Pöördu Patendiameti poole

Siin leheküljel olevat vormi kasutades saate esitada patendiametile teabenõude, anda tagasisidet, küsida selgitusi, teha ettepanekuid.

Patendiametile võib pöördumise esitada

  • Kohapeal suuliselt või kirjalikult
  • Elektronpostiga aadressil [email protected] 
  • Telefoni teel (627 7900)
  • Postiga (Tatari 39, 15041 Tallinn) või alloleva vormi kaudu

Teabenõue

Teabenõudega saab küsida Patendiametis juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastame 5 tööpäeva jooksul. Juhul, kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt koguda ja analüüsida ning  selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis on see pöördumine selgitustaotlus ja sel juhul vastame teile hiljemalt 30 päeva jooksul alates pöördumise registreerimisest.

Selgitustaotlus

Kui küsite Patendiametilt selgitust või nõu, juhite tähelepanu puudustele, avaldate arvamust või soovite teavet mingi toimingu tegemiseks, siis on see selgitustaotlus. Vastame teile 30 päeva jooksul.

Märgukiri

Märgukirjaga võite teha ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks. Vastame 30 päeva jooksul.

Esita pöördumine

  • Jaga

Viimati uuendatud 16.06.2023