Ühtse toimega Euroopa patent

Ühtse toimega Euroopa patent (Unitary Patent ehk UP) on alternatiiv klassikalise Euroopa patendi kõrval leiutiste kaitsmiseks Euroopas.
Ühtne patendisüsteem võimaldab patendiomanikul saada kõigis süsteemis osalevates riikides korraga kehtiv patent.

Ühtse patendisüsteemiga samal ajal alustab tööd ühtne patendikohus (UPC). Patendikohus hakkab tegelema nii ühtseid patente kui ka nn klassikalisi Euroopa patente puudutavate vaidlustega. Viimaseid käsitletakse praegu siseriiklikes kohtutes.

Alates 1. juunist 2023 on ühtses patendisüsteemis EL-i 17 liikmesriiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Portugal, Sloveenia ja Rootsi. Tulevikus võib riikide arv kasvada.

Ühtse toimega Euroopa patendisüsteemi õigusliku aluse moodustavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1257/2012 tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas ja ühtset patendikohut käsitlev leping (UPCA).

Rohkem infot ühtse toimega patendisüsteemi kohta leiad EPO kodulehelt.

Kuidas taotleda

Euroopa Patendiamet (EPO) annab välja nii klassikalisi Euroopa patente kui ka ühtseid patente.

Ühtse toimega patenti saab taotleda siis, kui Euroopa Patendiamet on välja andnud Euroopa patendi. Selleks tuleb taotlejal esitada EPO-le nõue ühtse toimega patendi saamiseks.

EPO juhend ühtse toimega Euroopa patendi taotlemiseks on kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Uus lahendus on lihtsam, ulatuslikum, odavam ja õiguskindlam!

Turvavõrgu mehhanism

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse muudatusega on tagatud Euroopa patendi omaniku kaitseks mõeldud nn turvavõrgu mehhanism (safety net), mis rakendub siis, kui EPO lükkab taotluse ühtse toimega Euroopa patendi saamiseks tagasi.

See protseduur annab võimaluse Euroopa patenti Eestis hilinenult jõustada. Selleks peab Euroopa patendiomanik esitama Eesti Patendiametile Euroopa patendikirjelduse tõlke eesti keeles ja tasuma tõlke avalikustamise eest ettenähtud riigilõivu kolme kuu jooksul alates Euroopa patendile ühtse toime andmisest keeldumise otsuse jõustumisest.

Koos patendikirjelduse tõlkega tuleb esitada jõustunud otsus Euroopa patendile ühtse toime andmise keeldumise kohta. Tõlke esitamise tähtaega võib pikendada kahe kuu võrra, tasudes pikendamise eest täiendava riigilõivu.

Loe EPO lehelt, kas ja kuidas on turvavõrgu mehhanism rakendatud teistes riikides.

  • Jaga

Viimati uuendatud 16.01.2024