Patendivolinikud

Tööstusomandi kasutamist, registreerimist ja õiguste kaitset puudutavate küsimuste lahendamisel võib abi saamiseks pöörduda Eesti patendivoliniku poole.

Hea teada

Patendivolinik osutab õigusteenust tööstusomandi alal, st nõustab, kuidas kaitsta ja jõustada tööstusomandi õigusi. Seega tööstusomandi kasutamist, registreerimist ning õiguste kaitset puudutavate küsimuste lahendamisel võib abi saamiseks pöörduda Eesti patendivoliniku poole. Tööstusomandi omanikul on patendivolinikest abi ka tööstusomandi kasutamist puudutavate lepingute koostamisel ning õiguste rikkumise korral on patendivolinikel õigus olla esindajaks ka kohtuvaidluses. Oma kutsetegevuses on patendivolinikul mitmeid õigusi ning kohustusi, mis on reguleeritud seadusega või mida saab reguleerida patendivolinikuga sõlmitavas kliendilepingus.

Patendivolinikuga võib kokku leppida, et viimane koostab ja vormistab kokkulepitud tingimustel ning nõustatava antud informatsiooni alusel ise kõik tööstusomandi registreerimiseks vajaminevad dokumendid, esitab need Patendiametile ja hoolitseb järgnevate registreerimistoimingute eest. 

Patendivolinike tegevusvaldkonnad jagunevad leiutiste ning kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja geograafiliste tähiste õiguskaitse valdkondade vahel.

Patendivolinikuna võib tegutseda üksnes isik, kes on Patendivolinike Koja liige ja kellele on antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks ühes või mõlemas patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas. Patendivolinikuna võib tegutseda ka välisriigis patendivoliniku kutse omandanud isik, kelle kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud vastavalt välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusele ja kes on Patendivolinike Koja liige. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud pädev asutus on Justiitsministeerium.


 

Andmebaasid

Õigusaktid

Patendivoliniku tegevus on reguleeritud patendivoliniku seadusega.

Samal teemal

Riina Pärn. 6 põhjust otsustada patendivoliniku kasuksIngrid Matsina. Kes on patendivolinik ja miks tema abi kasutada?

Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamärgitoimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, välja arvatud taotluse esitamine; ning samuti patendikaitsetoimingute tegemiseks, välja arvatud patenditaotluse esitamiseks, rahvusvahelise patenditaotluste siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamiseks ja kõigi patendiseaduses sätestatud riigilõivude tasumiseks.

Käepigistus

Riiklikus patendivolinike registris registreeritud patendivolinike nimekiri

(seisuga 19. märts 2024)

Register on asutatud 1. septembril 2001. a Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2001. a määrusega nr 271 "Riikliku patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" patendivoliniku seaduse § 21 alusel.

Tegevusvaldkonnad:

1. leiutis (patent, kasulik mudel), mikrolülituste topoloogia
2. kaubamärk, tööstusdisainilahendus ja geograafiline tähis

