Kaupade-teenuste loetelu

Oma kaubamärgile parima õiguskaitse kindlustamiseks tuleb valida õiged kaubad ja teenused.

Kaubamärk saab õiguskaitse kindlate kaupade-teenuste osas, st taotlusse märgitud kaubad-teenused määravad kaubamärgi omanikule antava õiguskaitse ulatuse. Seepärast on esmatähtis, et loetelu sisu oleks selline, mis vastaks taotleja vajadustele. Soovitame võtta aega selle koostamiseks – veenduda, et loetelu sisu oleks selline, mis vastaks vajadustele, ning vorm selline, et hiljem ei kuluks aega ametiga kirjavahetuse pidamisele. Algselt kulutatud aeg tasub hiljem ära võidetud ajas, sageli ka võidetud rahas ja paremini planeeritud strateegiates!  

Pea meeles loetelu koostamisel

 • Mõtle hoolega läbi, mis on need kaubad-teenused, mille osas sa oma kaubamärgile kaitset soovid. On need kaubad, teenused või mõlemad? Kas tegevused, mida teed, on ikka suunatud kolmandatele pooltele, ehk kas tegemist on ikka teenusega või lihtsalt ettevõttesisese tegevusega?

  Kaubamärk saab õiguskaitse 10 aastaks (ja selle õiguskaitset saab 10 aasta kaupa piiramatu tähtajani pikendada). Ehk kaupade-teenuste loetellu tasub märkida ka kaupu-teenuseid, mida sa veel ei tooda/osuta, kuid plaan ja unistus on.

  Kas tasuks märki kaitsta natuke laiemalt isegi siis, kui laienemissoovi pole? Kaalutle, milliste sinu kaupadele-teenustele ligilähedaste või nendega seotud kaupade-teenuste osas registreeritud identne või väga sarnane kaubamärk oleks sinu ärile reaalselt kahjulik. Sellest lähtuvalt – kas oleks mõtet registreerida oma kaubamärk ka sinu kaupadele-teenustele lähedaste kaupade-teenuste osas ja hoida seega „enda ümber õhk puhas“ või ei ole selline rahaline väljaminek mõttekas ning mõistlik oleks kulutada raha üksnes siis, kui tekib n-ö reaalne ohukoht ja vaidlus?

  Seejuures pea meeles kuldreeglit kaupade-teenuste märkimisel: „Nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik“. „Mida rohkem, seda uhkem“ ei pea antud juhul paika, sest mida rohkem on kaupu-teenuseid taotlusse märgitud, seda suuremaks kujuneb oht, et leidub varasem kaubamärgi või ärinime omanik, kel on varasem õigus kõnealusele tähisele mõne kauba ja/või teenuse osas.

Samuti on loetelu koostades kasulik silmas pidada asjaolu, et kui kaubamärki ei ole 5 aasta jooksul loetelus nimetatud kauba ja/või teenuse osas kasutatud, on asjast huvitatud isikul õigus taotleda kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamist selle kauba ja/või teenuse osas.

 • Tea, et enda toodetud kaupade müük ja turundus saab kaitse koos kaubale kaitse taotlemisega.
 • Samuti on oluline teada, et kaupade ja/või teenuste loetelu võib igal ajal piirata, kuid esialgset kaitseulatust ei saa kunagi sama taotluse juures laiendada. Kui oled taotluse kiiruga koostanud ja soovid kasvõi järgmine päev loetelu täiendada, siis ei ole see võimalik. Sel juhul tuleb sul teha ametile uus taotlus ja maksta uus riigilõiv.
 • Tea, et riigilõiv oleneb taotlusse märgitud kauba(teenus)klasside arvust, mitte aga ühte klassi märgitud kaupade/teenuste arvust.
 • Jaga

Viimati uuendatud 19.12.2022