Tasulised patendiotsingud

Patendiamet pakub tasulist patendiotsingu teenust.

Alustades tootearendust, on oluline enne uurida juba teadaolevat tehnoloogiat vastavas tehnikavaldkonnas, millised on selles valdkonnas tehnilised probleemid ja kuidas on neid probleeme lahendatud. Tuntud lahendused võivad aidata:

  • leida ideid uue toote arendamiseks;
  • kohaneda muutunud konkurentsiolukorraga;
  • pakkuda lahendust mingile probleemile tootearenduses.

Tehnilise informatsiooni leidmiseks on üheks arvestatavaks allikaks patendiandmebaasid.

Patendiamet pakub tasulist patendiotsingut. Kõik tehnikavaldkonnad on hõlmatud, otsinguid tehakse nii eesti kui ka inglise keeles.

Tähele tasub panna, et tellitaval otsingul ei ole hilisema menetlusega otsest seost. See on vaid lähteinformatsioon selleks, et otsustada, millisel kujul ja millises sõnastuses patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus vormistada, et kaitset saada.

Põhilised otsinguliigid

Uudsuse otsing– seda tüüpi otsing on vajalik, et saada teada, kas idee või leiutis on uus. Otsingu eesmärk on leida võimalikud patentimise takistused. Otsinguaruandesse märgitakse otsingu käigus leitud identsete või sarnaste tehniliste lahendustega publikatsioonid. Viidatud patendidokumendid on enamasti kättesaadavad tasuta patendiandmebaasidest, nagu näiteks Espacenet, kuid meilt on võimalik tellida ka kõikide dokumentide koopiad või ainult nende dokumentide koopiad, mis ei ole patendidokumendid.

Lisaks otsingule saab tellida viidatud dokumentide kohta kommentaarid. Kommentaarides tuuakse välja otsingu aruandes viidatud dokumentides esitatud lahenduse tunnused, mis on leiutise tunnustega ühised, ja kui võimalik, selgitatakse leiutustaset probleemi/lahenduse lähenemist kasutades.

Tehnika taseme otsing – seda tüüpi otsing sobib tehnikavaldkonna uurimiseks, kui leiutis on alles idee tasemel. Tehnika taseme otsingu aruandesse märgitakse dokumendid üle kogu maailma juba tuntud lahendustega konkreetsest tehnikavaldkonnast. Aruandele võib lisada ka kommentaarid publikatsioonides avaldatud võtmeprobleemidest ja nende lahendustest.

Tegutsemisvabaduse otsing – seda tüüpi otsing on vajalik enne toote kaubanduslikku kasutamist või idee edasist arendamist. Kui teil on kavatsus toode või meetod kaubanduslikult kasutusele võtta või toota/importida toodet, peaksite enne kindlaks tegema, et te ei riku kellegi kehtivat patenti või kasulikku mudelit. Tegutsemisvabaduse otsing võimaldab rikkumise riski vähendada. Tegutsemisvabaduse otsingut on võimalik tellida Eesti, Euroopa ja USA kohta. Euroopa kohta teeme otsingut Euroopa Patendiorganisatsiooniga liitunud 38 liikmesriigis. Aruandes märgime ära otsingu käigus leitud teid huvitavas riigis kehtivad patendid, kasulikud mudelid ja avaldatud patenditaotlused, kuid me ei võta võimaliku rikkumise kohta seisukohta. Leitud dokumendid aitavad teil võimalikku rikkumisriski kindlaks teha.

Täpsema info saamiseks pöördu tel nr 627 7910 või [email protected]

Patendiotsingu hinnakiri

1. Otsingu tegemine (miinimumtasu – 1 tunni tasu) 40 EUR/tund
2. Otsinguaruande vormistamine 30 EUR/otsing
3. Otsingutulemuste kommentaari koostamine
(miinimumtasu – 1 tunni tasu)
55 EUR/tund
4. Leitud dokumentide koopiad 0,25 EUR/leht
5. Üldkulud 10%
  • Jaga

Viimati uuendatud 30.08.2023