Ettevaatust, libaarved!

Kaubamärgi- ja disainiomanike ning -taotlejateni on jõudnud hulk soovimatuid kirju (ehk libaarveid), milles küsitakse raha kaubamärgi- ja disainiteenuste, nt avaldamise, registreerimise või ärikataloogi lisamise eest.

Libaarveid nimetatakse eksitavateks arveteks (misleading invoice), kuna juriidiliselt on need korrektsed – väikeses, pea nähtamatus kirjas on teatatud, et arve maksmine on vabatahtlik.

Kirja või arve saamisel kontrollige hoolikalt, mida teile pakutakse ja kas ettevõte on ametlik.

Ärge tasuge valearveid.

Ärge makske enne, kui olete kontrollinud, et arve on ametlik.

Patendiamet ei esita kunagi arvet, toimingute eest tuleb tasuda üksnes riigilõiv Rahandusministeeriumi kontole.

Tutvuge täpsemalt Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) veebilehel oleva hoiatusega ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti veebilehel oleva hoiatusega.

Libaarve
  • Jaga

Viimati uuendatud 23.03.2022