01.06.2023 alustab tegevust Euroopa ühtne patendisüsteem

01.06.2023 | 08:36

Uus süsteem põhineb kahel nurgakivil: ühtse toimega Euroopa patent ja ühtne patendikohus.
    • Jaga

Taotlejale, kes soovib saada oma leiutisele patendikaitset paljudes liikmesriikides, annab uus süsteem võrreldes klassikalise Euroopa patendiga palju eeliseid – kehtiva patendini jõudmine on lihtsam, kiirem ja odavam. Ühtne patendisüsteem ei asenda Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni alusel loodud protseduuri, vaid pakub taotlejale leiutiste kaitsmiseks Euroopas alternatiivi. Ühtses patendisüsteemis osaleb 17 liikmesriiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Portugal, Sloveenia ja Rootsi. Tulevikus on oodata rohkem riike.

Ühtne patendikohus hakkab lahendama nii ühtse toimega Euroopa patendi kui ka Euroopa patendiga seotuid vaidlusi. Ühtse patendikohtu istungeid saab korraldada ka Eestis koos suulise tõlkega.

Rohkem infot ühtse toimega Euroopa patendi kohta leiab EPO kodulehelt.