Kui teie ettevõte vajab nõu ja abi esmase prototüübi valmistamisel, tootekatsetustel või intellektuaalomandiuuringutel ja registreerimisel, siis on alustavatele ja juba tegutsevatele ettevõtetele loodud mitmeid toetusmeetmeid:

  • EUIPO SME Fund – väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud toetusfond ettevõtte intellektuaalomandi kaitsmiseks. 

    Loe roHkem

Raha
  • EASi innovatsiooniosak ja arendusosak – väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meetmed, millega toetatakse nii esmase prototüübi valmistamist, esmaseid tootekatsetusi kui ka intellektuaalomandiuuringuid ja intellektuaalomandi registreerimist.

Loe lähemalt EAS-i lehelt

  • Prototron – toetus potentsiaaliga äriideedele. Prototroni rahastab nutikate ja innovaatiliste ideede prototüübi loomist.

Loe konkursist lähemalt Prototroni lehelt

  • Loov Eesti PESA virtuaalne tootearenduskeskkond – alustavatele ettevõtjatele suunatud veebipõhine arenduskeskkond, kus Eesti juhtivate konsultantide abil aidatakse ideest vormida läbilöögivõimeline toode.

Loe lähemalt Loov Eesti lehelt

  • Jaga

Viimati uuendatud 19.01.2024