Õiguste järelevalve

On väga oluline, et disainilahenduse omanik hoiaks silma peal õiguskaitse saanud registreeringutel.

Tööstusdisainilahendusele õiguskaitse taotlemisel rakendatakse Eestis avaldus- ehk registreerimissüsteemi. See tähendab, et Patendiamet kontrollib tööstusdisainilahenduse registreerimisega seotud vorminõuete täitmist. Vastuolu teiste isikute varasemate õiguste (nt registreeritud tööstusdisainilahendustega) Patendiamet ei kontrolli. Samuti ei tee Patendiamet õiguste järelevalvet.

  • Seetõttu on väga oluline, et disainilahenduse omanik hoiaks silma peal õiguskaitse saanud registreeringutel.

Eesti Patendiameti tehtud registreeringuid ning Eestis õiguskaitse saanud rahvusvahelisi registreeringuid saab näha iga kuu 1. kuupäeval Patendiameti kodulehel väljaandes Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht. Lehes avaldatakse peale registreeringute ka muudatused tööstusdisainilahenduse registris, samuti tööstusomandi kaitse alaseid õigusakte, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekste ja tõlkeid.

  • Jaga

Viimati uuendatud 07.06.2022