Patendivoliniku kutseeksam 2023. aastal

19.09.2023 | 10:00

Patendivoliniku kutsekomisjon annab teada, et patendivoliniku kutseeksam toimub 21. novembril 2023 Justiitsministeeriumis algusega kell 9.30 (test) ja 13.00 (kaasusülesanded).
    • Jaga

Avaldus patendivoliniku kutseeksamil osalemiseks ja lisadokumendid tuleb esitada patendivoliniku kutsekomisjonile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [email protected] hiljemalt 6. oktoobril 2023.

Patendivoliniku kutse andmine, sh kutseeksam, toimub patendivoliniku seaduse 3. peatükis ja Patendivolinike Koja põhimääruse 7. peatükis sätestatud korras.  Kutseeksamil käsitletavate valdkondade loeteludega ning lisainformatsiooniga saab tutvuda Patendivolinike Koja veebilehel.

Lisainformatsioon: Ingrid Matsina, kutsekomisjoni esimees (e-post: [email protected], tel: 660 5928).