Tööstusdisainilahenduste riigilõivud

Siit leiab tööstusdisainilahenduste riigilõivud.

Taotleja jaoks on väga oluline jälgida menetluse käigus antavaid tähtaegu riigilõivude maksmiseks. Nende eiramine viib taotluse menetluse lõpetamiseni.

Tööstusdisainilahenduste toimingute riigilõivud tasutakse  Rahandusministeeriumi kontodele:

  • SEB Pank  EE571010220229377229  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE062200221059223099  (SWIFT: HABAEE2X)
  • LHV Pank EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
  • Luminor Bank EE221700017003510302  (SWIFT: RIKOEE22)

Nendele kontodele tasutud summad kajastuvad e-maksuametis isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.

Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Kui riigilõivud on tasutud juba varem või tasutakse taotluse esitamise käigus enne Patendiametilt viitenumbri saamist, siis tuleb maksel viitenumbri väli jätta täitmata. Sel juhul tuleb Patendiametile edastada riigilõivu tasumise andmed aadressil [email protected].

Toiming Riigilõiv (€)
Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse esitamine juriidilise isiku poolt 105
Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse esitamine füüsilise isiku või ainult füüsiliste isikute poolt 26
Lisalõiv tööstusdisainilahenduse variante sisaldava registreerimistaotluse puhul alates kolmandast variandist iga järgmise variandi eest 26
Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse menetluse taastamine 32
Andmete muutmise kande tegemine tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse üleminekul teise isiku nimele 32
Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse jagamisel tasutakse sama lõiv, kui tasutaks eraldatava osaga võrdväärse taotluse esitamise eest (p 1. ja 2.)
Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamine 32
Tööstusdisainilahenduse teisele isikule ülemineku või litsentsi registreerimise kohta kande tegemine 32
Tööstusdisainilahenduse registreeringu jagamine 45
Tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivuse pikendamisel:
   - esimese pikendamise eest 130
   - teise ja järgmiste pikendamiste eest 260
Tööstusdisainilahenduse kehtivuse pikendamise tähtaja ennistamine 45
Euroopa Ühenduse disainilahenduse taotluse edastamine 32
Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse edastamine 32
Registritoimikuga tutvumine 8
Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamine 16
Tööstusdisainilahenduse tunnistuse  duplikaadi või paberkandjal ärakirja väljastamine 16
Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine (registreeringuandmete väljatrükk) 1
iga A4 formaadis lehekülje eest
Tööstusdisainilahenduste registrist kirjaliku kinnitatud teabe (sh pandi- ja litsentsiandmete) väljastamine 8
ühe tööstusomandi objekti kohta
Kanded registerpandi kohta:
1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.
2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75% riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest.
3) Pandilepingu lisa registreerimine 7
4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu Riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe
  • Jaga

Viimati uuendatud 12.02.2024