Miks kaitsta kaubamärki?

Kaubamärgi abil omandatakse ainuõigus kaubamärgi kasutamiseks kindlate kaupade või teenuste tähistamiseks.

Kaubamärgi ülesanne on tähistada kaupu või teenuseid selliselt, et need teiste samalaadsete seast välja paistaksid.

Kaubamärk peab tarbijale meelde jääma, et ta saaks õnnestunult valitud toodet või teenust uuesti osta. Seega on kaubamärgi puhul olulised eristatavus ja silmapaistvus, mis aitavad täita ka reklaamifunktsiooni. Toote või teenuse hea maine muudavad kaubamärgi väärtuslikuks kvaliteeditähiseks, mis vajab õiguskaitset.

Kaubamärgi registreerimine ei ole kohustus, vaid õigus. Selle abil omandatakse ainuõigus kaubamärgi kasutamiseks kindlate kaupade või teenuste tähistamisel. Registreeritud kaubamärk annab õiguse keelata teistel isikutel kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste kasutamise samas tegevusvaldkonnas sellel territooriumil, kus kaubamärk on õiguskaitse saanud. Eesti kaubamärgiregistrisse kantud märgil on õiguskaitse Eesti Vabariigi territooriumil.

Kaubamärgi kaitse peab olema heauskne, st mõeldud taotleja äritegevuse kaitseks, mitte konkurentsivabaduse piiramiseks või sihilikult mõne teise ettevõtja äritegevuse takistamiseks.

Milline on hea kaubamärk? Cleveroni näide.

  • Jaga

Viimati uuendatud 29.01.2024