Ilmus intellektuaalomandi infokiri nr 1-2023

28.03.2023 | 11:33

Patendiameti ja EUIPO koostöös ilmus intellektuaalomandi infokiri nr 1-2023.
    • Jaga

Selles infokirjas saab lähemalt lugeda järgmistel teemadel.

  • VKEde fond
  • VKEde intellektuaalomandi uuring
  • EUIPO menetlusjuhendid 23 keeles
  • Madridi uudised
  • Üldkohtu otsused kohtuasjades T‑641/21 ja T‑58/22
  • Üldkohtu otsus kohtuasjas T‑275/21
  • EUIPO apellatsiooni suurkoja otsused R1613/2019-G ja R1238/2019-G ICELAND

Infokiri on üleval Patendiameti veebilehel.