Võltsimise majanduslik mõju rehvi- ja akutööstusele

21.02.2018 | 00:00

12. raport intellektuaalomandiõiguste rikkumise rahalise mõju kohta, mis seekord käsitleb Euroopa Liidu riikide rehvi- ja akutööstust, avaldati täna, 21. veebruaril 2018.
    • Jaga

Uuringutulemuste põhjal kaotavad Euroopa Liidu seaduslikud rehviärid ligikaudu 2,2 miljardit eurot (st 7,5% sektori müügituludest) ning akutootjad ligikaudu 180 miljonit eurot (st 1,8% sektori müügituludest), kuna turul liiguvad võltsrehvid ja -akud.

See omakorda mõjutab otseselt tööturgu, st seaduslikud ärid palkavad vähem inimesi ja ligi 8400 töökohta läheb kaduma. Ka jääb valitsustel rehvide ja akude võltsimise tõttu saamata 340 miljonit eurot maksutulu.

Vastavalt mandaadile jätkab intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskus võltsimise ja piraatlusega seotud negatiivsete mõjude hindamist seaduslikele äridele, valitsustele, tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna. Selle ja veel mõningate valdkondlike uuringute tulemuste põhjal on võimalik kvantifitseerida intellektuaalomandiõiguste rikkumiste ulatust ja mõju Euroopa Liidus.

Link uurimuse juurde on vaatluskeskuse veebilehel,  kus on ka sellest eestikeelne kokkuvõte.