Sõnavõistluse võidusõnad on selgunud

04.01.2024 | 10:16

Möödunud aasta lõpul toimus Patendiametis avalik sõnavõistlus, milles otsisime suupärasemat vastet sõnale „intellektuaalomand“. Sõnakorjet tegime kodulehel novembrikuu jooksul ja kokku esitati vastuseid 273 korral. Unikaalseid sõnaettepanekuid laekus 196.
    • Jaga

Konkursile esitati palju nutikaid ja leidlikke sõnu ning parima välja valimine oli paras pähkel. Siiski hääletasid Patendiameti töötajad küllalt suure ülekaaluga lemmikuks kauni eestipärase sõna „loomevara“. Loomevara oli seejuures sõna, mida inimesed ka kõige rohkem – lausa 23 korral – välja olid pakkunud.

Mis on võidusõna populaarsuse taga?

Kõige parema vastuse annavad ehk vastajate jäetud selgitused pakutud sõna juures:

„Intellektuaalomand puudutab sisuliselt kõiki inimese loometöö vilju. Autorid on teinud vabu loomingulisi valikuid, luues nt kirjandusteoseid. Ettevõtjad on loonud unikaalseid kaubamärke. Leiutajad on loonud uudseid lahendusi ja leiutisi. Kõikides nendes valdkondades on aga üks sarnasus, milleks on sõna „loomine“. „Vara“ jällegi on oluline kirjeldamaks, et autorid ei loo niisama uusi teoseid, vaid neil tekivad ka õigused oma teostele.“

„Tundub, et sõna „loomevara“ kõlaks eesti keeles nagu paremini – sõna „loome“ eeldab iseenesest intelligentsust ja igal isikul on õigus vara kaitsele sarnaselt omandi kaitsele – sõnastuse muudatust selles kontekstis põhjendama ei peaks.“

„Lihtne ja läbipaistev.“

Just viimati nimetatud omadused – „lihtne ja läbipaistev“ ning „ei vaja põhjendamist“ võiksid olla olulisemad märksõnad, kui selgitada „loomevara“ populaarsust. See tähendab, et üleminek uuele sõnale on ehk sujuvam, näib loogiline ja selle selgitamiseks ei pea tegema suuri pingutusi. Kontseptuaalne lähedus originaalsõnaga aitab uuel sõnal loodetavasi pisut ladusamalt juurduda.

Eesti Keele Instituudi lemmik ja ära märkimist väärivad sõnad

Sõnavõistlusel lõi kaasa ka Eesti Keele Instituut, kes valis välja enda lemmiksõna. Instituudi soosikuks osutus „taipvara“, mida pakuti välja neljal korral. EKI põhjendab oma valikut nii: „Sõnavõistlusel välja pakutud eestikeelne liitsõna „taipvara” võtab hästi kokku ning annab tabavalt edasi lohiseva sõnapaari „intellektuaalne omand” sisu ja mõtte. Uus liitsõna sobitub hästi kasutamiseks ametlikesse tekstidesse, kuuludes mõtteliselt taoliste sõnade hulka nagu „tarkvara”, „kinnisvara”, „loodusvara” jne.”

Pakutute hulgas oli palju vahvaid sõnu, mida soovime eraldi kategooriates ära märkida.

  • Kategoorias „humoorikas“ märgime ära sõnad „ahnika“, „kõvalus“, „ints“ ja „ubu“.
  • Kategoorias „poeetiline“ märgime ära sõnad „loomeviljaväärisvara“, „loomehüüs“, „vaimuhüüs“ ja „vilivoli“.
  • Kategoorias „fantaasiarikas“ märgime ära sõnad „oive“, „tarlo“, „loond“, „aimend“.

Kas „loomevara“ asendab intellektuaalomandi?

Uue sõna tulek ei tähenda, et intellektuaalomandi-sõna päevapealt loomevara vastu vahetatakse. Pakume sõna esialgu välja olemasoleva võimaliku alternatiivina, näiteks kasutades teavikutes või kodulehel sõnapaari „intellektuaalomand ehk loomevara“. Uute sõnade juurdumine keeles on elav ja dünaamiline protsess, mida lõpuni ei saa forsseerida, seetõttu annab aeg selgust, kas uus sõna keeles koduneb ja vana asendab või mitte.

Mari-Epp Tirkkonen

Kaubamärgiosakonna peaekspert