Õiguskaitse liigid

Leiutisi kaitstakse Eestis patendiga või kasuliku mudelina.

Peamised erinevused patendikaitse ja kasuliku mudeli õiguskaitse vahel puudutavad kaitstavaid objekte, leiutustaset ja õiguskaitse kehtivusaega. Õigused, mida patent ja kasuliku mudeli tunnistus selle omanikule tagab, on ühesugused.

Patendiga kaitstakse leiutisi kõikides tehnikavaldkondades. Kasuliku mudelina ei saa kaitsta biotehnoloogilisi leiutisi. Siia kuuluvad nii bioloogilised ained (sh mikroorganismid) ja neid sisaldavad tooted kui ka bioloogilise aine saamise ja kasutamise meetodid.

Patendi või kasuliku mudeli andmisest võib keelduda, kui leiutis on vastuolus avaliku korra ja moraaliga.

Kasuliku mudelina kaitstava leiutise leiutustase võib olla madalam kui patendikaitse korral. Nimelt kui kasulik mudel on uus, siis see erineb tehnika tasemest. Kui selle erinevuse tõttu ilmneb leiutise kasutamisel mõni kasulik tehniline omadus või muu kasulik omadus, ongi leiutisel piisav leiutustase, et seda kaitsta kasuliku mudelina. Patendi korral on leiutisel leiutustase, kui see vastava ala asjatundja jaoks endastmõistetavalt ei tulene tehnika tasemest.

Ka võimalik pikim kaitseaeg on patendi või kasuliku mudeli korral erinev.

Patendi korral võib õiguskaitse saada 20 aastaks. Selleks aga, et patenditaotlus ja seejärel patent kehtiks, tuleb selle jõushoidmise eest tasuda iga järgmise kehtivusaasta eest lõivu.

Kasuliku mudeli korral saab leiutis õiguskaitse neljaks aastaks taotluse esitamise päevast alates. Kaitset saab pikendada veel neljaks aastaks ja seejärel kaheks aastaks.

  • Jaga

Viimati uuendatud 25.03.2024