Kaubamärgi graafilise kujutamise nõude kaotamine Madridi süsteemis

07.02.2023 | 08:54

1. veebruaril 2023 jõustusid olulised muudatused Madridi süsteemi reeglistikus ja haldusjuhendis.
    • Jaga

Siiani kehtis nõue, et rahvusvahelises kaubamärgitaotluses sisalduv märk pidi olema graafiliselt kujutatud. 1. veebruarist graafilist kujutist enam ei nõuta, pakkudes kaubamärgiomanikele võimaluse kaitsta rahvusvaheliselt märki, mis on esitatud faili kujul.

Nüüd on võimalik Madridi süsteemis esitada taotlus failina kujutatud heli-, liikumis- või multimeediamärgi registreerimiseks rahvusvaheliselt, kui põhimärk päritoluametis on esitatud samas vormingus. Oluline on siiski varem järgi uurida, kas nende riikide ametites, kus rahvusvahelise taotluse alusel märgile kaitset soovitakse, nõutakse endiselt märgi graafilist kujutamist või mitte.

Lisateavet saab WIPO Madridi süsteemi uudisest.