Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht

Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne.

Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne, mis ilmus 1998. aasta augustist kuni 2014. a novembrini 4 korda aastas, alates 2014. a detsembrist ilmub 12 korda aastas ainult digitaalselt (PDF-vormingus).

Tööstusdisainilahenduse Lehes avaldatakse nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt registreeritud tööstusdisainilahendused, muudatused tööstusdisainilahenduse registris, samuti tööstusomandi kaitse alaseid õigusakte, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekste ja tõlkeid.

Patendiameti perioodilisi väljaandeid säilitab Eesti Rahvusraamatukogus loodud digitaalne arhiiv ja alates 2017. a DIGARi Eesti artiklite arhiiv.

Väljaande koostamisel on kasutatud WIPO standardeid 
ST.3: Riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide koodid ja 
ST.80: Tööstusdisainilahendustega seotud bibliograafilised andmed.

Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehe kaas

 

 

 

 

 

  • Jaga

Viimati uuendatud 02.05.2024