]
16 160104 korrigeerimisvärv, korrigeervärv [heliograafia] correcting ink [heliography]
16 160345 krediitkaardipressid, v.a elektrilised credit card imprinters, non-electric
16 160024 krihvlid, tahvlipliiatsid slate pencils
16 160112 kriidihoidikud chalk holders
16 160090 kromolitograafiad [värvilised kivitrükipildid] chromolithographs [chromos] / chromos
16 160051 kuivatuspaberid, kirjapressid blotters
16 160134 kuldsuled nibs of gold
16 160312 kummeeritud riie [kantseleitarve] gummed cloth for stationery purposes
16 160036 kummeerlindid [kirjatarbed] gummed tape [stationery]
16 160311 kummiliimid kantseleis või majapidamiseks kasutamiseks gums [adhesives] for stationery or household purposes
16 160275 kummipaelad kantseleis kasutamiseks elastic bands for offices
16 160166 kunstnike akvarellikausid, vesivärvikausid artists' watercolor saucers / artists' watercolour saucers
16 160019 kunstnike käetoed hand-rests for painters
16 160207 kunstnike paletid palettes for painters
16 160050 kunstnikupintslid painters' brushes
16 160139 kustutuskummid erasers
16 160192 kviitungiraamatud manifolds [stationery]
16 160303 käekirjanäidised kopeerimiseks handwriting specimens for copying
16 160384 käistega paberpudipõlled bibs, sleeved, of paper
16 160180 käsiraamatud manuals [handbooks] / handbooks [manuals]
16 160205 köiteribad [raamatuköitmine] binding strips [bookbinding]
16 160399 küpsetuspaber baking paper
16 160162 ladumislauad [trükindus] galley racks [printing]
16 160082 laulikud song books
16 160362 leheküljehoidjad page holders
16 160107 lekaalid French curves
16 160371 lemmikloomajäätmete plastkotid plastic bags for pet waste disposal
16 160360 lendlehed (flaierid) flyers
16 160187 litograafiad, kivitrükised lithographs
16 160188 litograafiakivid, litokivid lithographic stones
16 160110 litograafiakriit, litokriit chalk for lithography
16 160154 loendid, nimestikud, registrid indexes
16 160344 lõhnastatud või lõhnastamata sahtlikattepaberid drawer liners of paper, perfumed or not
16 160216 maalilõuendid canvas for painting
16 160215 maalrirullid house painters' rollers
16 160400 magnettahvlid kontoritarbena magnetic boards being office requisites
16 160359 markerid [kantseleitarbed] marking pens [stationery]
16 160122 marmordusvahendid graining combs
16 160378 meditsiiniinstrumentide steriliseerimise paberkotid paper bags for use in the sterilization of medical instruments / paper bags for use in the sterilisation of medical instruments
16 160382 meditsiinilistel läbivaatuslaudadel kasutatav paber paper for medical examination tables
16 160398 mezuzah-karbid mezuzah cases
16 160397 mezuzah-pärgamendid mezuzah parchments
16 160230 mimeograafid mimeograph apparatus and machines