GPPH pilootprogrammi liikmete arv suurenes

07.07.2024 | 22:04

6. juulil 2024 liitus patenditaotluste menetlemise kiirtee (GPPH - Global Patent Prosecution Highway) pilootprogrammiga Brasiilia riiklik tööstusomandi instituut, seega on osapoolte arv jõudnud 28-ni.
    • Jaga

Programmi sisuks on sellise patenditaotluste menetlemise süsteemi rakendamine, mille puhul osalev patendiamet kasutab patenditaotleja nõudel teiste osalevate patendiametite poolt sama patenditaotluse suhtes tehtud patendiekspertiisi tulemusi ja teeb patenditaotluse ekspertiisi kiirendatud korras.

Projekti eesmärk on  patenditaotluse menetlemise perioodi lühendamine ning ekspertiisi kvaliteedi tõstmine. Rohkem infot leiad Global PPH veebilehelt

Patendiamet liitus GPPH programmiga 6. juulil 2015.