Tööstusomandi registreerimise statistika 2023. aasta kohta

16.01.2024 | 16:45

Aasta lõpu seisuga oli Patendiameti registrites 117 kehtivat patenti, 200 kasulikku mudelit ja 11 053 Euroopa patenti.
    • Jaga

2023. aastal esitasid taotlejad Patendiametile 32 patenditaotlust, 39 kasuliku mudeli registreerimise taotlust ning 31 meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotlust. Eesti taotlejad esitasid 24 patenditaotlust ja 36 kasuliku mudeli registreerimise taotlust. Rahvusvahelisi patenditaotlusi WIPO-sse edasi saatmiseks sel aastal Eesti taotlejatelt ei saabunud.

Andsime välja 13 patenti, sh 12 Eesti patendiomanikele ja registreerisime 32 kasulikku mudelit, neist 24 Eesti isikutele.

Euroopa patendi jõustamise taotlusi esitati 938 ja jõustasime 876.

2023. aastal esitasid taotlejad 1181 kaubamärgi registreerimise taotlust ja saabus 728 kaubamärgi rahvusvahelist registreeringut, milles Eesti on märgitud lepinguosaline. Eesti isikutele kuulus neist vastavalt 1018 ja 2. Registrisse kandsime mullu 1005 riigisisest kaubamärki ja jõustasime 946 rahvusvahelist registreeringut.

Kehtivaid kaubamärke oli aasta lõpu seisuga registris kokku 51 338, neist 5 922 riigisisest ja 25 416 rahvusvahelist registreeringut. Nende seas oli 14 711 Eesti isikute kaubamärki, järgnesid Saksamaa 5291 ja Ameerika Ühendriigid 3867 kaubamärgiga.

Taotlejad esitasid 17 tööstusdisainilahenduste registreerimise taotlust, mis kõik kuulusid Eesti taotlejatele, ja saabus 16 Haagi kokkuleppe alusel esitatud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreeringu taotlust. Registrisse kantud disainide arv oli 13, neile lisandus 18 jõustunud rahvusvahelist registreeringut.

2023. aasta 31. detsembri seisuga on Eesti tööstusdisainilahenduste registris kokku 762 tööstusdisainilahendust.

Statistikaga on võimalik lähemalt tutvuda 2023. aasta statistika lehel.

2022 ja 2023 saabunud tööstusomandi taotluste graafikud