Tööstusomandi apellatsioonikomisjon

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on sõltumatu kohtueelne organ.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on sõltumatu kohtueelne organ, mis lahendab tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusega sätestatud korras ning selles seaduses või tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel:

1) Patendiameti otsuse, registritoimingu, registritoimingu tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale esitatud kaebusi ning
2) kolmanda isiku ja taotleja või omaniku vahelisi vaidlusi kolmanda isiku vaidlustusavalduse, ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamise avalduse, tööstusomandi esemele antud õiguskaitse tühistamise avalduse või muu avalduse alusel.

Riigilõivuseaduse § 116 kohaselt tasutakse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse või vaidlustusavalduse esitamise eest riigilõivu 160 eurot.

Rekvisiidid riigilõivu maksmisel:

Riigilõiv: 160 eurot
Saaja: Rahandusministeerium
Arveldusarve nr: EE891010220034796011 SEB Pank AS või EE932200221023778606 Swedbank AS
Viitenumber: 2900082375
Selgituseks palume märkida vaidlustatava objekti nime ja/või numbri.

Kontaktandmed

  •  Patendiamet
          Toompuiestee 7, 15041 Tallinn

Liikmed

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni alalised liikmed kinnitab ametisse justiitsminister.

Alalised liikmed:
Tanel Kalmet (esimees)
Sulev Sulsenberg (aseesimees)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavad liikmed määratakse Justiitsministri kinnitatud isikute nimekirjast, mis sisaldab loetelu tööstusomandi valdkonna asjatundjatest Patendiameti töötajate ja kolmandate isikute seast.

  • Jaga

Viimati uuendatud 07.06.2022