Eesti Kaubamärgileht

Eesti Kaubamärgileht on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne.

Eesti Kaubamärgileht ilmub 12 korda aastas.

Kaubamärgilehes avaldatakse kaubamärkide registreerimisotsuste teated, registreeritud kaubamärgid ja geograafilised tähised ning muudatused kauba- ja teenindusmärkide registris ja riiklikus geograafiliste tähiste registris, samuti tööstusomandi kaitse alaseid õigusakte, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekste ja tõlkeid.

Alates 2014. a detsembrist on leht ainult digitaalne (PDF-vormingus).

Aastatel 1998–2009 avaldati Eesti Kaubamärgilehes WIPO noote riiklike embleemide, ametlike kontroll- ja garantiimärkide ning rahvusvaheliste valitsustevaheliste organisatsioonide embleemide, nimetuste lühendite ja nimetuste kohta, mida kaitstakse tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6ter alusel. Alates 2009. a  märtsist on 6ter alusel avaldatavad märgid Pariisi Liidu assamblee otsuse põhjal kättesaadavad elektroonselt WIPO veebilehel.

Patendiameti perioodilisi väljaandeid säilitab Eesti Rahvusraamatukogus loodud digitaalne arhiiv  ja alates 2017. a DIGARi Eesti artiklite arhiiv.

Väljaande koostamisel on kasutatud WIPO standardeid 
ST.3: Riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide koodid ja 
ST.60: Kaubamärkidega seotud bibliograafilised andmed.

Eesti Kaubamärgilehe kaas

Eesti Kaubamärgilehe varasemad aastakäigud. Digitaliseeris Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus.

  • Jaga

Viimati uuendatud 01.09.2023