Ettevaatust – libaarvete saatmine on hoogustunud

23.10.2023 | 11:27

Kahjuks on jälle hoogustunud libaarvete saatmine kaubamärgi- ja disainilahenduste omanikele.
    • Jaga

Kahjuks on jälle hoogustunud libaarvete saatmine kaubamärgi- ja disaini omanikele, teatab Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet EUIPO. EUIPO on oma veebilehel avaldanud võltskirja näite, võltstunnistuse näite ja andmebaasi juba saabunud libaarvetest.

Kirja või arve saamisel kontrollige alati hoolikalt, mida teile pakutakse. Lugege hoolikalt läbi kogu arve tekst. Ärge tasuge enne, kui olete kindel, et arve on ametlik.