Kristiina AASNA Patendibüroo KÄOSAAR OÜ
Tähe 94, 50107 Tartu
telefon: 738 3051
faks:      738 3055
e-post: [email protected]
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 1
Aivo ARULA Patendibüroo KÄOSAAR OÜ
Tähe 94, 50107 Tartu
telefon: 738 3051
faks:      738 3055
e-post: [email protected]
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Kadri AUA Tallinna Ülikool
Narva mnt 25, 10120 Tallinn
telefon: 521 3031
e-post: [email protected]
https://www.tlu.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene
tegevusvaldkond: 2
Martina
BÖCKLER-LORVI
AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
telefon: 660 5910
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, soome
tegevusvaldkond: 2
Indrek EELMETS Eelmets Patendibüroo OÜ
Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn
telefon: 529 4339
e-post: [email protected]
võõrkeeled: inglise, vene, soome
tegevusvaldkond: 2
Alla HÄMMALOV INTELS Patendibüroo OÜ
Magasini 12, 51005 Tartu
telefon: 742 0401
faks:      742 0326
e-post: [email protected]
http://www.intels.ee
võõrkeeled: inglise, poola, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Juhan HÄMMALOV INTELS Patendibüroo OÜ
Magasini 12, 51005 Tartu
telefon: 742 0401
faks:      742 0326
e-post: [email protected]
http://www.intels.ee
võõrkeeled: inglise, saksa, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Liina JENTS Advokaadibüroo COBALT OÜ
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
telefon: +372 6651888
e-post: [email protected]
https://www.cobalt.legal
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Sirje KAHU Patendibüroo Ustervall OÜ
Kivi 21-6, 51009 Tartu
telefon: 744 1980
faks:      744 1785
e-post: [email protected]
http://www.ustervall.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Anneli KANG Patendibüroo Synest OÜ
Männiku tee 104/1, 11216 Tallinn
telefon: 660 9786
e-post: [email protected]
võõrkeeled: inglise, saksa, soome, vene
tegevusvaldkond: 2
Anneli KAPP Patendibüroo KÄOSAAR OÜ
Tähe 94, 50107 Tartu
telefon: 738 3051
faks:      738 3055
e-post: [email protected]
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Urmas KAULER Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22, 10118 Tallinn
telefon: 640 3109
faks:      640 3105
e-post: [email protected]
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Ljubov KESSELMAN KESNA Patendibüroo OÜ
Tedre 77-52, 10616 Tallinn
telefon: 660 8068
e-post: [email protected]
http://www.kesna.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Raivo KOITEL Patendi- & Kaubamärgibüroo Koitel OÜ
Tina 26, 10126 Tallinn
pk 1759, 10902 Tallinn
telefon: 603 3260
faks:      603 3261
e-post: [email protected]
http://www.koitel.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Katrin KOITEL Patendi- & Kaubamärgibüroo Koitel OÜ
Tina 26, 10126 Tallinn
pk 1759, 10902 Tallinn
telefon: 603 3260
faks:      603 3261
e-post: [email protected]
http://www.koitel.ee
võõrkeeled: inglise, soome
tegevusvaldkond: 2
Mart Enn KOPPEL KOPPEL patendibüroo OÜ
Kajaka tn 4-10, 13418 Tallinn
telefon: 677 4136
faks:      677 4138
e-post: [email protected]
http://www.koppelpb.com
võõrkeeled: inglise, vene, soome
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Anna KOSAR Advokaadibüroo COBALT OÜ
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
telefon: 665 1888
               521 1534
e-post: [email protected]
https://www.cobalt.legal/ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome
tegevusvaldkond: 2
Kärt KUUSEVÄLI Patendibüroo KÄOSAAR OÜ
Tähe 94, 50107 Tartu
telefon: 738 3051
faks:      738 3055
e-post: [email protected]
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Kalev KÄOSAAR Patendibüroo KÄOSAAR OÜ
Suur-Patarei 2, 10415 Tallinn
telefon: 637 9484
faks:      637 9485
e-post: [email protected]
http://www.kaosaar.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Kristjan LEPPIK Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22, 10118 Tallinn
telefon: 640 3109
faks:      640 3105
e-post: [email protected]
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Anu MAASIK

Moosedog OY
Vähäheikkiläntie 56C, 20810 Turku, Soome
telefon: 566 67535
e-post: [email protected]
https://moosedog.fi
võõrkeeled: inglise, saksa, hispaania
tegevusvaldkond: 1

Reet MAASIKAMÄE Patendibüroo Kaitsepurus OÜ

Kesksalu tee 12, Türisalu küla
Harku vald, 76706 Harju maakond
telefon:  566 75197
e-post: [email protected]; [email protected]
http://www.kaitsepurus.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2

Leevi MARKUS Patendibüroo Restmark OÜ
Kompanii 1c, 51004 Tartu
telefon: 655 9803
faks:      747 7059
e-post: [email protected]
http://www.restmark.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 1
Maria Silvia MARTINSON
 
