Meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse

Meditsiini- ja taimekaitsetoodetele on võimalik taotleda täiendavat kaitset, mis pikendab patendi kehtivusaega.

Patendi maksimaalne kehtivusaeg on üldjuhul 20 aastat. Meditsiini- ja taimekaitsetoodete väljaarendamine on pikaajalisi ja kulukaid uuringuid hõlmav protsess, mistõttu meditsiini- või taimekaitsetoote tegelik kasutuselevõtt võib aastaid viibida ning efektiivne patendikaitse lõppeda enne, kui kulutused ennast tasuda jõuavad. Seetõttu on meditsiini- ja taimekaitsetoodetele võimalik taotleda maksimaalselt viieks aastaks täiendavat kaitset (patendiseaduse VIII1 peatükk). Pediaatrias kasutatavate ravimite puhul on täiendavat kaitset võimalik veel kuue kuu võrra pikendada.

Täiendava kaitse tunnistuse saamiseks on vaja Patendiametile esitada vastav avaldus ning täidetud peavad olema järgmised tingimused:

  • meditsiini- või taimekaitsetoodet kaitseb kehtiv aluspatent;
  • tootel on kehtiv müügiluba;
  • tootele ei ole varem täiendavat kaitset antud;
  • avaldus tunnistuse saamiseks esitatakse kuue kuu jooksul müügiloa andmisest või kuue kuu jooksul patendi väljaandmise kuupäevast, juhul kui müügiluba on antud enne kui aluspatent.

Taotluse võib esitada digitaalselt allkirjastatult e-kirja manusena aadressile [email protected], posti teel või ise kohale tuua.

 Pediaatrias kasutatavate ravimite puhul on täiendavat kaitset võimalik veel kuue kuu võrra pikendada.

Ravim

Eestis kehtivad meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistused (SPC)

Loetelu sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud ja kehtivate meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluste (SPC) olulisi andmeid.

Uuendamine toimub igal neljapäeval 16.30–17.00.

Ava Exceli fail

Vorm EÜ määruse nr 469/2009 artikli 5 lõike 2 punktide b ja c kohaseks teavitamiseks (SPC Waiver Notification)

E-postiga saatmiseks salvestage täidetud vorm oma arvutisse, seejärel palume see edastada e-posti aadressile [email protected].

Ava vorm

  • Jaga

Viimati uuendatud 04.07.2022