Tööstusomandi registreerimise statistika 2022. a kohta

16.01.2023 | 16:23

2022. aastal esitasid taotlejad Patendiametile 15 patenditaotlust, 43 kasuliku mudeli registreerimise taotlust ning 46 meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotlust. Eesti taotlejad esitasid 10 patenditaotlust ja 34 kasuliku mudeli registreerimise taotlust. Rahvusvahelisi patenditaotlusi WIPO-sse edasi saatmiseks saabus Eesti taotlejatelt 1.
    • Jaga

Andsime välja 9 patenti (kõik Eesti patendiomanikele) ja registreerisime 36 kasulikku mudelit, neist 23 Eesti isikutele.

Euroopa patendi jõustamise taotlusi esitati 1142 ja jõustasime 1236.

Aasta lõpu seisuga oli registrites 119 kehtivat patenti, 193 kasulikku mudelit ja 11 633 Euroopa patenti.

2022. aastal esitasid taotlejad 1061 kaubamärgi registreerimise taotlust ja saabus 817 kaubamärgi rahvusvahelist registreeringut, milles Eesti on märgitud lepinguosaline. Eesti isikutele kuulus neist vastavalt 889 ja 3. Registrisse kandsime mullu 1185 riigisisest kaubamärki ja jõustasime 739 rahvusvahelist registreeringut.

Kehtivaid kaubamärke oli aasta lõpu seisuga registris kokku 52 262, neist 26 059 riigisisest ja 26 203 rahvusvahelist registreeringut. Nende seas oli 14 371 Eesti isikute kaubamärki, järgnesid Saksamaa 5523 ja Ameerika Ühendriigid 3885 kaubamärgiga.

Taotlejad esitasid 38 tööstusdisainilahenduste registreerimise taotlust, millest 27 kuulusid eesti taotlejatele, ja saabus 25 Haagi kokkuleppe alusel esitatud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreeringu taotlust. Registrisse kantud disainide arv oli 45, neile lisandus 52 jõustunud rahvusvahelist registreeringut.

2022. aasta 31. detsembri seisuga on Eesti tööstusdisainilahenduste registris kokku 806 tööstusdisainilahendust.

Statistikaga on võimalik lähemalt tutvuda 2022. a statistika lehel.

2023 esitatud taotluste graafikud