Kaubamärgi registreerimise avalduse plangid

Siit leiab kaubamärgi registreerimise avalduse vormid.

Kaubamärgi registreerimise avaldust saab esitada e-teenuste portaalis või vormikohasel plangil trükituna arvuti- või masinakirjas.  Plank tuleb esmalt alla laadida, salvestada, täita, välja trükkida ja siis paberkandjal esitada Patendiametile aadressil Tatari 39, 15041 Tallinn.

E-posti teel ei ole võimalik taotlust esitada.

  • Kaubamärgi registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord on sätestatud kaubamärgimääruses.
Avalduse nimi PDF DOC
Kaubamärgi registreerimise avaldus PDF (reproduktsioon allkirjastada koos avaldusega samas digikonteineris) DOC (sõnamärgi esitamiseks)
DOC (repro lisamiseks)
Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avaldus MM2
Muud kaubamärgi rahvusvahelise registreerimisega seotud plangid on kättesaadavad WIPO veebilehel
  • Jaga

Viimati uuendatud 03.10.2022