Advokaadibüroo TRINITI OÜ
Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn
telefon: 685 0950
e-post: [email protected]
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Ingrid MATSINA AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene, saksa, prantsuse
tegevusvaldkond: 2
Raivo MATSOO RM Hirvela Patendibüroo OÜ
Mustamäe tee 60, 12916 Tallinn
telefon: 614 0816
faks:      614 0818
e-post: [email protected]
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Marit MEINBERG Pärn & Partners Patendibüroo OÜ
Raekoja plats 8, 51004 Tartu
telefon: 524 4280
e-post: [email protected]
www.parnpartners.com
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 1
Anniki MEISTER Patendivolinik Anniki Meister
Pärna 2-12, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond
telefon: 5399 7106
e-post: [email protected]
võõrkeeled: inglise, soome, saksa, vene
tegevusvaldkond: 1
Elle MELLIK AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Mikas MINIOTAS AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
telefon: 660 5910
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: leedu, inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Mari MUST Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ
Ahtri 4, 10151 Tallinn
telefon: 640 7170
faks:      640 7171
e-post: [email protected]
https://www.ellex.legal
võõrkeeled: inglise, soome
tegevusvaldkond: 2
Tõnu NELSAS AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene, soome
tegevusvaldkonnad: 1
Piret NIIDAS AAA Patendibüroo OÜ 
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
telefon: 660 5910
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: vene, saksa, inglise
tegevusvaldkond: 1
Villu PAVELTS AAA Patendibüroo OÜ 
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
telefon: 660 5910
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Mikk PUTK Moosedog OY
Vähäheikkiläntie 56C, 20810 Turku, Soome
telefon: 53 039 088
e-post: [email protected]
https://moosedog.fi
skype ID: mikkputk
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 1
Kaie PUUR Patendibüroo Restmark OÜ
WTC Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn
Patendibüroo Restmark OÜ
Kompanii 1c, 51004 Tartu
telefon: 655 9803
faks:      747 7059
e-post: [email protected]
http://www.restmark.ee/
võõrkeeled: inglise, vene, saksa
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Linnar PUUSEPP AAA Patendibüroo OÜ 
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
telefon: 660 5910
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Riina PÄRN Pärn & Partners Patendibüroo OÜ
Raekoja plats 8, 51004 Tartu
telefon: 524 4280
e-post: [email protected]
www.parnpartners.com
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Tarmo ROSMAN Rosman ja Partnerid OÜ
pk 652, 12602 Tallinn
telefon: 656 1450
faks:      656 1450
e-post: [email protected]
võõrkeeled: saksa, inglise, ungari, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Margus SARAP Metida Patendibüroo OÜ
Jalaka 42-23, 50109 Tartu
telefon: 5352 5500
e-post: [email protected]
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkonnad: 1,2
Almar SEHVER AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
pk 3926, 10509 Tallinn
telefon: 660 5910, 660 5911
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Jürgen TOOME AAA Patendibüroo OÜ 
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
telefon: 660 5910
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 1
Thea TOOMLA AAA Patendibüroo OÜ 
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
telefon: 660 5910
faks:      660 5912
e-post: [email protected]
http://www.aaa.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 1
Katri TREUFELDT Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22, 10118 Tallinn
telefon: 640 3109
faks:      640 3105
e-post: [email protected]
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 2
Olga TREUFELDT Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22, 10118 Tallinn
telefon: 640 3109
faks:      640 3105
e-post: [email protected]
http://www.turvaja.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkonnad: 1, 2
Arvi UUKIVI Patendibüroo Kaitsepurus OÜ

Kesksalu tee 12, Türisalu küla
Harku vald, 76706 Harju maakond
telefon: 566 75198
e-post: [email protected]; [email protected]
http://www.kaitsepurus.ee
võõrkeeled: vene, inglise
tegevusvaldkonnad: 1, 2

Juta-Maris UUSTALU Patendi- & Kaubamärgibüroo Koitel OÜ
Tina 26, 10126 Tallinn
pk 1759, 10902 Tallinn
telefon: 603 3260
faks:      603 3261
e-post: [email protected]
http://www.koitel.ee
võõrkeeled: inglise, vene
tegevusvaldkond: 1
Tanel ÕUNAPUU KOPPEL patendibüroo OÜ
Kajaka tn 4-10, 13418 Tallinn
telefon: 677 4136
faks:      677 4138
e-post: [email protected]
http://www.koppelpb.com
võõrkeeled: inglise, soome
tegevusvaldkond: 2
Janno ÄNILINE Patendi- & Kaubamärgibüroo Koitel OÜ
Tina 26, 10126 Tallinn
pk 1759, 10902 Tallinn
telefon: 603 3260
faks:      603 3261
e-post: [email protected]
http://www.koitel.ee
võõrkeeled: inglise, soome, vene
tegevusvaldkond: 1
  • Jaga

Viimati uuendatud 25.03.2024