Tööstusomandi apellatsioonikomisjon

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on sõltumatu kohtueelne organ.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on sõltumatu kohtueelne organ, mis lahendab tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusega sätestatud korras ning selles seaduses või tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel:

1) Patendiameti otsuse, registritoimingu, registritoimingu tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale esitatud kaebusi ning
2) kolmanda isiku ja taotleja või omaniku vahelisi vaidlusi kolmanda isiku vaidlustusavalduse, ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamise avalduse, tööstusomandi esemele antud õiguskaitse tühistamise avalduse või muu avalduse alusel.

Riigilõivuseaduse § 116 kohaselt tasutakse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse või vaidlustusavalduse esitamise eest riigilõivu 160 eurot.

Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumi kontodele:

SEB Pank EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22)

Nendele kontodele tasutud summad kajastuvad e-maksuametis isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.

Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille avalduse või kaebuse esitaja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse või kaebuse  esitamist.

Kui riigilõiv on tasutud juba varem või tasutakse taotluse esitamise käigus enne Patendiametilt viitenumbri saamist, tuleb maksel viitenumbri väli jätta täitmata. Sel juhul tuleb Patendiametile edastada riigilõivu tasumise andmed aadressil [email protected].

Kontaktandmed

  •  Patendiamet
          Tatari 39, 15041 Tallinn

Liikmed

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni alalised liikmed kinnitab ametisse justiitsminister.

Alalised liikmed:
Tanel Kalmet (esimees)
Sulev Sulsenberg (aseesimees)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavad liikmed määratakse Justiitsministri kinnitatud isikute nimekirjast, mis sisaldab loetelu tööstusomandi valdkonna asjatundjatest Patendiameti töötajate ja kolmandate isikute seast.

  • Jaga

Viimati uuendatud 06.02.2024