Eesti Kaubamärgileht

Eesti Kaubamärgileht on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne.

Eesti Kaubamärgileht ilmub 24 korda aastas, iga kuu esimesel tööpäeval ja 15. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

Kaubamärgilehes avaldatakse kaubamärkide registreerimisotsuste teated, registreeritud kaubamärgid ja geograafilised tähised ning muudatused kauba- ja teenindusmärkide registris ja riiklikus geograafiliste tähiste registris, samuti tööstusomandi kaitse alaseid õigusakte, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekste ja tõlkeid.

Alates 2014. a detsembrist on leht ainult digitaalne (PDF-vormingus).

Aastatel 1998–2009 avaldati Eesti Kaubamärgilehes WIPO noote riiklike embleemide, ametlike kontroll- ja garantiimärkide ning rahvusvaheliste valitsustevaheliste organisatsioonide embleemide, nimetuste lühendite ja nimetuste kohta, mida kaitstakse tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6ter alusel. Alates 2009. a  märtsist on 6ter alusel avaldatavad märgid Pariisi Liidu assamblee otsuse põhjal kättesaadavad elektroonselt WIPO veebilehel.

Patendiameti perioodilisi väljaandeid säilitab Eesti Rahvusraamatukogus loodud digitaalne arhiiv  ja alates 2017. a DIGARi Eesti artiklite arhiiv.

Väljaande koostamisel on kasutatud WIPO standardeid 
ST.3: Riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide koodid ja 
ST.60: Kaubamärkidega seotud bibliograafilised andmed.

Eesti Kaubamärgilehe kaas

Eesti Kaubamärgilehe varasemad aastakäigud. Digitaliseeris Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus.

  • Jaga

Viimati uuendatud 17.06.2024