Mis on kaitstav geograafiline tähis?

Geograafiline tähis näitab, et kaup või teenus on pärit teatud geograafiliselt alalt ning et kauba või teenuse ja toote valmistamise või teenuse osutamise koha vahel on oluline omaduslik seos.

Geograafiline tähis, mis võib saada õiguskaitse, on:

  • geograafilise ala nimi või vihje sellele alale, mis näitab kauba või teenuse kindlat geograafilist päritolu, kui selle kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu tunnus on olulisel määral seostatav geograafilise alaga, kus kaupa toodetakse, töödeldakse või müügiks ette valmistatakse või kus teenust osutatakse;
  • muu sõna, sõnaühend või sümbol, mis on pikaajalise ja pideva kasutamise tulemusena muutunud olulisel määral seotuks geograafilise alaga, kus kaupa toodetakse, töödeldakse või müügiks ette valmistatakse või kus teenust osutatakse.

Seega hõlmab kaitstava geograafilise tähise mõiste selliseid tähiseid, mis näitavad, et kaup või teenus on pärit teatud geograafiliselt alalt ja kauba või teenuse ning selle valmistamise või teenuse osutamise koha vahel on oluline omaduslik seos.

Geograafiline ala geograafilise tähise seaduse tähenduses on riigi territoorium, selle teatud piirkond või koht. Geograafiline ala ei pea kokku langema samanimelise haldusüksuse või asustusüksusega. Geograafiline tähis ei pea vastama selle geograafilise ala praegusele ametlikule nimele.

Geograafiline tähis võib vormilt olla kas sõnaline või kujunduslik. Oluline on, et tähis assotsieeruks kauba või teenuse päritolukohaks oleva geograafilise alaga. Seega võib geograafilise tähisena kasutada geograafilise ala nime autentsel (nt Cognac) või teisendatud kujul (nt šampus) või hoopis täiendina (nt Hollandi juust).

Samuti võib geograafiline tähis olla geograafilise ala ajalooline nimi (nt Reval, Arensburg) muutmata või muudetud kujul või ka täiendina, aga ka mis tahes geograafilisele alale viitav või sellega seostuv sümbol (nt Eiffeli torn, Vana Toomas, Itaalia puhul riigi kartograafiline kuju).

Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga jõustus muudatus, mille kohaselt riigisisene seadus ei reguleeri enam nende põllumajandustoodete, toiduainete ning alkohoolsete jookide geograafilisi tähiseid, mis on kaitstavad Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Liidus reguleerib geograafiliste tähiste õiguskaitset nõukogu määrus nr 1151/2012. Täiendavalt reguleerib piiritusjookide geograafilise tähise kaitset Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 2019/787.

Gloobus
  • Jaga

Viimati uuendatud 29.01.2024