Korduma kippuvad küsimused | Euroopa Liidu kaubamärk ja ühenduse disain

Siit leiad korduma kippuvad küsimused Euroopa Liidu kaubamärgi ja ühenduse disaini kohta.

Euroopa Liidu kaubamärk

Ei saa, Euroopa Liidu kaubamärke registreerib Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), mis asub Hispaanias Alicantes. Eesti Patendiamet saab EL-i kaubamärgi registreerimise taotluse üksnes edasi saata (tegutseb n-ö postkontorina), kui taotleja tasub selle toimingu eest ette nähtud riigilõivu 32 eurot, kuid taotust ei kontrollita ega parandata.
Täpsemalt: Kuidas saada kaubamärgile kaitset Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi kaudu?

Kaubamärgitaotlust saab esitada nii elektrooniliselt kui paberil (on olemas eestikeelne taotluse vorm ja taotluse saab ka täita eesti keeles) ja see tuleb saata EUIPO-sse. E-taotlus on odavam kui paberil esitatud taotlus. Rohkem infot taotluse esitamise kohta leiab EUIPO veebilehelt.
Täpsemalt: Kuidas saada kaubamärgile kaitset Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi kaudu?

Elektroonilise kaubamärgitaotluse lõiv on 850 eurot, paberil esitatud taotluse lõiv 1000 eurot. Kaupade ja teenuste teise klassi lõiv on 50 eurot. Kui taotlus sisaldab rohkem kui kolm kauba- või teenusklassi, tuleb iga klassi eest tasuda lisalõiv 150 eurot. Rohkem infot lõivude ja maksmise kohta leiab EUIPO veebilehelt.
Täpsemalt: Kuidas saada kaubamärgile kaitset Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi kaudu?

EUIPO-s registreeritud Euroopa Liidu kaubamärk kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas ka Eestis.

Kui kaubamärk on registreeritud ühe liikmesriigi ametis, kehtib kaitse üksnes selle liikmesriigi territooriumil. Näiteks on Eesti Patendiametis registreeritud kaubamärgil kaitse ainult Eestis.
Täpsemalt: Õiguskaitse maht ja ulatus

See sõltub täiesti taotleja vajadusest ja soovist ning sellest, kas ta turustab kaupu ja/või pakub teenuseid ainult Eestis või ka mujal Euroopas. Vastavalt sellele saab taotleja valida endale paremini sobiva kaubamärgikaitse variandi – kas piisab kaitsmisest ühe konkreetse riigi territooriumil või vajatakse kaitset laiemalt.

Euroopa Liidu kaubamärk kehib kümme aastat alates taotluse esitamise kuupäevast. Kaubamärgi kehtivust on võimalik pikendada, esitades avalduse ja tasudes pikenduslõivu. Kehtivust saab pikendada kümne aasta kaupa nii pikaks perioodiks, kui taotleja soovib, st maksimumtähtaega kaubamärgi kehtivusele määratud ei ole.

Ühenduse disainilahendus

Tööstusdisainilahendusi käsitlevas Euroopa Liidu määruses on disainilahendus defineeritud kui "toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest".

Arvutiprogrammi disainilahendusena kaitsta ei saa.

Ühenduse disainilahendusi registreerib Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Taotluse võib tuua Eesti Patendiametisse, kes taotlust ei kontrolli, vaid üksnes edastab selle EUIPO-sse. Taotluse edasisaatmise eest peab taotleja maksma riigilõivu 32 eurot. Muid dokumente Eesti Patendiamet ei vahenda, need tuleb taotlejal otse EUIPO-sse saata.

Registreeritud ühenduse disainilahendus kehtib viis aastat alates taotluse esitamise kuupäevast. Kehtivust saab pikendada viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks. Pikendamise eest tuleb tasuda lõivud.

Jah, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis registreeritud disainilahendus kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas Eestis.

Kaitse on territoriaalne – Eesti Patendiametis kaitstud tööstusdisainilahendus kehtib ainult Eestis, Euroopa ametis registreeritud disain aga kogu Euroopa Liidus. Mõlemad ametid kasutavad taotluste menetlusel nn registreerimissüsteemi, st ei kontrollita, kas registreerimiseks esitatud tööstusdisainilahendus on uudne ja eristatav (nende nõuete täitmise eest vastutab taotleja). Kui taotlus vastab vorminõuetele ega ole vastuolus avaliku korraga, siis see registreeritakse.

Lõivud sõltuvad sellest, kas taotlus sisaldab ühte või mitut disaini ja kas soovitakse taotluse avaldamise edasilükkamist. Minimaalne lõivusumma on 350 eurot (taotlus sisaldab üht disaini), mis koosneb registreerimislõivust 230 eurot ja avaldamislõivust 120 eurot. Üksikasjalikumat infot leiab EUIPO veebilehelt.

Jah, nii elektroonilise taotluse kui pabertaotluse vormid leiab EUIPO veebilehelt. On olemas ka eestikeelsed vormid ja taotluse saab täita eesti keeles.

  • Jaga

Viimati uuendatud 23.03.2022