Eesti Patendileht

Eesti Patendileht on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne.

Eesti Patendileht ilmus 1995. a detsembrist kuni 2014. a novembrini 6 korda aastas, alates 2014. a detsembrist ilmub 12 korda aastas ainult digitaalselt (PDF-vormingus).

Patendilehes avaldatakse patenditaotlused, välja antud Eesti ja Euroopa patendid, muudatused registrites, otsused meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse kohta, samuti tööstusomandi kaitse alaseid õigusakte, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekste ja tõlkeid.

Väljaande koostamisel on kasutatud WIPO standardeid ST.3: Riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide koodid ja ST.9: Patentide ja täiendava kaitsega seotud bibliograafilised andmed.

Patendiameti perioodilisi väljaandeid säilitab Eesti Rahvusraamatukogus loodud digitaalne arhiiv ja alates 2017. a DIGARi Eesti artiklite arhiiv.

Eesti Patendilehtede varasemad aastakäigud. Digitaliseeris Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus.

 

 

  • Jaga

Viimati uuendatud 15.07.2024