Miks kaitsta oma leiutist?

Kaitsmine annab ainuõiguse patendiga või kasuliku mudelina kaitstud leiutisele.

Leiutise kaitsmise vajalikkust võib vaadelda mitmest küljest.

  • Patent või kasulik mudel on efektiivseimaid konkurentsivõitluse vahendeid. See annab vabaturumajanduse tingimustes ettevõtjale ühe vähestest tema kasutada olevaist seaduslikest vahenditest, et kehtestada oma kaupadele tootmise ja turustamise monopol.
  • Uute lahenduste loomisel kulutatakse teadusuuringuteks ja arendustöödeks suuri summasid. Uue toote juurutamine tootmisse nõuab alati märkimisväärseid investeeringuid. Kaitse puudumisel kopeerivad konkurendid teie uusi tooteid, tegemata nende väljatöötamiseks kulutusi ning müües neid odavama hinnaga, mis tähendab, et te jääte ilma rahast, mida oleks võinud oma leiutise pealt teenida. Patendiga või kasuliku mudeliga saadav monopol leiutise kasutamise ja käsutamise üle takistab konkurentidel samu tooteid toota ning võimaldab dikteerida toodete müügil sellist hinda, mis aitab katta tehtud kulutusi ja saada vajalikku sissetulekut.
  • Kaitstud tööstusomandiga saab luua ettevõttele lisaväärtust, tekitatakse uusi ärivõimalusi, on võimalik sõlmida kasulikke litsentsimüügilepinguid. Samuti aitab see leida koostööpartnereid, vahel ka sponsoreid tootmise alustamiseks.
  • Kaitsmine on vajalik kõigis nendes maades, kus leiutist kavatsetakse kasutada, kindlustades sellega oma turupositsioone.
  • Lõpuks võib patendi või kasuliku mudeli omamine olla kellelegi ka auasjaks ja oma nime jäädvustamiseks tehnika ajalukku.

 

  • Jaga

Viimati uuendatud 14.03.2024