Patendiinfo

Patendiinfo on oluline allikas leiutajatele, teadlastele, ettevõtjatele ja patendivolinikele.

Patendiinfo all mõistetakse üldjuhul infot avaldatud patenditaotluste ja väljaantud patentide ning registreeritud kasulike mudelite kohta. Alginfo on pärit riikide patendiametite ametlikest väljaannetest. Patendiinfo suurim väärtus muu teadus- ja tehnikainfoga võrreldes on selles, et see on kõige varasem ja kõige kiiremini avaldatav info uute leiutiste kohta. Enne patenditaotluse avaldamist hoitakse leiutised enamasti ranges saladuses.

Patendiinfo aitab selle kasutajatel muuhulgas: 

  • vältida uurimis- ja arendustegevuse dubleerimist;
  • hinnata oma leiutise patenteeritavust; 
  • vältida teiste patentide rikkumist.

Kõige põhjalikumalt on patendiinfoga võimalik tutvuda patendiametite juures asuvate patendiinfokeskuste vahendusel (vt Directory of patent information centres (PATLIB) EPO veebilehel). 

Internetis on üheks patendiinfo allikaks ülemaailmne patentide andmebaas Espacenet.

  • Jaga

Viimati uuendatud 31.07.2022