Uus tööriist ettevõtjatele: intellektuaalomandi määraja

09.11.2021 | 00:00

Et aidata alustaval ettevõtjal intellektuaalomandi valdkonna eripärasid mõista, on Patendiamet loonud lihtsa abivahendi, mis mõne küsimuse abil aitab määrata, mis liiki tööstusomandit võib ettevõttel olemas olla ja mida sellest varast tasub kaitsta. Intellektuaalomandi määraja abil saab selgeks, kas ettevõte loob intellektuaalomandit, sh tööstusomandit, ning kui jah, siis kas on tegemist on õigusega, mida tasuks registreerida. Valminud abivahend on suunatud eelkõige alustavale ettevõtjale, kuid uut lahendust on oodatud proovima kõik intellektuaalomandi huvilised.