Lobistidega kohtumised

Kui Patendiametil on kohtumisi lobistidega, siis esitatakse need sellel lehel.

Lobistidega suhtlemise hea tava

  • täpsustab lobitöö ja lobisti mõisted
  • kehtestab ametiisikutele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega

Lisaks kohustab see ametiisikut hoiduma vähemalt aasta jooksul pärast ametist lahkumist lobitööst oma endise ametiasutuse suhtes ja minemast tööle selle lobisti või tema esindatava huvirühma heaks, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles otsuseid tegi.

Kui ametiisik on vahetult enne ametisse asumist töötanud lobistina või mõne huvirühma huvides, tuleb tal aasta jooksul hoiduda toimingutest ja otsustest antud lobisti või huvirühma suhtes.

Hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele. 

Juhised on välja töötatud lähtuvalt Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) soovitustest. Eesti on olnud GRECO liige alates 1999. aastast. Ühendus toimib vastastikuse hindamise põhimõttel ning GRECO soovitused on riikidele kohustuslikud. 

Vaata lähemalt

Lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele | 670.24 KB | pdf

Tutvu ka lobistidega suhtlemise praktiliste soovitustega

  • Jaga

Viimati uuendatud 07.05.2024